CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Home > Manuscris > Studii >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 276 din 03 octombrie 2011        Toate Articolele Autorului

CARTEA PROFETULUI NAUM - Capitolul 2
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
II. Nimicirea cetăţii Ninive prin putere divină  
 
1 Nimicitorul porneşte împotriva ta, Ninive; păzeşte cetăţuia! Ia seama la drum! Întăreşte-ţi coapsele! Adună-ţi toată puterea!  
Nimicitorul porneşte. Se trece la acţiune în planul profetic, iar evenimentele viitoare sunt proiectate în prezent. Diferite detalii sunt redate din ceea ce urma să i se întâmple cetăţii Ninive. Imaginea „Nimicitorului” este impresionantă, avansând asemenea unei armate bine organizate. Există o paralelă cu urgiile ce au lovit Egiptul ca pedeapsă pentru asuprirea lui Israel, iar termenul „Nimicitorul” este o reluare a ideii care a stat la baza celei din urmă plăgi ce a venit asupra Egiptului, când Îngerul Domnului a adus la îndeplinire această lucrare (Exod 12:23).  
 
Prin urmare nu trebuie să ne gândim neapărat numai la o campanie militară, fiindcă Domnul are multe mijloace prin care Îşi poate împlini planurile Sale. În alte părţi ale Bibliei apar mai mulţi îngeri nimicitori, în funcţie de context. Dar odată ce Nimicitorul porneşte, nimic nu îl mai poate opri.  
 
2 Căci Domnul aşează iarăşi slava lui Iacob şi o face iarăşi ca slava de odinioară a lui Israel, pentru că i-au jefuit jefuitorii şi le-au stricat butucii de vie  
Mesajul profetic nu se limitează la nimicirea vrăjmaşului, ci deopotrivă afirmă restabilirea poporului sfânt asuprit. Observăm un proiect grandios prin care cei sfinţi primesc moştenirea promisă de Dumnezeu, iar cei răi sunt nimiciţi. Prin intervenţie divină Israel este adus la condiţia de popor sfânt al domnului, ceea ce presupune restaurarea autorităţii lui Dumnezeu. Este o reeditare a timpului în care Domnul conducea direct pe poporul Său şi când nimeni nu putea să stea împotriva acestuia. Diferenţa constă că acum va fi o permanentizare a experienţei călăuzirii directe a lui Dumnezeu.  
 
3 Scuturile vitejilor săi sunt roşii, războinicii sunt îmbrăcaţi cu purpură; fulgeră carele de focul oţelului în ziua sorocită pregătirii de luptă, şi suliţele se învârtesc.  
Armatele Domnului sunt invincibile. Ele înaintează fără ca să poată fi oprite de cineva. Culoarea roşie, a răzbunării fără milă, caracterizează lucrarea nimicitoare. Cine poate să se opună revărsării mâniei Celui Atotputernic? În plan profetic, aceste armate vor scăpa pe Israel de asupritor. Ele vin pentru a elibera pe poporul sfânt de sub vrăjmaş şi sunt o imagine a intervenţiei directe a lui Dumnezeu în favoarea celor credincioşi. Judecata vine asupra celui ce se simţea în siguranţă la adăpostul zidurilor puternice şi a unor fortificaţii de netrecut. Mândria omului este însă deşertăciune în faţa desfăşurării puterii lui Dumnezeu.  
 
4 Uruiesc carele pe uliţe, se năpustesc unele peste altele în pieţe; parcă sunt nişte făclii la vedere, şi aleargă ca fulgerele  
Nimicitorul se află deja în interiorul cetăţii. Judecăţile Domnului se răspândesc cu repeziciune peste tot. Prin imagini ce trimit la asediul unei cetăţi, se descoperă vulnerabilitatea celui ce se credea invincibil. Cetatea Ninive a crezut că poate stăpâni peste întregul pământ, că nimic nu poate să îi stea în cale. Dar niciodată nu s-a gândit că va avea de luptat chiar cu Dumnezeu. Conflictul pornit împotriva celor sfinţi şi-a schimbat cursul. Acum trebuie să se lupte pe străzile cetăţii, în locul pe care îl considera la adăpost de orice năvălitor.  
 
5 El, împăratul cetăţii Ninive, cheamă pe oamenii lui cei viteji, dar ei se poticnesc în mersul lor; aleargă spre ziduri, şi se gătesc de apărare.  
Împăratul ia măsuri disperate de ultimă rezistenţă, forţează imposibilul sperând să mai schimbe soarta războiului, chiar dacă se află în conflict deschis cu Dumnezeu. Dar chiar şi aceste ultime forţe nu pot să intervină. Este prea târziu pentru a mai face ceva. Timpul ocaziilor de aur a trecut. Nici măcar acum însă el nu îşi dă seama de situaţia disperată în care se găseşte. La fel ca faraonul Egiptului, el merge până la capăt în răzvrătirea sa, ca efect a împietririi conştiinţei sale.  
 
6 Porţile de la râuri sunt deschise, şi palatul se prăbuşeşte!  
Porţile interioare spre palat nu mai prezintă siguranţă. Ultimul obstacol este îndepărtat ca şi cum nu ar fi existat. El este măturat de avansarea judecăţii divine. Toată lupta absurdă împotriva lui Dumnezeu s-a sfârşit, iar rezultatul este ruina. Cei ce s-au luptat până la capăt în contestarea autorităţii divine, ajung să fie în cele din urmă spulberaţi de judecata Sa. În mod surprinzător, împăratul cetăţii nu a abandonat acest război zadarnic. Îndârjirea şi ura împotriva lui Dumnezeu l-au împietrit într-un conflict lipsit de şansa de a câştiga.  
 
7 S-a isprăvit cu ea: este dezgolită, este luată; slujnicele ei se vaită ca nişte turturele, şi se bat în piept.  
Domnia răului s-a sfârşit. Judecata divină a pus capăt puterii răzvrătite care a cauzat atât de multă durere şi suferinţă pe pământ. Aroganţa celui ce se credea asemenea lui Dumnezeu a fost prăbuşită pentru totdeauna. În zadar cei ce i-au fost slujitori se jelesc, deoarece niciodată păcatul nu va mai domni pe pământ. Chiar şi amintirea lui va dispărea.  
 
8 Ninive era odinioară ca un iaz plin. de apă Dar iată-i că fug! Staţi! Staţi! Opriţi-vă! Dar nici unul nu se întoarce  
Cei viteji în faţa celor lipsiţi de apărare fug acum plini de ruşine, deoarece nu au putere înaintea Celui ce îi judecă. Unde este acum cel trufaş, care arunca cu vorbe, batjocorind pe Dumnezeul celor slabi şi umili cu inima? Unde este oştirea ce se deda la jaf contra celor umili? Toţi fug. Laşitatea i-a cuprins pe toţi şi nici nu îndrăznesc să mai privească în urmă.  
 
9 Jefuiţi argintul! Jefuiţi aurul! Acolo sunt comori nesfârşite, tot felul de bogăţii de lucruri scumpe!  
Lucrurile scumpe strânse prin asuprire sunt acum aruncate în mijlocul pieţelor. Tot ce era de valoare este dat la iveală, smuls din mâna celor ce se simţeau în siguranţă la adăpostul comorilor adunate pe nedrept. Unde mai este mândria? Unde mai sunt fala şi etalarea înaintea celorlalţi? O mulţime de comori au fost strânse prin jefuirea celor sărmani. Nedreptatea era ordinea zilei. Lăcomia era lege. Cel mai mare era şi cel mai dedat la căpătuire. Dar Domnul a văzut toate aceste lucruri. El a pus un capăt acestei alergări nebune după vânt.  
 
10 Este jefuită, pustiită, şi stoarsă de tot! Inima îi e mâhnită, îi tremură genunchii, toate coapsele suferă, şi toate feţele au îngălbenit.  
Mâhnirea s-a aşternut pe chipul celor ce erau fericiţi prin necazul altora. Ce au semănat aceea şi culeg. Judecata divină dă pe faţă roadele alegerii omului. Ea îl face să guste consecinţele a tot ce a făcut de-a lungul vieţii. Ocaziile de aur ale harului au fost neglijate. Domnul a fost batjocorit prin aceasta, precum şi prin asuprirea sfinţilor Săi. Groaza pe care a inspirat-o această împărăţie a nelegiuirii este întoarsă asupra ei. Abia acum cei răi înţeleg ce înseamnă neputinţa în faţa unei realităţi ostile, fără milă. Ce înseamnă să suferi o experienţă pe care ei au provocat-o altora!  
 
11 Unde este acum culcuşul acela de lei, păşunea aceea pentru puii de lei, pe unde umbla leul, leoaica şi puiul de leu, fără să-i tulbure nimeni?  
Cetatea Ninive era locul în care au fost strânse o mulţime de comori de la naţiunile cucerite. O caracteristică definitorie era spiritul de prădător asupra celor mai slabi. Se adăuga lipsa de îndurare faţă de cei neajutoraţi, unită cu o violenţă extremă. Prin asuprire şi exploatare, această cetate a răului şi- asigurat o falsă prosperitate. Dar acum, Nimicitorul a lovit cetatea, iar Judecata a năvălit ca o armată pentru a pune capăt acestei triste istorii.  
 
12 Leul sfâşia cât îi trebuia pentru puii săi, sugruma pentru leoaicele sale; îşi umplea vizuinile de pradă, şi culcuşurile cu ce răpise.  
Leul este un animal puternic, fără rival în lumea naturii. Cetatea Ninive se credea atotputernică pe pământ. Cine putea fi ca ea? Armatele ei mărşăluiau victorioase în orice loc şi nimic nu putea să le stea împotrivă. Şi totuşi, ceva neprevăzut s-a întâmplat. Distrugând pe Israel, această cetate ajunge în conflict direct cu Dumnezeul cerurilor şi al pământului. Înălţarea de sine a fost atât de mare, încât nu şi-a dat seama de situaţia nou creată. Această super-putere a timpului antic se gândea doar la jaf şi la pradă, dar nu avea în vedere aceste element spiritual ce urma să îi aducă distrugerea. Incapabilă de a distinge slava lui Dumnezeu, cetatea Ninive şi-a atras o vinovăţie ce nu putea fi ştearsă, iar în cele din urmă nimicirea avea să fie sigură.  
 
13 Iată că am necaz pe tine, zice Domnul oştirilor; în fum îţi voi preface carele de război, sabia va mistui pe puii tăi de lei, îţi voi nimici prada din ţară; şi nu se va mai auzi glasul solilor tăi.  
Judecata divină loveşte tot ce avea cetatea mai de seamă: armata bine instruită a împărăţiei şi bogăţiile acumulate prin jaf. Până şi amintirea cetăţii avea să fie ştearsă de pe pământ. Intervenţia divină directă de distrugere a asupritorului poporului sfânt nu era un act arbitrar, ci consecinţa directă a faptelor de abuz şi violenţă contra celor credincioşi.  
 
Conform legământului cu Avraam, poporul sfânt era pus la adăpostul făgăduinţelor divine, fapt care în conferea protecţie în măsura în care ei rămâneau credincioşi lui Dumnezeu. Asiria a avut putere de distrugere asupra lui Israel din cauza nelegiuirii, dar de îndată ce poporul se întorcea la Dumnezeu, făgăduinţele divine intrau din nou în acţiune. Astfel, judecata Domnului nu era altceva decât împlinirea acestor promisiuni de eliberare.  
 
Referinţă Bibliografică:
CARTEA PROFETULUI NAUM - Capitolul 2 / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 276, Anul I, 03 octombrie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!