CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Evaluari >  


Autor: Marian Malciu         Publicat în: Ediţia nr. 1286 din 09 iulie 2014        Toate Articolele Autorului

DARUL VIEŢII: DRAGOSTEA
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

În urmă cu două luni, Editura PIM din Iaşi a scos de sub tipar, sub titlul menţionat mai sus, Antologia coordonată de domnul Ion N. OPREA – jurnalist, eseist, scriitor. Este extrem de bogată în idei raportate la tema abordată, dar şi sub aspectul numărului de coautori atraşi într-o colaborare rodnică, astfel că toate lucrările acoperă un total de şase sute de pagini, inspirat aşezate în două volume.  

Am convingerea că nimeni nu vă poate introduce în conţinutul acestor cărţi mai bine decât a făcut-o doamna inginer Martha EŞANU, pe care o prezint aici prin fragmente extrase dintr-o bogată POSTFAŢĂ pe care domnia sa a intitulat-o:  

DRAGOSTEA, cea mai frumoasă poveste…  

„Darul vieţii: Dragostea” este al cincilea volum coordonat şi realizat de jurnalistul Ion N. OPREA în seria antologie de proză scurtă, serie reprezentând un „buchet” ce înmănunchează scrieri pe teme anterior propuse şi agreate de toţi cei ale căror lucrări literare se regăsesc între coperţile acestor „volume cenaclu”.  

Aşa cum ne precizează şi coordonatorul volumului în prefaţa ce poartă titlul „Colegială”, cartea cuprinde o mare diversitate de specii literare: eseuri, reportaje, interviuri, recenzii, descrieri narative bazate pe fapte reale sau imaginare, poezii, toate ilustrând DRAGOSTEA, cel mai mare dar al vieţii.  

Parafrazându-l pe istoricul Adrian Cioroianu, care ne îndeamnă mereu să nu uităm că „istoria rămâne cea mai frumoasă poveste”, putem afirma că şi dragostea este cea mai frumoasă poveste, o poveste începută chiar de la naştere căci „din iubire ne-am născut” şi continuă pe tot parcursul vieţii în multiple forme de manifestare: dragostea faţă de părinţi şi copii, faţă de profesori, faţă de natură, faţă de cei care ne sunt aproape zi de zi şi pas cu pas pe întortocheatele cărări ale vieţii, dragostea faţă de Creatorul divin şi de credinţa strămoşească, dragostea faţă de neam, ţară şi limbă, dragostea faţă de un suflet pereche, dragostea ca fundament al vieţii de familie, dragostea ca fir conducător al filmului vieţii fiecăruia dintre noi…  

În contextul general al conştientizării efemerităţii existenţei umane şi implicit al sentimentelor ce o însoţesc, Gabriel Garcia Marquez ne mărturiseşte că „ar trăi mereu îndrăgostit de dragoste” şi „nu ar lăsa să treacă nicio zi fără a spune celor dragi că îi iubeşte” în dorinţa de a demonstra oamenilor că „îmbătrânesc atunci când nu se mai îndrăgostesc, când nu mai iubesc…”  

Despre dragoste, iubire şi amor ne vorbeşte scriitorul Vasile Filip în paginile intitulate „Despre dragoste – la timpul prezent”, exprimându-şi. în frumoase şi pilduitoare cuvinte, credinţa că „Această triadă mai şade, încă, la temelia lumii şi ea nu impune nici graniţe nici discriminări. Singura regulă, dată de substanţa sentimentului, adică a purităţii lui, evidenţiază faptul că aşa cum tinereţea nu e cuvântul celor care o au, tot aşa bătrâneţea nu este un handicap; ea este o stare, nu o povară, chiar dacă unii şi alţii o socotesc astfel”.  

Cunoscutul publicist Ion N. Oprea a adunat în jurul tematicii propuse autori de vârste, profesii şi preocupări diverse, dar care au în comun dragostea pentru cuvântul scris, ceea ce constituie cea mai autentică şi palpabilă dovadă că „omul se poate dărui creaţiei de la tinereţe până la adânci bătrâneţi, cu respectul anilor pe care i-a parcurs în viaţă”.  

Maestrul Radu Beligan afirma de curând, la aniversarea a 95 de ani de viaţă: „cred că suntem pe pământ pentru acest lucru unic, să iubim. Repet adesea celor ce vor să mă asculte… iubiţi ce vreţi, dar iubiţi!”  

De-a lungul vieţii florile cele mai frumoase, flori perene, sunt dragoste, iertarea, speranţa, răbdarea, aprecierea şi bunătatea… Ele trebuie oferite zilnic, mereu şi mereu, prin ele ne îmbogăţim continuu şi îi îmbogăţim şi pe cei apropiaţi nouă.  

La fel ca mulţi dintre noi, de altfel, profesoara Doina Dobreanu din comuna Subcetate, judeţul Harghita, a perceput copilăria ca pe un fericit tărâm al iubirii unde părinţii şi bunicii i-au oferit toată iubirea, atenţia şi grija lor. Deşi erau vremurile zbuciumate ale „obsedantului deceniu”, 1950-1960, când greutăţile şi lipsurile materiale erau foarte mari, gând nu se găseau nici de unele din cele necesare traiului diurn, copilei de atunci nu i-a lipsit nimic fiindcă în modesta ei familie exista lucrul cel mai de preţ, iubirea. Într-un interviu realizat de Cosmina – Marcela Oltean şi înserat în antologie în paginile intitulate foarte sugestiv „Unde dragoste nu e, nimic nu e…, doamna profesoară Doina Dobreanu menţionează: „Noi aveam totul fiindcă aveam iubire. Am învăţat atunci, printre altele, şi m-am convins apoi cât este de adevărat, că omul nu are nevoie de prea multe pentru a fi fericit; iubirea suplineşte totul, iubirea de aproapele, iubirea de Dumnezeu; iubirea cu toate faţetele ei este un adevărat briliant, este o comoară dacă ştii să o dăruieşti şi să o primeşti; este un har care te îmbogăţeşte sufleteşte, mereu şi mereu, îţi dă curaj, putere, bucurie. Calea spre fericire, accesibilă oricui, este cea simplă a iubirii… Relaţia aceasta de iubire, care se exersează în familie, începând din primii ani de viaţă, nu poate fi suplinită de televizor, de calculator, de telefonul mobil. Socializarea se învaţă în familie, nu pe Facebook.”…  

„Profesorul… ca şi soldatul, nu are viaţă personală”, spune doamna profesoară Mioara Niculescu din Constanţa, parafrazând un vers al lui Nichita Stănescu. În paginile intitulate „Profesorul… ca şi soldatul” autoarea menţionează: „Există devotament, dăruire,, pasiune în toate profesiile, dar a fi dscăl este altceva, cu totul altceva… Profesorul este singurul căruia noi toţi îi datorăm ceea ce ştim, ceea ce suntem, el este primul om care ne-a marcat viaţa spirituală, intelectuală, profesională… Dascălul este o entitate, este soldatul necunoscut care a câştigat toate bătăliile cu care i-a făcut celebrii pe generalii lui. Toţi învăţaţii lumii au avut un învăţător care le-a descifrat miracolul învăţăturii, al cunoaşterii”.  

Emoţionante sunt cuvintele despre părinţi scris e de preotul dr. Nicolae Ghoerghe Şincan în paginile purtând titlul „Până la moartea lor, părinţii rămân părinţi”. Din acestea am spicuit: "Cinstirea părinţilor Dumnezeu a îmbrăcat-o într-o poruncă divină. Părinţii trebuie iubiţi, cinstiţi şi respectaţi pentru ceea ce sunt şi nu pentru ceea ce au făcut sau fac pentru copiii lor. A-ţi cinsti părinţii înseamnă: „a-i iubi”, „ai asculta”, „ a învăţa din experienţa lor”, „a-i preţui" şi „a-i ajuta"… Iubirea părinţilor este şi o poruncă a firii, de aceea o şi găsim la toate popoarele, chiar şi la toate vieţuitoarele, oricât de sălbatice ar fi ele… Fiecare ocazie pierdută de a da părinţilor cinstire şi a le arăta preţuirea pe care o merită poate conduce mai târziu la durere şi la amare păreri de rău” …  

Urmărind viaţa omului în paralel cu viaţa creştină, Marian Malciu din Slatina-Olt ne spune că putem lesne observa că firul comun îl constituie dragostea. În paginile intitulate „Darul iubirii” autorul ne arată că „esenţa vieţii şi a legii creştine este dragostea; toţi purtăm în sufletul nostru o dorinţă imensă de iubire şi asta pentru că încă de la naştere primim în dar iubire” ...  

„Despre dragoste” îşi intitulează doctorul Aurel Constantin Panfil din Iaşi paginile incluse în acest volum subliniind că, deşi suntem extrem de diferiţi unii de alţii, totuşi, în străfundul sufletelor noastre există dragoste sub nenumărate forme, dar dorinţa omului de a iubi şi de a fi iubit nu se poate împlini dacă nu respectăm dictonul lui Seneca: „Si vis amari, ama – Dacă vrei să fii iubit, iubeşte!” …  

Poetul şi prozatorul Ioan Grămadă din Câmpulung Moldovenesc se referă la dragoste ca elixir al vieţii, subliniind că acestui minunat sentiment îi datorează cele mai frumoase momente ale vieţii pe care le-a trăit şi le trăieşte în toată intensitatea. Amintindu-şi de cartea „Trandafirii negri” a scriitorului arab I. Djamel, carte citită cu mulţi ani în urmă, Ioan Grămadă ne redă următoarele rânduri ce conţin mult adevăr: „Cine crede că poate să găsească totul perfect în dragoste, nu va avea parte de o dragoste adevărată niciodată”…  

„Dragostea este o bibliotecă a sentimentelor” spune scriitorul Radu Cârneci şi din această bibliotecă nu poate lipsi sentimentul iubirii faţă de locurile natale, faţă de locurile de obârşie şi faţă de prietenii din copilărie. Aceste sentimente sunt ilustrate şi în poezia „Aş vrea să ştii!”, scrisă de profesorul Cicerone Medeleanu din Iaşi:  

„Aş vrea să ştii prietene din sat,  

Că n-am uitat nimic din tot ce-a fost,  

Nu te-am uitat, chiar de-am plecat  

M-am dus şi eu să-mi fac un rost…  

Aş vrea să ştii că nu mi-a fost uşor  

Să duc povara anilor cu mine.  

Am acceptat să urc şi să cobor  

Să nu ne facem neamul de ruşine…” …  

Doamna Geta Modiga din Bârlad ne spune că: „Dragostea, în esenţă, este un dar de la Divin care ne dă puteri miraculoase şi speranţe că vom reuşi să sfidăm necunoscutul destin” şi ne îndeamnă „Să ne deschidem sufletele să-l primim şi, în egală măsură, să-l oferim, indiferent de vârstă.” …  

În paginile ce poartă titlul „Câţi au noroc să o întâlnească?” doamna doctor Teona Scopos din Iaşi defineşte succint dragostea şi vorbeşte despre întâlnirea providenţială cu-n suflet pereche, cu jumătatea sufletului: „Dragostea înseamnă încredere şi respect, puterea de a înţelege viaţa cu tot ce înseamnă ea, cu frumos şi urât, cu bune şi rele, recunoscând în partener calităţi şi defecte, ajutându-l şi sprijinindu-l necondiţionat. Când destinul îţi scoate în cale jumătatea fiinţei şi sufletului, eşti binecuvântat. Devii mai bun, mai înţelept, mai profund. Găseşti în miezul tău de om puteri nebănuite. Prezenţa celuilalt te înnobilează. Te simţi cu rost sub soare. Munceşti cu tragere de inimă, respiri mai viu, te hrăneşti cu propriile trăiri, te încarci cu speranţe de bine şi mai bine, te simţi om normal şi împlinit.” …  

Ion Grigoroiu din Brăila mărturiseşte că a învăţat multe de la viaţă şi consideră că dragostea este ceva sfânt la care nu toţi ajungem. Părinţii ne nasc din dragoste, trăim în dragostea părinţilor, după care creştem copii în dragoste…  

Profesorul Ghoerghe Clapa din Bârlad ne prezintă dragostea sub multiple aspecte: iubire, deznădejde, gelozie, devotament, altruism , menţionând că „A iubi este însăşi legea vieţii, este una dintre cele mai subtile acţiuni pe care o poate realiza o fiinţa umană. A iubi înseamnă a trăi viaţa celuilalt. Să uiţi de tine şi să te dăruieşti cu totul celuilalt fără a aştepta vreodată ceva în schimb, aceasta este adevărata iubire care te înalţă şi te purifică de tot ce e murdar în lumea aceasta. Dumnezeu este iubire. Când facem loc iubirii în sufletul nostru, practic îi facem loc lui Dumnezeu însuşi… iubirea înseamnă dăruire totală, înseamnă uitare de sine… Cadoul fascinant al vieţii e însăşi starea de … a iubi…” …  

 

Parcurgând filele volumului „Darul vieţii: DRAGOSTEA” am apreciat rândurile scrise de toţi (peste 50 de nume) ce şi-au adus contribuţia la alcătuirea lui. În bună parte gândurile mele au rezonat cu cele ale multora dintre ei, deşi, din economie de spaţiu, cu scuzele cuvenite, nu i-am citat decât pe câţiva. Este meritoriu, de exemplu, că prof. dr. ing. Avram D Tudosie găseşte şi ne descrie dragostea şi femeia în vinul şi muzica fredonată la Huşi, iar doamna profesoară Camelia Nenciu din Constanţa, ca să ne edifice şi să ne facă plăcere spiritului, le caută umblând prin ploaie până la Munchen …  

Apreciez în mod deosebite strădaniile coordonatorului acestei serii de antologii pe temă dată, de volume-cenaclu şi totodată roadele eforturilor sale.  

În prefaţa volumului „Darul vieţii: DRAGOSTEA" publicistul Ion N. Oprea lansează o „provocare” pentru un nou volum-cenaclu, al şaselea din seria de antologie de proză scurtă: Cu gândul la ceea ce este iubirea de oameni, eu n-am uitat că toţi posedăm elanul nu doar de a contempla, ci de a înfăptui proiecte noi, cel de al cincilea volum al nostru fiind doar o bucurie în continuare, maturizată. Aşadar, la sugestia doamnei profesoare Ana Dumitrescu, preconizez ca cel de al şaselea volum pe care vi-l propun, realizat tot cu preţioasa dumneavoastră contribuţie, să se refere la un alt subiect extrem de util, valoros, captivant şi cu rezolvări stringente pentru prezentul şi îndeosebi viitorul ţării noastre. Cartea va fi intitulată „Dor de-acasă”, cu toată paleta tematică implicată în semnificaţia acestor cuvinte, mai ales că Dorul este un cuvânt pur românesc, intraductibil altor popoare în limbile lor.”  

Să-i urăm deci mult succes lui I.N.O. în această nouă „întreprindere” a sa şi bunul Dumnezeu să-i dea sănătate şi putere să-şi poată duce proiectul la bun sfârşit!  

Fie ca Dorul său de-acasă să se „ostoiască”, să se vindece cu frumoasele pagini scrise de membrii „cenaclului la distanţă”, de toţi cei ce poartă în suflet locurile natale, casa părintească şi mai presus de toate „mândra Românie” atât de mult prezentă în slova „poetului nepereche” al neamului românesc.  

 

Ing. Martha EŞANU  

8.04.2014  

 

A consemnat pentru dumneavoastră,  

Marian Malciu  

- vicepreşedinte al Filialei Olt a LSR -  

Referinţă Bibliografică:
DARUL VIEŢII: DRAGOSTEA / Marian Malciu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1286, Anul IV, 09 iulie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Marian Malciu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Malciu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!