CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Evaluari >  


Autor: Marian Malciu         Publicat în: Ediţia nr. 1274 din 27 iunie 2014        Toate Articolele Autorului

TAINICELE CĂRĂRI ALE IUBIRII - Ecouri de la cititori
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Tainicele cărări ale iubirii-  

cartea cuplurilor de Marian Malciu, Slatina-Olt  

La Editura Pim, Iaşi, sub egida Asociaţiei ”Universul Prieteniei”, a fost tipărită în prima parte a acestui an, 2014, cartea intitulată „Tainicele cărări ale iubirii”, cea de-a opta apariţie editorială a cunoscutului scriitor Marian Malciu din Slatina-Olt, colaborator, autor de literatură publicată în cunoscuta revistă ”Confluenţe literare”, vicepreşedinte al Filialei Olt a Ligii Scriitorilor Români, carte oferită la 2 iunie 2014 cu amicalul autograf: “Domnului Ion N. Oprea, cu prietenie, preţuire şi consideraţie, din partea autorului”.  

Cu prietenie, preţuire şi consideraţie, pentru că unele dintre cărţile sale de până acum, ca şi aceasta, au fost recenzate şi recomandate călduros cititorilor, dar şi pentru că în toate cele cinci volume de antologie, proză scurtă, realizate de mine împreună cu cenacliştii la distanţă („Românii aşa cum sunt”, 2011, „Cu prieteni, despre prietenie”, 2012, „Singurătate”, 2013, „Darul vieţii: Dragostea”, în două volume, 2014), îl am colaborator cu scrieri agreate mult de cititorii cărţilor noastre.  

Cartea „Tainicele cărări ale iubirii” a lui Marian Malciu are drept moto citatul biblic către Corinteni (13, 4-8) „Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte…”, citat care împodobeşte cu aceeaşi speranţă de viaţă şi recentele două volume „Darul vieţii: Dragostea” de Ion N. Oprea, Editura Pim, Iaşi, 2014 şi colaborator, autor de eseu, creatorul cărţii cu acţiune în partea de sud-vest a României.  

„Tainicele cărări ale iubirii” constituie „Darul iubirii” cules de cititorii volumului din perspectivele unui nevăzător, Iustin Dobrescu, important om de ştiinţă în devenire, care, odată cu redobândirea luminii celei adevărate, se reîntâlneşte cu iubita sa, şi ea cunoscută specialistă în medicină, de care se despărţise, în condiţii nici de el nu prea bine elucidate, date fiind împrejurările în care îşi pierduse vederea.  

Nevăzător, cu abilităţi deosebite în perceperea celor din jur – un fel de vedere interioară, cum o numeşte prefaţatoarea, doamna Cezarina Adamescu – supus altui accident care îi declanşează reacţii suplimentare şi îl conduc pe tărâmuri paranormale, cu proiectare retro, dar şi în viitor, cu o introspecţie însufleţitoare tuturor simţurilor, în special celui auditiv, de natură să perceapă aproape totul. În această stare, pe pat de spital, pacient şi autor, într-un tandem, după un scenariu de autor cu experienţă şi cunoaştere minuţioasă în domeniu, se concepe şi se desfăşoară o acţiune, pe multiple planuri, care mişcă personajele. În primul rând, pe Iustin şi pe Laura, care, minunea-minunilor, de narator construită, face ca tocmai ea, ca medic, mare specialistă în profesie, cea care, dintr-o întâlnire instantanee, dar trăită cu pasiune, îi păstrează şi redă nu numai primul lor copil, dar şi vederea şi odată cu ele, ceea ce iubesc românii de când se ştiu, căsătoria, ca instituţie dumnezeiască. Despre acestea, cu subtilitate, dar şi expres detaliat, vorbeşte Cezarina Adamescu, prefaţatoarea, despre primul cuplu din carte care mi-a incitat şi întreţinut şi mie interesul lecturii. Cuplu care, în „caruselul vieţii”, constituie, prin el însuşi, dar şi cu ceva de la autor, oamenii zilelor noastre care se întâlnesc, se iubesc, îşi păstrează trăirile nu doar ca amintiri pasagere, ci cu trăinicia ideii că numai împreună vor reuşi „să urce şi să coboare”, deşi intersectarea lor este atât de diferită ca trăire şi sentimente.  

Interpreţi ai aceleiaşi partituri – după cum corect observă şi relatează prefaţatoarea – autorul şi personajul principal al romanului reuşesc ca prin vocile lor să convingă, lor alăturându-li-se cea de a treia, Laura, susţinând şi justificând însăşi naraţiunea, lupta pentru dobândirea vederii, căsătoria, împlinirea a ceea ce aşteaptă ştiinţa şi viaţa de la cuplurile bine organizate, cu dragoste pentru profesie, părinţi şi copii.  

Ca şi cititor, bun cunoscător al cărţilor sale, cu amplificări narative şi de concepţie scenică evidente de la una la alta, găsesc, sub acest aspect, că ”Tainele…” lui Marian Malciu conţin o desăvârşită acţiune, multe din pagini fiind de o acurateţe stilistică ce probează discursul întâlnit în întreaga sa activitate de conducător şi coordonator al textelor literare din publicistica lui, deschizătoare de orizonturi. În calitate de publicist, Marian Malciu este la curent nu doar cu viaţa literară şi cerinţele ei, ci cu însăşi viaţa cotidiană, pe care, chiar în cartea de care ne ocupăm, le tratează, personal sau prin gura eroilor cărţii, nu numai sub aspect profesionist, ci şi cetăţeneşte, noi revăzându-ne ca foşti sau posibili bolnavi.  

 

În multe episoade – starea naţiunii şi a indivizilor – descrierile se încadrează în ceea ce este viaţa spitalicească, iar autorul, ca un bun român, se alătură eroilor în susţinerile care prezintă aspecte încă debusolante la noi în multe privinţe. De aici, poate şi explicaţia prea abundentă în argumente a unor momente descrise când, la terapie intensivă, aglomeraţia, dar şi discuţiile, distonează în carte cu ceea ce se întâmplă în realitate în astfel de locuri ale liniştii şi responsabilităţilor momentelor care întotdeauna sunt sau devin hotărâtoare pentru pacient în primul rând. Dar şi pentru medic în calitate de decident în succesul care, recunosc şi medicii, vine de la Cel de Sus. Aşa încât, ceea ce doamna Cezarina Adamescu evidenţiază ca iscusinţă în schimbarea cadrelor acţiunii, în nararea situaţiilor şi a întâmplărilor, făcând lectura plăcută, eu o văd deficitar realizată. Această constatare şi pentru că, trăind în lumea medicilor şi a bolnavilor, chiar şi la terapie intensivă, viaţa tulburător de dramatică, tocmai acolo şi atunci cere şoapta în locul divagaţiilor oricât de permisivă ar fi starea şi dorinţa convorbitorilor. Detaliul e important în literatură, fireşte, are dreptate prefaţatoarea, dar locul şi momentul, clipa contează enorm cum sunt folosite… Lipsa picăturii de apă de pe buzele celui care ocupă patul poate constitui ultima clipă a lui, eu am fost martorul unei asemenea neatenţii…  

Medicul Eugen Tomescu, celibatar convins la cei 40 de ani ai săi, împreună cu Iuliana, sora lui Iustin, ajunsă şi ea la vârsta responsabilităţilor profesionale şi conjugale, tot precipitat, pe spaţii mici, dar intens trăite, cu o scenă de întâlnire şi acceptare reciprocă a împreunării mâinilor lor, în prezenţa şi a mamelor lor, constituie o scenă asupra căreia se mai cerea lucrat (p. 192), este alt cuplu a cărui prezenţă înnobilează ceea ce noi considerăm a rămâne fundamental la români, căsătoria…  

„Câte personaje, tot atâtea poveşti de viaţă”…, numai că, în jocul dialogului, cu pricepere abordat şi condus, dar în aglomeraţii de situaţii, Iuliana, în neatenţia de la salonul cu terapia, mai devine şi… Laura, p.181…  

Doctorul Emilian Grigore, trecând peste „incidentul” erotic cu asistenta- şefă Ofelia Bălan, rămâne un familist convins, ceea ce ne face să repetăm, cartea ”Tainicele cărări ale iubirii” de Marian Malciu – în condiţiile în care în România, dar mai ales în lumea cu adevărat liberă, unde legea firii şi cea convenţională nu mai au valoare, familia fiind desconsiderată – are marele merit că mediază pentru păstrarea şi încurajarea sentimentelor bazate pe iubirea şi dragostea care „nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul”, ci se întemeiază pe dragostea care „toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă”, că ”dragostea nu cade niciodată”.  

Cartea lui Marian Malciu, se menţionează şi în prefaţă, promovează optimismul, armonia, speranţa, este cartea prin care, în spirit justiţiar, autorul doreşte şi reuşeşte să îndrepte în bine lucrurile deformate, faptele inechitabile, făcând nu numai ca din nevăzători vremelnic să devenim deplin luminoşi, ci chiar şi cu dragostea recâştigată, devenită familie trainică, de viitor. Este o carte care, citită, relaxează, tămăduieşte, ea aparţine unui autor care, prin rigurozitatea cu care îşi construieşte cărţile, are cititori tot mai mulţi, de la Slatina-Olt, până în Bucovina străbună (atenţie, la semnificaţia zilei de 28 iunie pentru istoria Basarabiei şi Bucovinei, recurs la memorie!).  

“Femeia, eterna iubire” în 2008, „Ispita” în 2009, „Chemarea destinului” în 2010, „Urme de dragoste” în 2011, „Dor de Bucovina” în 2012, „Captiv pe tărâmul copilăriei” în 2013, „Celei ce nu mai este”, poezie în 2013 şi acum, 2014, acest volum „Tainele cărări ale iubirii” sunt cărţile sale.  

Despre ultima carte, profesoara Ana Dumitrescu, devotată colaboratoare, prima dintre cititoarele din Iasi a „Tainelor…” concluzionează într-un eseu al său, în ansamblu: “Descrierile elaborate cu răbdare, calm, tact, într-o risipă de vorbe şi întâmplări tulburătoare, impresionează, ca şi elogioasele portretizări prin intermediul unor cuvinte cu rezonanţă poetică, apreciind – concomitent, onorabila absenţă a violenţelor verbale care abundă în erotica de astăzi. Stilul meticulos, detaliile, cu competenţa profesionistului şi flexibilitatea unui erudit cunoscător al tragediilor omeneşti, risipesc tristeţea prin înţelegere şi alinare. Este o artă prin care metaforele devenite balsam şi muzica sufletească a personajelor converg la unison spre finalul scontat. Subiectul extras dintr-o zonă invalidantă, cu aspiraţii reprimate iniţial, creează o atmosferă bogată, pe mai multe planuri, cu o ancoră psihologică prin care autorul evită discursul halucinant ai handicapurilor obstrucţionale uneori în finalul vieţii. Naraţiunea decurge firesc, evoluând de la trăirea sufletească, dureroasă la început, spre speranţa optimistă, tonifiantă, proprie însuşi autorului, ca rezultat al cercetărilor laborioase în domeniu, menite celor predestinaţi să-l fructifice într-un viitor apropiat”.  

Cartea cuplurilor şi despre cupluri în devenire, scrisă cu măiestria publicistului literar dintr-un domeniu al activităţii umane atât de necesar vieţii, dar nu suficient ocrotit şi fundamentat instituţional, are meritul principal că dezvăluie, ca o mare reuşită, ceea ce Marian Malciu spune chiar din titlul lucrării: “Tainicele cărări ale iubirii”. Remarcabile sunt cuvintele Laurei, până şi pe coperta cărţii, care ne-o păstrează ca OM: „… visam mereu să am un cămin liniştit, fericit, cu iubire şi respect reciproc între toţi membrii familiei, pentru toată viaţa”. „… Copilul meu este, dacă accepţi, dovada de necontestat a dragostei mele pentru acest bărbat…”.  

Ca un adevărat pedagog, Marian Malciu, scriitorul, publicistul şi îndrumătorul condeielor tinere, este un optimist care aşteaptă de la absolvenţii titularizaţi la catedrele de limba şi literatura română să devină nişte analişti de marcă ai cărţilor, conştientizând valoric literatura în ansamblul culturii noastre.  

 

În ce mă priveşte, cred în Marian Malciu, în calităţile sale spirituale şi filozofice, în modalitatea de a transmite potenţialul său de gândire şi creativitate generaţiilor ce vor urma.  

 

Ion N. Oprea  

 

P.S.  

Lucrarea domnului Ion N. Oprea a fost publicată, mai întâi, în Luceafărul Botoşni Ion N, Oprea Se poate citi aici, căutând pe Google, unde veţi descoperi multe alte şi foarte interesante lucrări ale aceluiaşi autor, foarte cunoscut ziarist, scriitor, publicist, coordonator al mai multor Antologii în proză, care mă onorează cu prietenia dezinteresată a domniei sale.  

Vă ofer, în întregime, textul doamnei profesoare Ana Dumitrescu, extras din scrisoarea de mulţumire prin care m-a onorat:  

Stimate Domnule Marian. Malciu,  

Vă mulţumesc în mod deosebit pentru cartea oferită prin intermediul Domnului I. N. Oprea.  

Îmi permit să punctez câteva idei apreciative cu privire la "ars amandi" - din tainicele ei cărări - recurgând la o dezarmant de tragică descriere a celor două destine paralele, stimulat de o pricepere de excepţie, cu mijloace literare generoase, incluzând adesea propriul monolog interior.  

Descrierile elaborate cu răbdare, calm, tact, într-o risipă de vorbe şi întâmplări tulburătoare, impresionează, ca şi elogioasele portretizări prin intermediul unor cuvinte cu rezonanţă pozitivă apreciind – concomitent - onorabila absenţă a violenţelor verbale care abundă în erotica de astăzi...  

Stilul meticulos, detalii ce poartă amprenta competenţei şi profesionalismului, dar şi flexibilitatea unui erudit cunoscător al tragediilor omeneşti, risipesc tristeţea prin înţelegere şi alinare. Este o artă prin care metaforele devenite balsam, împreună cu muzica sufletească a personajelor, converg la unison spre finalul scontat.  

Subiectul extras dintr-o zonă invalidantă, cu aspiraţii reprimate iniţial, creează o atmosferă bogată, pe mai multe planuri, cu o ancoră psihologică... prin care autorul evită discursul halucinant al handicapurilor, obstrucţioniste uneori, în finalul vieţii.  

Nararea decurge firesc, evoluând de la trăirea sufletească dureroasă, la început, spre speranţa optimistă tonifiantă..., proprie însuşi autorului, ca rezultat al cercetărilor laborioase în domeniu… menit celor predestinaţi să le fructifice într-un viitor apropiat.  

Cartea cu miracolul iubirii scrisă publicistic/literar îi asigură un cuvenit rating de lecturat.  

Felicitări autorului, cu mulţumiri pentru dezvăluirea inedită a atâtor tainice cărări ale iubirii.  

Ana Dumitrescu  

Pentru conformitate,  

Marian Malciu  

Referinţă Bibliografică:
TAINICELE CĂRĂRI ALE IUBIRII - Ecouri de la cititori / Marian Malciu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1274, Anul IV, 27 iunie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Marian Malciu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Malciu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!