CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Aparitii >  


Autor: Marian Malciu         Publicat în: Ediţia nr. 1269 din 22 iunie 2014        Toate Articolele Autorului

BELETRISTICĂ, LA ZI...
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

 

Cu supărătoare întârziere, oarecum justificată de multitudinea problemelor existente în viaţa fiecărui om şi a stresului general, iată că revin în faţa domniilor voastre, cititori fideli şi stăpâni ai existenţei noastre - în plan literar-publicistic, pentru a vă rechema să lecturaţi paginile revistelor noastre.  

Azi este vorba de numărul 24, din mai 2014, al Revistei de cultură universală – REGATUL CUVÂNTULUI – editată sub egida Ligii scriitorilor Români. Din respect faţă de mai mulţi cititori, care au reclamat întinderea obositoare a scrierilor publicate, am hotărât să nu depăşim 70 de pagini. Această măsură, convenabilă Colectivului de redacţie, prezintă, pe de altă parte, dezavantaj pentru autorii doritori să publice în paginile celor două reviste. De ce? Simplu! Vor fi mai puţini. Din punctul nostru de vedere, este un câştig, în sensul că trierea va fi riguroasă, astfel că vor apărea cele mai bune materiale.  

Dar, trecând, pe scurt, la conţinutul revistei la care fac referire, subliniez că tonul este dat de către domnul prof. dr.Adrian Botez, prin „Violenţa metafizică şi crucea – în romanele lui Liviu Rebreanu”. Este un material bogat, în care autorul doreşte să ne convingă de faptul că Liviu Rebreanu nu este singurul scriitor cu meritul de a crea romanul românesc modern, precum declarase G. Călinescu în „Istoria Literaturii române – de la origini şi până în prezent”: „… Liviu Rebreanu este un mare scriitor şi pe drept cuvânt creatorul romanului românesc modern…”! Domnul prof. dr. Adrian Botez, după o lungă, atentă şi interesantă incursiune în opera lui Liviu Rebleanu şi nu numai, cu surprinzătoare şi adânci conexiuni de natură metafizică, alese parcă special pentru a sublinia existenţa unor trepte de manifestare spirituală evolutivă în romanele acestuia, concluzionează:„Aceasta este modernitatea autentică, de esenţă esoterică, de care poate fi „învinuit” Liviu Rebreanu, dimpreună cu ceilalţi Doi Magi interbelici… Sadoveanu şi Mircea Eliade.” Din punctul meu de vedere, umil cunoscător a unei treimi ori, poate, puţin mai mult de atât, din romanele publicate în perioada avută în vedere, aici este adevărul cu privire la romanul românesc modern: Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Mircea Eliade…!  

Rămânând în sfera romanului, cu respect reţinându-vă atenţia, semnalez titlul „Singurătăţile romancierului”, în care veţi înţelege că „Evadările din timpul concret, încleştările cu natura potrivnică, sunt stratageme de anihilare a unui rău covârşitor ce alterează fiinţa în cele mai intime alcătuiri ale sale”. Este vorba de romanul „Singurătatea luminii” , autor Paul Eugen Banciu – prozator, eseist, scenarist şi critic de artă - cu câte un volum publicat aproape în fiecare an din cei 35 de activitate literară şi pus în lumină favorabilă (nici nu putea fi vorba de altă perspectivă, de altfel!), prin cronica literară semnată de doamna prof. dr. Mihaela Roşu Bînă.  

Întâmplător sau nu, proza are continuitate în acest număr. Aşa se face că îl veţi descoperi foarte repede pe domnul profesor Aureliu Goci – editor, eseist, critic şi istoric literar, preocupat să evidenţieze „dinamica narativă, viteza cu care personajele evoluează în ritmul succesiunii situaţiilor care structurează configuraţia epică”, indicând autoarea la a cărei operă face trimitere, prin chiar titlul sub care îşi argumentează afirmaţia, suficient de concentrat, parcă din grija de a nu plictisi cititorul: Eliza Roha. Universul narativ între „tunelul timpului” şi „caruselul istoriilor personale”.  

Şi, dacă tot suntem la capitolul „analiză literară, iată că aducem în prezent „Un prinţ român la Curtea imperială Rusă: Antioh Cantemir”, sub semnătura autoritară a doamnei prof. Livia Ciupercă, entuziasmată de plăcuta şi documentata prefaţă la ediţia integrală (1966) a operei lui Antioh Cantemir, semnată de „distinsul profesor Paul Cornea! Este vorba de fiul mai mic al fostului domnitor Dimitrie Cantemir. Doamna prof. Livia Ciupercă face o succintă şi reuşită trecere în revistă a datelor de stare civilă ale acestuia, a copilăriei şi a studiilor, acordându-i, apoi, spaţiu larg, activităţii literare. De remarcat că Antioh Cantemir „rămâne în conştiinţa contemporanilor ca primul poet rus de stil occidental, un intelectual de clasă, remarcat, printre alţii, şi de istoricul Neagu Djuvara.  

Presupunând că asemenea analize, poate v-au obosit pentru moment, vă propun să lecturaţi câte ceva, pentru a vă relaxa, urmând ca, după aceea, să vă satisfaceţi curiozitatea prin studiul altor domenii literare puse la dispoziţie de acest număr al revistei.  

Iată, vă ofer un fragment din romanul „Tainicele cărări ale iubirii”, la vremea organizării acestui număr, aflându-se în curs de editare. Este cel mai recent roman scris de Marian Malciu (adică…, eu!), în care „Descrierile elaborate cu răbdare, calm, tact, într-o risipă de vorbe şi întâmplări tulburătoare, impresionează, ca şi elogioasele portretizări prin intermediul unor cuvinte cu rezonanţă pozitivă apreciind – concomitent - onorabila absenţă a violenţelor verbale care abundă în erotica de astăzi...”, potrivit aprecierii făcută de doamna profesoară Ana Dumitrescu din Iaşi, una dintre primele (şi puţinele) cititoare ale acestui volum. Este, cu permisiunea dumneavoastră, „O carte stenică, plină de învăţăminte strecurate subliminal, cu multă dibăcie. O carte care relaxează, tămăduieşte.”, aşa cum menţionează cunoscuta scriitoare Cezarina Adamescu în prefaţa romanului. Tot domnia sa a ţinut să precizeze: „Şi cu acest roman captivant, Marian Malciu se înscrie în galeria prozatorilor contemporani.” De reţinut că romanul a văzut deja lumina tiparului şi va fi lansat în finalul lunii iulie a acestui an, la Galaţi, în tabăra de creaţie, cu ocazia întâlnirii membrilor Asociaţiei Universul Prieteniei cu autori de literatură din acest municipiu.  

Dacă nu v-a satisfăcut fragmentul prezentat ori încă nu v-aţi relaxat suficient, vă invit să reluaţi lectura întreruptă în numărul trecut! Aveţi la dispoziţie partea a treia din proza aceleia care afirmă despre sine, cu mult curaj şi ochi senini: „Eu nu ascult de nimeni”. Da, aşa este, autoarea nu este alta decât doamna dr. Elena Maria Cernăianu, cea care consideră că moartea nu este decât o trecere la altă formă de viaţă, subsemnatul susţinându-i această teorie. Domnia sa, originară din Lugoj, şi-a lansat romanul în acest municipiu, la 25 mai 2014, în prezentarea, printre alte nume cunoscute, a doamnei prof. dr. Mihaela Roşu Bînă.  

Ei bine, vă propun acum să trecem în revistă acel domeniu pe care ştiu că-l preferaţi: poezia! Proza… este de mare întindere şi, presupun în naivitatea mea, nu vă atrage suficient de mult pentru că vă răpeşte timpul…  

Aici vă reîntâlniţi cu domnul Cristian Petru Bălan - membru al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe, SUA, care vă oferă un formidabil expozeu raportat la poeziile domnului Nicolae N. Negulescu - director-fondator al Revistei Regatul Cuvântului, incluse în volumul trilingv „Nunta Cuvintelor”, sub titlul„Nunta cuvintelor, o capodoperă care poate schimba impresia britanicilor despre valoarea culturii româneşti” .Nu insist asupra acestei cronice literare de excepţie, deoarece v-am pus-o la dispoziţie de curând în spaţiul generos numit „Confluenţe literare”diriguit de inimosul nostru colaborator, Octavian Lupu.  

Trecem, aşadar, la următoarea lucrare, intitulată „Eseu memorial – in Memoriam Nina Cassian (1924-2014) şi semnată de binecunoscuta scriitoare, poetă, eseistă şi critic literar, Cezarina Adamescu. Nuvă răpesc plăcerea de a-l citi. Este bogat şi meticulos aşezat în cuvinte frumoase, izvorâte din sufletul mărinimos al autoarei.  

Vă atenţionez despre prezenţa în aceste pagini a doamnei Eliza Roha, o mai veche şi îndrăgită autoare de roman, poezie şi literatură pentru copii, De data aceasta vă va încânta cu o prezentare curgătoare despre „spiritul poetic, rebel şi uşor introvertit”, care „nu se lasă oricui şi uşor de desluşit, ascunzându-şi profunzimile sinelui de neaveniţi”, Este vorba de poetul al cărui nume este înscris în chiar titlul cronicii pe care v-o recomand să o lecturaţi: „CONSTANTIN CAPITZA, un poet de o discreţie aleasă”.  

Mai înainte de a trece la alt autor cunoscut, vă ofer şi rubrica „Debut”, semnalându-vă prezenţa doamnei Olguţa Trifan, curajoasa semnatară a unui mic număr de poezii (numai trei), din care două sunt prezentate bilingv: română şi franceză. Domnia sa nu este debutantă numai în revista noastră. Va fi curând în această postură şi prin volumul de autor, intitulat „43”. Cartea este prefaţată de subsemnatul, iar această lucrare am prezentat-o, zilele acestea, în „Confluenţe Literare”, sub titlul „Versuri izvorâte din suflet”.  

Revenind la proză, vă propun să abordaţi un alt domeniu literar: religia. Cred că aţi intuit că este vorba de domnul Stelian Gomboş – consilier superior la Secretariatul de Stat pentru Culte. Domnia sa este deja un nume consacrat în publicistica creştină de la noi din Ţară, fiind unul dintre cei mai activi condeieri ai Bisericii Ortodoxe Române. De data aceasta vă prezintă un „Semnal editorial şi publicistic – Ciprian Voicilă, Sfinţii de lângă noi (Întâmplări, portrete. Reflecţii). Veţi reţine, desigur, îndemnul cărţii semnalate editorial: „Să ieşim din inerţia molcomă şi consumistă în care trăim. Să restabilim ordinea firească a lumii, detronând lucrurile şi avuţia, pentru a pune gândul mântuirii şi trăirea lui Iisus Hristos, emoţia şi frumosul, bunătatea şi milostenia în chiar centrul vieţii noastre de oameni lesne muritori în însăşi nemurirea noastră.”  

Rămânând în aceeaşi sferă, scriitorul Slavomir Almăjan, trăitor în Canada, vă oferă… „Pierderi”(Fiţi cu voie bună), explicându-vă faptul că, în sensul laic al cuvântului, „pierderi exprimă vacuumul ori vidul lăsat în urmă de lucruri sau atitudini sau relaţii…”  

Şi, tot aşa, răsfoind revista, veţi descoperi şi alte materiale preţioase, pe care, nu intenţionez să le menţionez, din dorinţa de a vă lăsa să alegeţi. Nu pot, totuşi, să nu atrag atenţia că este vorba şi de dramaturgie de calitate – Eugen Cojocaru, cu „Adam, Eva şi…”şi de un anumit fel de politică europeană cu privire la tradiţia noastră culturală – Corneliu Leu cu „O prea mare onoare!” şi de alt gen de poezie – Cristina Ciprian în Povestea celui care a alergat înaintea timpului şi în altele patru de acelaşi stil, sau/şi Stroia A. Gheorghe în „Semne(le) de apropiere ale universului ne(material) sau CONSTANŢA unui parcurs poetic” ori Eleodor Dinu în… versuri fără titlu (!) şi, mai ales, un material cu multiple conotaţii, sub semnătura domnului Valeriu D. Popovici-Ursu, al cărui titlu vorbeşte de la sine şi vă pune pe jăratic: „EMINESCU – UN MARE PATRIOT. Luarea sa de poziţie fermă contra măsurilor ungurilor de deznaţionalizare şi maghiarizare forţată a românilor transilvăneni după anul 1867”….  

Deci, este mult de citit. Mult şi bun! Într-o lună, vă puteţi organiza timpul personal astfel încât să parcurgeţi toate paginile. Nu veţi regreta.  

 

Revista o descoperiţi accesând adresa pe care v-o ofer aici:  


Regatul cuvântului, ANUL IV , nr.24 Mai 2014
sau aici:  

 

http://www.scribd.com/doc/230405084/Regatul-cuvantului-ANUL-IV-nr-24-Mai-2014  

 

Colectivul de Redacţie vă doreşte lectură plăcută!  

Zile senine, bucurii şi împliniri!  

 

În numele domnului Director N.N. Negulescu şi al Colectivului de Redacţie, fac apel la acei autori care doresc să colaboreze cu noi, că ne pot expedia materialele lor pe adresa revistei ori a domnului Negulescu, personal,, răspunzând direct de calitatea lucrărilor, sub toate aspectele: literar, ortografic, gramatical, punctuaţie!! Scrierile să fie înfăţişate pe format A4, Times New Roman, 12. Cele care nu respectă aceste condiţii ori nu corespund sub aspect calitativ, sunt respinse, fără a fi returnate. Împreună cu lucrarea, expediaţi şi o fotografie de mărimea autorilor pe care îi citiţi în revistă, de preferinţă, color. De asemenea, expediaţi şi copii ale copertelor volumelor publicate. Materialele expediate urgent pot fi publicate chiar în numărul din această lună al Revistei Sfera Eonică! Se recomandă cronici, recenzii, referate.  

 

Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de revistele noastre!  

 

Secretar Directorat,  

Marian MALCIU  

 

 

Referinţă Bibliografică:
BELETRISTICĂ, LA ZI... / Marian Malciu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1269, Anul IV, 22 iunie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Marian Malciu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Malciu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!