CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Cultural > Modele >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 224 din 12 august 2011        Toate Articolele Autorului

Lupta pentru suprematie mondiala
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

 Introducere la subiect 

Trăim într-o lume care ne împresoară la fiecare pas cu ştiri şi informaţii parcă anume destinate să distrugă orice urmă de încredere şi speranţă atunci când ne gândim la viitor, la ceea ce va mai urma. Căutând un loc de odihnă, constatăm că nu îl putem găsi şi chiar cele mai alese proiecte se prăbuşesc fără de veste distrugând tot ce am crezut că ar fi mai durabil. 
  
De ce oare toate aceste lucruri? Către ce se îndreaptă istoria acestei lumi? Către suferinţă şi distrugere, sau către ceva mai bun? În ce să ne punem speranţa şi unde să găsim acea ancoră a sufletului de care avem atât de mare nevoie? Are Dumnezeu un plan pentru noi, sau totul nu este decât un joc al absurdului, o glumă sinistră despre tot ceea ce înseamnă bine, adevăr, frumos? Care va fi în cele din urmă sfârşitul tuturor lucrurilor, şi destinul nostru, al oamenilor ce trăim pe acest fragment de univers numit planeta pământ? 
  
Multe astfel de întrebări şi de probleme ne frământă adesea sufletul, dar nu trebuie să rămânem în întuneric, fiindcă Dumnezeu există, El trăieşte, El este Mântuitorul nostru şi a prevăzut lucruri minunate pentru cei care se încred în El. Prin cuvintele vii ale Sfintelor Scripturi, şi în mod deosebit prin profeţie, ne este desfăşurat viitorul acestei lumi, ceea ce se va întâmpla cu ea şi implicit cu noi. Biblia ne oferă o temelie sigură pentru credinţa noastră, ea însăşi fiind o epistolă plină de speranţă din partea lui Dumnezeu către umanitatea suferindă a acestei lumi. 
  
Sinteza emisiunii 
În sensul celor anterior spuse, vom înainta în desfăşurarea celui de-al doilea sul profetic din cartea lui Daniel, pe care îl găsim în capitolul 7 şi prin intermediul căruia ne este indicat cursul istoriei acestei lumi, ceea ce se va întâmpla în cele din urmă; astfel: 
1.vom studia ridicarea primelor trei mari împărăţii mondiale menţionate în acest capitolul; 
2.vom examina în mod special a patra împărăţie mondială menţionată; 
3.vom urmări modul în care judecata lui Dumnezeu ne îndrumă spre la venirea Împărăţiei Sale pe acest pământ. 
  
Imagine introductivă 
Traseul spiritual al lecţiei de faţă trece prin mijlocul unei strâmtori în care trebuie să cârmeşti cu grijă corabia pentru a nu te sfărâma de stânci. De o parte se află ţărmul înşelător al dorinţei de putere şi de dominaţie asupra lumii, de cealaltă se află nisipurile mişcătoare ale tentaţiei de a te încrede în tine însuţi mai mult decât în Dumnezeu. Şi de o parte şi de alta se observă ambarcaţiuni eşuate sau epave ca un avertisment pentru toţi cei care nu ştiu să urmeze traseul indicat pe harta numită Scriptură de către Fiul Omului, El fiind primul care a trecut cu succes prin această strâmtoare, dincolo însă de care se află limanul cel bun al Împărăţiei cerurilor. 
  
Metoda de studiu 
Dacă până acum însemnarea cu grijă a mesajului lecţiei era oarecum opţională, de data aceasta este cu adevărat obligatorie pentru a putea relua traseul spiritual al emisiunii noastre care va urma cele ce au fost scrise în cel de-al doilea sul profetic din cartea lui Daniel. Aşadar, veniţi cu noi în această călătorie plină de tumult, dar şi de satisfacţie pentru cel ce doreşte să fie copil al lui Dumnezeu. 
  
1.Patru împărăţii mondiale 
  
Î. Ce anume este relatat la începutul profeţiei lui Daniel cu privire la viziunea pe care a primit-o de la Dumnezeu? Şi care este interpretarea acestei viziuni? 
Să citim următoarele din cartea profetului Daniel 7:2-3, 17: 
Profeţie: 
2. Daniel a început şi a zis: „În vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. 
3. Şi patru fiare mari au ieşit din mare, deosebite una de alta. 
  
Interpretare: 
17. „Aceste patru fiare mari, sunt patru împăraţi care se vor ridica pe pământ. 
  
Î. Cine sunt cele patru fiare mari care au ieşit din mare? Ce i s-a spus lui Daniel cu privire la ele? 
R. Sunt patru împăraţi care vor domni pe pământ. 
    
Pentru înţelegerea acestei profeţii trebuie să identificăm mai multe detalii, astfel: 
1.Marea cea Mare reprezintă numele antic al Mării Mediterane ceea ce înseamnă că teatrul evenimentelor din profeţie este bazinul mediteranean. 
2.Cele patru vânturi ale cerurilor ne indică punctele cardinale, iar izbucnirea furtunii în cele patru vânturi arată către evenimente pline de tumult, violenţă asemenea dezlănţuirii forţelor naturii; în timpul unor astfel de furtuni, care erau frecvente, se formau valuri mari, ce aruncau pe mal o mulţime de vietăţi marine uneori chiar de dimensiuni apreciabile. 
3.Patru fiare ieşind din mare ne arată nişte vietăţi marine care ies pe uscat din valurile mării, în plan istoric însemnând patru mari împărăţii ce se ridică în urma confruntărilor militare şi politice din bazinul mediteranean. 
  
Trebuie să înţelegem că pentru lumea antică bazinul mediteranean a fost teatrul celor mai violente confruntări pentru supremaţie, locul celor mai mari şi vestite imperii şi ideea de dominaţie mondială s-a născut tocmai într-un astfel de climat. La întretăierea a trei continente (Europa, Africa şi Asia) Marea Mediterană a fost destinată întâlnirii dintre marile civilizaţii şi popoare ale antichităţii şi evului mediu, lucru bine cunoscut din cărţile de istorie. 
  
Î. Ce ni se spune mai departe despre aceste mari împărăţii care urmau să se ridice în bazinul Mediteranean? 
R. Să citim următoarele din cartea profetului Daniel 7:4-6: 
Profeţie: 
4. Cea dintâi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M-am uitat la ea, până în clipa când i s-au smuls aripile; şi, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om, şi i s-a dat o inimă de om. 
5. Şi, iată că o a doua fiară era ca un urs şi stătea într-o rână; avea trei coaste în gură între dinţi; şi i s-a zis: „Scoală-te, şi mănâncă multă carne!” 
6. După aceea m-am uitat mai departe şi iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea şi patru capete, şi i s-a dat stăpânire. 
  
Modul în care sunt prezentate primele trei fiare (animale sălbatice) este reprezentativ pentru caracterul acestor puteri: 
1.Leul înaripat este simbolul Babilonului, aşa cum apare pe ziguratele (turnurile) acestei mari cetăţi, precum şi pe zidurile ce o înconjurau. Daniel trăia în Babilon la acea dată, fiind locul în care a primit profeţia; Babilonul a fost întemeiat de Nebucadneţar (sau Nabucodonossor) şi s-a numit Regatul Noului Babilon, un imperiu destinat să stăpânească peste întreaga lume. Leul ne indică vitejie şi putere, iar aripile repeziciunea înaintării acestei împărăţii. 
2.Metamorfoza schimbării în om înseamnă declinul puterii acestei împărăţii, lucru ce s-a întâmplat în timpul urmaşilor acestui împărat; inima de om indică frică, vulnerabilitate, iar pierderea aripilor – pierderea iniţiativei şi repeziciunii esenţiale pentru un mare imperiu. 
3.Ursul este simbolul împărăţiei care a luat locul Babilonului şi aşa cum ştim din cărţile de istorie, precum şi din Biblie (Daniel 5), este vorba despre împărăţia mezilor şi perşilor. Ursul este un animal puternic, dar nu la fel de rapid ca o felină. Întemeietorul acestei împărăţii a fost marele general persan Cirus. 
4.Leopardul este simbolul împărăţiei care a luat locul Persiei şi aşa cum este menţionat în cărţile de istorie se referă la împărăţia Greciei (de fapt a Macedoniei). Întemeietorul este Alexandru cel Mare, cel care a cucerit împărăţia Persiei. Aripile de pasăre ne indică repeziciunea înaintării acestei împărăţii, iar cele patru capete se referă la cei patru generali pe care îi avea Alexandru Macedon, numiţi în istorie diadohi: Lisimah, Casandru, Seleucos şi Ptolemeus. 
  
Aceste împărăţii s-au distrus una pe cealaltă într-o succesiune spectaculoasă pe care numai Sfânta Scriptură a prezis-o cu mult timp înainte de a se întâmpla, teatrul de evenimente fiind, aşa cum s-a menţionat, bazinul mediteranean. 
  
2. A patra împărăţie mondială 
  
Î. Ce se spune despre a patra împărăţie mondială în comparaţie cu celelalte puteri descrise în prima parte a profeţiei pe care o studiem? 
R. Să citim următoarele din cartea profetului Daniel 7:7,19,8,21,11;22-25: 
Profeţie: 
7. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte, şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma, şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte, şi avea zece coarne. 
19. ... avea dinţi de fier şi gheare de aramă, mânca, sfărâma şi călca în picioare ce rămânea. 
8. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne, şi iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor, şi dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi coarne. Şi cornul acesta avea nişte ochi ca ochii de om, şi o gură care vorbea cu trufie (lucruri mari). 
21. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinţilor, şi i-a biruit, 
11. Eu mă uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie, pe care le rostea cornul acela: m-am uitat până când fiara a fost ucisă, şi trupul ei a fost nimicit şi aruncat în foc, ca să fie ars. 
  
Interpretare: 
23. „Fiara a patra, este o a patra împărăţie, care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâşia tot pământul, îl va călca în picioare şi-l va zdrobi. 
24. Cele zece coarne, înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintaşii lui, şi va doborî trei împăraţi. 
25. El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt, şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri, şi o jumătate de vreme. 
  
Î. Câte coarne avea această a patra fiară şi câte dintre ele au fost smulse la apariţia cornului cel mic? 
R. 10 coarne; 3 coarne sunt smulse la apariţia cornului celui mic.   
  
Pentru a putea înţelege această profeţie va fi necesar să analizăm câteva elemente de detaliu menţionate în aceste versete: 
1.Această fiară apare după imperiul elenistic al lui Alexandru Macedon (leopardul înaripat cu patru capete). 
2.Modul de acţiune este deosebit de complex: mănâncă (dinţi şi fălci puternice), sfărâmă (prin intermediul ghearelor) şi calcă în picioare (ceea ce presupune o greutate foarte mare). Un astfel de animal corespunde în bună măsură descrierii unui animal mitologic în genul unui balaur, sau al animalului preistoric Tiranosaurus Rex, cel mai puternic şi de temut carnivor identificat până în momentul de faţă. 
3.Ideea care rezidă este a invincibilităţii, asemenea leviatanului prezentat în cartea lui Iov, o putere căreia nu poţi să i te opui. 
4.Coarnele se constituie ca un element suplimentar, specific erbivorelor mai mult decât carnivorelor indicând o metamorfoză (schimbare a naturii acestui animal puternic), iar cornul cel mic care apare prin smulgerea a trei coarne ne indică o succesiune, dar şi o evoluţie prin înlocuire. 
5.În plus, faptul că acest corn mic vorbeşte, are ochi şi inteligenţă, trăsături care nu sunt specifice unui corn animal, indică în mod clar o schimbare miraculoasă a acestei fiare. 
  
Î. Totuşi, cum putem înţelege aceste detalii profetice desprinse aparent dintr-un film suprarealist? Au ele un mesaj pentru noi? 
Istoria menţionează că după împărăţia lui Alexandru Macedon a urmat împărăţia Romei, care într-adevăr a fost o forţă politică şi militară invincibilă, bineînţeles în condiţiile specifice ale lumii antice. Brutalitatea armatelor romane, care nu lăsau nici măcar o rămăşiţă în urma lor este bine cunoscută, deopotrivă cu eficienţa teribilă a modului în care legiunile Romei distrugeau cu desăvârşire pe cei care li se opuneau. Aşadar acest leviatan, ieşit din tumultul apelor învolburate ale Mării Mediterane ne dă o bună descriere a Romei, a caracterului totalitar exercitat de aceasta asupra tuturor regiunilor cucerite, în mare măsură provincii ce au aparţinut regatelor elenistice desprinse din imperiul lui Alexandru Macedon. 
  
Metamorfoza, schimbarea naturii, prin apariţia celor 10 coarne indică o nouă direcţie de evoluţie care la un anumit moment se încheie prin apariţia acelui corn mic ce preia funcţiile cerebrale şi de exprimare ale fiarei, de data aceasta transpuse nu atât în plan militar, cât în plan ideologic („ o gură care vorbea lucruri mari”). 
  
Schimbarea majoră a Romei imperiale a rezultat în urma conflictului deschis cu creştinismul pe care a căutat să îl distrugă cu desăvârşire. Astfel, totalitarismul politico-militar a început să fie exercitat şi în domeniul ideologic al religiei. Lupta împotriva creştinismului însă nu a fost încununată de succes, fapt pentru care la un anumit moment, Roma avea să primească religia creştină. La scurt timp Roma urma să se dividă sub presiunea atacurilor barbare în chip simbolic în 10 regate (adică o divizare completă). 
  
Î. Ce s-a întâmplat cu spiritul Romei imperiale după ce aceasta s-a divizat? A dispărut cu totul o dată cu dispariţia imperiului? 
Caracterul totalitar al Romei avea să fie exercitat în continuare în domeniul religiei. Creştinismul promovat în perioada următoare, în timpul evului mediu poartă în mare măsură spiritul totalitar al Romei antice, lucru care se poate citi din cărţile de istorie. Spiritul fostului imperiu Roman s-a manifestat cu prisosinţă prin impunerea cu forţa a creştinismului. Debutul acestei perioade a fost marcat de primele războaie religioase purtate de Iustinian, împăratul Bizanţului (aproximativ 538 d.Hr.), iar sfârşitul ei a fost realizat prin propagarea influenţei Revoluţiei franceze şi a spiritului laic axat pe respectarea drepturilor omului în Europa în timpul lui Napoleon Bonaparte (începând cu 1798 d.Hr.), care a pus capăt impunerii religiei cu forţa. 
  
Menţiunea „o vreme, două vremuri, şi o jumătate de vreme” înseamnă 3 ani şi jumătate profetici, adică 3,5 x 360 = 1260 zile profetice, care conform principiului 1zi profetică = 1 an istoric ne conduce la 1260 de ani, exact perioada dintre 538 şi 1798 dHr. Acest principiu de echivalare va fi studiat în cadrul unei lecţii viitoare. 
  
Încercarea de schimbare a vremurilor şi a legii ne indică faptul că spiritul Romei imperiale avea să se manifeste prin impunerea cu forţa a religiei, o formă de totalitarism care nu recunoaşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului acordate de Dumnezeu. 
  
3.Împărăţia mondială a lui Dumnezeu 
  
Î. Totuşi, care va fi finalul luptei pentru dominaţie mondială aşa cum este descris în cadrul profeţiei din cartea lui Daniel? 
  
Să citim următoarele din cartea profetului Daniel 7:9-14,26-27: 
  
  
Profeţie: 
9. Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lână curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile Lui ca un foc aprins. 
10. Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau, şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile. 
13. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. 
14. I S-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile, şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică, şi nu va trece nicidecum, şi împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată. 
  
Interpretare: 
26. Apoi va veni judecata, şi i se va lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna. 
27. Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta! 
  
Î. Cui se va da domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt sub ceruri? R. Poporului sfinţilor lui Dumnezeu?  
Î. Cât va dura această împărăţie? R. Va fi veşnică. 
  
Cu toate că am fost impresionaţi de modul de manifestare a celei de-a patra fiare, totuşi ceea ce se descoperă în ceruri este mult mai deosebit. Distingem judecata lui Dumnezeu care va conduce la întemeierea împărăţiei Sale pe pământ, astfel apar următoarele: 
1.Cel Îmbătrânit de Zile, adică avem imaginea lui Dumnezeu Tatăl stând pe scaunul de domnie şi judecând tot ceea ce s-a întâmplat pe pământ. Descrierea Sa redă puterea şi caracterul Său deosebit: îmbătrânit de zile = veşnicie, haina albă ca zăpada = sfinţenie, neprihănire, părul ca lâna curată = înţelepciune, curăţie, scaunul de domnie ca flăcările de foc = atotputernicie.  
2.Râul de foc care curgea dinaintea Sa, redă judecata desăvârşită şi amănunţită care se va desfăşura după ce fiara a patra îşi va fi terminat perioada ei de supremaţie, mai precis după ce spiritul Romei imperiale avea să fie dat jos. 
3.Dar judecata nu ar fi completă dacă nu ar exista şi un apărător al poporului sfânt, şi acesta este tocmai Fiul omului, care apare pe norii cerurilor, adică împreună cu îngerii cereşti într-un mod similar plecării Sale, când un nor de îngeri l-a ascuns privirii uimite a ucenicilor; astfel înţelegem că este vorba despre un eveniment aflat în legătură cu a doua Sa venire. 
4.La finalul judecăţii toată puterea asupra pământului este dată Fiului Omului şi prin intermediul Său, acesta devine moştenirea sfinţilor Celui Preaînalt. Aceste lucruri presupun revenirea Sa, învierea celor sfinţi şi distrugerea celor care i-au persecutat pe pământ. 
  
Î. Ce mesaj are pentru noi faptul că această judecată se desfăşoară înainte de a doua venire a lui Hristos? 
Este foarte important să subliniem momentul în care este prezentată judecata şi anume după încheierea activităţii fiarei a patra, identificată prin Roma imperială şi spiritul ei. Acestea au acţionat până în timpul Revoluţiei franceze. Concluzia este că această judecată se desfăşoară înainte de a doua venire a lui Hristos, ceea ce pe drept cuvânt ne permite să o numim judecată preadventă (adventus = venire, în limba latină).  
  
Înţelegem că în momentul de faţă ne aflăm în timpul acestei judecăţi ce se desfăşoară în ceruri, când cazurile tuturor oamenilor care au fost pe pământ sunt examinate. Acest lucru va fi detaliat în lecţiile viitoare. 
 
Recapitulare
 
  
Pe parcursul orei de studiu pe care am avut-o la dispoziţie, am putut urmări modul în care s-au succedat diferite puteri politice şi spirituale pe pământ, o incursiune în istorie, aşa cum a fost descoperită lui Daniel cu mii de ani înainte de a se întâmpla. Astfel am văzut succesiunea de imperii care conduc către venirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Prin simboluri în genul unor animale sălbatice sau fiare, sunt descrise de fapt puteri politice şi militare în genul Babilonului, Persiei, Greciei şi Romei. Însă indiferent cât de puternice şi înspăimântătoare au fost ele de-a lungul istoriei, judecata lui Dumnezeu avea să pună capăt acestui mod de administrare a acestei lumi bazat pe forţă şi impunere violentă asupra celorlalţi. 
  
Judecata lui Dumnezeu ce are loc înainte de a doua venire a lui Hristos, aduce sentinţa de condamnare a unor astfel de practici şi de reabilitare a poporului lui Dumnezeu oprimat în timpul evoluţiei a acestor împărăţii şi prin extensie de-a lungul întregii istorii a lumii. 
  
Concluzie şi apel 
Concluzia la cele anterior spuse este că trebuie să existe o cooperare a oamenilor cu Dumnezeu, o încadrare în planul divin pe care El l-a prezentat prin intermediul Sfintelor Scripturi cu scopul obţinerii unei sentinţe favorabile la judecata ce se desfăşoară în ceruri. Într-un timp în care beneficiem de posibilitatea cunoaşterii planurilor profetice ale lui Dumnezeu nu putem să spunem decât că nu există nici o scuză pentru cei care le ignoră. 
  
Prin urmare, vrei şi tu să dai atenţiei planului divin de a fi considerat nevinovat la judecata din ceruri şi astfel să fii pregătit pentru a doua venire a Fiului Omului? 
 
Rugăciune de încheiere
 
Tată din ceruri, 
  
Tu care eşti Judecătorul desăvârşit şi adevărat al cerurilor şi al pământului şi care ne-ai descoperit planurile tale profetice de a ne salva din păcat şi din mijlocul acestei lumi, 
  
Te rugăm ca mesajul studiului biblic din emisiunea noastră să fie pe deplin înţeles de către toţi cei care ne-au ascultat în această oră şi să ne conducă la o deplină consacrare faţă de Tine şi faţă de cauza Împărăţiei Tale. 
  
Tu ne-ai înfăţişat imaginea impresionantă a judecăţii Tale din ceruri. Dar cine poate sta în faţa unor flăcări veşnice, în prezenţa Ta? Cine este atât de neprihănit încât să poată spune „Da, sunt drept, stau pe baza dreptăţii mele înainte lui Dumnezeu”? 
  
Recunoaştem că suntem cu totul nevrednici de mântuirea pe care Tu ai pregătit-o pentru noi şi că în favoarea noastră avem nevoie de un mijlocitor desăvârşit la judecată, care nu poate fi altcineva decât Fiul Omului, Domnul Isus Hristos. 
  
În numele iubirii Tale pentru noi şi în baza meritelor jertfei Sale desăvârşite, a sângelui care a curs pe Golgota din cauza păcatelor noastre, Te rugăm să ştergi Tu amintirea păcatelor noastre scrise în cărţile din ceruri şi deopotrivă să le ştergi şi din sufletele noastre.  
  
Avem nevoie de sfinţenia Ta în suflet. Avem nevoie să fim iertaţi la judecata ta cea mare. Avem nevoie ca Tu însuţi să mergi alături de noi în timpul acestei vieţi. Te rugăm fii cu noi, fii împreună cu noi, fii în inimile noastre prin Duhul Tău Cel Sfânt, prin Mângâietorul desăvârşit trimis de Tine şi prin sfinţii Tăi îngeri. 
  
Ajută neputinţei noastre, şi găseşte Tu rezolvare pentru toate problemele şi dificultăţile noastre, fii Tu ajutorul nostru în vreme de nevoie. Toate acestea Te-am rugat în Numele Fiul Tău preaiubit, Isus Hristos, Domnul cerurilor şi al pământului. 
  
În veci să fii Tu preamărit,  
Amin. 
  
Referinţă Bibliografică:
Lupta pentru suprematie mondiala / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 224, Anul I, 12 august 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!