Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RECOMANDĂ PAGINA

REDACŢIA

CLASAMENT
DE PROZĂ

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE PROZĂ


Home > Impact > Istorisire > Mobil |   


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 188 din 07 iulie 2011        Toate Articolele Autorului

Lupta impotriva idolatriei presupune veghere
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

 

Obiceiul de a veghea asupra lucrurilor spirituale vine deseori în contradicţie cu firea noastră, cu ceea ce am învăţat sau moştenit. De ce ne este atât de greu să fim veghetori asupra stării noastre spirituale? 
Se poate spune că vegherea asupra lucrurilor spirituale nu ne stă în fire, fiindcă tendinţa noastră este de a veghea exclusiv asupra lucrurilor materiale de care suntem interesaţi, fără a mai avea timp pentru altceva. În plus, mulţimea de activităţi în care suntem implicaţi, şi care ne solicită atenţia, nu ne mai lasă timp pentru a mai acorda interes vieţii noastre spirituale. De fapt, putem spune că avem de-a face cu o idolatrie mascată, ce se manifestă prin acordarea unui interes exclusiv problemelor ce ţin de această lume şi ignorarea a ceea ce se referă la Împărăţia cerurilor. Această idolatrie ascunsă ne conduce să nu mai avem dispoziţia necesară de a veghea pentru aplicarea principiilor creştine în viaţa de zi cu zi, astfel ajungând în situaţia nefericită de a nu fi gata când timpul nostru de har se va încheia. 
  
În acest sens, să citim apelul de a veghea din Deuteronom 4:19: „Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer, şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.”. Cum se poate ajunge la idolatrie, fie ea şi ascunsă, atunci când nu veghem? 
Realitatea din jurul nostru este deosebit de dinamică, totul fiind supus unei prefaceri ce nu se opreşte vreodată. Dacă nu vom fi atenţi la circumstanţele în mijlocul cărora trăim, vom fi cu siguranţă deturnaţi de la activitatea de bază ce are drept scop pregătirea pentru Împărăţia cerurilor. Astfel, tendinţa naturală din noi se va manifesta, fiind deseori activată de ceea ce este în jur, şi vom ajunge să ne închinăm, adică să ne subordonăm, în sens strict lucrurilor ce au un caracter material şi ne vom conforma standardelor lumeşti. De fapt, nu este vorba doar de atenţia pe care o acordăm lucrurilor materiale, dar deopotrivă ne gândim la un sistem de valori străin de descoperirea făcută de Dumnezeu prin intermediul Sfintelor Scripturi. 
  
La modul concret, ce fel de valori sunt propagate în jurul nostru având un caracter străin de Împărăţia lui Dumnezeu? Cum ne pot influenţa într-un mod nemijlocit? 
Dacă vom selecta un canal de televiziune, imediat realitatea din jurul nostru se va umple de valorile şi influenţele programului pe care îl vizionăm. Astfel, dacă vom urmări un film de acţiune, atunci violenţa şi o mulţime de aluzii având un caracter josnic vor inunda mediul în care ne aflăm, afectându-ne în mod nemijlocit şi progresiv simţurile, mintea şi valorile pe care le avem. Mai mult, dacă vom urmări un program de actualităţi, în care accentul este pus nu pe informarea corectă, ci pe manipularea simţămintelor telespectatorilor prin inserarea unor imagini ce şochează, sau descoperă tot felul de detalii macabre, ajungem să fim captivaţi şi influenţaţi de ceea ce este rău. Problema este că prin expuneri repetate la astfel de influenţe, capacitatea de a veghea şi de a detecta mişcările vrăjmaşului va fi grav afectată, iar astfel vom ajunge sub puterea sa, fără chiar a ne mai da seama. 
  
Atunci care ar fi soluţia pentru a nu ne mai lăsa întinaţi de ceea ce vedem? Cum putem să fim suficient de veghetori pentru a evita astfel de situaţii? 
Vegherea nu este nimic altceva decât credinţa în acţiune, manifestându-se în mod pozitiv prin realizarea de fapte care să ne conducă la pregătirea pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Atunci când veghem, vom detecta caracterul îndoielnic a ceea ce urmărim. Astfel, se vor trage „semnalele de alarmă” pentru a lua măsurile de rigoare prin întreruperea expunerii, fie prin schimbarea canalului, fie prin închiderea sursei ce produce astfel de influenţe. Mai greu este când ceilalţi membri ai familiei doresc în continuare să se expună conştient sau nu acestor influenţe nefaste, dar în principiu, puterea exemplului personal al conducătorilor de familie va fi determinant pentru trezirea tuturor celor implicaţi. Când veghem nu mai putem să rămânem pasivi în faţa manifestării păcatului, ci dimpotrivă, vom căuta să oprim apariţia răului chiar din faşă, sau chiar înainte de a se răspândi pe deplin. 
  
Cât de multe rele ar putea fi preîntâmpinate, dacă am veghea de la început asupra apariţiei unor deprinderi necorespunzătoare? 
Dacă oamenii ar veghea asupra ceea ce fac, gândesc şi spun, atunci lumea din jurul nostru ar deveni cu totul alta, fiindcă astfel s-ar da loc raţiunii să se manifeste, limitând şi stopând acţiunea principiilor negative din lumea în care trăim. Însă acest lucru ar presupune o schimbare hotărâtă a comportamentului nostru, o cultivare atentă a laturii spirituale, adică o „naştere din nou”. În loc să ne mai avântăm în tot felul de proiecte ambiţioase, menite să înalţe eu-l, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe acel singur obiect de valoare, asemănat de către Domnul Hristos cu un mărgăritar de mare preţ, iar astfel am ajunge să atingem un standard de spiritualitate, ce ne-ar oferi o satisfacţie extraordinară în lumea aceasta şi o calificare sigură pentru Împărăţia cerurilor. Când veghem asupra a ceea ce se întâmplă cu viaţa noastră, atunci ajungem să detectăm tendinţele către rău chiar de la început, înainte ca ele să se manifeste pe deplin, şi astfel putem acţiona pentru restricţionarea şi îndepărtarea lor. 
  
Chiar este cu putinţă să eliminăm manifestarea tendinţelor către rău? Chiar este posibilă dovedirea unei astfel de stăpâniri de sine în viaţa de zi cu zi? 
În mod normal nu ar fi cu putinţă să putem face astfel de schimbări în viaţa noastră, fiindcă programarea noastră interioară, bazată pe ereditate şi pe influenţele puternice ale mediului în care trăim, ne-ar împiedica chiar şi în cele mai bune eforturi de modificare a unui comportament necorespunzător. Însă intervenţia divină prin punerea la dispoziţia noastră a puterii Duhului Sfânt şi a cunoştinţei Bibliei, poate realiza lucruri extraordinare, dincolo de ceea ce ne-am putea imagina sau de ceea ce am fi în stare în mod natural. Atunci când lăsăm ca influenţele deosebit de puternice transmise de către Cuvântul lui Dumnezeu să se manifeste în viaţa noastră, vom constata că este posibilă schimbarea interioară, iar „reprogramarea” naturii noastre, mai precis a caracterului nostru, este posibilă. 
  
Dar nu va conduce acest lucru la un conflict interior, la o luptă dintre acea parte care doreşte să Îl urmeze pe Dumnezeu şi o altă parte ce refuză în mod sistematic orice fel de schimbare? 
Nimic nu se câştigă fără efort şi fără o luptă puternică cu noi înşine. Un alpinist care doreşte să urce pe un munte înalt va constata în scurt timp că adversarul cel mai puternic se află chiar în interiorul său, în acea parte a eu-lui care se dă înapoi din faţa antrenamentului deosebit de dur, a vicisitudinilor de tot felul şi a perspectivei pierderii vieţii într-o singură clipă. Cu toate acestea, sunt multe persoane care reuşesc o astfel de performanţă şi ajung să se autodepăşească. Într-un mod similar, un creştin se află pe un drum care urcă mai sus decât înălţimile obişnuite ale vieţii, fiind nevoit să escaladeze suişuri abrupte şi versanţi periculoşi, uneori neavând alt punct de sprijin decât Cuvântul Scripturii de care se prinde cu tărie şi cu credinţă. Refuzul naturii căzute se va manifesta la tot pasul, asemenea unui protest gălăgios cu privire la duritatea drumului urmat. Însă noi nu trebuie să îi dăm atenţie, fiindcă destinul nostru se află înaintea noastră, iar siguranţa se obţine înaintând mereu. 
  
Cu toate acestea, sunt multe persoane, care deşi au credinţă în Dumnezeu, au constatat că le este aproape cu neputinţă să îşi depăşească multe dintre obiceiurile necorespunzătoare. Unde este greşeala sau cum se poate remedia o astfel de situaţie? 
Cel mai adesea, cauza pentru care nu putem să mai înaintăm pe drumul transformării interioare, se datorează lipsei vegherii, a dovedirii unui spirit de atenţie perseverentă pentru a ajunge acolo unde ne-am propus. De exemplu, dacă am constatat că nu ne putem stăpâni în oprirea practicării unui obicei necorespunzător, atunci este bine să ne analizăm din nou experienţa vieţii. Ne-am rugat suficient? Am identificat în Scriptură acele învăţături, care să ne conducă la soluţionarea problemei cu care ne confruntăm? Am cerut prin credinţă împlinirea făgăduinţelor divine care au un impact direct asupra situaţiei noastre? Am acţionat în vederea stopării obiceiului în cauză? Ne-am propus un plan de acţiune în acest sens? Ei bine, dacă am făcut toate acestea şi nu am reuşit, înseamnă că nu am vegheat suficient pentru a duce la îndeplinire ceea ce ne-am propus. Calea cea mai puternică prin care Duhul Sfânt lucrează asupra noastră este prin intermediul motivării voinţei noastre în a alege mereu ceea ce este bun şi drept. 
  
Dar nu va întreprinde Duhul Sfânt ceva supranatural pentru noi, cu scopul de a compensa lipsa noastră de putere? Nu va face Dumnezeu o minune, astfel încât să ajungem cu uşurinţă să nu mai comitem ceea ce este rău? 
Apostolul Pavel zugrăvea foarte clar în epistola către Romani, faptul că Duhul Sfânt şi natura căzută se luptă în noi pentru a ne influenţa într-o direcţie sau alta. Dar în final, decisivă este alegerea noastră. De aceea, apostolul lansa îndemnul de a nu mai da atenţie împlinirii dorinţele naturii căzute. Dimpotrivă, este esenţial să urmăm sugestiile şi gândurile inspirate de către Duhul Sfânt. Astfel de gânduri se nasc în noi atunci când studiem Biblia şi în momentele în care căutăm să înţelegem profunzimea revelaţiei divine. Aş putea spune că cea mai mare minune a lucrării divine constă în acţiunea Duhului Sfânt prin ceea ce în mod natural se află la dispoziţia noastră. Biblia o avem lângă noi. Studierea ei ne stă la îndemână. Motivarea voinţei se produce în procesul studierii. Iar aducerea aminte a ceea ce am studiat în circumstanţele concrete ale vieţii are la bază deprinderea de a veghea cu atenţie la ceea ce se întâmplă cu noi şi în jurul nostru. Niciodată o atenţie trezită şi antrenată prin studierea revelaţiei sfinte nu va putea fi luată prin surprindere, iar impactul apariţiei ispitelor va dispărea, oferindu-ne un teren avantajos pentru a învinge în lupta vieţii. 
  
Se poate spune că astfel vom ajunge să învingem tendinţele idolatre ce se luptă în interiorul nostru? Cum vom reuşi să ţinem în frâu manifestarea lor prin răutate, lăcomie, egoism şi altele în genul acesta? 
Nu pot să spun că este simplu să dovedim un spirit veghetor, sau vigilent, în toate ocaziile vieţii, dar la fel ca orice altă deprindere, acest lucru se cultivă prin exerciţiu şi perseverenţă. Însă atunci când vom ajunge să fim atenţi la ce se întâmplă cu viaţa noastră şi cu cei din jur, vom constata că ne va fi mult mai simplu să contracarăm tendinţele idolatre din interiorul nostru. Faptul că vom recunoaşte tendinţele încă înainte de a se manifesta, ne va oferi un imens avantaj, pe care dacă vom şti să-l folosim, vom putea obţine biruinţe preţioase spre slava lui Dumnezeu. În acest sens, aş vrea să precizez că manifestarea tendinţelor către rău este însoţită întotdeauna de anumite semnale pe care le-am putea sesiza cu uşurinţă dacă am cultiva o atitudine de veghere. Astfel, răutatea, lăcomia, egoismului, precum şi altele în felul acesta, ar putea fi identificate şi înfruntate la timp. 
  
Care ar fi câteva dintre semnalele care anunţă manifestarea tendinţelor către rău din interiorul nostru sau din afara noastră? Există vreo şansă de a le recunoaşte la timp? 
În fragmentul biblic studiat eram avertizaţi să luăm aminte şi să nu ajungem ca privind la lucrurile create, să fim ulterior „târâţi” să ne închinăm înaintea lor şi să le slujim. Astfel, înainte de a ajunge să ne închinăm unor lucruri false, există o „târâre”, adică o alunecare care se realizează aproape pe nesimţite, atunci când nu veghem. Prin schimbări mici la început, ajungem în cele din urmă să fim purtaţi dincolo de ceea ce ne-am fi putut imagina din momentul din care am deviat de la calea adevărului. Însă dacă am veghea, am discerne aceste mici abateri şi am putea lua măsuri de contracarare înainte ca tendinţele să se manifeste cu toată puterea lor, asemenea unor motoare ambalate la maxim sau a unei avalanşe care a căpătat proporţii neaşteptate. De aceea, avertismentul constă în a sesiza acele mici semnale care indică depărtarea noastră de la calea cea dreaptă. 
  
Dar ce se întâmplă atunci când ignorăm mesajele, sau nu am fost suficienţi de atenţi pentru a le sesiza şi lua măsuri de contracarare? Mai există vreo şansă de redresare? 
Deşi este greu să remediezi un rău care s-a produs, totuşi datorită acţiunii harului lui Dumnezeu se poate realiza oprirea tendinţele negative, chiar şi atunci când ele au început să se manifeste cu toată puterea lor. Însă ar fi de preferat să „stârpim” buruienile înainte de a creşte, fiindcă după aceea va fi mult mai greu să eliminăm consecinţele manifestării tendinţelor către rău. În plus, există anumite lucruri ce nu vor mai putea fi niciodată remediate ca la început, sau chiar nu vor mai putea fi niciodată aduse înapoi. Totdeauna manifestarea răului aduce pagubă atât pentru cel care îl comite, cât şi celor ce se află în sfera lui de acţiune. Este mult mai uşor să previi decât să tratezi o anumită situaţie ce cauzează durere şi suferinţă. Cred că aici se află responsabilitatea fiecăruia dintre noi atât faţă de semeni, cât şi înaintea lui Dumnezeu, ca să nu mai vorbesc de răspunderea pe care o avem în raport cu noi înşine. 
  
Prin urmare, se poate combate cu succes idolatria ascunsă ce se manifestă în lumea noastră? Cum ne ajută cultivarea unei atitudini de veghere atentă în raport cu adevărul Sfintelor Scripturi? 
În măsura în care devenim tot mai atenţi faţă de modul în care decurge viaţa noastră şi tot mai conştienţi de implicaţiile ce decurg atunci când nu veghem, eu cred că vom ajunge să fim tot mai imuni la tendinţele idolatre ce se manifestă atât din interiorul nostru, cât şi din mijlocul mediului în care trăim. De multe ori se ajunge la situaţii aberante, tocmai fiindcă nimeni nu a vegheat şi nu a dat alarma cu privire la calea greşită pe care o urmăm. Nu cred că totdeauna este vorba de nesinceritate sau dezinteres. Cine doreşte să îşi piardă viaţa veşnică? În mod sigur, nimeni. Cu toate acestea, de ce nu se vede o schimbare temeinică a modului în care trăim pentru a evita acest curs nefast? Dincolo de autoamăgire, de cele mai multe ori există o neglijare a vegherii, o ignorare a apropierii vrăjmaşului, în ciuda celor mai evidente semnale că el este aproape, poate chiar la uşa vieţii noastre. Nu trebuie să ne lăsăm purtaţi de idei şi sentimente ce ne vorbesc despre o siguranţă obţinută prin nepăsare şi complacere. Împărăţia cerurilor ne este accesibilă numai dacă mergem pe calea adevărului şi numai dacă nu vom tolera în viaţa noastră abateri de la idealul divin. Depinde doar de noi să cultivăm deprinderile ce ne vor ajuta să mergem pe această cale şi să nu ne abatem de la calea pe care ne-a lăsat-o Domnul Hristos, iar acest lucru este posibil numai atunci când vom veghea cu atenţie. 
  
Rugăciune pentru a nu ne lăsa „târâţi” de tendinţele către rău, de a veghea cu atenţie pentru a discerne abaterile de la calea cea dreaptă şi de a ne întoarce în punctul de unde am constatat că am părăsit calea care duce în Împărăţia lui Dumnezeu.  
Referinţă Bibliografică:
Lupta impotriva idolatriei presupune veghere / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 188, Anul I, 07 iulie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.
 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX DE ARTICOLE AUTOR

 
 
CLASAMENT
DE POEZIE

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!