CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Poeme > Rasfrangere >  Jurnalul cu vise al Juliei May de Mariana Zavati Gardner

 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Jurnalul cu vise al Juliei May (I)  

Mariana Zavati Gardner  

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

din iatacuri de vorbe  

devenirea făcea ocol  

pe străzi sprâncenate...  

Atunci Julia May sărea  

din Gaură Neagră-n Gaură Neagră  

Degete de şarpe pe consolă  

Muzică lunară deformată-n cârlige  

Algebrice umbre legate de funii -  

Strâns înfăşată-n  

olandă-apretată  

pe-un munte din sticlă  

Julia May simţea  

clădiri din fier  

clădiri din cărămidă  

peste parcul presărat  

cu lămpi electrice şi excrement aviar  

Strâns înfăşată  

lăsată să se-nmoaie-n  

răsuflarea albastră  

Strâns înfăşată  

nea în mâini diafane  

cu miros de alice  

Julia May vedea  

gălbenuş sub un castron de sineală  

umbre de fiinţe trezite  

în oraşul ei de himeră cu uşi din stejar  

casă fără adresă pe insula ei de acum  

Strâns înfăşată  

o gură stâlcită  

sorbea din pământ  

Strâns înfăşată  

în somn fluid  

hohot prefăcut în piatră  

Strâns înfăşată  

jucărie din argint alungată  

din loc în loc de vântul de la prânz  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Din întuneric se luptă  

să se nască Julia May  

în brazde străine şi ferecate  

în preziceri zăpăcite şi coapte  

Calliope strângea în braţe-o Tăbliţă  

Îşi închipuia că stăpâneşte lumina -  

Ursitoareleerau înfăşate-n haos -  

Se gătea să-şi întâlnească surorile  

la o reuniune urgentă de familie  

Clio trebăluia pe acasă  

intentând bătălii p-un Pergament  

Istorii cu armăsari viguroşi -  

Nu izbutea nicicum să schiţeze soldaţii -  

în careTrădătorul ruinase bătălia  

Erato se dichisea la o antică  

oglindă măiestrită la Murano  

Era sora cea drăgălaşă  

Urma să acompanieze la Liră  

Poezia iubiriiprin umbre sonore  

Euterpe îşi regla barometrul  

precis, cel de la uşa de la intrare  

Se-mpiedecă şi căzu peste Flaut  

Dăruitoarea de Bucurii urma să-şi hrănească  

surorile cu muzică lunară  

Melpomene contempla oglinzi nebuloase  

când scotocea prin garderobul ticsit  

să aleagă-o Mască Tragică potrivită  

Interpreta îşi ascundea suferinţa,  

Tragediaiubirii pierdute pe veci  

Polyhymnia în Galeşă Stare  

era încurcată şi-afurisit înnodată  

Se-ndrepta galeş spre piscina adâncă şi mută  

să se-mbăieze în Poezia cea Sacră  

Ea, Cea a Multor Imnuri se simţea prihănită  

Terpsichore n-avea chef  

să plutească la o altă repetiţie  

Urma a Dansa cu Lira magică acolo  

înPiruiete şi Hore medievale,  

Carusel înainte de reuniune  

Thalia arunca pietricele  

peste prundul din faţa vilei albastre  

Plănuia să-şi surprindă  

surorile iubite cu o Mască Comică  

Urania ţupăia dintr-o Gaură Neagră-n alta  

când mobilu-i ţârâi deodată – tocmai când privea  

către ceruri cu instrumente Astronomice -  

Divinelepregăteau Globul Ceresc -  

prorocire @ reuniune fără pereche.  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Înalt unul  

Altul scund  

Omu-i da bineţe  

în pridvor la casa mare  

Gospodina printre treburi  

Dincolo... doar umbre...ceaţă...  

Bătrânii înţelepţi cu meşterul cioplitor  

se-nţelegeau despre înălţarea cea sacră  

legendă? semn heraldic?  

Doar oameni cu faimă şi obârşii -  

Bătrânii înţelepţi cu meşterul cioplitor  

Pomeniri în cimitire vesele de ţară  

Fără plaje cu maluri abrupte  

Forme de tot felul  

Forme stilizate  

Cu trăsături de om sau  

cu înfăţişare de fiară  

aşa cum se trece lumea  

Bătrânii înţelepţi cu meşterul cioplitor  

Lipsit de culoare, ce-a mai rămas pământesc  

din careva cu pretenţii înalte  

În noaptea trecută,  

în noaptea asta,  

în noaptea de mâine,  

în toate noapţile dintotdeauna,  

Apropiaţii Elvirei şi al Lucreţiei,  

duse în lumea veşnică, amundouă o dată,  

stau de pază lângă oase-albite;  

Apoi, se petrec în şiraguri  

Ion, Elisa, Costică, Paraschiva, Elena  

cine rămâne de veghe?  

să apere ce-a rămas pământesc?  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Poemul ca uscăciune  

Ceruri negre, vânturi apoase,  

Himere cu frunze-n direcţii adverse  

Ape uscate, pământ din nisip,  

Somn copleşit, adânc de miresme  

Ceruri gata de ducă, vânturi bolnave  

Tei zăpăciţi cu flori spulberate  

Poemul ca roua uscată,  

Smiorcăită, uitată pribeagă  

Maree rigide, foame de plângeri  

Să fi sosit la Bâlci încurcat  

Buze uscate, elegie a minţii  

Timpul să-şi adune sorocul,  

Când se vestea Cometa cea surdă  

Poemul ca vis prăfuit  

Speranţa să fie uitată-n iatac  

Fără oglindă-n lacul uscat  

Voci să audă, o îndemnau  

Gânduri sfinţite ori răposate  

Asurzită să fie de singurătate  

Sămânţa în psalmi efemeri  

Poemul citit de-un scamator  

Pui de cuc în cuib străin să afle  

Mireasma contenită, fructe coapte;  

Să nu mai fie loc de veghe  

Zi de pomană, planuri tăcute  

Pluteau îndărăt - lumea era la Solstiţiu  

La Bâlci venise Potcovarul cel Magic  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Prinzătorul de vise plutea  

dinspre codri spre şesuri sterile,  

peste faleze, către nisipuri albastre,  

dincolo de noroiuri rigide,  

peste munţi ca de şarpe,  

între albii de ape muginde -  

Trecea peste ţărmuri de taină  

peste somon mort în fiorduri uitate  

În cămine, dănţuitori rapaci  

În Ceruri, vraci tainici  

dezlănţuiau himere magice  

acolo vânători explorau  

preerii... după bivoli...  

după elani... după caribu...  

după vânat... colibe  

ridicate din scoarţă de mesteacăn  

amulete, stâlpi strâmbi de totem - în cerc  

căpetenii tribale cu magice măşti  

năşteau colierul de vrajă  

din cincizeci de sfori variate  

pentru prinzătorul de vise  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Să cerceteze Grădina Levitaţiei -  

Se terminase contractul arendei  

primite de la Legiuitorul Luminii -  

Julia May atingea flori de ciuperci  

cu palme deocheate şi sterpe  

Şoptea frunzelor reumatice  

În nopţile negre de suflet  

Brize şovăielnice de la Dunăre  

alergau să-şi acorde vioara  

în regatul celor pustii  

al celor necitaţi în gazete de stradă,  

în autobuze sau trenuri; petrecuţii,  

din avioane, agăţaţi de telefoane mobile  

asurzeau alternative planete în ceruri  

Julia May se încrunta în ierburi baroce  

fierte în culori de măslin; invizibilii  

treceau la lucru prin lanuri de orz  

în alte lumi, un dingo se măsura  

în oglinda cu vise a lumii  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

La gura apei de la izvoare  

Canoe pitite se-nghesuiau laolaltă  

Străvechi locuri de vânătoare  

Căi bătute de bouri... căi bătute de reni  

Spre alte lumi se pierdeau păşuni sub copite  

Stâlpi de totem şi măşti înviate  

Polonice din corn de oaie  

Imperturbabile cioplituri de tot felul  

Căi bătute de bouri... căi bătute de reni  

Spre alte lumi se pierdeau păşuni sub copite  

Păduri nenăscute erau luate-n curenţi  

Se făcea la comandă o tundră precisă  

Căi bătute de bouri... căi bătute de reni  

Spre alte lumi se pierdeau păşuni sub copite  

Peste tot bâlbâială şi nesiguranţă  

Nelinişti istorice întâmplătoare  

Dănţuitori cu măşti şi văpăi  

Căi bătute de bouri... căi bătute de reni  

Spre alte lumi se pierdeau păşuni sub copite  

Bani invizibili, surle din scoică  

Din muzici lăute şi naiuri  

Căi bătute de bouri... căi bătute de reni  

Spre alte lumi se pierdeau păşuni sub copite  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Rugineau râuri răsfăţate  

Printre nisipuri albastre  

o plimbare lunară  

Înţepenite grămezi  

din lemn împletit  

între nuiele de vise  

prinse-n şorţul de frunze  

Pe plajă-n arcuri fragile  

dune mărunte, dune uriaşe  

spulberate la Nord  

de-o Cetatea-n ruină  

O altă zi, o altă noapte  

În maquis arţari  

se-afundau la mal tulburat  

Abalone absconse  

în nisipuri albastre  

Sfere din lemn chinuit  

erau reazem şi ţintă  

ibisului conturat care-absent  

ciugulea în şorţul de frunze  

Bolţi sprijineau dune pe plajă  

la porţi de Cetate lunară  

O altă zi dinaintea turnurilor, o altă noapte  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Bancuri de umbre  

Îngrămădeală de oameni  

Sporovăială printre mormane de mere  

Iarba era un strat subţire  

din argint înnegrit  

Paşii ei deveneau petec lucios  

pe-un covor cafeniu presărat cu gutui  

proaspăt căzute din pomul vieţii  

Stăpânul cel tânăr  

rumega o lămâie  

suflet în trup buhăit  

Părul ei = o căpiţă  

cocoţată-n boltă  

Flămând oceanul rodea stânci  

Grădina era terminată  

la sfârşit de furtună  

Putredă infiltraţie acvatică  

Cor înfuriat contra  

năvalei din zori  

Funii-ncurcate-n ore  

Mişcătoare nisipuri  

nespus chinuite de gânduri  

Zâmbet de himere necoapte  

Prin conversaţii şoptite,  

vătămate în zori  

Usturătoare buze rănite  

tulburau unghere de somn  

În atacuri, oceanul aspru  

Privea suspendat în oglindă  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Lista cu activităţi menajere  

se-nşira pe aţa dimineţii  

Aleargă după autobuz  

În grabă pe alee  

aleargă, aleargă, aleargă  

Ai uitat cheia în broască  

Şi laptele la uşă  

În grabă aleargă pe alee  

aleargă, aleargă, aleargă  

Te-ai împiedecat de motanul  

cu blana pestriţă-n careuri  

de la casa de-alături  

şi de lăzile cu gunoi menajer  

pline vârf din săptămâna trecută  

Stai în picioare  

Stampă rigidă, aşteptând  

Negreşit în gânduri albastre  

Autobuzul lunar să deschidă  

Uşi cauciucate spre centru  

Sau spre marea cu rime  

Pionier ţeapăn al orarelor băţoase  

Ştii cine eşti, ştii cine eşti?  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Şanţuri... plâns de frunze...în canionul albastru  

Păstrătorul Salbei îşi asuma stăpânirea prin cingători  

brodate în curcubeu de fecioare  

Cascade cu bolovani suspendaţi  

la încrucişare de drumuri sterpe  

Din patru cingători... una lipsea  

zăpăcită prin păduri pe creste dinţate,  

la izvorul vorbăreţ, umbrit de pomi înţelepţi  

Când ziua se năştea bătrânii înţelepţi  

amintiră de văpaia păcii  

de demult în codrii cu fiare -  

De jur împrejur priveau stăpânii cingătorilor  

Stânci suspendate... cascade răspundeau în ecou  

Chemării cocoşului de munte la Soare-răsare  

Păstrătorul Salbei îşi asuma stăpânirea prin cingători.  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

În Sud-Est - acolo se află un târg  

Mărunt cândva;  

Acum tentacular  

spre univers  

Uitat ar spune unii -  

cu stopuri antice pentru autobuze  

cu afişe cât gardul cu drapele  

cu pavilion pentru muzica militară  

în grădina răposatei Regine Mame -  

La soare, în după-amiaza festivă,  

Ecourile muzicii militare lovesc pereţii  

Catedralei Normande - zidită din piatră  

de râu atunci când William Cuceritorul  

preluase frânele puterii în 1066 –  

ridicată în vremi cu domniţe-n rădvane  

şi cavaleri cu armăsari şi armuri -  

În centrul oraşului cu creneluri,  

Strada Mare, cu prăvălii luminoase  

etalează-n vitrine superlative  

Arcade în străzi pietruite,  

Hotare caselor din cărămidă.  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Balene asasine, balene ucigaşe  

Blazoane ale apelor sărate  

Făpturi tainice din alte lumi  

Un pescar între viaţă şi moarte...  

Mântuit de-o balenă ospitalieră  

Solemnităţi, incantaţii, bătrâni înţelepţi,  

zarvă, dănţuiri cu bătrâni,  

dănţuiri cu babe, dănţuitori de fel de fel  

cu drepturi tainice de a vâna balene  

Balene enigmatice ce vin la ţărm  

să se prefacă-ntr-un lup criptic  

Un lup de mare înstrăinat  

Stăpân al apelor sărate  

Între balene alegorice din cedru  

Balene asasine, balene ucigaşe  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Se făcea între pereţi de himeră  

tapetaţi demodat de bunica Elisa  

Volume lucioase dormeau  

legate în piele de zimbru  

Cavaler naviga prin hârtii  

şi trofee câştigate la baluri  

Îmbrăcat în beige, moţăia tăcut  

la masa de lucru cioplită-n stejari  

Cu ochii scăldaţi în antice tomuri -  

Sufletul ei se legăna lunatec  

de candelabrul pestriţ de Murano,  

răscoală peste obiecte spartane -  

Se ascundea prin dulapuri  

îndesate aliniat cu dulceţuri  

de vişine răscoapte din pomii seceraţi  

fără veste în grădina Domnului Ion  

Ferecată-n mintea ei cea albastră  

o curte răcorită de suflete pierdute  

unul câte unul la zaruri şi cărţi  

în oraşul himeră unde se trecea Râul Negel  

în încăperea unde intrau şi ieşeau  

în galop vedenii apretate pe aţă  

Oarbe cu mâini efemere, fantome electrice  

şi măscărici dormeau duşi în lumi ferecate.  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Păianjeni vărateci urzeau  

cuibăriţi în alcovuri de stâncă  

Sub un castron de sineală  

şi gălbenuş - pământul plutea  

plesnind în lumina bolnavă  

umbre de aur prin bolovani  

Scorpioni şi şopârle înotau la soare  

printre cactuşii care trosneau în spaţii  

O libelulă se pierdea la Palatul din Stâncă,  

argint scrijelit pe-o tăbliţă de cer  

Greierii se scăldau pe boabe de ienupăr  

îngânând melodii de demult  

Crengi rupte, mărgele din turcoaze  

Frunze şopteau despre legende  

în imagini din nisip invizibil  

Ţipăt de păsări şi tocană de suflete  

fierbeau fluid în ocrul torid.  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Din himere active  

în somnul din curcubeie  

secetă sau inundaţii  

printre acrobaţii din ceruri  

în costume zadarnice  

palmele ei conturau cuiburi  

din bagatele fragile  

din osii trase de vedenii  

din elastic algebric  

Tinereţea lui -  

o iarbă arsă, la licitaţie  

expusă fără vlagă - era exilată  

pe-un podeţ din suspine  

în absolut de sineală  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Nu mai voia să asculte  

aceleaşi poveşti cu repetiţie  

de călătorii răsuflate  

pe Amazon sau în Ţara de Foc  

cu imagini pe măsură  

Prefera să nu mai asculte  

vocea lui cea dogită  

dându-i sfaturi despre  

diferite puncte de vedere  

referitoare la anatomia clădirii  

Nu mai era curioasă  

să existe ca o trambulină de sunet  

Nu mai afla haz în anecdotele  

din noapţile cu şi fără lună  

Nu mai voia să discute intens  

despre zboruri transatlantice  

Nu mai făcea faţă entuziasmului  

replicilor lui culinare  

Curios, nu mai dorea să audă  

ticăitul pendulei din iatacul  

cu gutui înşirate pe pervaz,  

regiment fără ranguri precise  

Nu mai dorea să-şi sorteze  

mai puţin sau mai mult delicat  

rufăria în public ori taxa de intrare  

Nu mai voia să bea din pocalul  

dragostei sale nocturne  

Refuză în final să mai răspundă  

la telefon, la e-mail sau la uşă  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Cu luni în urmă, în grădina Elisei,  

cea dinspre gară - care nu mai există –  

plantată de Domnul Ion  

pentru Duduca Elisa – când  

i s-a pus cununa de mireasă  

Şoapte zăpăcite şi pâraie de vorbe  

Clevetiri, vorbărie sub soare, demult  

la Sfinţii Împăraţi, biserica veche  

pe calea dintre gară şi centru  

Alerga aerian, valuri sub zmeie  

într-un vis răsuflat despre Julia May  

Spre toamnă, când vânătoarea  

se domoleşte - soarele şi luna  

se fugăreau cu viteză de carusel  

În grădina Elisei cireşi pârguiţi  

îşi plângeau frunzele peste băncuţa  

cu antici motani dichisiţi sub fereastră -  

Una câte una, o mână de cireşe zbârcite  

stropeau uitate grădina dinspre gară -  

Preţioase organe demult-adunate  

oftau exilate în foişoare de nori  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Îngrămădite pe rafturile igienice ale lădoiului  

fugi muzicale din sălăţi cumpărate la piaţă  

porţii de brânză de la Jupâneasa Jipa din Fântânele  

Uşa-ntredeschisă gata să-nghită intrusul –  

rochia spălată şi-apretată de Maria -  

extrăgea expert bunătăţi din pachete,  

cu atenţie, ca să nu scape din mână maioneza sau  

condimentele peste dalele aspre ale bucătăriei  

faianţate cu măiestrie de tânărul John -  

Le aşeza delicat pe masa din pin de la mijloc  

Sub lumini, o piramidă din produse-asortate  

în castroane adânci aurite şi farfurii întinse pictate  

cu flori şi himere-ncurcate, cumpărate la târg  

creionate din zbor în jurul planetei zbârcite,  

pe-nserate când lumina se cere la lupă.  

Lădoiul, cu-n etanş cauciuc în jurul uşii masive  

alinta măruntaie la temperaturi de la Poli  

Din misterul rochiei, un tremur şi-un sughiţ galactic  

scutura nărăvaş frigiderul; îmbrăţişări igienice  

învăluiau comori neştiute sau bănuite...  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Auzea prin iatacuri  

şoapte în tonuri suave:  

Fă aşa, fă aşa!  

Deschide fereastra  

Închide uşa  

Pune rufele  

În maşina de spălat  

Când sunt gata  

Întinde-le pe sfoară  

Cu poalele-n sus  

Dacă poţi  

Nu uita  

Să spui „te rog”  

Din când în când  

Aşează vasele cu grijă  

În maşina de spălat vase  

Şi nu uita sarea  

Trebuie umplut recipientul  

Mai presus de toate nu uita  

Cratiţa pe maşina de gătit  

Şterge-ţi pantofii la uşă  

Nu uita  

Să spui „te rog”  

Din când în când  

Fă aşa, fă aşa!  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Îngrămădite pe poliţele arteriale ale maşinii  

explozii de fugi, cârlige de artere şi foşnet  

picioare greoaie sub rochia-apretată a domnişoarei bătrâne  

o neaşteptată boare de farfurii, tacâmuri şi crătiţi.  

crănţănitul vaselor lăsate la uscat în maşină.  

Uşa se deschidea flămândă - domnişoara bătrână extrăgea  

precum dentistul din Strada Mare dinţi venetici  

Unul câte unul, instrumentele aburite reflectau  

reînvierea - mergeau liniştite pe rafturi  

în dulapul multiplu schiţat de constructor.  

Lăsată de una singură, se simţea ca un şarpe  

prin ierburi crescute pe pante de munte  

cu reverii şi imagini cu bărbaţi dezgoliţi  

şi femei ascunse sub glugă - când auzea soneria la uşă  

şi lumina i se strecura în oase, cu-n aer posac -  

Maşina-şi relua legănarea în spasme de culori variate  

alintând apa în robinete interne precum mareele  

din trupul domnişoarei bătrâne când se lăcomea  

la un banchet oarecare - cu resturi culinare demobilizate  

în pubele igienice în ecou de antice vase.  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Viitor din ce este  

Prezent din ce-a fost  

Armăsari nemişcaţi  

pe câmpiile artei ecvestre  

Urme de file-ostenite  

Noi cataloage şi mărci  

Adrese gratis de braşoave umflate  

Negustori de himere  

Costume de carnaval şi vorbe mobile  

Gondole pe canale-mpuţite  

Gesturi şi ţipete mute  

Din mers echipaje  

Din carete-n drum  

Armăsarii din cursele verii trecute  

Sar zăpăciţi din file de  

Cataloage nou apărute  

La vreme de carnaval  

Fermecaţi clopoţei cu surprize  

Pe arăturile artei ecvestre  

Armăsari nemişcaţi  

Prezent din ce-a fost  

Viitor din ce este  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Ai bunicii Elisa pe veci ochi protectori  

Trecea Soarele de-a curmezişul Cerului  

Radia bunica...  

Soarele ajungea la soare-apune...  

Soarele era la soare-răsare...  

Ai bunicului Ion pe veci ochi protectori  

Trecea Luna de-a curmezişul Cerului  

Cerc de lună-plină  

Spartă iar în bucăţi...  

În lumea de dincolo deschisă...  

Ai bunicilor Paraschiva şi Constantin  

pe veci ochi protectori  

De-a Cerului curmeziş...  

Nelămurite luciri...  

Pe veci ochi protectori...  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Se făcea noapte în iatac.  

În iatacul cu jar  

şi saltimbanci pe pereţi  

ochii plecaţi -  

Un şarpe dulce-amar  

Gură de femeie răscoaptă -  

Bărbaţi goi ademeniţi  

fermecaţi de copaci  

Ploua cu poame de fulger -  

Nimfe cu copite se scăldau  

în izvoare halucinante  

Femei învelite în crini  

Şerpi întârziaţi la mijloc de drum  

aproape zâmbind printre cute  

Lemne pluteau zăpăcite  

pe râuri de palavre  

Ţesători dirijau înteţit  

şoapte de iubire sau pradă  

La războiul de ţesut din iatac  

chinul suprafeţei doinea  

plângerea firului  

in ochii larg deschişi,  

sprâncene aplecate  

dinţi încleştaţi în tăcere  

Se făcea noapte în iatac.  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Cupola de gheaţă, iarna  

fără sfârşit, straturi frigorifere  

cugetări în jurul jarului  

grăsime de balenă  

care picura... peste lume...  

din oceanul îngheţat de alături  

Vântul măsura tacticos zăpada  

o înghesuia în turbane  

Eschimoşi şi lemn plutitor  

Sacră scăldătoare şi ulei de focă  

Ascunzişuri cioplite-n zăpadă  

Cadră din fum şi din gheaţă  

Treceau canoele, se duceau,  

Îşi strămutau trecutul în prezent  

De-a lungul islazurilor de gheaţă  

Eschimoşi, sanie şi câini  

Furtuni potente şi interdicţii  

Şamani practicanţi  

şi suflete în tranzit  

cadre de gheaţă şi fum -  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Ce-a rămas din ce-a fost  

Eclipsa se cumpănea-n grădină  

Lume la amurg în prognoză pe web  

Taifas sau plimbare prin colivii,  

Chei de ţintuit oameni în cuşcă  

Simţiri înecate în spumă,  

Se hotăra viaţa artificială sterilă  

Decizii isteţe în laboratoare  

Pe sub pământ, pe sub ocean  

Să nu se ştie, să nu se vadă  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

O viziune avusese mătuşa Elvira  

peste ocean hotarele să le atingă  

prin sufletul „ Raţei Oacheşe”  

Pian avea mătuşa  

acordat în cadenţa  

râului cu toboşari  

Peste prerii adormite  

Acolo şi-a dus fiul@soaţa  

peste pietre şi bolovani  

Acolo şi-a dus nepoata  

în ţinuturile roşului aprins  

Acolo şi-a dus nepotul  

O viziune avusese mătuşa Elvira  

peste ocean hotarele să le atingă  

hotarele „ţinutului ticsit în curse”  

Pian avea mătuşa  

dincolo de oţelul, dincolo de sticla  

oraşului convenţional  

O viziune avusese mătuşa Elvira  

Să atingă inelele speranţei  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Impresii? Erori?  

Era totul pe dos  

Haos pe suprafeţe  

Haos în volume  

În sfere şi cuburi  

Totul se arăta poleit cu ciment,  

Cu pietre, ori cărămizi circulare  

De forme care înghit minotauri  

Flămânde sate naive  

Pavajul din drum se-ncreţea...  

Suflete se adunau agitate-n ţărână...  

Se stingeau secole prinse mână-n mână,  

Plante şi stele se desfăceau fără sens.  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Retrase în mijlocul pădurii  

părăsite puterilor divine  

două făpturi din sticlă  

doi bărbaţi din argilă  

două femei din porţelan  

doi copilandri din flori  

într-o canoe fictivă  

la pescuit de himere  

Canoe din nuiele fermecate  

Canoe lăsată ofrandă şi descântec  

să împace puterile divine  

la dănţuitul soarelui prin câmpuri.  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Paiaţă prin cenzura de măruntaie  

Se ştie unde suntem  

Implanturi pe animale de casă,  

Implanturi pe oameni  

Ne măsoară cum folosim timpul  

Implanturi pe animale de casă,  

Implanturi pe oameni  

Se ştie unde locuim  

Implanturi pe animale de casă,  

Implanturi pe oameni  

Ne măresc productivitatea  

Implanturi pe animale de casă,  

Implanturi pe oameni  

Ne introduc dispozitive-n trupuri  

Implanturi pe animale de casă,  

Implanturi pe oameni  

Gândesc că-i vădit potenţialul  

Implanturi pe animale de casă,  

Implanturi pe oameni  

Cred în truda ieftină, cred în profituri masive  

Implanturi pe animale de casă,  

Implanturi pe oameni  

Paiaţă prin cenzura de măruntaie  

 

 

De departe oglinda cu vise  

chema pe Julia May  

Foci pârjolite de sufletul  

apelor din Nord  

Caribou alerga  

în sihăstria aceea  

Sufletul se strămuta  

acolo unde orbeşte lumina  

Focile ţipau  

din adâncul glacial al apelor  

Închipuiri, spiriduşi protectori  

în forme de animale  

departe, departe, departe  

Vracii şopteau  

învăţături de taină  

Sufletul apelor  

se transforma într-una  

cu fiecare zi din an  

 

 

Referinţă Bibliografică:
Jurnalul cu vise al Juliei May de Mariana Zavati Gardner / Mariana Zavati Gardner : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 864, Anul III, 13 mai 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Mariana Zavati Gardner : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Mariana Zavati Gardner
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!