Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RECOMANDĂ PAGINA

REDACŢIA

CLASAMENT
DE PROZĂ

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE PROZĂ


Home > Poezie > Oglindire > Mobil |   Jurnalul cu vise al Juliei May de Mariana Zavati Gardner

 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Jurnalul cu vise al Juliei May (I)   
Mariana Zavati Gardner   
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
din iatacuri de vorbe   
devenirea făcea ocol   
pe străzi sprâncenate...   
Atunci Julia May sărea   
din Gaură Neagră-n Gaură Neagră   
Degete de şarpe pe consolă   
Muzică lunară deformată-n cârlige   
Algebrice umbre legate de funii -   
Strâns înfăşată-n   
olandă-apretată   
pe-un munte din sticlă   
Julia May simţea   
clădiri din fier   
clădiri din cărămidă   
peste parcul presărat   
cu lămpi electrice şi excrement aviar   
Strâns înfăşată   
lăsată să se-nmoaie-n   
răsuflarea albastră   
Strâns înfăşată   
nea în mâini diafane   
cu miros de alice   
Julia May vedea   
gălbenuş sub un castron de sineală   
umbre de fiinţe trezite   
în oraşul ei de himeră cu uşi din stejar   
casă fără adresă pe insula ei de acum   
Strâns înfăşată   
o gură stâlcită   
sorbea din pământ   
Strâns înfăşată   
în somn fluid   
hohot prefăcut în piatră   
Strâns înfăşată   
jucărie din argint alungată   
din loc în loc de vântul de la prânz   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Din întuneric se luptă   
să se nască Julia May   
în brazde străine şi ferecate   
în preziceri zăpăcite şi coapte   
Calliope strângea în braţe-o Tăbliţă   
Îşi închipuia că stăpâneşte lumina -   
Ursitoareleerau înfăşate-n haos -   
Se gătea să-şi întâlnească surorile   
la o reuniune urgentă de familie   
Clio trebăluia pe acasă   
intentând bătălii p-un Pergament   
Istorii cu armăsari viguroşi -   
Nu izbutea nicicum să schiţeze soldaţii -   
în careTrădătorul ruinase bătălia   
Erato se dichisea la o antică   
oglindă măiestrită la Murano   
Era sora cea drăgălaşă   
Urma să acompanieze la Liră   
Poezia iubiriiprin umbre sonore   
Euterpe îşi regla barometrul   
precis, cel de la uşa de la intrare   
Se-mpiedecă şi căzu peste Flaut   
Dăruitoarea de Bucurii urma să-şi hrănească   
surorile cu muzică lunară   
Melpomene contempla oglinzi nebuloase   
când scotocea prin garderobul ticsit   
să aleagă-o Mască Tragică potrivită   
Interpreta îşi ascundea suferinţa,   
Tragediaiubirii pierdute pe veci   
Polyhymnia în Galeşă Stare   
era încurcată şi-afurisit înnodată   
Se-ndrepta galeş spre piscina adâncă şi mută   
să se-mbăieze în Poezia cea Sacră   
Ea, Cea a Multor Imnuri se simţea prihănită   
Terpsichore n-avea chef   
să plutească la o altă repetiţie   
Urma a Dansa cu Lira magică acolo   
înPiruiete şi Hore medievale,   
Carusel înainte de reuniune   
Thalia arunca pietricele   
peste prundul din faţa vilei albastre   
Plănuia să-şi surprindă   
surorile iubite cu o Mască Comică   
Urania ţupăia dintr-o Gaură Neagră-n alta   
când mobilu-i ţârâi deodată – tocmai când privea   
către ceruri cu instrumente Astronomice -   
Divinelepregăteau Globul Ceresc -   
prorocire @ reuniune fără pereche.   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Înalt unul   
Altul scund   
Omu-i da bineţe   
în pridvor la casa mare   
Gospodina printre treburi   
Dincolo... doar umbre...ceaţă...   
Bătrânii înţelepţi cu meşterul cioplitor   
se-nţelegeau despre înălţarea cea sacră   
legendă? semn heraldic?   
Doar oameni cu faimă şi obârşii -   
Bătrânii înţelepţi cu meşterul cioplitor   
Pomeniri în cimitire vesele de ţară   
Fără plaje cu maluri abrupte   
Forme de tot felul   
Forme stilizate   
Cu trăsături de om sau   
cu înfăţişare de fiară   
aşa cum se trece lumea   
Bătrânii înţelepţi cu meşterul cioplitor   
Lipsit de culoare, ce-a mai rămas pământesc   
din careva cu pretenţii înalte   
În noaptea trecută,   
în noaptea asta,   
în noaptea de mâine,   
în toate noapţile dintotdeauna,   
Apropiaţii Elvirei şi al Lucreţiei,   
duse în lumea veşnică, amundouă o dată,   
stau de pază lângă oase-albite;   
Apoi, se petrec în şiraguri   
Ion, Elisa, Costică, Paraschiva, Elena   
cine rămâne de veghe?   
să apere ce-a rămas pământesc?   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Poemul ca uscăciune   
Ceruri negre, vânturi apoase,   
Himere cu frunze-n direcţii adverse   
Ape uscate, pământ din nisip,   
Somn copleşit, adânc de miresme   
Ceruri gata de ducă, vânturi bolnave   
Tei zăpăciţi cu flori spulberate   
Poemul ca roua uscată,   
Smiorcăită, uitată pribeagă   
Maree rigide, foame de plângeri   
Să fi sosit la Bâlci încurcat   
Buze uscate, elegie a minţii   
Timpul să-şi adune sorocul,   
Când se vestea Cometa cea surdă   
Poemul ca vis prăfuit   
Speranţa să fie uitată-n iatac   
Fără oglindă-n lacul uscat   
Voci să audă, o îndemnau   
Gânduri sfinţite ori răposate   
Asurzită să fie de singurătate   
Sămânţa în psalmi efemeri   
Poemul citit de-un scamator   
Pui de cuc în cuib străin să afle   
Mireasma contenită, fructe coapte;   
Să nu mai fie loc de veghe   
Zi de pomană, planuri tăcute   
Pluteau îndărăt - lumea era la Solstiţiu   
La Bâlci venise Potcovarul cel Magic   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Prinzătorul de vise plutea   
dinspre codri spre şesuri sterile,   
peste faleze, către nisipuri albastre,   
dincolo de noroiuri rigide,   
peste munţi ca de şarpe,   
între albii de ape muginde -   
Trecea peste ţărmuri de taină   
peste somon mort în fiorduri uitate   
În cămine, dănţuitori rapaci   
În Ceruri, vraci tainici   
dezlănţuiau himere magice   
acolo vânători explorau   
preerii... după bivoli...   
după elani... după caribu...   
după vânat... colibe   
ridicate din scoarţă de mesteacăn   
amulete, stâlpi strâmbi de totem - în cerc   
căpetenii tribale cu magice măşti   
năşteau colierul de vrajă   
din cincizeci de sfori variate   
pentru prinzătorul de vise   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Să cerceteze Grădina Levitaţiei -   
Se terminase contractul arendei   
primite de la Legiuitorul Luminii -   
Julia May atingea flori de ciuperci   
cu palme deocheate şi sterpe   
Şoptea frunzelor reumatice   
În nopţile negre de suflet   
Brize şovăielnice de la Dunăre   
alergau să-şi acorde vioara   
în regatul celor pustii   
al celor necitaţi în gazete de stradă,   
în autobuze sau trenuri; petrecuţii,   
din avioane, agăţaţi de telefoane mobile   
asurzeau alternative planete în ceruri   
Julia May se încrunta în ierburi baroce   
fierte în culori de măslin; invizibilii   
treceau la lucru prin lanuri de orz   
în alte lumi, un dingo se măsura   
în oglinda cu vise a lumii   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
La gura apei de la izvoare   
Canoe pitite se-nghesuiau laolaltă   
Străvechi locuri de vânătoare   
Căi bătute de bouri... căi bătute de reni   
Spre alte lumi se pierdeau păşuni sub copite   
Stâlpi de totem şi măşti înviate   
Polonice din corn de oaie   
Imperturbabile cioplituri de tot felul   
Căi bătute de bouri... căi bătute de reni   
Spre alte lumi se pierdeau păşuni sub copite   
Păduri nenăscute erau luate-n curenţi   
Se făcea la comandă o tundră precisă   
Căi bătute de bouri... căi bătute de reni   
Spre alte lumi se pierdeau păşuni sub copite   
Peste tot bâlbâială şi nesiguranţă   
Nelinişti istorice întâmplătoare   
Dănţuitori cu măşti şi văpăi   
Căi bătute de bouri... căi bătute de reni   
Spre alte lumi se pierdeau păşuni sub copite   
Bani invizibili, surle din scoică   
Din muzici lăute şi naiuri   
Căi bătute de bouri... căi bătute de reni   
Spre alte lumi se pierdeau păşuni sub copite   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Rugineau râuri răsfăţate   
Printre nisipuri albastre   
o plimbare lunară   
Înţepenite grămezi   
din lemn împletit   
între nuiele de vise   
prinse-n şorţul de frunze   
Pe plajă-n arcuri fragile   
dune mărunte, dune uriaşe   
spulberate la Nord   
de-o Cetatea-n ruină   
O altă zi, o altă noapte   
În maquis arţari   
se-afundau la mal tulburat   
Abalone absconse   
în nisipuri albastre   
Sfere din lemn chinuit   
erau reazem şi ţintă   
ibisului conturat care-absent   
ciugulea în şorţul de frunze   
Bolţi sprijineau dune pe plajă   
la porţi de Cetate lunară   
O altă zi dinaintea turnurilor, o altă noapte   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Bancuri de umbre   
Îngrămădeală de oameni   
Sporovăială printre mormane de mere   
Iarba era un strat subţire   
din argint înnegrit   
Paşii ei deveneau petec lucios   
pe-un covor cafeniu presărat cu gutui   
proaspăt căzute din pomul vieţii   
Stăpânul cel tânăr   
rumega o lămâie   
suflet în trup buhăit   
Părul ei = o căpiţă   
cocoţată-n boltă   
Flămând oceanul rodea stânci   
Grădina era terminată   
la sfârşit de furtună   
Putredă infiltraţie acvatică   
Cor înfuriat contra   
năvalei din zori   
Funii-ncurcate-n ore   
Mişcătoare nisipuri   
nespus chinuite de gânduri   
Zâmbet de himere necoapte   
Prin conversaţii şoptite,   
vătămate în zori   
Usturătoare buze rănite   
tulburau unghere de somn   
În atacuri, oceanul aspru   
Privea suspendat în oglindă   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Lista cu activităţi menajere   
se-nşira pe aţa dimineţii   
Aleargă după autobuz   
În grabă pe alee   
aleargă, aleargă, aleargă   
Ai uitat cheia în broască   
Şi laptele la uşă   
În grabă aleargă pe alee   
aleargă, aleargă, aleargă   
Te-ai împiedecat de motanul   
cu blana pestriţă-n careuri   
de la casa de-alături   
şi de lăzile cu gunoi menajer   
pline vârf din săptămâna trecută   
Stai în picioare   
Stampă rigidă, aşteptând   
Negreşit în gânduri albastre   
Autobuzul lunar să deschidă   
Uşi cauciucate spre centru   
Sau spre marea cu rime   
Pionier ţeapăn al orarelor băţoase   
Ştii cine eşti, ştii cine eşti?   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Şanţuri... plâns de frunze...în canionul albastru   
Păstrătorul Salbei îşi asuma stăpânirea prin cingători   
brodate în curcubeu de fecioare   
Cascade cu bolovani suspendaţi   
la încrucişare de drumuri sterpe   
Din patru cingători... una lipsea   
zăpăcită prin păduri pe creste dinţate,   
la izvorul vorbăreţ, umbrit de pomi înţelepţi   
Când ziua se năştea bătrânii înţelepţi   
amintiră de văpaia păcii   
de demult în codrii cu fiare -   
De jur împrejur priveau stăpânii cingătorilor   
Stânci suspendate... cascade răspundeau în ecou   
Chemării cocoşului de munte la Soare-răsare   
Păstrătorul Salbei îşi asuma stăpânirea prin cingători.   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
În Sud-Est - acolo se află un târg   
Mărunt cândva;   
Acum tentacular   
spre univers   
Uitat ar spune unii -   
cu stopuri antice pentru autobuze   
cu afişe cât gardul cu drapele   
cu pavilion pentru muzica militară   
în grădina răposatei Regine Mame -   
La soare, în după-amiaza festivă,   
Ecourile muzicii militare lovesc pereţii   
Catedralei Normande - zidită din piatră   
de râu atunci când William Cuceritorul   
preluase frânele puterii în 1066 –   
ridicată în vremi cu domniţe-n rădvane   
şi cavaleri cu armăsari şi armuri -   
În centrul oraşului cu creneluri,   
Strada Mare, cu prăvălii luminoase   
etalează-n vitrine superlative   
Arcade în străzi pietruite,   
Hotare caselor din cărămidă.   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Balene asasine, balene ucigaşe   
Blazoane ale apelor sărate   
Făpturi tainice din alte lumi   
Un pescar între viaţă şi moarte...   
Mântuit de-o balenă ospitalieră   
Solemnităţi, incantaţii, bătrâni înţelepţi,   
zarvă, dănţuiri cu bătrâni,   
dănţuiri cu babe, dănţuitori de fel de fel   
cu drepturi tainice de a vâna balene   
Balene enigmatice ce vin la ţărm   
să se prefacă-ntr-un lup criptic   
Un lup de mare înstrăinat   
Stăpân al apelor sărate   
Între balene alegorice din cedru   
Balene asasine, balene ucigaşe   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Se făcea între pereţi de himeră   
tapetaţi demodat de bunica Elisa   
Volume lucioase dormeau   
legate în piele de zimbru   
Cavaler naviga prin hârtii   
şi trofee câştigate la baluri   
Îmbrăcat în beige, moţăia tăcut   
la masa de lucru cioplită-n stejari   
Cu ochii scăldaţi în antice tomuri -   
Sufletul ei se legăna lunatec   
de candelabrul pestriţ de Murano,   
răscoală peste obiecte spartane -   
Se ascundea prin dulapuri   
îndesate aliniat cu dulceţuri   
de vişine răscoapte din pomii seceraţi   
fără veste în grădina Domnului Ion   
Ferecată-n mintea ei cea albastră   
o curte răcorită de suflete pierdute   
unul câte unul la zaruri şi cărţi   
în oraşul himeră unde se trecea Râul Negel   
în încăperea unde intrau şi ieşeau   
în galop vedenii apretate pe aţă   
Oarbe cu mâini efemere, fantome electrice   
şi măscărici dormeau duşi în lumi ferecate.   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Păianjeni vărateci urzeau   
cuibăriţi în alcovuri de stâncă   
Sub un castron de sineală   
şi gălbenuş - pământul plutea   
plesnind în lumina bolnavă   
umbre de aur prin bolovani   
Scorpioni şi şopârle înotau la soare   
printre cactuşii care trosneau în spaţii   
O libelulă se pierdea la Palatul din Stâncă,   
argint scrijelit pe-o tăbliţă de cer   
Greierii se scăldau pe boabe de ienupăr   
îngânând melodii de demult   
Crengi rupte, mărgele din turcoaze   
Frunze şopteau despre legende   
în imagini din nisip invizibil   
Ţipăt de păsări şi tocană de suflete   
fierbeau fluid în ocrul torid.   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Din himere active   
în somnul din curcubeie   
secetă sau inundaţii   
printre acrobaţii din ceruri   
în costume zadarnice   
palmele ei conturau cuiburi   
din bagatele fragile   
din osii trase de vedenii   
din elastic algebric   
Tinereţea lui -   
o iarbă arsă, la licitaţie   
expusă fără vlagă - era exilată   
pe-un podeţ din suspine   
în absolut de sineală   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Nu mai voia să asculte   
aceleaşi poveşti cu repetiţie   
de călătorii răsuflate   
pe Amazon sau în Ţara de Foc   
cu imagini pe măsură   
Prefera să nu mai asculte   
vocea lui cea dogită   
dându-i sfaturi despre   
diferite puncte de vedere   
referitoare la anatomia clădirii   
Nu mai era curioasă   
să existe ca o trambulină de sunet   
Nu mai afla haz în anecdotele   
din noapţile cu şi fără lună   
Nu mai voia să discute intens   
despre zboruri transatlantice   
Nu mai făcea faţă entuziasmului   
replicilor lui culinare   
Curios, nu mai dorea să audă   
ticăitul pendulei din iatacul   
cu gutui înşirate pe pervaz,   
regiment fără ranguri precise   
Nu mai dorea să-şi sorteze   
mai puţin sau mai mult delicat   
rufăria în public ori taxa de intrare   
Nu mai voia să bea din pocalul   
dragostei sale nocturne   
Refuză în final să mai răspundă   
la telefon, la e-mail sau la uşă   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Cu luni în urmă, în grădina Elisei,   
cea dinspre gară - care nu mai există –   
plantată de Domnul Ion   
pentru Duduca Elisa – când   
i s-a pus cununa de mireasă   
Şoapte zăpăcite şi pâraie de vorbe   
Clevetiri, vorbărie sub soare, demult   
la Sfinţii Împăraţi, biserica veche   
pe calea dintre gară şi centru   
Alerga aerian, valuri sub zmeie   
într-un vis răsuflat despre Julia May   
Spre toamnă, când vânătoarea   
se domoleşte - soarele şi luna   
se fugăreau cu viteză de carusel   
În grădina Elisei cireşi pârguiţi   
îşi plângeau frunzele peste băncuţa   
cu antici motani dichisiţi sub fereastră -   
Una câte una, o mână de cireşe zbârcite   
stropeau uitate grădina dinspre gară -   
Preţioase organe demult-adunate   
oftau exilate în foişoare de nori   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Îngrămădite pe rafturile igienice ale lădoiului   
fugi muzicale din sălăţi cumpărate la piaţă   
porţii de brânză de la Jupâneasa Jipa din Fântânele   
Uşa-ntredeschisă gata să-nghită intrusul –   
rochia spălată şi-apretată de Maria -   
extrăgea expert bunătăţi din pachete,   
cu atenţie, ca să nu scape din mână maioneza sau   
condimentele peste dalele aspre ale bucătăriei   
faianţate cu măiestrie de tânărul John -   
Le aşeza delicat pe masa din pin de la mijloc   
Sub lumini, o piramidă din produse-asortate   
în castroane adânci aurite şi farfurii întinse pictate   
cu flori şi himere-ncurcate, cumpărate la târg   
creionate din zbor în jurul planetei zbârcite,   
pe-nserate când lumina se cere la lupă.   
Lădoiul, cu-n etanş cauciuc în jurul uşii masive   
alinta măruntaie la temperaturi de la Poli   
Din misterul rochiei, un tremur şi-un sughiţ galactic   
scutura nărăvaş frigiderul; îmbrăţişări igienice   
învăluiau comori neştiute sau bănuite...   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Auzea prin iatacuri   
şoapte în tonuri suave:   
Fă aşa, fă aşa!   
Deschide fereastra   
Închide uşa   
Pune rufele   
În maşina de spălat   
Când sunt gata   
Întinde-le pe sfoară   
Cu poalele-n sus   
Dacă poţi   
Nu uita   
Să spui „te rog”   
Din când în când   
Aşează vasele cu grijă   
În maşina de spălat vase   
Şi nu uita sarea   
Trebuie umplut recipientul   
Mai presus de toate nu uita   
Cratiţa pe maşina de gătit   
Şterge-ţi pantofii la uşă   
Nu uita   
Să spui „te rog”   
Din când în când   
Fă aşa, fă aşa!   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Îngrămădite pe poliţele arteriale ale maşinii   
explozii de fugi, cârlige de artere şi foşnet   
picioare greoaie sub rochia-apretată a domnişoarei bătrâne   
o neaşteptată boare de farfurii, tacâmuri şi crătiţi.   
crănţănitul vaselor lăsate la uscat în maşină.   
Uşa se deschidea flămândă - domnişoara bătrână extrăgea   
precum dentistul din Strada Mare dinţi venetici   
Unul câte unul, instrumentele aburite reflectau   
reînvierea - mergeau liniştite pe rafturi   
în dulapul multiplu schiţat de constructor.   
Lăsată de una singură, se simţea ca un şarpe   
prin ierburi crescute pe pante de munte   
cu reverii şi imagini cu bărbaţi dezgoliţi   
şi femei ascunse sub glugă - când auzea soneria la uşă   
şi lumina i se strecura în oase, cu-n aer posac -   
Maşina-şi relua legănarea în spasme de culori variate   
alintând apa în robinete interne precum mareele   
din trupul domnişoarei bătrâne când se lăcomea   
la un banchet oarecare - cu resturi culinare demobilizate   
în pubele igienice în ecou de antice vase.   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Viitor din ce este   
Prezent din ce-a fost   
Armăsari nemişcaţi   
pe câmpiile artei ecvestre   
Urme de file-ostenite   
Noi cataloage şi mărci   
Adrese gratis de braşoave umflate   
Negustori de himere   
Costume de carnaval şi vorbe mobile   
Gondole pe canale-mpuţite   
Gesturi şi ţipete mute   
Din mers echipaje   
Din carete-n drum   
Armăsarii din cursele verii trecute   
Sar zăpăciţi din file de   
Cataloage nou apărute   
La vreme de carnaval   
Fermecaţi clopoţei cu surprize   
Pe arăturile artei ecvestre   
Armăsari nemişcaţi   
Prezent din ce-a fost   
Viitor din ce este   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Ai bunicii Elisa pe veci ochi protectori   
Trecea Soarele de-a curmezişul Cerului   
Radia bunica...   
Soarele ajungea la soare-apune...   
Soarele era la soare-răsare...   
Ai bunicului Ion pe veci ochi protectori   
Trecea Luna de-a curmezişul Cerului   
Cerc de lună-plină   
Spartă iar în bucăţi...   
În lumea de dincolo deschisă...   
Ai bunicilor Paraschiva şi Constantin   
pe veci ochi protectori   
De-a Cerului curmeziş...   
Nelămurite luciri...   
Pe veci ochi protectori...   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Se făcea noapte în iatac.   
În iatacul cu jar   
şi saltimbanci pe pereţi   
ochii plecaţi -   
Un şarpe dulce-amar   
Gură de femeie răscoaptă -   
Bărbaţi goi ademeniţi   
fermecaţi de copaci   
Ploua cu poame de fulger -   
Nimfe cu copite se scăldau   
în izvoare halucinante   
Femei învelite în crini   
Şerpi întârziaţi la mijloc de drum   
aproape zâmbind printre cute   
Lemne pluteau zăpăcite   
pe râuri de palavre   
Ţesători dirijau înteţit   
şoapte de iubire sau pradă   
La războiul de ţesut din iatac   
chinul suprafeţei doinea   
plângerea firului   
in ochii larg deschişi,   
sprâncene aplecate   
dinţi încleştaţi în tăcere   
Se făcea noapte în iatac.   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Cupola de gheaţă, iarna   
fără sfârşit, straturi frigorifere   
cugetări în jurul jarului   
grăsime de balenă   
care picura... peste lume...   
din oceanul îngheţat de alături   
Vântul măsura tacticos zăpada   
o înghesuia în turbane   
Eschimoşi şi lemn plutitor   
Sacră scăldătoare şi ulei de focă   
Ascunzişuri cioplite-n zăpadă   
Cadră din fum şi din gheaţă   
Treceau canoele, se duceau,   
Îşi strămutau trecutul în prezent   
De-a lungul islazurilor de gheaţă   
Eschimoşi, sanie şi câini   
Furtuni potente şi interdicţii   
Şamani practicanţi   
şi suflete în tranzit   
cadre de gheaţă şi fum -   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Ce-a rămas din ce-a fost   
Eclipsa se cumpănea-n grădină   
Lume la amurg în prognoză pe web   
Taifas sau plimbare prin colivii,   
Chei de ţintuit oameni în cuşcă   
Simţiri înecate în spumă,   
Se hotăra viaţa artificială sterilă   
Decizii isteţe în laboratoare   
Pe sub pământ, pe sub ocean   
Să nu se ştie, să nu se vadă   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
O viziune avusese mătuşa Elvira   
peste ocean hotarele să le atingă   
prin sufletul „ Raţei Oacheşe”   
Pian avea mătuşa   
acordat în cadenţa   
râului cu toboşari   
Peste prerii adormite   
Acolo şi-a dus fiul@soaţa   
peste pietre şi bolovani   
Acolo şi-a dus nepoata   
în ţinuturile roşului aprins   
Acolo şi-a dus nepotul   
O viziune avusese mătuşa Elvira   
peste ocean hotarele să le atingă   
hotarele „ţinutului ticsit în curse”   
Pian avea mătuşa   
dincolo de oţelul, dincolo de sticla   
oraşului convenţional   
O viziune avusese mătuşa Elvira   
Să atingă inelele speranţei   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Impresii? Erori?   
Era totul pe dos   
Haos pe suprafeţe   
Haos în volume   
În sfere şi cuburi   
Totul se arăta poleit cu ciment,   
Cu pietre, ori cărămizi circulare   
De forme care înghit minotauri   
Flămânde sate naive   
Pavajul din drum se-ncreţea...   
Suflete se adunau agitate-n ţărână...   
Se stingeau secole prinse mână-n mână,   
Plante şi stele se desfăceau fără sens.   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Retrase în mijlocul pădurii   
părăsite puterilor divine   
două făpturi din sticlă   
doi bărbaţi din argilă   
două femei din porţelan   
doi copilandri din flori   
într-o canoe fictivă   
la pescuit de himere   
Canoe din nuiele fermecate   
Canoe lăsată ofrandă şi descântec   
să împace puterile divine   
la dănţuitul soarelui prin câmpuri.   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Paiaţă prin cenzura de măruntaie   
Se ştie unde suntem   
Implanturi pe animale de casă,   
Implanturi pe oameni   
Ne măsoară cum folosim timpul   
Implanturi pe animale de casă,   
Implanturi pe oameni   
Se ştie unde locuim   
Implanturi pe animale de casă,   
Implanturi pe oameni   
Ne măresc productivitatea   
Implanturi pe animale de casă,   
Implanturi pe oameni   
Ne introduc dispozitive-n trupuri   
Implanturi pe animale de casă,   
Implanturi pe oameni   
Gândesc că-i vădit potenţialul   
Implanturi pe animale de casă,   
Implanturi pe oameni   
Cred în truda ieftină, cred în profituri masive   
Implanturi pe animale de casă,   
Implanturi pe oameni   
Paiaţă prin cenzura de măruntaie   
  
  
De departe oglinda cu vise   
chema pe Julia May   
Foci pârjolite de sufletul   
apelor din Nord   
Caribou alerga   
în sihăstria aceea   
Sufletul se strămuta   
acolo unde orbeşte lumina   
Focile ţipau   
din adâncul glacial al apelor   
Închipuiri, spiriduşi protectori   
în forme de animale   
departe, departe, departe   
Vracii şopteau   
învăţături de taină   
Sufletul apelor   
se transforma într-una   
cu fiecare zi din an   
  
  
Referinţă Bibliografică:
Jurnalul cu vise al Juliei May de Mariana Zavati Gardner / Mariana Zavati Gardner : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 864, Anul III, 13 mai 2013, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Mariana Zavati Gardner : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Mariana Zavati Gardner
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.
 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX DE ARTICOLE AUTOR

 
 
CLASAMENT
DE POEZIE

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!