CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Manuscris > Jurnal >  


Autor: Constantin Milea Sandu         Publicat în: Ediţia nr. 1102 din 06 ianuarie 2014        Toate Articolele Autorului

Agonia Uniunii Europene. O sută de ani de război mondial sub sabia psihotronică. Volumul I (2)
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Foto:” Stemă românească cu înger” (Diam:60 cm), 1996.  
  
Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor,  
  
dragi prieteni, pământeni şi nepământeni de pretutindeni şi de oriunde vă aflaţi la orizontul misterului – o zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului cristalin!  
  
Vă trimit spre lectură şi analiză partea a doua a eseului Agonia Uniunii Europene - între o religie a urii (islamul coranic) şi o religie a iubirii (“comunismul creştin”)  
  
UNIUNEA EUROPEANĂ e ANTI-EUROPA. În realitate Noua Ordine Mondială (NWO) este Noua Ordine Comunistă Europeană şi ultimul experiment politic utopic, care se aplică acum printr-o structură de forţă la nivel social-planetar de nişte codoşi demenţi şi frustaţi, globalişti şi globalizaţi, dar lipsiţi de viziune, ce nu mai urmăresc altceva decât propria lor suprimare, şi bineînţeles eliminarea noastră. Pentru că au înţeles principiul câştigătorului şi regula imuabilă care guvernează existenţa lumii: când nu mai e nici o târfă de lux, nu mai sunt nici codoşii demenţi care să exploateze popoarele. Această regulă a jocului cu “conştiinţele murdare” (prin “cuget deci exist”) va trebui schimbată cu o altă “metodă cartesiană” de “dezvrăjire a lumii”, în care implicarea femeilor şi bărbaţilor în jocul sorţii să fie: Moarte sau Glorie şi Onoare.  
  
Atâta timp cât onoarea femeii va sta sub ombilic, nici o femeie nu va fi liberă. La fel se întâmplă şi cu bărbaţii, inventatori de sisteme moarte şi reci ce se fondează exclusiv pe construcţia lor interioară: atâta timp cât onoarea lor nu se mai bazează pe ştiinţa zeilor ("preştiinţa divină"), pe Idei mari precum Infinitul şi Eternitatea, aceştia vor rămâne doar nişte copii până la vârsta de o sută de ani, sub protecţia Marilor Mame, practicând trei jocuri de putere care pot interveni tragic în jocurile minţii – astfel pot muri oameni, în timp ce mintea lor desfăşoară harta jocurilor pure. Aceste trei jocuri de putere sunt: jocul Copilului care joacă Dame din marile Familii Regale, jocul cu Dionysos-copil din Aristocraţia neagră, moştenitor al tatălui său, Zeus, şi mâncat de Titani şi jocul de-a Dumnezeu cu Cristos-copil.  
  
Atâta timp cât Marile Mame de popoare transmigrează doar dintr-un corp de femeie într-altul, fără o selecţie genetică de rigoare, noi, bărbaţii, nu suntem altceva decât nişte copii orfani şi nefericiţi, pe cale de dispariţie. Atâta timp cât o Femeie naşte una din cealaltă acelaşi copil, un copil cu o faţă de soare în două mâini din care se naşte, în chiar clipa aceasta, un alt copil cu o dublă-faţă, divină şi umană, una de Soare iar cealaltă de Lună întoarsă mereu spre o simplă “Coloană a soarelui de vis” – noi, bărbaţii, fără o selecţie genetică a sămânţii de Inteligenţă Luminoasă, nu suntem altceva decât “carne de tun” în jocurile de putere a “conştiinţelor murdare”.  
  
Probabil că foarte puţini îşi dau seama de asta şi, orice-ar fi, pentru ei nutresc un anumit respect. Pentru că sunt cei mai puri comunişti, vreau să spun comunişti creştini care nu-şi fac nici o iluzie, spre deosebire de comuniştii anticreştini, nihilişti şi vulgari, marxişti şi nazişti, care sunt întotdeauna în slujba vreunei utopii.  
  
De multe ori m-am întrebat: mai există, oare, vreun Atlant sau un etrusc-român rătăcit, scăpat teafăr dintr-o civilizaţie abolită, rasă de pe suprafaţa pământului de romanitate, aşa cum au fost rase Marile Mame de către creştinism şi islamism până în comunismul de azi?  
  
Abia acum trăim cu poftă nebună în plin comunism, după modelul de “comunism al femeilor” din Republica lui Platon din Grecia antică. Pentru uni oameni - oamenii creştini – va fi un “comunism creştin”, înălţat pe ruinele comunismului şi capitalismului sionismului internaţional; pentru ceilalţi oameni - oamenii fără destin – va fi un comunism marxist şi nihilist, nazist şi vulgar, sălbatic şi agresiv. “Diavolul sunt ceilalţi oameni”, spunea nu tare de mult filozoful francez, existenţialistul J.P. Sartre. Dacă mai există cu adevărat unii comunişti, aceştia sunt nişte legionari comunişti creştini, extrem de fanatici şi de religioşi, care vor face caz de doctrină “comunismului creştin” mai mult chiar decât fascismul celei de-a patra Romă puritană şi nazismul de matriarhatul Walkiriilor Angelei Merkel.  
  
Există deja o formă de” comunism creştin arhanghelesc” care se experimentează acum în Europa (de femeile cu predilecţii creştine), şi un alt “comunism creştin” al evangheliştilor arhonţi din SUA. Aceşti comunişti creştini cred că, distrugând trei sferturi din lume, vor izbuti să facă din restul un paradis. Ei cred că aceşti oameni trebuie distruşi printr-o mare jertfă colectivă (“Armaghedonul Templului lui Solomon”), pentru a se instaura paradisul” comunismului creştin”, mizând pe “Noua Ordine Mondială Comunistă”, cu un viitor multicultural, iudaic nu numai creştin.  
  
Paradisul prin distrugerea omenirii, aceasta este esenţa ultimei utopii comuniste, ce se încearcă acum să fie introdusă în lume sub forma acestui” comunism creştin”, fanatic, nihilist şi extrem de agresiv. Ei afirmă că, pentru ca să triumfe această nouă formă de” comunism creştin”, care va fi mult mai sinistru decât defunctul Imperiu Maculist al URSS-ului, n-ar trebui să existe nici Cain, nici Abel. Pentru că Abel şi Cain au fost primii doi mari anticreştini, anticomunişti, anticapitalişti şi anti-feminişti din istorie. Adică, nişte paraziţi sociali, avortoni gregari şi exploatatori, care trebuiau amândoi eliminaţi din primul program genetic (PIG), nu numai Abel.  
  
În Gnozele dualiste ale Occidentului (Capitolul VII, 3. Crearea omului şi în Capitolul IX, 4. Istoria rasei omeneşti), Ioan Petru Culianu ne dă amănunte importante asupra posterităţii Marelui Arhonte şi a lui Adam. În Crearea omului aflăm, de pildă, acest păcat antecedent:” Arhontele, care este aici tatăl Evei, o doreşte pe propria sa fiică şi din acuplarea lor apare monstruosul Cain; la rândul lui, Cain se acuplează cu mama sa Eva şi produsul incestului în cerc închis sunt Abel şi două gemene: Înţelepciunea Vremilor, care va fi soţia lui Abel, şi Fata Corupţiei, care devine soţia lui Cain”. Iar în Istoria rasei omeneşti aflăm detalii despre păcatul originar:” Dumnezeu a acceptat să-i trimită sufletul omenesc lui Samael, la promisiunea acestuia că rasa cea nouă va avea să umple golurile lăsate în cer de îngerii căzuţi. Dar, invidios din nou pe Dumnezeu, Samael nu-şi ţine făgăduinţa şi se împreunează cu Eva pentru a pângării toate generaţiile viitoare. Rodul acestei crime sunt Cain şi sora lui, Calomena. De la Adam, Eva zămisleşte pe Abel, care este omorât de Cain. Ca să-l pedepsească pe Samael & Satanael, Dumnezeu îi luă particula – el, lipsindu-l astfel de puterea lui creatoare: Satan deveni o fiinţă diformă şi întunecată, pe care Dumnezeu în bunătatea să îl lasă totuşi să domnească peste lucrurile create de el. Următorul episod din istoria umanităţii este relatat astfel: îngerii se unesc cu fiicele oamenilor şi fii lor, uriaşii, se ridică împotriva Arhontelui, care-i va distruge prin potop, salvându-l numai pe sincerul sau adorator, Noe.”  
  
Bine era să-i fi pedepsit atunci Dumnezeu pe amândoi, şi pe Cain şi pe Abel, astăzi n-am fi avut nici comunism, nici capitalism şi am fi trăit fără Înţelepciunea Vremilor şi Fata Corupţiei, toţi fericiţi cu o singură demnitate umană, liberi de orice constrângere şi cu egalitate de şanse, iubindu-ne uni cu alţii cu Iubirea care există dinaintea Facerii Lumii.  
  
Ca să triumfe “comunismul creştin feminist”, n-ar trebui să existe nici nici Cain, nici Abel. În Noua Ordine Comunistă anticreştină din Uniunea Europeană a lui Cain în care capitalismul lui Abel încă n-a murit de tot, nu este posibilă o “o Cetate ideală a ştiinţei şi culturii” sau o Civilizaţie a Iubirii, cu o iubire frăţească autentică. Şi nici apelativul de profeţii mari şi mici – în ebr., “navi” şi “neviim” -, ori sintagma “fraţii de predilecţie” ai creştinilor, impusă simbolic de papa Ioan Paul al II-lea, mizând pe o Europă iudaică creştină, nu se mai “leagă” acum în Europa secolului XXI. Chestiunea este în primul rând de refacerea posterităţii Adam şi Eva într-un nou “pat genetic” şi stabilirea unui program genetic cu rigoare ştiinţifică, printr-un nou Program Terra – PIG.  
  
Fără Cain şi Abel, am putea trăi fără comunism şi capitalism, aşa cum a fost în Iliada lui Homer, în urmă cu circa trei milenii, într-o orânduire gentilică, în care toate bunurile materiale şi valorile culturale şi spirituale să fie stăpânite în comun, în care participarea femeilor şi a bărbaţilor la jocul sorţii să fie: Moartea sau Gloria şi Onoarea. Fără Cain şi Abel, am putea trăi într-o societate fără clase, fără bani, fără state, într-o cetate ideală a ştiinţei şi culturii de Idei, în care cei mai slăbiţi dintre oameni şi ahtiaţi după avere, să-şi împartă averea şi să-şi dăruiască talentul şi ştiinţa fără să aştepte altă răsplată, decât aceea de “a trăi în viitor” într-o Civilizaţie a Iubirii, cu cerul înstelat deasupra noastră şi cu Iubirea care există dinaintea Facerii Lumii în noi.  
  
Cu alte cuvinte, avem încă “liberul arbitru” ca să decidem forma de guvernământ al viitoarelor State Unite ale Europei (republică sau monarhie) tipul ideal de stat (cultural sau “contra-cultural”) şi în care “triunghi civilizator” vom trăi în viitor: în “Triunghiul europei iudeo-creştină” Ierusalim-Atena-Roma sau în “Triunghiul sociologic american” Paris-Londra-Washington? Sau acceptăm resemnaţi Jocul serios (“Iocari serio”) cu “Tripleta-dublă” în programul de “deprogramare” a statelor din UE: prin Programului Terra PIG (programul de inginerie genetică - un atac extraterestru asupra omenirii), combinat cu Programul Terra Mirabilis (lemuriano-atlanteeano-danubiano-pontico- gnostic)?  
  
În ceea ce mă priveşte, eu încă mai cred că este posibilă acum o astfel de societate cu idealuri înalte, cu “oraşe-state” şi “cetăţi-ideale-virtuale” (fictive), unde toate bunurile materiale, morale şi spirituale, care aparţin de civilizaţia noastră (occidentală), să fie inventariate şi păstrate într-o “Capsulă a timpului”, care să cuprindă întreaga ştiinţă a zeilor creştini şi paleocreştini: cu “Cinci testamente” (nu numai două: Sara şi Agar), “Şapte rase şi Şapte Epoci Culturale”, la care să aibă acces întreaga omenire. Mai concret, vreau să trăiesc într-o societate ideală unde Adevărul Creaţiei şi Iubirea va învinge minciuna şi ura. Se poate trăi în viitor prin Iubire, în lume, şi dincolo de lume, prin Adevărul Creaţiei - alternativa la Istoria ideilor şi credinţelor religioase.  
  
Prin urmare, nici Biblia (pentru că practică în Occident o falsă religie a iubirii), nici islamul coranic (pentru că practică în Orient o religie a urii), nu mai sunt bune. Şi trebuie să apară o nouă religie a Iubirii care există dinaintea Facerii Lumii, sub forma ”comunismului creştin feminist”, sub patronajul Sfintei Mame a lui Dumnezeu. Ei bine, dacă e vorba de un “comunism creştin feminist”, sub patronajul Sfintei Mame a lui Dumnezeu, cu acesta sunt şi eu de acord.  
  
Ceea ce explică, de altfel, de ce Biblia şi Coranul s-au dovedit a fi până azi incompatibile între ele. Coranul pentru că, prin apariţia către anul 615 a ultimului profet pe linie creştină, Mahomed, a întrerupt relaţia directă a oamenilor creştini cu Dumnezeu şi cu Sfânta Familie. Şi Biblia pentru că în 1444 de ani, prin aşa zisă” religie a iubirii”, a permis islamului lui Mahomed, care practică o religie a urii, să maltrateze inimile Fecioarelor Lucrătoare-de-lumină din Europa & Occident, preschimbându-le inimile în “conştiinţe murdare”.  
  
Această mare jertfă de” duh şi sânge” va trebui odată plătită printr-un război cosmic, cu o bătălie de proporţii universale, altminteri eonul Dracului ne termină pe toţi pământenii. Căci cine dă sânge fără să ia duh este la fel de sărac/săracă ca cel/cea care dă duh fără să ia sânge. Ceea ce justifică acum eliminarea lui Cain şi Abel din noul program genetic (PIG), alungarea bestiilor triumfătoare dintre noi, şi refacerea posterităţii perechii Adam-Eva, în varianta Adam şi nouă Evă Diana Sancta Potentisima, într-un nou” pat genetic”.  
  
Prin urmare, aici este vorba de a schimba pe “scara creaturală” sensului întregii axe creştine cu noua axă creştin-feministă, în varianta Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana Sancta Potentisima, Diana Artemis Bendis, Zeiţa Eurinome – Zeiţa Extazului – şi, eventual, Diana-Luna-Hecate. Cum o să se împace islamul şi iudaismul cu această patroană a vrăjitoarelor D-L-H numai Dumnezeu ştie, noi nu ştim!  
  
Oricum, această nouă axă creştin-feministă este posibilă doar printr-o Cultură matrifocală paşnică, aşa cum a fost în vechea Europă în urmă cu 7527* de ani (după calendarul atlant), care s-a păstrat până la apariţia către anul 615 a profetului Mahomed, când cultul zeilor tribali a respins pe ultimul plan vechea religie astrală a Soarelui, Lunii şi a lui Venus.  
  
(Anul 7527*: “De la moartea lui Kronos şi naşterea lui Poseidon, până la naşterea Celor Doi Zalmoxis, au trecut 48 de secole. Cum ultimul eveniment a fost la anul 713 î.e.n., înseamnă că primele au fost la 5513 î.e.n., întâiul an din calendarul atlant. Astfel, în anul 2000 modern, noi ne-am aflat, după calendarul atlant, în anul 7513. Dacă ne-am fi luat după “cursul anilor de la Adam”, calendarul paralel al românilor din Evul Mediu pentru era noastră, în anul 2000 ne-am aflat în anul 7508. Deci, diferenţa dintre calendarul atlant şi cel românesc medieval este de doar 5 ani.” (citat din “Atlanţii din Carpaţi” de Adrian Bucurescu)  
  
Pentru că eonul Dracului ştie că mai are puţin de trăit pe pământ, până la instaurarea acestei noi religii a Iubirii prin Apocalipsul Sfintei Mame a lui Dumnezeu, noi, creştinii (fraţii de predilecţii ai ortodoxiei), vom continua să trăim guvernaţi şi terorizaţi de o cohortă de demoni sublunari, conduşi de Satan în cea mai pură formă de agresivitate umană, prin metode anticreştine, anti-feministe, anticomuniste, anticapitaliste şi antie-cologice, precum foamea, frigul, frica, întunericul minţii, singurătatea atomică şi negarea negaţiei. Şi nu ne dăm seama de lucrul acesta, pentru că nu am studiat îndeajuns “Istoria ideilor şi credinţelor religioase” de Mircea Eliade şi de Ioan Petru Culianu. Sau măcar să fi studiat “Dacia preistorică” de Nicolae Densuşianu, “Getica” de Vasile Pârvan şi, bineînţeles, Biblia şi Coranul şi tot am fi înţeles ce se întâmplă cu noi, cu lumea creştină şi cu lumea islamului coranic.  
  
Toate riturile sociative religioase, integratoare şi compensatorii, se fac şi se desfac prin aceste două mari religii, creştinismul şi islamul coranic, care au la bază iudaismul şi cele Două Talmuduri: de la Ierusalim şi din Babilon. Iar noi suntem doar manipulaţi prin triadă: sexualitate, agresivitate, frică, ca să nu putem înţelege esenţa acestor religii. De aceea există până azi “crime cu semnificaţie rituală” şi “crime cu semnificaţie intelectuală”, începând de la stareţul calabrez Gioacchio da Fiore* până la Giordano Bruno, Mihai Viteazul, Constantin Brâncovenu, Nicolae Iorga şi Ioan Petru Culianu. Acesta din urmă fiind unul din cei mai mari savanţi şi istorici ai religiilor din lume, care a anticipat, începând din anul 1982, toate marile schimbări de paradigmă din lume, dar care a fost asasinat în 1991 de bestiile triumfătoare, la 41 de ani, în cea mai înaltă şcoală a religiilor din lume, la Divinity School din Chicago.  
  
*Stareţul calabrez Gioacchino da Fiore (1135-1202) a primit către anul 1155 prin revelaţie divină viziunile libertăţii, egalităţii şi demnităţii umane. Însă, tot atunci, pentru că aceste viziuni nu conveneau bisericii romano-catolice, au fost furate de Sfântul Toma din Aquino (1225-1274), pentru a rescrie în întregime sistemul teologic prin Summa Theologiae. Iar Giocchino a fost atacat de Sfântul Bonaventura şi condamnat prin protocolul din Anagni. După apocalipsul lui Gioacchino, primit prin revelaţia Sfintei Mame a lui Dumnezeu, omenirea urma să trecă prin trei stări modificate ale conştiinţei, prin trei Revelaţii: Revelaţia Iubirii care există dinaintea Facerii Lumii; a Dragostei de Natura-Mamă şi de Sfânta Familie; şi a Contemplaţiei şi a Eliberării prin Meditaţia transcendentală la Templu Soarelui. În cea de-a treia revelaţie, oamenii urmau să intre în relaţie directă cu Divinitatea, cu Sfânta Mama a lui Dumnezeu, Dianei Sancta Potentisima, adevărata regină coeli, Stea mântuitoare care mijloceşte în folosul oamenilor. Astfel, am fi avut azi o Pace de o mie de ani, toţi oamenii ar fi fost eliberaţi de sclavie, ar fi devenit prieteni, egali şi onorabili, cu o singură demnitate umană, care le-ar fi permis tuturor să fie egali şi să se iubească. Se pare că Gioacchino a primit viziunile” prin vis” sau” prin chemare”, transmise telepatic de către o fiinţă feminină din lumea cealaltă, probabil, prin Eurynome - Zeiţa Extazului - sau direct de la Diana Sancta Potentisima, dezvăluind o realitate transcendentă, solară, care era deopotrivă temporală, în măsura în care preconiza o mântuire eschatologică a omenirii prin regina coeli, Sfânta Mamă a lui Dumnezeu, şi spaţială, în măsura în care implică o lume nouă, supranaturală, solară. Şi chiar asta a deranjat biserica romano-catolică: faptul că omenirea urma să se mântuiască prin Iubirea Sfântei Mame a lui Dumnezeu, a cărui Iubire există dinaintea Facerii Lumii, şi nu prin cultul morţii, prin Apocalipsul lui Pavel şi prin Misterele Sfântului Apostol Ioan şi ale Sfintei Fecioare.  
  
Revin acum la agonia UE pentru că, dacă nu ne vom cunoaşte bine zeii, sfinţii (profeţii mari şi mici) şi Marile Mame, dar şi noii duşmani, asasinii economici şi culturali cu care avem de luptat, nu vom izbuti să ieşim la lumină, să surprindem structura şi funcţionarea lumii, de la început până la sfârşit, prin elementul românesc. Dacă ne vom redescoperii zeii şi sfinţii pe care i-am pierdut, şi pe Marile Mame pe care le-am degradat, va exista viitor. Dacă nu, nu!  
  
“Voi, românii, sunteţi ultimii “Euro-iobagi” ai Germaniei”. Chiar aşa ne numeşte laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Sir James Mirrlees, din Marea Britaniei, care ne recomandă ca soluţie de salvare a ţării, ieşirea noastră din UE şi din NATO. “Toate rădăcinile voastre sunt clătinate, iar acestea nu se mai pot repara acum, pentru că nu mai poţi repara sursa de putere, atunci când puterea ajunge în mâini străine”, ne spune laureatul Premiului Nobel pentru economie, Sir J.M.  
  
Un sculptor atlant, făuritor de Coloane infinite şi de Cruci cosmice ce oscilează prin Stâlpul Central sau “Coloana soarelui de vis”, sfătuieşte pe toate Preotesele Soarelui şi pe Fecioarele Lucrătoare-de-lumină să-şi construiască Ashramuri gravate cu “Steaua arzătoare cu opt raze”, pentru a se putea conecta prin acestea la Templul Soarelui - la “Staţia Cubului dumnezeului biblic” şi la Biserica Învierii lui Cristos-copil. Şi împreună cu preoţii Străjeri ai Sfântului Graal să începem reforma noii Biserici creştine pe noua axă creştin-feministă, după modelul Apocalipsului Fecioarei de Lumină şi Apocalipsului Sfintei Mame a lui Dumnezeu, pe numele lor adevărat Diana Sancta Potentisima şi Zeiţa Eurinome – Zeiţa Extazului!  
  
Dar asta numai dacă nu aţi intrat deja în “Armaghedonul Templului lui Solomon” sau dacă nu jucaţi deja (“Iocari serio”) la “Tripleta-dublă” în cele două programe de “deprogramare” a Statelor Lumii: Programul Terra PIG – ET-X-Y-Z şi Programul Terra Mirabilis.  
  
Eu spun că suntem deja guvernaţi de Programul Terra PIG, un program genetic sub comanda ET-X-Y-Z, guvernaţi de aceşti asasini economici şi culturali, extraeuropeni, de un amestec de comunişti marxişti şi nazişti, nihilişti şi vulgari, anticreştini şi anti-feminişti, extremi de violenţi, pentru că sunt deja hibridizaţi, aflaţi în comă tehnică şi politică la nivel social-planetar, ajunşi acum în cea mai pură formă de agresivitate umană.  
  
“În România (n.n: şi în UE) trăieşte bine cine e comunist zberăcios, complet idiot şi canalie!”, ne spunea în ultimul interviu Alexandru Paleologu.  
  
Părerea mea este că în România şi în Europa vom trăi bine doar atunci când vom deveni toţi nişte “comunişti creştini”, pe o nouă axă creştin-feministă, aşa cum am încercat s-o descriu mai sus, urmând modelul Apocalipsului Sfintei Mame a lui Dumnezeu, modelul preoţilor solari şi ai Străjerilor Sfântului Graal şi modelul Fecioarelor Lucrătoare-de-lumină, care practică Meditaţia transcendentală în Templul Soarelui.  
  
Noi, românii, avem misiunea să unim cele zece triburi atlante în România – ţara verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis – să unim pe toate Ielele şi Amazoanele noastre atlante în Grădina Maicii Domnului cu Walkiriile matriarhatului Angelei Merkel din UE, şi împreună cu Fecioarele Lucrătoarele-de-lumină să salvăm Europa şi lumea întreagă. Căci aceste Iele, Walkirii şi Amazoane sunt la origine cele mai înverşunate Amazoane atlante, care atunci când se aruncă în luptă dreaptă nu cruţă pe nimeni şi mătură totul în cale.  
  
Reamintesc care au fost cauzele falimentului economic al UE, pentru a înţelege bine ce se întâmplă cu noi şi unde ne aflăm acum, la începutul anului 2014.  
  
” În timp ce SUA şi Japonia au ieşit din recesiune (n.n: au ieşit din recesiune cu” Tiparniţa” dolarului şi a yenului), statele euro se află în cel de-al şaptelea an de cădere economică fără oprire. Cei peste cinci sute de milioane de locuitori ai UE (locul 3 în lume, după China şi India) retrăiesc coşmarul Marii Crize din 1930, în vreme ce autorităţile repetă cu obstinaţie aceleaşi greşeli care au prăbuşit economia acum 80 de ani”, scrie New Yorker. Articolul este devastator pentru politicienii de la Bruxelles şi pentru promotoarea austerităţii. Prin măsurile de Austeritate aplicate în Europa, New Yorker o consideră pe Angela Merkel inamicul numărul unu în UE.  
  
“Austeritatea crează victime, dar merită!”, declara, fără scrupule, Angela Merkel în 2011. Tot asta spunea şi Adolf Hitler, înainte de declanşarea celui de Al doilea război mondial: “Unica datorie a popoarelor din Estul Europei este să ne servească pe plan economic!”  
  
” Rădăcinile acestui curent vin din perioada Iluminismului”, scrie New Yorker.” În cazul Europei anilor 2000, austeritatea este generată de o alianţă monstruoasă între finanţişti, guvernatorii băncilor centrale şi politicienii germani, care au impus o politică nefastă pentru populaţie şi ineficientă pentru rezolvarea crizei mondiale”, mai scrie New Yorker  
  
” Criza datoriilor suverane este o minciună sfruntată. Principala mistificare cu care a fost păcălită populaţia ţine de aşa numita criză a datoriilor suverane. În realitate, criza datoriilor a fost generată de sectorul privat, nu de cel public”, arată New Yorker.” În 2007, datoria publică în Irlanda era de 12% din PIB, în Irlanda şi 26%, în Spania. Doar în Grecia şi Italia se înregistrau cifre mai mari, dar pe ansamblu, zona euro nu era îndatorată semnificativ”, mai spune New Yorker.  
  
În 2009, Islanda adusese la lumină un defect fundamental al integrării europene: “piaţa unică din UE înseamnă că orice bancă europeană poate să opereze în orice ţară”.  
  
În realitate, criza datoriilor suverane a fost generată de sectorul privat prin biserica privată iudeo-masono-catolică şi suportată de biserica statală ortodoxă şi greco-catolică, care au permis în ultimul sfert de veac migraţia a peste o sută de milioane de femei din ţările sărace în ţările bogate, astfel s-a creat prăpastia dintre bogaţi şi săraci, prin distrugerea fondului genetic în Europa de Est, fără precedent în istorie.  
  
” La debutul crizei imobiliare şi apoi al celei financiare, Europa a luat hotărârea să salveze băncile private, preluând datoriile acestora. Dintr-o dată, ţările din zona euro au devenit supra îndatorate. În loc să recunoască adevărul, politicienii europeni au spus că scăparea de sub control a cheltuielilor publice a generat criza. New Yorker consideră această campanie de propagandă drept cea mai mare mistificare din istorie. O imensă campanie de publicitate înşelătoare a determinat populaţia să creadă că datoriile ţărilor sunt generate de sectorul public, nu de greşelile şi lăcomia băncilor private, apărate de politicienii europeni”, scrie New Yorker.  
  
” Cele 28 de state membre în UE nu pot tipări bani, pentru a relansa economia, cum au făcut americanii, nici nu-şi pot devaloriza moneda. Aşa că nu le rămâne decât să crească preţurile şi să reducă salariile, adică să genereze austeritate. Ceea ce porneşte un cerc vicios, din care economiile europene nu pot ieşi. Sfârşitul acestor politici va fi unul dramatic: fie un default la nivel continental, fie o serie de revoluţii în statele membre, care va dezintegra UE”, mai spune New Yorker.  
  
Oricât de grele au fost timpurile în care am trăit, în comunismul anticreştin, supravegheaţi de cel mai mizerabil stat poliţienesc, am avut şcoală gratis, am avut toţi un loc de muncă, şi am primit toţi un acoperiş deasupra capului. De aceea, este posibil acum că nu numai ţările din Est ci chiar şi ţările din Vest să se întoarcă la un “comunism creştin”, cu o singură condiţie: biserica să fie reformată în întregime pe o nouă axă creştin-feministă, după modelul Apocalipsului Sfintei Mame a lui Dumnezeu, pe numele ei adevărat Diana Sancta Potentisima.  
  
Punând cap la cap toate aceste lucruri, din anii 50 şi până astăzi, nu ne rămâne decât să tragem concluzia că statul capitalist “magician” le-a creat lor „economie şi piaţa liberă” care să le asigure răsplata performanţei pe spinarea noastră, a popoarelor din Europa de Est. De aceea, lumea est-europeană a rămas până azi o tragică pierdere de oameni, de energie şi de timp. Statele noastre din Europa de Est sunt slăbite politic, economic şi cultural, pentru că încă se mai practică în Est genocidul economic şi cultural, prin distrugerea fondului genetic feminin, prin migraţia femeilor din Estul sărac în Vestul bogat.  
  
În România se practică de 24 de ani un război biologic de distrugere a fondului genetic prin Institutul Cultural român şi prin ONG-urile patronate de G. Soros & compania. În România, în ultimii 24 de ani s-au creat, în numele aşa zisei “economii de piaţă unică”, o degenerare genetică fără precedent în istorie, un haos cultural, economic şi instituţional care ne-a închis accesul până şi la propria noastră ţară, nu mai avem voie să ne cerem drepturile noastre fundamentale, şi în curând nu vom mai avea acces nici la pământurile noastre.  
  
“Se pare că abia acum trăim cu voluptate, cu decizie, cu voinţă fermă în plin comunism! Acum suntem cu adevărat comunişti. D-aia suntem şi aşa tâmpiţi!” spunea Alexandru Paleologu în ultimul său interviu.  
  
Părerea mea este că acum toţi pământenii (din China, India, UE, SUA, Rusia, etc.) suntem captivi în Programul Terra PIG – ET-X-Y-Z. Suntem un amestec de comunişti şi de capitalişti hibridizaţi deja, aflaţi în comă tehnică şi politică, la nivel social-planetar, şi de aceea am devenit acum anticreştini, anticomunişti, anticapitalişti şi chiar anti-feminişti.  
  
Tot văd scriind prin toate ziarele şi pe comentariile la articolele postate pe grupurile de socializare de pe Facebook: “Să ne luăm ţara înapoi!” Dar puţini sunt cei care iau iniţiativă şi dau soluţii: cum să procedăm. Eu de ani de zile propun să organizăm o mişcare feministă universală, declanşată alternativ din nucleul cel mai fecund al latinităţii – România, Italia, Spania, Franţa – şi la polul opus – Anglia, SUA. În acest sens, am publicat un Manifest feminist universal de 80 de pagini, numit “Reportaj imaginar la un congres internaţional al femeilor”.  
  
Propun, de asemenea, să redactăm o mişcătoare “Proclamaţie a drepturilor omului” în care să cerem ONU, SUA şi UE revizuirea clauzelor secrete de la Yalta şi acordarea de libertăţi, egalităţi şi demnităţi umane pentru toţi cetăţenii, garantate de o singură Constituţie europeană, spre eliberarea celor 500.000.000 (cinci sute de milioane de europeni), captivi în UE. Ca să nu devenim doar nişte CNP-uri folosite de extraeuropeni; nişte “coduri numerice genetice” îndreptaţi spre “cărarea pierdută a numelor”. Să rămânem entităţi europene întregi, cu lumină solară: trup şi suflet.  
  
În cazul în care “Comitetul pentru Gândire Socială” din ONU, din SUA şi din UE, a cărui politică e sionismul internaţional, nu va fi de acord, propun să declanşăm o “Cruciadă a femeilor solare şi lunare”, a femeilor Atlanteene şi Lemuriene; un război al codurilor numerice genetice: “666” & „664”. Un război cultural-religios, numiţi-l cum vreţi numai să ne luăm fiecare popor femeile înapoi, nu ţara înapoi, ca ţara e încă aici, nu ne-a luat-o nimeni, e în Terra Mirabilis. Pentru uni ţara e Grădina Maicii Domnului (ştim noi care maică); pentru alţii ţara e Grădina Sfintei Mame a lui Dumnezeu.  
  
Ţara verde, numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis, nu ne-au luat nimeni. Ne-au luat însă din România în ultimul sfert de veac - în baza unui Program Terra PIG, de “deprogramare” prin inginerie genetică - pe Madonna Inteligenţa Luminoasă, pe Zeiţa Eurinome – Zeiţa Extazului! Ne-au luat cel puţin trei milioane de femei solare, de femei-fecioare şi fecioare-femei. Şi luându-ne aceste femei solare, am degenerat toţi românii şi europenii. Nu înţeleg cum europenii nu văd şi nu pricep cauza acestei degenerări a celulei Europei, al nucleului cel mai fecund al latinităţii: România, Italia, Spania, Franţa, etc. În acest caz, suntem cu adevărat toţi europenii tâmpiţi! Şi incapabil să mai declanşă un război pentru o Femeie, aşa cum tracii din Grecia antică s-au luptat în războiul troian pentru Elena din Troia.  
  
La 24 ani după aşa zisa revoluţie (“loviluţie”), eu constat că trăim toţi cu viii şi cu morţii “electrici” laolaltă. Trăim în lux şi sărăcie, la cele mai înalte cote. Trăim în plin război genetic, orbiţi de o durere şi o plăcere a dragostei fără rod, din cauza secretului şi a minciunii colective ce au loc între noi printr-o “moarte colectivă”, care vine la comandă în baza unui Program de inginerie genetică (PIG).  
  
Trăim cu poftă nebună în plin “comunism hibridizat”, un amestec de” comunism anticreştin” cu un” comunism creştin”, după modelul de “comunism al femeilor “din Republica lui Platon din Grecia antică – “iniţial un tratat de “Republică interioară”, unde Platon ne oferea nu un tip de stat ideal, ci” un tip ideal de om”; un tratat care a fost apoi falsificat”, ne spune filozoful Constantin Noica în “Cuvânt prevenitor” la prima traducere integrală în româneşte a “Republicii” lui Platon – Opere, Volumul V, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986, traducere, interpretare, note şi anexă de Andrei Cornea).  
  
De aceea, nici nu mă mai miră faptul că europenii sunt atât de dezbinaţi: românii, de exemplu, au cele mai mici salarii din UE şi pensii de doar 200 de euro, iar grecii - cea mai îndatorată ţară din UE, vândută FMI-ului pentru 50 de ani - au pensii de 1600 de euro, mult mai mari chiar decât nemţii, care au pensii de 1000 de euro.  
  
Iată “Teascul” din UE în care suntem tescuiţi, hibridizaţi, purificaţi şi măcinaţi la moara socială de măcinat indivizi pe “Insula roşie ADN” (ADN materie pozitivă şi ADN materie negativă), aflaţi în comă tehnică şi politică la nivel social planetar! Cam în acest stadiu de comă tehnică, de îndoială asupra sufletului purtător de informaţie genetică, solară şi lunară, ne aflăm noi, pământenii.  
  
Atunci, când mergeam în “comunism în zbor” (într-un alt experiment genetic, la fel de diabolic ca cel de azi), păziţi în lagăr de cel mai mizerabil stat poliţienesc şi ghidaţi de o specia de comunişti anticreştini, securişti şi bolşevici, care numai ei aveau în posesie comună femeile şi copiii, ne mai irităm, ne mai agasa ceea ce vedeam, dar trebuia să tăceam, să închideam ochii, căci altfel erai pur şi simplu eliminat din sistem, suprimat fizic. Deşi aveam reacţii destule, nu prea puteai acţiona, iar cei care au făcut dizidenţa erau acoperiţi de comuniştii de la Moscova sau de comuniştii de la Paris. Au fost şi mulţi dezidenţi anonimi, fără nici o acoperire, care au avut curajul să acţioneze şi să se opună “ciume roşii comuniste”. Printre ei mă număr şi eu.  
  
” Să ne ferească Dumnezeu să ajungă la putere această aristocraţie muncitorească comunistă, căci atunci va veni sfârşitul lumii!”, spunea marele scriitor Marin Preda, într-un cerc de prieteni, înainte de a trece în nefiinţă.  
  
Iată că am ajuns să fim conduşi de ultima castă, echivalentă cu slugile şi servitorii, “şudras”; echivalentă cu cea mai perversă aristocraţie a tuturor timpurilor, aşa-zisa” aristocraţie muncitorească”; a omului fără rasă, a omului gregar, “chandala”. Am ajuns să trăim sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane.  
  
Ceea ce trăim noi acum este o altă formă perversă de morală, asemenea moralei indiene, consacrată în religie sub numele de “Cartea Legii lui Manu”. Unde se dădea ca poruncă indienilor să crească în acelaşi timp patru rase: o rasă de preoţi, una de luptători, o a treia de negustori şi de agricultori şi, în sfârşit, o a patra – de servitori, “sudras”. Preceptele religiei indiene, ca de altfel şi preceptele religiei creştine, nu aveau alt mijloc de a face omul inofensiv şi de a-l debilita ca să-l facă “bolnav” – decât lupta împotriva “marelui număr”.  
  
Metodele de tortură psihică şi umană au rămas aceleaşi de mii de ani, doar tehnica de aplicare a lor s-a schimbat: de exemplu, dacă în preceptele indiene (Avadana – Sutra, I), cel care primea “legumele impuse”, prescria ca singura hrană permisă chandalaşilor să fie usturoiul şi ceapă, la primii creştini Sfânta Scriptură interzicea să li se dea grăunţe de grâu şi fructe cu seminţe, apă sau foc. Azi nu mai sunt interzise, dar primim “legume şi fructe impuse”, standard, cu ştampilă, prin noul Codex Alimentarius. (şi nu mai e mult timp până când, dintr-o simplă “banană standard” să facem infarct sau atac cerebral). Aceleaşi precepte, precreştine şi creştine, stipulau ca apă, de necesitate esenţială pentru cea de-a patra castă, să nu fie luată din râuri, izvoare, şi nici din iazuri, ci numai din mlaştinile de pământ pe unde călcau animalele. Azi apa nu mai e interzisă, dar în schimb e fluorizată fără să ştim noi, sau îmbuteliată şi tratată cu ce ştiu numai Ei. Pentru a ţine sub control privat indicele de fertilitate – TFR (Total Fertility Rate – rata fertilităţii totale în engleză)  
  
La fel, dacă la precreştini şi la primii creştini, li se interziceau până şi spălatul rufelor, şi chiar de a se spăla ei înşişi, astăzi nu mai e interzis spălatul, dar în schimb ne spălăm rufele şi corpul cu detergenţi şi şampoane neecologice, care ne ard hainele şi pielea corpului, până la pierderea energiei corpului spiritual (CS). În sfârşit, cel mai grav lucru din istoria genului uman care se practică până azi este controlul populaţiei prin “legea căsătoriilor dintre caste” şi controlul naşterilor prin “accidentele cromozomiale”, ţinute în secret până azi. Aceste “două legi”, şi multe altele, sunt fructul adulterului, al incestului şi al crimei (Corolarul inevitabil al ideii de creştere a rasei, a privilegiului şi a puterii politice şi religioase).  
  
În concluzie, trăim captivi într-o Uniune europeană stupidă, ticăloasă şi ultracomunistă. Nu a existat niciodată o lume capitalistă, ci doar un alt fel de comunism întors pe dos. Trăim, aşadar, într-o lume monstruoasă, pentru că monştrii ultracomunişti trăiesc printre noi şi în Est şi în Vest, şi în UE şi în SUA, şi domină societatea acum la nivel social planetar, prin aşa-zisul fenomen de globalizare forţată a lucrurilor şi tribalizare persoanelor.  
  
Înlăturarea elementului străin ET-X-Y-Z din Europa, sau cel puţin convertirea străinilor la idealul de unire a celor zece triburi ale ”Atlanţilor din Carpaţi” ar putea fi ”soluţia ideală” în sfârşitul istoriei cele mai mari înşelătorii umane.  
  
Toate curentele religioase şi dualiste precum religia, filozofia, arta şi ştiinţa sunt “obiecte ideale”, adică sisteme autonome de Idei care au baza de sprijin în afara Lumii şi în afara planetei Terra, introduse (de ştiinţa zeilor solari) în realitate istorică, aceste Idei acţionează ca “un fractal în spaţiul Hilbert”. Şi numai temporalitatea (timpul social, spărgându-se) prin jocurile de putere aparţin unor dimensiuni diferite ale realităţii. De aceea, jocurile de putere religioasă şi spirituală pot interveni tragic în jocurile minţii, atunci când trebuie să întemeiezi un stat, un templu sau o casă - astfel pot muri oameni, în timp ce mintea lor desfăşoară harta jocurilor pure, mizând pe conexiunea cu Harta Minţii lui Dumnezeu.  
  
O nouă formă tribală a Atlanţilor din Carpaţi, reformată printr-o Cultură matrifocală şi matrilocală paşnică, după modelul Apocalipsului Sfintei Mame a lui Dumnezeu, ar putea revitaliza Europă şi întreaga lume liberă.  
  
Fie ca această Cultură matrilocală paşnică, reformată după modelul Apocalipsului Sfintei Mame a lui Dumnezeu, să creeze o invazie prin implozie în România – în ţara verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis! Şi printr-o cruciadă a Amazoanelor, o conspiraţie a sufletelor solare, migrând spiritual prin trupuri succesive, să facă să dispară din gena noastră blestemată acele bestii triumfătoare şi fiinţe monstruoase care şi-au făcut cuib în inimile noastre bântuite de îndoială şi mister!  
  
La urma “urmei de zenit” nu au existat decât cinci perioade de evoluţie spirituală a Pământului: polară, hiperboreeană, lemuriană, atlanteeană şi greco-romană- creştină. Şi “Şapte rase, Şapte Biserici şi Şapte epoci de cultură” – după Apocalipsa lui Isus Hristos: India pre-vedică (faptele nicolaiţilor), Persia veche (sinagoga Satanei), egipto-chaldeană (învăţătura Baalilor şi Ashtarteelor), greco-latină (desfrânata Isabela), Sardesul (actualul Babilon), Filadelfia (cheia lui David) şi Laodiceea (Începutul creaţiei lui Dumnezeu; izvorul, originea creaţiei. Aurul curăţit prin foc în Ashramul gravat cu “Steaua arzătoare cu opt raze”).  
  
“Am trecut şi eu printre voi, fiinţe monstruoase, dar nu prea aveam prin ce trece, şi nici cu cine, şi nici cu ce, petrece!”, spunea în 1983 în ultima sa carte” Noduri şi semne”, genialul poet Nichita Stănescu.  
  
PS: Pentru a şti despre ce Prinţesă X este vorba, public această legendă mai jos:  
  
Legenda: Prinţesa X = creştinism (MD-MM + cele trei Diana D3, respectiv Maica Domnului, Maria Magdalena, Diana-Luna-Hecate, Diana-Artemis-Bendis, Diana Sancta Potentisima) + islamism (F3 Fatima + cele 72 de Fecioare) + new age & satanism (Marea Zeiţă, înfăţişată adeseori sub aspectul teribil de regină a Morţilor + Lilith, Isis, Kali, Shakti, Eurynomes, Mnemosynes, Iele, Valkirii, etc.)  
  
* * *  
  
Referinţă Bibliografică:
Agonia Uniunii Europene. O sută de ani de război mondial sub sabia psihotronică. Volumul I (2) / Constantin Milea Sandu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1102, Anul IV, 06 ianuarie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Constantin Milea Sandu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Constantin Milea Sandu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!