CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Recenzii >  HAI HUI, printre cuvinte
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

 

Citind câte două poeme din galeria autorilor cuprinşi în Antologia de poezie vol.II ,, Poeme HAI HUI, am remarcat în paginile ei metafore pline de suavitate ca şi cum mai rar întâlneşti.
Prin poeme răsfrânte în buchete de vise, în dragoste sau dezamăgire, ajungi la spritul fiecărui poet, răsfrânt spre fereastra deschisă a frumosului, prin gânduri limpezi şi pline de prospeţime. Poeţi, cărora le place să-şi întârzie gândul în scris; prin sublimul şi armonia cuvântului .Fiecare poet din acest volum, prin poezia sa, este un pictor sau poate un cântăreţ autentic ce ne vesteşte sub vraja scrisului său, simfonia tumultă a cuvintelor frumoase, dăruind cititorului, bucuria şi lumina din sufletul lor.
Şi cum spune poetul Ştefan Doru Dăncuş în prefaţă; ,, De ce în două volume ? Să ne bucurăm, deci de această reuşită comună – a noastră, ca editor, şi a poeţilor cuprinşi în cele două volume şi să spunem iubitorilor de artă această provocare editorială care, sunt sigur, nu va trece neobservată nici de critica literară.,,
Antologia de poezie HAI HUI, este editată de către Ed.Singur Tîrgovişte, director Ştefan Doru Dăncuş, şi Ed. Grinta- Cluj Napoca, director Gabriel Cojocaru.
Grafica coperţii de carte apare sub semnătura; Evelyne Sovali Zanca
DTP.; Cristian Moldovan
Vernisăm această galerie de spirite vii, în ordinea alfabetică cum au fost prinşi în carte.
Constanţa Abălaşei-Donosă;
Pentru ea, poezia scrisă poate fi asemănată cu zilele obişnuite sau al celor de dumincă. Le preferă pe cele din urmă. Debutul literar ca şi în arta plastică 1970. A publicat la diferite reviste din ţară şi străinătate şi în 4 antologii de proză şi poezie.Membră a mai multor cenacluri literare.  

A editat 8 cărţi; 5 de poezie, 2 de proză scurtă şi un album de artă. A făcut grafică de carte , la peste 25 de cărţi. 43 de expoziţii personale în ţară şi străinătate şi peste 130 expoziţii de grup.
,, sunt Dunărea ( de la Brăila) / cu lacrima albastră / şi Bărăganul / îngălbenit de soare, /sunt vântul adiat / al florii din fereastră / balada pământului / cântată pe-nserare.
Al-Chalabi Hedir ;
Este o poetesă cu 3 publicaţii editoriale, dornică de a trăi veşnic până când îi va pieri curiozitatea de a decoji cuvinte…precum o spune în versurile sale;
,,Sfidez trecutul ! / Lovesc prezentul ! / Absorb viitorul !
Mihaela Banu ;
Poetă, fascinată de multitudinea cuvintelor al graiului nostru strămoşesc. Are în palmares un singur volum de poezii ,, Ne învârtim în cercul vieţii,, apărut în anul 2011.
,, Dormi pământ de-o veşnicie / Lasă-mă să-ţi scurm ţărâna! / Să sădesc boabe o mie / Să culeg cu săptămâna .
Cristian Bodnărescu ;
Are o activitate bogată în domeniul realizării multor evenimente de rang naţional, cochetează cu mai multe televiziuni PRO Tv, TVR,(TVR1 şi In ternaţional), însă şi cu ziare din străinătate cum ar fi ,,Găndacul de Colorado,,. În anul 2009 îi apare volumul de poezii,,Demoniţia,, cu titlul poemului Demoniţia alcătuit din 109 strofe.
,,Lângă mine, / razele pale ale lumii / ocrotesc nemuritoarele noastre suflete / în curtea cimitirului, / în visul nostrum fără de sfârşit…/ De ce pleci ?
Rodica Cernea ;
Debutează cu poezia sa în anul 2008 la Universul Prieteniei,,Toamna,,Publică apoi în fiecare an câte un volum de poezii. Colaborează la mai multe reviste literare. Gândul său străbate-n versuri ca şi cum ar spune ;
,, Pulsul meu străbate firea / orologii au tăcut,/ unde-I Doamne mănăstirea / unde-I glasul să-ţi ascult? ,,
Emilia Dăncescu
Poeta spune că scrie poezie, că există şi…există ca să scrie! Scrie cu sufletul din harul ce l-a primit de la Dumnezeu. Cu o activitate redacţională foarte bogată, debutează literar în anul 2007, iarăşi volumul de debut îl face în anul 2011, cu Zestrea toamnei, o zester de poezii pastelate-n culori şi sentimente pline de fiori.
,, De dorul tău sunt zi de zi bolnavă, / O rană între lacrimă şi zâmbet, / Mi-ai picurat în vene doar otravă / Şi boabe de mărgăritar în suflet . ,,
FlorinGrigoroiu,
Are o activitate publicistică impresionantă ! Scrie poezie, proză, eseuri, critică, memorialistică, cronici literare. Debutul publicistic îl face încă din anul 1964. A publicat în reviste literare din ţară şi străinătate. Posesor al mai multor premii, duce în spate aproape 50 de cărţi publicate până acum. Şi scrie pe Frunze, pe ziduri, pe coli vechi, pe albe coale…
,, Lumea curge, lumea vine, / Lumile se trec şi sunt, / Este-o lume de glicine,/ Este-o lume în cuvânt,,
Cristian Gabriel Gorman,
Un spirit sincer cu el însuşi. Colaborează la diferite reviste literare. Volumul de debut îl are în 2011, cu ,,Gânduri ,,. Poezia sa este un strigăt spre o sprenţă.
,, Văd cruda realitate cu ochii mei deschişi…/ Dar cei ce ne dictează, îi au mereu închişi. ,,
Bogdan Nicolae Groza;
Va scrie poezie până când va avea inspiraţie şi ceva de spus. Are două volume de poezii editate.
Poezia sa tinde spre lucrurile domestice..
,,vinerea e întotdeauna rost de o salamndră rosie / cu care să hrănim dihaniile ce ne trec / prin pântece /la fiecare înserare / digerabilă. ,,
Mariana Gurza
Poet, eseist , editor şi activitate redacţională. A publicat versuri şi eseuri în diferite reviste din ţară şi străinătate. A apărut în foarte multe volume colective şi a publicat până acum 8 volume de poeme şi un volum de eseuri. Cu o poezie plină de sentimente sufleteşti dăruite din imaginea întregului univers şi din arealul în care trăim, poeta – precum trestia fragilă a luli Pascal, se roagă şi plânge ;
,, Dumnezeu va avea El, grijă de noi ! / Ne va ţine de mână / Aici, / Acolo / O eternitate …,,
Teofil Mândruţă;
Poetul va scrie poezie, până când bunul Dumnezeu , va lăsa peste dânsul, harul şi darul ca nişte binecuvântări. Publică la diferite reviste literare. Primul volum editorial , il are în anul 2001.Mai editează încă două.
,,dacă va fi să plângi, / plângi pe urma lacrimii / şi nu înaintea ei. ,,
Violetta Petre,
Poezia sa, este precum o strămutare a fiinţei tale. Scrisă cu har, citită cu plăcere, poezia sa te poartă între cer şi pământ, între dragoste şi uitare. Publică la diferite reviste literare. Primul volum personal Poeme violete, îi apare în anul 2010, şi mai scoate încă patru. Cu poezia sa apare în multe antologii de versuri şi proză.
,,Şi noaptea ca o taină ce m-ascunde, / Sub faldurile de-ntuneric sidefiu / Mă va goni spre nemurire-ntr-un tărziu, / Spre răsăritul de lumini şi ploii fecunde…,,
Gergeta Minodora Resteman
Pentru poetă, poezia este ca o pavăză de cînd s-a născut. Debutează în martie 2009, pe reţeaua literară / Esenţe. Colaborează la diferite reviste literare din ţară şi străinătate. Apare în Antologia 55 de poeţi contemporani. Are 2 cărţi editate .
,,tu / simfonie neterminată / trimiţi sol tăcere / şi plângi degetele nopţii / pe tâmplele mele…,,
Maria Rugină;
Prof. de istorie, publică sporadic poezie în presa pedagogică. Debutul editorial îl face în anul 2009 . Are în palmares 2 cărţi de poezie.
,, Cine sunt eu, care mă-ncumet / Să mă închin în Da şi Nu? / Sunt ordinea ivită-n haos / Şi mă numesc banal Maru . ,,
Lia Filotea Ruse ;
Publică prima sa poezie după anul 1989, în Argeşul liber, apoi continuă la diverse reviste literare din Canada şi SUA. Are în palamares 14 volume de poezie. Primul apare în anul 1994, iar ultimul în 2012.
,, Priviri mirate, de tăceri visânde, / Atrag peisajul imaculat / Ş-apoi în clipe tremurânde / Vâslim numai noi doi, / Prin timpul îngheţat. ,,
Gabi Schuster;
A publicat pe multe site-uri literare şi în revista Atheneum din Vancouver, unde a fost redactor şi editor.
,,nu ştiam ce-I iubirea / nici astăzi nu ştiu / aşteaptă să plece anotimpurile / să fim singuri / să fim ultima salvare / să sprijinim o scară de cer / să-l vopsesc în albastru. ,,
Mariana Rogoz Stratulat;
Poeta spune că poezia i-a permis să exerseze , arta răbdării ! A publicat poezie sporadic la diferite reviste.Este cuprinsă în câteva antologii literare şi are în palmares 5 volume publicate. Primul apare în anul 2005,iarăşi ultimul în 2012.
,, Zorii zilei plâng / cu roua fugită din noapte; / amiaza se frânge în crâng / sub sălcii şi şoapte. ,,
Gheorghe Vicol:
Poetul spune că prin poezia sa , a devenit prietenul greierilor…Copiilor ?! Debutează literar în anul 1993, cu poezie pentru copii. Publică în foarte multe reviste literare poezie şi legende. Volume publicate, peste 24 de poezie, legende povestiri pentru copii.
,, Şi din plisc, din sud aduce, / Ignorând furtuni năluce, / Barza, cunoscuta moaşă, / Un copil hazliu în faşă !,,
Leonard Ionuţ Voicu;
Scrie poezie încă din copilărie. După 1990 , are câteva colaborări la revista Luceafărul a lui Dan Formade. Mai prezintă poezii în 2011, în cadrul cenaclului M. Eminescu . Are în palmares 2 volume de poezii.
,,Şi te strâng la piept mai bine, / Un oftat tu laşi să plece, / Cu surâsuri şi suspine, / Timpul trece, / Timpul vine . ,,
V-am făcut cunoştinţă cu poeţii din această antologie vol. II, care umblă HAI HUI, printre cuvinte. Nici unul dintre dânşii nu umblă fără rost ! Strânşi aici, iată , ni s-a dat posibilitatea de a ne cunoaşte mai bine, unul pe celălalt. Trăind şi muncind în spaţii diferite, poezia ne-a unit prin cuvântul ei frumos . Citiţi această antologie de poezie – vă veţi bucura !
 

 

 

Referinţă Bibliografică:
HAI HUI, printre cuvinte / Constanţa Abălaşei Donosă : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 773, Anul III, 11 februarie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Constanţa Abălaşei Donosă : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Constanţa Abălaşei Donosă
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!