Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Home > Manuscris > Studii >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 284 din 11 octombrie 2011        Toate Articolele Autorului

CARTEA PROFETULUI HAGAI Capitolul 2
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
I. Al treilea mesaj din partea Domnului: îndreptare şi încurajare  
 
1 În a douăzeci şi una zi a lunii a şaptea, Cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai, astfel:  
Acest mesaj venit la o lună după ce poporul a început să lucreze era destinat încurajării şi oferirii de indicaţii suplimentare pentru ridicarea Templului de la Ierusalim. De multe ori, după ce am început să lucrăm pentru Dumnezeu este posibil să fim afectaţi de îndoială sau descurajare, atunci când rezultatele par a fi diferite de ceea ce ne-am fi aşteptat.  
 
2 Vorbeşte lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi rămăşiţei poporului, şi spune-le:  
În astfel de situaţii Domnul ne va vorbi şi călăuzi în mod specific, pentru ca impasul să poată fi depăşit. De fapt, cele mai serioase bariere şi adversităţi nu sunt cel mai adesea în afara noastră, ci chiar în noi înşine. Aceste realităţi potrivnice interioare sunt cel mai greu de învins, fiindcă fac parte chiar din noi înşine. Dar calea lui Dumnezeu presupune şi astfel de situaţii, pe care le depăşim prin credinţă, perseverenţă şi ascultare de glasul Domnului.  
 
3 Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut Casa aceasta în slava ei dintâi? Şi cum o vedeţi acum? Aşa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voştri?  
„Ca o nimica” părea Templul ce se construia faţă de Templul construit de Solomon; nimic din grandoarea şi slava primului locaş de închinare nu mai erau prezente. Acest lucru descuraja pe cei care zideau noua construcţie. Ce poţi să faci atunci când rezultatul a ceea ce lucrezi este cu mult sub aşteptări şi departe de ceea ce era odinioară? Nu este acesta un alt motiv pentru a cădea în descurajare, în afara opoziţiei neamurilor din jur? Dar totul depindea de modul în care ei priveau lucrurile. De aceea, Domnul avea să le înfăţişeze adevărata perspectivă a lucrurilor pe care ei le făceau luând în considerare evenimentele viitoare.  
 
4 Acum fii tare, Zorobabel! zice Domnul. Fii tare şi tu, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot! Fii tare şi tu, tot poporul din ţară, zice Domnul, şi lucraţi! Căci Eu sunt cu voi, zice Domnul oştirilor.  
„Fii tare!” este apelul adresat de Dumnezeu prin care ne spune că El va fi cu noi atât în lucrurile mari, cât şi în cele mici, deopotrivă în ceea ce este slăvit, dar şi în ceea ce pare a fi umil. A fi tare presupune o întemeiere fermă pe Cuvântul divin, o legătură puternică cu Domnul, astfel încât El să fie cu tine mereu. Noi putem fi tari doar fiindcă El este tare şi astfel putem să mergem înainte în ciuda diferitelor dificultăţi care ne-ar putea sta în cale. Nimic nu este atât de puternic încât să oprească pe omul care îşi pune o încredere fermă în Dumnezeu. O astfel de credinţă nu va fi dată de ruşine fiindcă se întemeiază pe făgăduinţele Celui care nu poate să mintă atunci când promite ceva.  
 
5 Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi, când aţi ieşit din Egipt, şi Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeţi!  
„Nu vă temeţi!” Duhul lui Dumnezeu este cu toţi cei ce urmează calea cea sfântă, care rămân sub acoperământul legământului dintre Domnul şi poporul Său. El este totdeauna credincios acestui legământ, aceasta fiind salvarea noastră. De aceea, nu trebuie să ne temem de nimic, fiindcă de fiecare dată El va crea o cale de scăpare şi înaintare pentru cei care se încred în El.  
 
6 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Încă puţină vreme, şi voi clătina încă odată cerurile şi pământul, marea şi uscatul;  
„Încă puţină vreme” şi ordinea divină va fi restaurată pe pământ. Momentul Sinai se va repeta, iar Domnul va apărea ca Împărat al întregului univers. Ziua Sa cea mare este aproape, iar noi trebuie să o aşteptăm cu nădejde. Domnul va lua în stăpânire, în curând, pe poporul Său, dar deopotrivă şi toate marginile pământului Îi vor fi supuse. Avem astfel un mesaj profetic, ce ne descoperă lumea plină de slavă a viitorului, când Domnul va veni pe pământ pentru a fi cu noi.  
 
7 voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, şi voi umple de slavă Casa aceasta, zice Domnul oştirilor.  
Voi umple de slavă”: Toate neamurile vor fi întoarse la adevărata închinare, idolatria şi ordinea prezentă a nelegiuirii vor pieri. Iar Templul lui Dumnezeu, ridicat cu multă durere, împotrivire şi umilinţă va fi punctul de maximă atracţie al întregii lumi. Acest Templu rezidit, mult mai mic decât primul, va fi cu mult mai slăvit. Primul a fost un templu al unei naţiuni, dar al doilea va fi un templu al tuturor popoarelor acestei lumi. Prin Mesia, al doilea Templu avea să strălucească cu putere peste întregul pământ.  
 
8 Al Meu este argintul, şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor.  
Toate bogăţiile aparţin lui Dumnezeu; ele sunt doar împrumutate pentru o vreme fiilor oamenilor, care atât de uşor uită acest lucru. Totuşi în cele din urmă intenţia Sa va fi realizată, de a binecuvânta întregul pământ. Lucrarea Sa nu depinde de oameni, ci întotdeauna mijloace neaşteptate vor fi puse în mişcare pentru a merge mai departe.  
 
9 Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decât a celei dintâi, zice Domnul oştirilor; şi în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oştirilor.  
Voi da pacea”: Acest templu urma să fie locul de întâlnire dintre om şi Dumnezeu. Pacea universală avea să fie pe pământ datorită prezenţei Domnului, ca Împărat la Ierusalim. Cel ce stăpâneşte în ceruri, urma să stăpânească şi pe pământ, iar prin El, toate problemele umanităţii urmau să fie rezolvate pe deplin.  
II. Al patrulea mesaj din partea Domnului: avertizare împotriva legalismului  
 
10 În a douăzeci şi patra zi a lunii a noua, în anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai, astfel:  
Două luni mai târziu, Hagai primeşte un mesaj de avertizare împotriva legalismului, care întotdeauna conduce la pierderea credinţei în mijlocul simbolurilor adevăratei închinări. Nerespectarea prevederilor clare cu privire la jertfele ce trebuiau să fie aduse la Templu, erau expresia înstrăinării poporului faţă de Dumnezeu. Ei astfel Îl dezonorau, chiar prin intermediul serviciilor de închinare.  
 
11 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Pune preoţilor următoarea întrebare asupra Legii:  
Primii vinovaţi erau chiar preoţii şi de aceea lor le este adresată o întrebare care să descopere adânca lor ignoranţă. Preoţii aveau o chemare sfântă de a învăţa pe popor calea lui Dumnezeu. Atunci când mesagerii Domnului răstălmăcesc ceea ce a spus Domnul, rezultatele nu pot fi decât pe măsură. Cei puşi să vegheze pe „zidurile Sionului” sunt de multe ori principalii răspunzători pentru nelegiuirea naţiunii.  
12 Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfinţită, şi atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, untdelemn, sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfinţite? Preoţii au răspuns: Nu!  
Sfinţenia nu poate fi transferată; ea izvorăşte din interior, din inimă. Acest lucru lipsea celor ce veniseră din Babilon. Ei nu mai puteau distinge lucrurile sfinte, caracterul lor slăvit şi spiritual. Astfel, ei se limitau la îndeplinirea unor ritualuri; religia lor nu depăşea cadrul ceremoniilor, iar sufletul lor era departe de Dumnezeu. Pentru cei ce răspund chemării divine există aşadar un drum lung de parcurs pentru a evita capcana mortală a legalismului.  
 
13 Şi Hagai a zis: Dacă se atinge cineva, spurcat prin atingerea de un trup mort, de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare? Preoţii au răspuns: Vor fi spurcate.  
Necurăţia este molipsitoare; păcatul se propagă cu uşurinţă; puţin aluat dospeşte întreaga plămădeală. Printr-o reprezentare greşită a cerinţelor lui Dumnezeu, poporul Său nu mai făcea distincţie dintre curat şi necurat. Spiritul lumesc îi stăpânea, fără ca ei să mai sesizeze acest lucru. Deşi Templul se ridica, închinarea adusă era defectuoasă. Calitatea era necorespunzătoare, deşi aparent ei slujeau lui Dumnezeu.  
 
14 Atunci Hagai, luând iarăşi cuvântul, a zis: Tot aşa este şi poporul acesta, tot aşa este şi neamul acesta înaintea Mea, zice Domnul, aşa sunt toate lucrările mâinilor lor: ce-Mi aduc ei acolo ca jertfă, este spurcat!  
Atitudinea interioară sfinţeşte sau necurăţeşte forma exterioară a religiei. Chiar şi cea mai scrupuloasă împlinire a ceremoniilor religioase nu va fi suficientă dacă inima este străină de Dumnezeu. Acest mesaj viza atitudinea legalistă a celor chemaţi să fie popor al Domnului. Concentrându-se pe formă, ei au uitat fondul, esenţa.  
 
15 Uitaţi-vă dar, cu băgare de seamă, la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, până să se fi pus piatră pe piatră la Templul Domnului!  
Pentru a putea înţelege, este necesar să priveşti cu atenţie, să vezi lucrurile în relaţia lor cauză-efect. Cât timp evreii au desconsiderat închinarea la Dumnezeu, le-a mer sin rău în mai rău. Acum, ei trebuiau să avanseze într-o lucrare interioară, care să conducă la eliminarea păcatului din inimă şi a tot ceea ce îi despărţea de Dumnezeu.  
 
16 Atunci, când veneau la o grămadă de douăzeci de măsuri, nu erau în ea decât zece; când veneau la teasc să scoată cincizeci de măsuri, nu erau în el decât douăzeci!  
Când măsurile sunt diferite; lipsa de eficienţă a muncii lor era datorată neglijării cerinţelor divine şi părăsirii lucrării de ridicare a Templului. Cultivând strict valorile materiale, ei au pierdut din vedere valorile spirituale, pentru ca în cele din urmă să piardă binecuvântarea lui Dumnezeu. Doar munca şi efortul nu sunt suficiente pentru a prospera în ceea ce faci; fără ajutor divin, chiar şi cea mai istovitoare trudă rămâne fără rezultat.  
 
17 V-am lovit cu rugină în grâu şi cu tăciune, şi cu grindină; am lovit tot lucrul mâinilor voastre. Şi cu toate acestea, tot nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul.  
Legile spirituale au fost încălcate de Israel, iar natura a încetat să mai coopereze cu omul. Cu toate acestea, evreii nu au înţeles care era cauza acestor lucruri. Ei se gândeau că era doar rodul hazardului ceea ce se întâmpla, dar de fapt atitudinea lor nesfântă afecta tot ceea ce ei făceau, chiar şi în lucrurile materiale. Dumnezeu lupta cu ei, iar ei nu erau conştienţi de aceasta. Aceasta este tragedia oamenilor care nu au legătură cu Dumnezeu, chiar dacă respectă o anumită formă de religie. Ei cred că sunt într-o relaţie corectă cu Dumnezeu şi interpretează încercările ca fiind din partea Domnului, când de fapt Domnul se luptă cu ei cu scopul de a-i trezi din înşelăciunea în care se găsesc.  
 
18 Uitaţi-vă cu băgare de seamă, la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi, până în a douăzeci şi patra zi a lunii a noua, din ziua când a fost întemeiat Templul Domnului, uitaţi-vă cu băgare de seamă la ele.  
Când te uiţi cu atenţie la ceea ce se întâmplă pe pământ, vei constata că ori de câte ori închinarea la Dumnezeu este desconsiderată, lipsa şi necazurile îşi fac simţită prezenţa. Din cauză că preocuparea oamenilor este de regulă orientată către lucrurile materiale, este necesar ca sensibilizarea lor cu privire la cerinţele lui Dumnezeu să se facă prin restrângerea binecuvântărilor providenţei divine.  
 
19 Mai era sămânţă în grânare? Nici via, nici smochinul, nici rodiul, şi nici măslinul, n-au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta, Îmi voi da binecuvântarea Mea.  
Sărăcia este adeseori consecinţa directă a restrângerii acestor binecuvântări, dar remediul este cel mai adesea ignorat. Doar întoarcerea cu toată inima şi tot sufletul la Dumnezeu este soluţia. Numai astfel binecuvântările Sale pot fi în continuare revărsate pe pământ. Şi cât de mult Domnul nostru doreşte ca noi să ne întoarcem la El.  
III. Al cincilea mesaj din partea Domnului: sfârşitul veacului  
 
20 Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai, în a douăzeci şi patra zi a lunii, astfel:  
Al cincilea mesaj din cartea profetului Hagai se referă la finalul istoriei, la momentul în care Dumnezeu va restaura ordinea cerului pe pământ. Deja atenţia ne este îndreptată către timpul în care Domnul va interveni direct şi va prelua rolul de Împărat al acestei lumi. Viziunea este grandioasă şi ne oferă perspectiva viitorului când numai neprihănirea va fi pe pământ.  
 
21 Vorbeşte lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, şi spune: Voi clătina cerurile şi pământul;  
Clătinarea cerurilor şi a pământului presupune o lucrare de judecată divină asupra întregului univers, înseamnă coborârea lui Dumnezeu pe pământ, într-un mod similar modului în care El Şi-a manifestat prezenţa la Sinai proclamând Lega Sa cea veşnică. Va fi un timp de cernere a celor răi şi o eradicare definitivă a păcatului.  
 
22 voi răsturna scaunul de domnie al împărăţiilor, voi nimici puterea împărăţiilor neamurilor, voi răsturna şi carele de război şi pe cei ce se suie în ele; caii şi călăreţii lor vor fi trântiţi la pământ, şi unul va pieri ucis de sabia altuia.  
Imaginea finală este a lui Dumnezeu luptând împotriva împărăţiilor acestei lumi, o distrugere a ordinii de răzvrătire împotriva cerurilor. Această lupă finală marchează intrarea într-o nouă eră, într-un timp în care doar Domnul va fi înălţat pe întregul pământ.  
 
23 În ziua aceea, zice Domnul oştirilor, pe tine, Zorobabele, fiul lui Şealtiel, robul Meu, zice Domnul, te voi lua şi te voi păstra ca pe o pecete; căci Eu te-am ales, zice Domnul oştirilor.  
„A fi păstrat ca o pecete”, sau ca un semn, înseamnă să fii ales de Dumnezeu ca o mărturie vie a Sa, ca mesager al Împărăţiei Sale, anunţând planurile şi voinţa Sa. Oamenii credincioşi de la sfârşitul istoriei vor lucra asemenea lui Zorobabel la înălţarea Templului lui Dumnezeu în mijlocul acestei lumi. Ei vor anunţa venirea cu putere a Împărăţiei cerurilor şi începerea Zilei Domnului.  
 
Referinţă Bibliografică:
CARTEA PROFETULUI HAGAI Capitolul 2 / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 284, Anul I, 11 octombrie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTOR



FLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!