CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Home > Manuscris > Studii >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 277 din 04 octombrie 2011        Toate Articolele Autorului

CARTEA PROFETULUI HAGAI - Capitolul 1
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
I. Primul mesaj din partea Domnului: mustrare şi avertizare  
 
1 În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, Cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, astfel:  
 
Cuvântul Domnului vorbeşte prin oameni aleşi, prin profeţi, adresând un mesaj de încurajare, de îmbărbătare, de speranţă. Era nevoie de un îndemn special din partea Domnului pentru continuarea lucrării de rezidire a Templului de la Ierusalim. Într-un moment în care tot poporul era descurajat, opoziţia fiind maximă, iar lucrul oprit, Domnul intervine pentru a indica ceea ce trebuia să se facă în continuare.  
 
2 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Poporul acesta zice: N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului!  
 
„Poporul acesta” am putea fi şi noi atunci când gândim că nu a sosit vremea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Este foarte uşor să amânăm astfel ceea ce ne este poruncit să facem acum. De unde provine oare o astfel de concepţie? Zidirea Casei lui Dumnezeu reprezintă cea mai importantă lucrare pe pământ, de aceasta depinzând destinul nostru în eternitate. Dacă lăsăm să treacă ocaziile preţioase ale prezentului, atunci ne vom sigila o alegere a condamnării, mai degrabă decât a mântuirii.  
 
3 De aceea Cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel:  
 
Cuvântul Domnului ne somează, ne provoacă, nu ne lasă să stăm liniştiţi atunci când situaţia noastră nu este în regulă. Tocmai din cauza unei liniştiri false, oamenii au tendinţa de a minimaliza ceea ce Dumnezeu declară în modul cel mai lămurit că trebuie să fie făcut. Cu toate acestea, Cuvântul divin nu se opreşte doar să constate necredinţa omului, ci continuă să mărturisească împotriva a tot ce este rău, îndemnându-ne să mergem mai departe pe calea ce duce la cer.  
 
4 Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată?  
 
Timpul fiecărui lucru este stabilit de către Cel Prea Înalt în conformitate cu planurile Sale veşnice. Domnul ştie cel mai bine ce anume trebuie făcut şi când, de aceea sfatul Său este fără putinţă de greşeală. Dar oamenii au tendinţa de a acţiona în opoziţie cu voinţa divină descoperită de slujitorii Săi credincioşi. Era o privelişte descurajantă să vezi Casa lui Dumnezeu în ruină, o construcţie neterminată expusă intemperiilor de tot felul, în timp ce fiecare se îngrijea doar de lucrurile materiale, temporale, fără a da atenţie Templului Dumnezeului Celui Viu. Dar nu este acesta spiritul timpului în care trăim, când puţini oameni mai caută pe Domnul cu sinceritate şi prin aplicarea învăţăturilor Sfintelor Scripturi? În aceste condiţii este greu de crezut că s-ar putea aştepta binecuvântări de la Dumnezeu, dar cu toate acestea omul merge înainte nepăsător, fără să se gândească asupra pagubei pe care şi-o creează sieşi.  
 
5 Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!  
 
Priveşte drumul pe care mergi: Dumnezeu ne invită să ne examinăm viaţa în lumina Cuvântului Său pentru a ne da seama de propria noastră situaţie înaintea Sa. Dar de ce este oare necesar să ne analizăm viaţa şi calea pe care mergem? De ce să ne gândim la aşa ceva, mai ales când în opinia noastră totul este în regulă? Nu cumva Dumnezeu se amestecă nepermis în vieţile noastre? Prin cuvintele profetului Hagai, poporul era avertizat să îşi schimbe stilul de viaţă, astfel încât să dea slavă lui Dumnezeu prin împlinirea lucrării la care au fost chemaţi. Este deosebit de important să înţelegem că atunci când lucrăm pentru Domnul, de fapt lucrăm pentru noi înşine, pentru mântuirea noastră.  
 
6 Semănaţi mult, şi strângeţi puţin, mâncaţi, şi tot nu vă săturaţi, beţi, şi tot nu vă potoliţi setea, vă îmbrăcaţi, şi tot nu vă este cald; şi cine câştigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă!  
 
Lipsă de eficienţă: este oare plăcut să lucrezi din greu, dar rezultatele să fie nesemnificative? Sau ce se poate spune când avem o continuă insatisfacţie în legătură cu ceea ce facem, indiferent cât de multe lucruri am deţine? A te bucura de munca ta este un dar de la Dumnezeu, aceasta fiind o învăţătură des repetată în Scriptură. De aceea, atunci când avem probleme cu satisfacţia personală, va fi necesar să ne punem întrebări asupra condiţiei noastre spirituale înaintea lui Dumnezeu pentru a identifica cu adevărat cauzele problemei. Domnul este Stăpânul întregului univers; totul Îi aparţine şi fără El noi nu ne vom putea bucura cu adevărat de această viaţă.  
 
7 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!  
 
Cercetare de sine: Avem o lucrare importantă de făcut cât timp vom trăi pe pământ, aceea de a ne cerceta motivele şi atitudinile faptelor noastre. Calea pe care un om o urmează dă mărturie despre condiţia sa spirituală. Dacă eşti un om violent, mânios, acest lucru va fi dovedit de comportamentul pe care îl ai. Fiecare pom îşi poartă roadele. Faptele ilustrează cel mai bine caracterul unui om, în ciuda celor mai alese vorbe. Declaraţiile pot fi ireproşabile, pretenţiile mari, dar dacă se cade testul practic al vieţii de zi cu zi, atunci tot ceea s-a susţinut prin cuvinte şi confecţionarea imaginii exterioare, rămâne lipsit de fundament. Trebuie să fim atenţi la tot ceea ce facem, fiindcă aici se oglindeşte caracterul, partea nevăzută a omului.  
 
8 Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne, şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta, şi voi fi proslăvit, zice Domnul.  
 
Îndemn la lucrare: Apelul profetului este adresat poporului lui Dumnezeu din toate timpurile, dar el se poate aplica şi personal. Preocuparea pentru calea lui Dumnezeu trebuie să fie primul şi cel mai important lucru din viaţă. A zidi „casa Sa” presupune exercitarea închinării la Dumnezeu, adică înălţarea construcţiei spirituale a templului din inimă, din suflet, lucru aflat în legătură şi cu zidirea semenilor. Casa lui Dumnezeu se află cu tine, acolo unde te găseşti. Nu trebuie să o cauţi undeva în depărtare la marginea lumii, ci ea se află în mintea ta, în inima ta, este misiunea şi chemarea pe care o ai în mod personal de la Domnul şi pe care trebuie să o îndeplineşti.  
 
9 Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentru ce? zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele, care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui.  
 
Casa lui Dumnezeu din inimă se ridică zilnic, pas cu pas, investind timp şi efort, dar deopotrivă pricepere. Această "casă" reprezintă caracterul, omul "dinăuntru", care se preschimbă după chipul lui Hristos. Preocupările pentru lumea aceasta trecătoare tind să ne acapareze mintea, fără a mai lăsa timp relaţiei cu Dumnezeu. Casa sufletului trebuie să fie aşezată pe o stâncă, pe o temelie care să reziste ploii şi vântului. Aceste intemperii ne clatină, ne încearcă, luând cu ele ceea ce este temporal, perisabil, dar nu pot afecta ceea ce este veşnic. Astfel, omul întemeiat pe Dumnezeu nu va fi distrus de aceste încercări, ci dimpotrivă, se va ancora şi mai puternic în Cel Prea Înalt.  
 
10 De aceea cerurile nu v-au dat roua, şi pământul nu şi-a dat roadele.  
 
Legile naturii sunt supuse legilor spirituale; legile cerului, în baza cărora ploaia se revarsă pe pământ şi legile pământului, care fac să rodească seminţele plantelor, nu sunt aduse la îndeplinire de la sine. Cineva veghează asupra împlinirii lor şi asupra condiţiilor ce le condiţionează, cum ar fi ascultarea de Dumnezeu din partea omului.  
 
Un comportament necorespunzător, rău, de încălcare a poruncilor divine, va atrage după sine şi retragerea binecuvântărilor materiale oferite de Dumnezeu. Relaţia este sigură şi este doar o problemă de timp pentru împlinirea ei.  
 
11 Am chemat seceta peste ţară, peste munţi, peste grâu, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni şi peste vite, şi peste tot lucrul mâinilor voastre.  
 
Seceta sau oprirea "legilor cerurilor" reprezintă o consecinţă directă a acţiunilor nesăbuite ale omului. Ignorând cerinţele divine şi investind atenţie doar în lucrurile materiale, se ajunge în cele din urmă la pierderea legăturii cu Dumnezeu. De aici este doar un pas până la o înstrăinare de durată, pe care nici chiar schimbarea chipului naturii să no o poată să o mai remedieze, prin semnalele de avertizare pe care le transmite.  
 
12 Zorobabel, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi toată rămăşiţa poporului, au ascultat glasul Domnului, Dumnezeului lor, şi cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul, Dumnezeul lor, îl trimisese. Şi poporul s-a temut de Domnul.  
 
Temerea de Dumnezeu presupune luarea în serios a cuvintelor Sale, rostite prin slujitorii Săi şi se continuă cu remedierea lucrurilor ce au cauzat depărtarea de poruncile Sale. Fiind supuşi autorităţii divine, preocuparea pentru lucrurile spirituale ar trebui să fie la loc de cinste. Existenţa noastră nu se justifică doar prin ocupaţiile ce ţin de lumea aceasta, ci noi trebuie să conlucrăm la ridicarea Templului lui Dumnezeu în mijlocul acestui pământ ostil binelui şi cultivării sfinţeniei.  
 
II. Al doilea mesaj din partea Domnului: încurajare şi speranţă  
 
 
13 Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului: Eu sunt cu voi, zice Domnul.  
 
"Domnul este cu noi" reprezintă asigurarea cea mai preţioasă pe care o putem avea. El nu numai că ne porunceşte ce avem de făcut, dar deopotrivă vine alături de noi pentru a ne oferi sfat, călăuzire şi putere de a împlini tot ceea ce ni se cere. Templul său se poate ridica doar prin Duhul Său Cel Sfânt. Cu această imagine, mereu vie înaintea ochilor noştri, putem merge înainte având convingerea că tot ceea ce a promis va şi aduce la îndeplinire. Nu este vorba doar despre zidirea unui templu, adică a unei clădiri, ci în primul rând de prezenţa Sa împreună cu noi.  
 
14 Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului. Aşa că ei au venit, şi s-au pus pe lucru în Casa Domnului oştirilor, Dumnezeul lor,  
 
Prezenţa divină are capacitatea de a ne trezi din letargie şi slăbiciune. Ne determină să înaintăm cu elan şi curaj, să învingem toate obstacolele ce ar putea să ne stea în cale. Deopotrivă, prezenţa lui Dumnezeu ne inspiră cu planurile Sale, cu idei şi gânduri ce vin de la tronul Său, cu un sfat infailibil. Atunci când dăm atenţie glasului profetic, vorbind prin Cuvânt, şi dorim să ne supunem Celui ce vorbeşte prin slujitorii Săi, o putere supranaturală se va manifesta în inimile noastre, iar lucrarea cerută va putea fi împlinită.  
 
15 în ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea, în anul al doilea al împăratului Darius.  
 
Între primul mesaj profetic, ce avertiza asupra urmărilor neascultării şi al doilea mesaj, ce încuraja pe cei ce s-au supus glasului lui Dumnezeu, au trecut 23 de zile. Un timp scurt, în care poporul s-a întors de la căile sale şi s-a decis să reia lucrarea de rezidire a Templului. Primul mesaj da mărturie asupra păcatelor de care se făceau vinovaţi. Al doilea mesaj oferea încurajare celor ce luaseră în considerare primul mesaj şi doreau să se supună lucrării lui Dumnezeu. Tot astfel, există o mărturie divină împotriva oricărui om care comite răul şi neglijează legătura cu Dumnezeu. Dar deopotrivă există şu un mesaj de mângâiere şi încurajare pentru cei ce se întorc la Domnul, care să îi călăuzească în împlinirea cuvintelor Sale pline de speranţă.  
 
 
Referinţă Bibliografică:
CARTEA PROFETULUI HAGAI - Capitolul 1 / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 277, Anul I, 04 octombrie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!