Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RECOMANDĂ PAGINA

REDACŢIA

CLASAMENT
DE PROZĂ

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE PROZĂ


Home > Cultural > Artistic > Mobil |   


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 242 din 30 august 2011        Toate Articolele Autorului

Glasul lui Dumnezeu prin Biblie
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
  
  1. Interpunerea păcatului între om şi Dumnezeu
  
1.     Avem în faţă următorul verset din cartea profetului Isaia 59:1 "Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă". Credeţi că am putea pune la îndoială capacitatea lui Dumnezeu de a ne salva? Sau credeţi că există situaţii când Dumnezeu s-ar putea să nu ne audă rugăciunile? 
  
Mâna lui Dumnezeu este suficient de puternică pentru a ne salva, indiferent de situaţie; El ştie toate gândurile noastre şi aude toate cuvintele noastre: nimic nu poate fi ascuns de El. El intervine pentru a oferi o cale de scăpare tuturor celor ce se încred în El. De la începutul istoriei Dumnezeu a acţionat, nu a lăsat lucrurile în voia lor, ci a întocmit un plan de mântuire pentru ca omul să fie salvat. 
  
2.     Ce credeţi dumneavoastră despre capacitatea lui Dumnezeu de a auzi rugăciunile noastre şi de a interveni pentru a ne rezolva problemele pe care le aducem înaintea Sa? Există însă condiţii pentru ca Dumnezeu să ne răspundă? 
  
3.     Ce se poate însă spune despre versetul următor 2 "ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!"? Oare păcatul să fie atât de puternic încât să afecteze legătura noastră cu Dumnezeu? De ce oare s-ar putea întâmpla aşa ceva sau mai bine zis, de ce păcatul este un lucru atât de grav? 
  
Cu toate măsurile luate pentru mântuirea omului, există un obstacol serios ce se interpune între El şi noi: păcatul. De la căderea lui Adam, păcatele oamenilor au creat un zid de despărţire între om şi Dumnezeu, care a condus la o înstrăinare deplină din partea omului. Cu cât Domnul a depus eforturi mai mari pentru a relua legătura cu noi, cu atât omul s-a depărtat tot mai mult de El, adăugând păcat după păcat de la o generaţie la alta, astfel încât nu am exagera dacă am spune că acest zid a crescut până la cer. 
  
4.     Cum putem înţelege reacţia omului după ce s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu aşa cum citim în Geneza 3:8 "Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină."? De ce omul a fugit dinaintea lui Dumnezeu? Care era de fapt problema sa? 
  
Reacţia omului a fost să se ascundă de Dumnezeu, sentimentul de vinovăţie ce a rezultat fiind copleşitor. În acest verset vedem prima ilustrare practică a „zidului de despărţire” ce s-a interpus între om şi Dumnezeu; este un zid în interiorul nostru, care ne determină să fugim de El, să uităm de El, să Îl urâm şi dacă s-ar putea chiar să Îl omorâm (vezi cazul crucificării Fiului lui Dumnezeu). Avem aşadar un zid al „vrăjmăşiei” omului împotriva lui Dumnezeu, care ridică o barieră serioasă în comunicarea noastră cu El. Dacă lucrurile ar fi fost lăsate în voia lor, atunci omul nu ar mai fi dorit vreodată să mai ştie de Dumnezeu. 
  
5.     Dar ce putem zice despre reacţia lui Dumnezeu, aşa cum citim în versetul 9 "Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om, şi i-a zis: Unde eşti?"? De ce Dumnezeu a pornit în căutarea omului, deşi acesta se ascunsese de El? Ce ne spune acest lucru despre Dumnezeu? Credeţi că motivul căutării omului era doar pentru a-i vesti judecata nimicitoare? Sau exista ceva mai mult în această căutare? 
  
Răspunsul lui Dumnezeu a fost însă diferit de reacţia omului. Astfel, El a plecat în căutarea omului, cu scopul de a-l salva; toată istoria dă mărturie asupra efortului divin depus pentru recuperarea omului căzut în păcat şi neascultare. Zidul de despărţire trebuia să fie dat la o parte, dărâmat, pentru ca omul să poată vedea iertarea păcatului comis, anularea vinovăţiei şi a tot ceea ce a rezultat după cădere: suferinţa şi moartea. „Unde eşti?” este întrebarea pusă de Dumnezeu, strigătul Său plin de durere după fiul risipitor – omul. 
  
6.     Care credeţi că au fost simţămintele lui Dumnezeu faţă de om înainte şi după căderea acestuia în păcat? S-a schimbat ceva? Dacă da, ce anume? Oare a iubit Dumnezeu pe om mai puţin după ce acesta a păcătuit? Sau dimpotrivă, iubirea Sa a devenit mai puternică pe măsură ce omul s-a depărtat de El, având nevoie cu atât mai mult de intervenţia Sa? 
  
  1. Descoperirea divină prin profeţi
  
1.     Cum putem înţelege declaraţia profetului Amos 3:7 "Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci."? De ce Dumnezeu caută să comunice cu oamenii pentru a clarifica intenţiile Sale? De ce a ales ca mesageri tot oameni, pe profeţi, pentru a vorbi poporului Său şi deopotrivă umanităţii? 
  
Glasul lui Dumnezeu s-a auzit prin profeţii Săi, trimişi să răspândească mesajul Său lui Israel şi întregii umanităţi. Prin descoperire supranaturală, sau revelaţie, aceşti oameni au primit planul lui Dumnezeu pentru ca lucrurile să fie îndreptate după voinţa Sa. Chiar Sfânta Scriptură este rodul acestei lucrări făcută de profeţi, prin consemnarea în scris a ceea ce ei au spus sau făcut sub călăuzirea lui Dumnezeu. 
  
2.     Credeţi că profeţii erau oameni deosebiţi? Ce fel de calităţi credeţi că au avut aceşti oameni, pentru a fi aleşi de către Dumnezeu ca mesageri ai Săi? Oare oricine poate deveni profet? De cine depinde în cele din urmă acest lucru, indiferent de dorinţa omului? 
  
3.     Dar ce se poate spune despre versetele 1-2 din Evrei 1: "După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, 2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile."? În ce sens descoperirea lui Dumnezeu prin profeţi a pregătit lucrarea Fiului Său? Ce putem zice despre superioritatea vorbirii directe prin Hristos în comparaţie cu toată descoperirea profetică de dinainte? 
  
Nenumărate au fost ocaziile în care Dumnezeu a vorbit prin profeţi poporului Său. Dar de ce au fost aleşi oameni ca mesageri ai Săi? De ce nu au fost folosiţi în mod direct îngerii? Răspunsul este oarecum simplu: pentru ca mesajul să fie adecvat înţelegerii celor cărora le era adresat. Prin aceste „epistole vii”, oameni care primeau şi transmiteau mai departe mesajul divin, Dumnezeu a ilustrat capacitatea Sa de a coopera cu oamenii, cu acele persoane ce se lasă dispuse să urmeze căile Sale. 
  
Expresia cea mai înaltă a comunicării profetice, prin oameni aleşi să poarte mesajul divin, a fost întruparea Fiului lui Dumnezeu ca om. Astfel, Cel care transmitea mesajul Său umanităţii a devenit El Însuşi mesager. Aşadar, avem de-a face cu cea mai înaltă formă de comunicare pe care am fi putut să o avem cu Dumnezeu. 
  
4.     Ce credeţi despre afirmaţiile care se face mai departe în versetele 3-4: "El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte, 4 ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor."? Cât de înaltă a fost poziţia lui Hristos înainte de a veni pe pământ? 
  
Esenţa mesajului Său a fost „curăţirea păcatelor”, adică eliberarea omului de sub condamnare. Pentru a întoarce pe urmaşii lui Adam la Dumnezeu, El Însuşi a devenit Adam, sau „Dumnezeu cu noi, nădejdea slavei”. Mai mult, prin înălţarea Sa la ceruri, El a deschis calea ca noi să putem intra în Împărăţia cerurilor. Ce mesaj minunat! 
  
  
5.     Dar ce putem spune mai departe despre Ioan 1:1-3 "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El."? Ce înţelegem despre puterea şi autoritatea Celui ce urma să fie Isus din Nazaret, Cel trimis pentru a fi Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii? De ce este numit "Cuvântul lui Dumnezeu"? 
  
„Cuvântul” este Numele ce dezvăluie misiunea asumată de Fiul lui Dumnezeu în relaţie cu umanitatea. El este Cel care a transmis prin profeţi, iar după aceea prin propria Sa Persoană întrupată ca om planul de salvare, calea de întoarcere la Dumnezeu. El a fost întotdeauna împreună cu Tatăl ceresc şi numai prin El putem avea acces la ceruri. Vocea lui Dumnezeu a răsunat cel mai puternic prin Evanghelia rostită acum mai bine de 2000 de ani şi prin jertfa de pe Golgota. 
  
  
6.     Ce a făcut Fiul lui Dumnezeu pentru a se apropia de noi sau mai bine zis cum înţelegem mai departe versetul 14 "Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl."? De ce era necesar ca Dumnezeu să ne vorbească prin Fiul Său întrupat ca om? Cât de eficient a fost acest lucru? Existau totuşi riscuri de a nu putea fi înţeles? 
  
Mesajul divin, chiar glasul lui Dumnezeu s-a întrupat ca om în persoana lui Isus din Nazaret. Astfel, Domnul a venit la nivelul omului, mesajul devenind accesibil pentru toţi. El a venit pentru a schimba destinul istoriei, chemând pe fiii lui Adam să se întoarcă la Creatorul universului, să vadă soluţia pe care Cel Prea Înalt le-o oferă în dar. Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, orice om poate fi salvat. 
  
  1. Mărturia Scripturilor despre Dumnezeu
  
1.     Să vorbim despre mărturia Scripturilor cu privire la Hristos aşa cum citim în Ioan 5:39 "Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.". În ce sens Scripturile mărturisesc despre Hristos sau mai bine zis despre Isus din Nazaret? De ce evreii nu au putut recunoaşte din Scripturi pe Mesia? Unde era de fapt problema? 
  
Sfânta Scriptură este o colecţie de mărturii cu privire la Hristos; ele au pregătit prima Sa venire şi deopotrivă o pregătesc şi pe a doua. Prin Scriptură, mesajul divin ne este transmis direct, nemijlocit. Glasul lui Dumnezeu poate fi astfel auzit de orice om, chemarea fiind de a ne întoarce la El. Prin Scriptură avem cea mai clară prezentare a lui Hristos, a misiunii Sale sfinte de a ne salva. 
  
2.     Dragi cititori, de ce mulţi oameni chiar şi în ziua de astăzi nu pot să vadă împlinirea Scripturilor prin Isus Hristos? Nu sunt oare Scripturile suficient de clare? Care este de fapt problema? 
  
3.     Să urmărim declaraţiile apostolului Pavel din 2Timotei 3:15 "din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.". În ce sens putem să primim înţelepciune din Scriptură prin credinţa în Hristos? 
  
Scripturile ne oferă înţelepciunea care duce la mântuire; ele au un rol educativ de cel mai înalt grad. Dacă vom adânci învăţătura exprimată prin Scriptură, atunci vom putea să vedem pe Dumnezeu lucrând mântuirea noastră. Dar pentru aceasta noi trebuie să cunoaştem, să studiem ceea ce Biblia spune. 
  
4.     Dar ce se poate spune despre următoarele două versete "16 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună."? Ce înseamnă această insuflare de către Dumnezeu a Scripturilor? 
  
Insuflarea Scripturilor de către Dumnezeu a presupus prezenţa Duhului Sfânt cu profeţii şi deopotrivă cu mesagerii ce au scris sub inspiraţie divină. Acest proces de insuflare se referă deopotrivă şi la prezenţa divină împreună cu cel ce studiază paginile sfinte. Trebuie să fim conştienţi că atunci când suntem în faţa textului sfânt, suntem de fapt chiar înaintea Domnului. 
  
Ţinta studiului biblic o reprezintă desăvârşirea caracterului, o transformare progresivă după chipul lui Dumnezeu, adică după chipul lui Hristos. Pentru fiecare dintre noi, Domnul are o lucrare pe care să ne-o încredinţeze, iar studierea Scripturii reprezintă o unealtă utilă, esenţială, în acest sens. Prin prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu, atât cel ce aude, cât şi cel ce vorbeşte, sunt aduşi în legătură cu Duhul Sfânt. Acest lucru extraordinar aduce schimbarea pozitivă a vieţii. 


 

  1. Înţelegerea şi aplicarea Scripturilor
  
1.     Ce ilustraţie foloseşte apostolul Petru când vorbeşte despre profeţie aşa cum citim din 2Petru1:19 "Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre."? În ce sens este Scriptura asemenea unei lumini care împrăştie întunericul? La ce fel de întuneric se referă? 
  
Sfânta Scriptură este destinată călăuzirii celor ce se încred în Dumnezeu până la capăt, până când Domnul Isus va reveni. Ea este „o lumină într-un loc întunecos”, oferind călăuzire în acest timp de încercare, umbrit din cauza păcatului. Ea este o lumină ce răsare „în inimă, în suflet”, aducând pace, bucurie şi o nădejde ce nu va fi dată de ruşine. 
  
2.     Dragi cititori, în ce împrejurări aţi experimentat studiul Sfintelor Scripturi acţionând ca o lumină puternică asupra vieţilor dumneavoastră? Cum poate să ne înalţe influenţa Scripturilor pentru a deveni asemenea Celui ce S-a jertfit pentru noi, Isus Hristos? 
  
3.     Ce principiu de interpretare se desprinde din următoarele două versete "20 Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. 21 Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt."? Ce înseamnă să interpretezi comparând parte cu parte? Se explică Scriptura pe ea însăşi? Este ea propriul ei interpret? 
  
Biblia este o carte unitară, ce se interpretează comparând parte cu parte, verset cu verset. Acest lucru presupune o activitate de studiu, dar ea va fi răsplătită pe deplin. Atunci când studiul Bibliei devine o parte a stilului de viaţă, vom vedea că nu mai este necesar un efort special de studiere, ci acest lucru va fi absolut normal, în ordinea firii. 
  
Toată Scriptura, nu numai profeţia, este expresia voinţei lui Dumnezeu, El fiind autorul ei. Prin Duhul Sfânt, mesajul divin a fost transmis profeţilor, sau oamenilor special aleşi pentru o astfel de lucrare, care la rândul lor l-au prezentat mai departe direct, prin viu grai, sau în scris. Mesajul divin a fost adus la nivelul omului, pentru a fi înţeles cât mai bine, eroarea fiind exclusă. 
  
4.     ŞI acum să citim din Evrei 4:12-13: "Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. 13 Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face." Ce impact produc asupra vieţilor noastre citirea şi studiul Scripturilor? De ce este vital pentru noi să fim astfel iluminaţi de Cuvântul lui Dumnezeu? 
  
Lucrarea Cuvântului divin este de a scoate la suprafaţă şi de a distruge răul din inima omenească. Scopul este de a curăţa simţurile şi gândurile noastre de păcat, de a separa şi izola firea noastră decăzută pentru a nu mai fi stăpâniţi de ea. Cu siguranţă, lucrarea sa este uneori dureroasă, fiindcă fiecare dintre noi are păcate şi vicii pe care le cultivă cu plăcere. Dar nu putem fi pregătiţi pentru Împărăţia cerurilor decât printr-o deplină abandonare a răului din inimă din suflet. 
  
Nimic nu poate fi ascuns de Cel ce ne cercetează sufletele; nu avem unde să fugim de El. Singura soluţie este de a ne supune lui Dumnezeu şi să mergem pe calea pe care El ne-a deschis-o. Cuvântul Său ne poate remodela interiorul pentru ca bunătatea, pacea, îndurarea şi toate celelalte trăsături de caracter asemănătoare cu ale lui Hristos să se manifeste în noi, o realitate exprimată prin cuvintele: „Hristos în noi, nădejdea slavei!”. 

 
  
Referinţă Bibliografică:
Glasul lui Dumnezeu prin Biblie / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 242, Anul I, 30 august 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.
 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX DE ARTICOLE AUTOR

 
 
CLASAMENT
DE POEZIE

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!