CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Orizont > Opinii >  


Autor: George Liviu Teleoacă         Publicat în: Ediţia nr. 489 din 03 mai 2012        Toate Articolele Autorului

George Liviu TELEOACĂ - PAIDEIA* ŞI UNITATEA RELIGIOASĂ
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Cuvânt înainte  
 
Aştept demult întrebările şi comentariile cititorilor cu privire la articolele pe care le public. Acesta este şi motivul pentru care am dorit ca adresa mea de e-mail să fie cunoscută. Pe marginea unor materiale inedite întrebările sunt legitime şi din acest motiv doresc să vă răspund cu respect şi cu recunoştinţă pentru interesul pe care îl manifestaţi.  
 
Referitor la oportunitatea abordării de către toţi cititorii a unor asemenea materiale, care oferă noi date cu privire la identitatea noastră naţională, am să invoc mai întâi poezia „Demografie” a doamnei Gabriela Marieta Secu, care ne avertizează în termeni teribili asupra riscului de a nu mai gândi sau de a gândi superficial. Pentru calitatea de excepţie a mesajului poezia trebuie citită şi recitită cât mai des pentru a nu uita nici o clipă că avem obligaţia de a da replica cuvenită celor care ne denigrează sub o formă sau alta.  
 
DEMOGRAFIE  
 
Tu să taci!  
Să n-ai opinii  
De gândit, gândească ei  
Sclav să fii la toţi străinii  
Ce-au ajuns la tine în vatră  
Să-ţi fie un fel de zei!  
Să te laşi strivit sub vremuri  
Demografic să respiri  
Şi de frica lor când tremuri  
Să te muţi în cimitir.  
Să le laşi lor tot avutul,  
Viaţa?! Dă-o încolo, mori!  
Stai sub cruce  
Şi suportă  
Pe albe braţe  
Negre ciori!  
 
Dacă mai acceptăm şi ideea că identitatea noastră poate fi comparată cu o citadelă mereu asediată mai ales prin denigrare, de multele interese politice şi economice, mai trebuie să reţinem şi un alt mare avertisment de principiu pe care îl datorăm scriitorului Antoine de Saint-Exupery, care în romanul „CITADELA” ne arată că „este vană iluzia celor care cred că pot locui în pace în adăpostul lor fără o victorie permanentă asupra deşertului (p.30,32)”. Cu menţiunea că „deşertul” semnifică în primul rând neştiinţa şi comoditatea de a gândi, ambele mesaje ne trimit la studiul permanent, adică la paideia ca mod de a trăi. Fără acest efort de a ne perfecţiona prin studiu neîntrerupt toată viaţa, numit paideia, vom fi mereu în urma timpului pe care îl trăim înlocuind riposta cuvenită ameninţărilor cu văicăreala păgubaşului.  
 
Cu privire la ameninţări  
 
Vom spune că ele se înmulţesc şi sunt tot mai grave vizând mai ales dreptul nostru istoric la identitate. De multă vreme ni se mai frânge câte un colţ de ţară şi pierdem tot mai multă populaţie prin deznaţionalizare. Edificatoare sunt pentru această involuţie datele statistice şi concluziile pe care le oferă domnul Ion Varlam în interviul său despre naţionalismul românesc postat în revista electronică AGERO la adresa:  
 
 
La pericolele semnalate de domnia sa se adaugă cu fiecare zi altele cum sunt şi defăimările împotriva românilor apărute recent în presa străină. Din cele consemnate de domnul Anton Lixăndroiu pe  
 
 
spicuim câteva:  
 
• Declaraţia generalului american Wesley Clark, potrivit căreia „Tratatul de la Trianon a fost o mare greşeală si ar trebui revizuit".  
• Harta publicată de National Geographic, în care se arată că în Transilvania se vorbeşte o singură limbă: maghiara.  
• Harta revistei Arborele Lumii, care ne înfăţişează „Ungaria Mare", întinsă de Ia Tisa până la Dunăre, la Marea Neagră şi la Nistru.  
 
Grav este faptul că ele aparţin unui întreg sistem de intenţii bine programat care trebuie abordat cu foarte multă seriozitate din moment ce articolul distinsului profesor Titus Filipaş, intitulat Buldozerul domnului Zub, apărut pe  
 
 
pune în evidenţă o doctrină a provocărilor care trebuie cunoscută indiferent de meseria cu care ne câştigăm pâinea. Şi dacă vrem să ne considerăm ceva mai mult decât nişte roboţi, adică oameni, nu putem renunţa la efortul de a ne perfecţiona defensiva prin însuşirea de noi cunoştinţe atunci când ni se spune fără ocolişuri că:  
 
• Imediat după 23 august 1944, internaţionaliştii dirijaţi sinergic de la Washington şi Moscova au început să aplice României proceduri tipice „războiului din cea de a patra generaţie” (4GWProcedures), specific orientate împotriva fundamentelor culturii unei ţări. Iar după 1989, războiul 4G purtat împotriva României a înregistrat un succes paroxistic.  
 
• În istoria românilor interpretarea duratelor lungi contează enorm  
 
• Un buldozer aparţinând firmei Agrifrance a făcut praf un monument istoric din judeţul Tulcea. „Primarul le ţine spatele şi face tot felul de măgării cu ei. Ei s-au hotărît să facă aşa [ ... ] la români, cărora le zic degeneraţi.” (Cotidianul 07-02-2007).  
 
O altă radiografie, încă şi mai amplă, a provocărilor care tind să ne scoată din istorie ne-o oferă cartea intitulată „Războiul împotriva poporul român” publicată de seniorul Dan Zamfirescu încă din anul 1993, în prefaţa căreia găsim o frază cu rol de concluzie la întreaga argumentaţie prezentată:  
 
„Da, suntem ţinta unui război de o înverşunare, de o necruţare şi de o adâncime a implicaţiilor spirinual-religioase ce-i conferă culorile apocalipsului. Este războiul dezlănţuit împotriva pământului, sufletului, limbii, credinţei şi valorilor spirituale ale neamului românesc, de către forţele universale ale disoluţiei şi haosului ... ”. Mereu activ, domnul Dan Zamfirescu aduce completări cărţii în interviul postat pe:  
 
 
Toate aceste ameninţări trebuie să fie bine conştientizate, inclusiv faptul că numeroşii combatanţi temeinic lansaţi de Coloana a V-a şubrezesc din interior dreptul nostru, unanim recunoscut, la păstrarea identităţii.  
 
Cuvântul ca document istoric  
 
Atenţie însă! Dreptul la păstrarea identităţii există, dar pentru a nu ţi se invalida acest drept este obligatoriu să accepţi provocările şi să răspunzi cu argumente pe măsura lor. Or un asemenea tip viguros de argumente îl reprezintă în mod remarcabil tocmai limba, despre a cărei valoare de document istoric inalterabil găsim la marele istoric Theodor Mommsen următoarea subliniere: „Limba, în special în epoca de formare, este imaginea fidelă şi mijlocul de cunoaştere a treptei de civilizaţie atinsă de către un popor. Marile revoluţii ale artei şi ale spiritului sunt păstrate în ea precum într-o arhivă, din a le cărei acte viitorul nu va întârzia să se informeze despre acele timpuri asupra cărora orice tradiţie nemijlocită a amuţit.”  
 
Acesta este şi motivul pentru care aceste studii referitoare la originile României ca Vatră Primordială a Europei susţinute prin argumente lingvistice, trebuie să fie primite cu mult interes de către toţi cititorii, indiferent de profesia pe care o au. Prin aceste studii, care soluţionează vechi probleme ale antropologiei, doresc să spun lumii întregi şi românilor în primul rând că Europa are nevoie de Adevărata Românie fiindcă are nevoie de propriile ei rădăcini, fără de care nu va putea edifica unitatea în diversitate şi nici nu-şi va putea defini noua sa identitate. Toate aceste demonstraţii sunt îndreptate împotriva neştiinţei. Împotriva neştiinţei lor care vor să uite că fiinţa umană are şi nevoi spirituale nu numai nevoi materiale, dar şi împotriva neştiinţei noastre chemaţi a ne redobândi conştiinţa valorii de sine în efortul de a dăinui ca naţiune respectată.  
 
Pentru a mai câştiga din timpul pierdut, aceste demonstraţii se adresează tuturor categoriilor de cititori, cu intenţia vădită de a reconsolida legătura dintre „marea majoritate a cititorilor” şi ceea ce unii numesc „somitati academice” ca unic mod de a ne afirma în mod eficient identitatea. Pentru a fi auziţi şi respectaţi trebuie să cântăm bine la unison cel puţin o asemenea partitură, iar „Arheologia lingvistică în slujba istoriei religiilor”, prin claritatea demonstraţiei, poate fi o asemenea partitură. Dar pentru a reuşi să cântăm astfel trebuie să acceptăm paideia ca mod de a trăi.  
 
Cu privire la selectarea informaţiei  
 
Da! Învăţarea neîntrerupă este condiţie a propăşirii, dar informaţia şi criteriile de la care pornim, după cum se vede, pot fi denaturate, tăinuite sau distruse. De aceea informaţiile trebuie să fie selectate, fie prin raportarea lor la setul valorilor consacrate cu mare atenţie la „ademenitoarele cântece de sirenă”, fie prin verificarea demonstraţiei care le susţine. Acesta este şi motivul pentru care articolul intitulat „Arheologia lingvistică în slujba istoriei religiilor” se sprijină pe o demonstraţie uşor de verificat prin care se arată că teritoriul României reprezintă cu adevărat spaţiul sacru al Europei şi că din acest motiv trebuie să beneficieze de o pace perpetuă din toate punctele de vedere.  
 
Important este faptul că demonstraţia se validează şi prin rezultatele săpăturile arheologice, care susţin o aceeaşi concluzie de necontestat că România este vatra a ceea ce se poate numi Vechea Europă axată pe o societate teocratică, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă reprezentând aria de civilizaţie autohtonă a Europei (Marjia Gimbutas). Această concluzie dată publicităţii încă din anul 1971, mai sprijină şi ideea existenţei Dumnezeului Unic, fără de care societatea nu putea să fie şi teocratică şi nedivizată pentru a fi paşnică. Ca societate structurată teocratic avea la vârful ei pe Unicul Dumnezeu Cel Atotputernic şi Atoatedătător, fără de care funcţionarea societăţii ar fi fost imposibilă. Primul Său nume a fost Vilah-Vilah de unde şi etnonimul nostru arhaic de vlahi. Faptul uluitor că de la începutul ei şi până astăzi întreaga omenire s-a închinat şi se închină la unul şi acelaşi Unic Dumnezeu îl datorăm vlahilor din acele timpuri, care printr-un amplu efort misionar susţinut de-a lungul mai multor milenii au răsădit în toată Europa, dar şi în Asia până la Oceanul Indian, religia şi poruncile civilizatorii ale lui Dumnezeu. Ca urmare a susţinutelor lor acţiuni de propovăduire desfăşurate, numele de vlah sau variantele lui sunt consemnate în Cărţile Sacre ale omenirii sau în mitologie pentru a denumi eroi civilizatori.  
 
Toate marile civilizaţii, inclusiv cea a Imperiului Roman în expansiune, au ştiut că aici se afla polul spiritual al lumii denumit în mai multe feluri ca expresie a recunoaşterii sale multiple: Axis boreus, Cardines mundi, Kion Ouránou sau Polus geticus, pentru ca acum, anumiţi indivizi urcaţi pe stiva butoaielor cu cianură sau pe buldozer să ne zdrobească sanctuarele sau să ne alunge păstorii în numele acestui tip de civilizaţie care exacerbează importanţa aspectului material al vieţii în detrimentul dezvoltării spirituale a omului.  
 
Pentru soluţionare nu aduce anul ce aduce ceasul  
 
Recent, chiar foarte recent a fost confirmat oficial dezastrul ecologic la care am ajuns, ceea ce ne obligă la schimbarea perspectivelor de abordare. Dincolo de orice alt comentariu, prăbuşirea evidentă a mediului înconjurător ca realitate de necontestat, aşa cum se arată şi în raportul Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbarea Climaterică, dat publicităţii la 2 februarie 2007, ne indică ferm că civilizaţia supraconsumului este falimentară împreună cu toate orientările metafizice şi religioase care o susţin. Faţă în faţă cu sumbrul evoluţiilor ireversibile spre care ne îndreptăm împinşi de societăţile puternic industrializate, considerate a fi expresia cea mai convingătoare a înţelepciunii cultelor din apus, putem cere să se renunţe la arogantele analize cu titluri de forma „Ortodoxia şi sărăcia” sau „Ortodoxia mioriţică” pentru a nu mai denigra propagandistic dreapta credinţă ale cărei principale virtuţi sunt cumpătarea şi pocăinţa, fără de care nu vom putea face nimic pentru limitarea gravelor consecinţe care ne aşteaptă.  
 
Speranţa  
 
Printre puţinii, care nu au ezitat să afirme public că ortodoxia poate oferi cheia pentru multe din soluţiile de ameliorare necesare societăţii de supraconsum, este şi IPSS Serafim, Mitropolitul pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord care în volumul „Drumul spre Bruxelles” afirmă fără echivoc că: „După o experienţă de aproape 20 de ani de contacte cu marile Confesiuni creştine, convingerea mea cea mai profundă este că Ortodoxia cu Liturghia şi mistica ei, cu arta icoanei şi celelalte valori duhovniceşti, reprezintă singurul răspuns la căutările omului contemporan.”  
 
Cu totul remarcabil este faptul că la o aceeaşi convingere a ajuns şi Prof. Univ. H. Tristram Engelhardt, părintele fondator al bioeticii americane care printr-o formulare şi mai categorică arată că „Este un act de ură a nu chema pe toţi la Biserica Ortodoxă”, după ce mai întâi constatase că „Biserica din Apus se află astăzi într-un haos profund”:  
 
http://analizesifapte2.blogspot.com/2006/09/buletin-arp-nr-252006.html  
 
De fapt, întoarcerea la unitatea credinţei prin Ortodoxie îşi are temeiul în Sfânta Scriptură, unde scris este, şi în Vechiul Testament, şi în Noul Testament „Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău: Tu eşti preot în veac după rânduiala lui Melchisedec.” ceea ce înseamnă că pentru Preoţia lui Iisus Hristos, Cel de o Fiinţă cu Tatăl, este admisă doar o singură rânduială şi numai una, care nu poate fi alta decât rânduiala dreptei credinţe aşa cum a fost ea statuată de primele Sinoade Ecumenice ale Bisericii.  
 
Prin faptul că înlocuieşte interminabilele controverse teologice cu respectarea necondiţionată de către toţi a cuvântului Sfintei Scripturi, această poruncă poate repotenţa Mişcarea Ecumenică. În respectul credincioşilor care toţi doresc unitatea credinţei, cea de-a III-a Adunare Ecumenică Europeană care va avea loc la Sibiu între 4 şi 9 septembrie 2007 ar putea pune în discuţie şi importanţa Tainei lui Melchisedec în edificarea unităţii religioase. Chiar şi tema acestei Adunări Ecumenice „Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranţa pentru înnoire si unitate in Europa”, parcă este anume aleasă pentru a spune tuturor că Iisus este Calea, Adevărul şi Viaţa pentru întreaga omenire ca Fiu al Unicului Dumnezeu, care a fost şi este unul şi acelaşi pentru toţi încă de la Facere şi că în drumul spre unitate primul pas îl reprezintă recunoaşterea României ca Vatra Primordială a religiilor lumii.  
 
Este o mare speranţă care poate deveni realitate dacă la atât de necesarele rugăciuni vom adăuga cunoaşterea dobândită prin paideia.  
 
George Liviu Teleoacă  
 
* PAIDEIA – Cuvânt preluat din limba greacă veche. Paideia (παιδεία) era un proces de educatie a omului într-o formă adevarată şi reală. Poate însemna şi cultură. Este ideologia prin care grecii antici şi-au construit modul de viaţă şi educaţia din tinereţe (un fel de cei şapte ani de-acasa la români !). Paideia este o moştenire culturală care se transmite din generaţie în generaţie.  
 
 
 
Referinţă Bibliografică:
George Liviu TELEOACĂ - PAIDEIA* ŞI UNITATEA RELIGIOASĂ / George Liviu Teleoacă : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 489, Anul II, 03 mai 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 George Liviu Teleoacă : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de George Liviu Teleoacă
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!