CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Cultural > Civilizatie >  


Autor: Marian Malciu         Publicat în: Ediţia nr. 991 din 17 septembrie 2013        Toate Articolele Autorului

ECOURI LA...
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Notă explicativă  

Urmare a publicării poeziei intitulată „COPIILOR MEI”, autor prof. Ana Dumitrescu, Iaşi, în 12 septembrie 2013, am primit materialul pe care vi-l prezint mai jos. Aparţine, integral, domnului Prof. Corneliu N. Handrabur.  

Pentru că nici domnia sa şi nici doamna prof, Ana Dumitrescu nu au cont deschis în „Confluenţe Literare”, consider că este un gest de onoare şi o datorie firească să vi-l pun la dispoziţie, având în vedere că o parte dintre dumneavoastră, cititori ai poeziei menţionată mai sus, sunteţi amintiţi aici.  

Vă mulţumesc că existaţi şi vă doresc lectură plăcută!  

 

DEBUT PUBLICISTIC ŞI ÎN POEZIE  

 

ANA DUMITRESCU LA 80 DE ANI  

 

Moto:  

„…Îndrăzniţi! Faceţi primul pas şi…cum  

pofta vine mâncând, aşa şi scrisul timid al  

începutului îşi aşteaptă cuminte timpul  

apariţiei”.  

 

(Alexandru Mânăstireanu, din „Călător…  

prin vâltoarea vremii”, vol.III, p. 47, Edi-  

tura PIM, Iaşi, 2010, scrisoare către prof.  

Ana Dumitrescu, Iaşi)  

 

Era perioada începutului de corespondenţă între cei doi profesori de limba şi literatura română, Alexandru Mânăstireanu din Bârlad pregătindu-se pentru cel de-al IV-lea tom al ciclului Călătoriilor sale, doamna Ana Dumitrescu din Iaşi, ţintuită între patru pereţi din cauze care o ţineau departe de lumea fizică de circa 30 de ani, fără să bată din mândrie cetăţenească la poarta autorităţilor care fac protecţie unor asemenea oameni, dar o literată foarte activă.  

Era perioada când Cenaclul prin corespondenţă, iniţiat de cei trei – Ion N. Oprea, Vasile Fetescu din Iaşi şi Alexandru Mânăstireanu de la Bârlad se străduiau să-l înfiripeze, şi care, mai apoi prin aportul profesoarei Ana Dumitrescu, care „li s-a alăturat”, l-au făcut public în toată ţara, adunând membri nu numai din Iaşi şi Bârlad dar şi din multe alte localităţi, „de la oraşe şi sate”: Bucureşti, Ploieşti, Câmpina, Slatina, Piteşti, Ianca-Brăila, Galaţi, Harghita, Gorj, Câmpulung-Moldovenesc, Rădăuţi şi Siret, Constanţa, Bacău…  

Între timp, sub semnătura de autor a publicistului, istoricului literar şi eseistului, juristului şi economistului Ion N. Oprea, la editura PIM, Iaşi, au fost publicate următoarele volume antologice cu participare de nume mari, dar şi începători în creaţia literară, la care mintea, mâna şi sufletul doamnei Ana Dumitrescu au asigurat acurateţea operei – corectura şi nu numai: “Românii aşa cum sunt”, 2011, 383 p., „Cu prieteni, despre prietenie”, 2012, 499 p. şi „Singurătate”, 2013, 338 p.  

Sub pseudonimul C.C. Zincu, Ana Dumitrescu, parcă răspunzând îndemnului primit de la profesorul Alexandru Mânăstireanu, a scris şi publicat articole de apreciere a lucrărilor semnate de Ion N. Oprea, Alexandru Mânăstireanu şi alţii printre care şi scrisoarea adresată Doamnei ing. Martha Eşanu, redactor şef al revistei “Prietenia”, editată la Iaşi de Comunitatea evreilor, felicitând-o la apariţie, publicată în volumul „Prietenie” de Ion N. Oprea, 2012, p.263. Tot ea, sub numele de C.C. Zincu, semnează articolul postfaţă „Fericită coincidenţă” la „Cartea „Prietenie”, lansare şi după…” de Ion N. Oprea, Editura PIM, Iaşi, 2012, pp.195-210.  

Cartea „În mozaicul lui Ticuţă”, de Ion N. Oprea, operă despre colegul lor de Cenaclu, dispărut în Eternitate, – C. Manoliu, Editura PIM, Iaşi, 2013, - are prefaţa semnată de Ion N. Oprea, iar postfaţa de Ana Dumitrescu, o relatare deosebit de fidel ancorată în realitatea subiectului creaţiei.  

A devenit colaboratoare şi consilieră frecventă a revistei „Prietenia”.  

Puţini au reţinut şi menţionat faptul că alături de prozatorul Constantin Huşanu, Ana Dumitrescu este coautor la volumul „Omagiu : Ion N. Oprea”, Editura PIM , Iaşi, 2012, 389 p., scris şi publicat cu prilejul împlinirii de către acesta a vârstei de 80 ani.  

Evidenţiind contribuţia prof. Popa de la Liceul de băieţi din Fălticeni la punerea în valoare a talentului literar a lui Nicolae Labiş, în cartea „Muzeul păpuşilor de ceară” (Editura PIM, Iaşi, 2009), regretatul profesor şi puţin cunoscutul ca scriitor (nu figurează nici în „Cartea Fălticenilor de la A la Z”, Ediţia a II-a de Cătălin Ciolca, Ediura Pim, 2010) – cu multă operă – Marcel Tanasachi, în cartea „Cartierul Sulamitei”, roman, oferit cu autograf – „Doamnei A.D. din partea unui timid în care dumneavoastră alături de Nicolae Labiş eraţi o stea” - aminteşte că unele premii, alături de consacrat erau şi ale fostei eleve care astăzi răspunde la numele de Ana Dumitrescu.  

Peste ani, la 12 septembrie 2013, pe Facebook, în revista virtuală Confluenţe Literare, graţie amabilităţii şi aprecierii dlui. Marian Malciu, am avut surpriza publicării sub numele de Ana Dumitrescu a poeziei:  

 

COPIILOR MEI  

 

Când nu voi mai fi  

Voi trăi  

Prin ochii fiilor mei  

Prin gândurile lor,  

Prin idei.  

 

Când nu va mai fi pentru mine  

Un mâine,  

Eu voi rămâne  

Prin sufletul copiilor mei  

Prin inimile copiilor copiilor mei.  

 

Când va începe o nouă zi  

Şi eu nu voi fi  

Vor lumina calea lor  

Sfaturile spuse cu dor  

Şi voi trăi în amintiri  

Atunci când eu,  

Într-o zi  

Nu voi mai fi.  

 

Şi când aievea mă vor vedea  

Iar,  

Pentru o clipă măcar  

Vor simţi  

Mâna caldă pe creştetul lor  

Şi parcă mama le va fi  

Aici.  

 

„Din informaţiile oferite de bunul meu prieten, distinsul jurnalist, scriitor şi eseist Ion N. Oprea, doamna profesoară Ana Dumitrescu de la Iaşi este colaboratoarea domniei sale, asigurând printre altele corectarea textelor”, explică Marian Malciu. Aşa s-a întâmplat şi la volumul în proză Singurătate – Ion N. Oprea, Editura PIM, Iaşi, 2013, 389 p., proiect iniţiat şi realizat de autor împreună cu Ana Dumitrescu şi Constantin Huşanu în condiţii excelente. În acest volum, alături de nume mari din literatura românească am avut onoarea să fiu prezent cu eseul intitulat „Singurătate: fenomen social?”, pe care l-am pus la dispoziţia cititorilor în acest spaţiu generos, Confluenţe Literare.  

„Doamna prof. Ana Dumitrescu, cândva, în Gimnaziul de la Fălticeni a fost coleg de Cenaclu literar cu Nicolae Labiş iar la concursurile literare luau premiul când unul când altul. I-am văzut mai multe diplome de premiere din acele vremi, una din ele, din 28 februarie 1951, îi este înmânată de Comitetul Naţional pentru Organizarea Lunii Prieteniei Româno-Sovietice, 7 octombrie-7 noiembrie”, ne-a informat domnul Ion N. Oprea.  

La vârsta de 80 de ani doamna profesoară n-a abandonat studiul şi activitatea în domeniul literar. Munceşte şi creează cu aceeaşi plăcere şi tenacitate caracteristică cunoscută de colegi şi prieteni încă din anii tinereţii.Am publicat poezia de mai sus pentru a dovedi că este reală această afirmaţie, dar şi pentru că mi-au plăcut versurile doamnei profesoare. Este un subiect sensibil, gândit şi tratat în maniera pe care şi eu aş fi ales-o.  

În doar 24 de ore de la publicarea poeziei alţi 60 de cititori (cu fotografiile lor în text) şi-au înscris pe pagina de sticlă aprecierile, felicitând-o pe autoare.Mariana Avădanei: „… aşa este, trăim prin ochii copiilor noştri!…foarte frumos, Marian! Mulţumesc”; Marinela Aleniram Deea: ”Toţi sperăm să rămânem pe pământ prin urmaşii noştri. Şi dacă ei vor şti, să ne pomenească întru versurile de bine…vom zâmbi şi-i vom ocroti de acolo de Sus. Mulţumesc doamnei profesoare Ana Dumitrescu pentru versurile frumoase şi domnului Marian pentru informare”;Antuza-Mariaana Antoce: „Marian, faptul că Doamna profesoară Ana Dumitrescu a făcut acest nepreţuit dar, total dezinteresat, este semn al recunoaşterii, în primul rând a calităţii scrisului… Titlul poeziei, ca un testament, conturează, cu mare admiraţie dimensiunile iubirii sincere…”;Gheorghe Parlea: „Această interpretare poetică a prelungirii vieţii… dincolo de viaţă, prin urmaşii noştri, e copleşitoare. Cu atât mai mult cu cât ea vine dintr-o proximitate a existenţei fenomenului Labiş. Îi sărut şi eu, anonimul, mâna Doamnei profesoare Ana Dumitrescu pentru reuşită”;Zuba Ecaterina:” Minunate versuri, pline de iubire”; Tatiana Dragotă: „Felicitări doamnei profesoare, dintr-un suflet încălzit de aceste versuri minunate”;Baba Elena:„Un sincer gând de preţuire doamnei profesoare Ana Dumitrescu pentru delicateţea acestor rânduri”;Moraru Viorel: „Nimic nu este etern şi ne gândim la ce va fi sau la la ce ne aşteaptă”; Doina Theiss:„Fineţea sufletească, puterea de a visa şi a crea ceea ce îţi dictează inima… nu are vârstă. Rămânem aceeaşi visători chiar şi atunci când neaua s-a aşternut pe tâmplele noastre. Multă sănătate şi putere de muncă doamnă profesoară cât şi ţie, dragă Marian!”;Elena Mititelu: „Se zice că până la o vârstă trăim pentru copiii noştri ca mai târziu să trăim prin ei. Felicitări doamnei profesoare, viaţă lungă, plină de bucurii, sănătate, inspiraţie, preţuire!”  

Din adâncul sufletului meu sincere felicitări, ani mulţi cu sănătate inspiraţie, dragoste, pace şi lumină, doamnă profesoară!,încheie Marian Malciu, cuvinte care o bucură mult pe autoarea poeziei: „Copiilor mei”.  

*  

Prieten cu poezia încă de la Cenaclul literar „Alexandru Vlahuţă” de la Bârlad a cărui membru a fost tot timpul liceului, selecţioner a versurilor publicate în pagina literară a ziarelor „Steagul roşu” sau „Rulmentul”-Bârlad, Ion N. Oprea a rămas şi este, în continuare, unul din oamenii care, alături de literatură în general, promovează poezia şi o respectă.  

Proba o face nu numai prin punerea pe pagină electronică a poeziei doamnei Ana Dumitrescu, ci şi prin volumele de versuri aparţinând prietenilor săi Vasile Fetescu, Alexandru Tacu-Zeletin şi fiul acestuia Mălin, Corneliu Văleanu, unele cu prefeţe sau postfeţe semnate de domnia-sa. Reamintim că Ion N. Oprea, alături de Ioan Costache Enache, este autorul volumului “Carte, Omagiu mamei”, antologie de poezie, dedicată mamei ca fiinţa cea mai scumpă nouă, Editura PIM, Iaşi, 2009, 322 p., dar este şi iniţiator alături de prof. Ana Dumitrescu a volumului de versuri „Dor de normalitate”, scris de medicul Teona Scopos, Editura PIM, Iaşi, 2012, 152 p., prefaţă Ion N. Oprea.  

 

Autor,  

 

Prof. Corneliu N. Handrabur  

 

 

Referinţă Bibliografică:
ECOURI LA... COPIILOR MEI / Marian Malciu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 991, Anul III, 17 septembrie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Marian Malciu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Malciu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!