Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Home > Cultural > Accente >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 268 din 25 septembrie 2011        Toate Articolele Autorului

Duhul Sfânt în Viața lui Iisus Hristos - Calea Compasiunii
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
(Fragment din cartea: „Trepte pe Calea Credinței)  
 
Cât de reală a fost istoria vieții și lucrării lui Iisus Hristos? Cum știm că toate acele evenimente ce au fost scrise despre El în Biblie sunt adevărate? De unde să avem certitudinea că Iisus Hristos a fost ceea ce El a pretins? Cum s-a născut din fecioară și ce semnificație a avut botezul Său de la râul Iordan? Ce înseamnă că El a devenit Salvatorul nostru? Care este conținutul ideii că El este Mielul lui Dumnezeu care înlătură păcatul lumii?  
 
Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care și le pun mulți oameni fără a avea întotdeauna la îndemână un răspuns. În vâltoarea problemelor și grijilor acestui pământ, numeroase persoane se găsesc fără putere și ajutor, abandonate în mijlocul unei vieți aparent absurde și fără sens. De aceea, transmitem tuturor acestora, precum și oricăror altor persoane care doresc să urmărească studiul de față, că există răspunsuri valabile la toate aceste întrebări cuprinse în Sfântul Cuvânt, care le vor oferi speranță și bucurie în lumea în care trăim.  
 
Această prezentare se aseamănă unei misiuni spațiale ce trebuie să se desprindă de sol și să ne poziționeze pe acea orbită de pe care să putem contempla și înțelege adevărurile mari ale lui Dumnezeu descoperite în Biblie. De aceea, pentru a nota treptele evoluției studiului nostru, asemenea unui veritabil centru de supraveghere și control, vă sugerăm să aveți la îndemână Biblia și un caiet pe care să însemnați drumul spiritual pe care vom merge de la pământ la cer, mai precis din lumea aceasta în Imperiul lui Dumnezeu.  
 
Nașterea prin Duhul Sfânt  
 
Cum a luat Iisus Hristos asupra Sa natura umană?  
 
Iisus Hristos ar fi putut alege și o altă metodă de a lua un corp omenesc, cum ar fi să apară având trupul unui om matur și să continue cu o activitate publică plină de avânt. Cu toate că nu era constrâns de nimic să procedeze astfel, Iisus Hristos a decis să meargă pe calea deplinei umilințe și asemănări cu oamenii acestui pământ, intrând în rândurile umanității pe aceeași cale pe care vine orice fiu și fiică a lui Adam. Astfel, El urma să ia un corp omenesc prin nașterea dintr-o fecioară, oferind o frumoasă exemplificare a iubirii divine pentru omenirea pierdută și reliefând puritatea Celui ce urma să devină Lumina lumii. Prin urmare, să ne apropiem cu o sfială sfântă de acest eveniment unic din istoria universului și să ne gândim la umilința la care S-a supus Domnul cerului și al pământului prin întruparea Sa într-un copil neajutorat și dependent de grija părintească, așa cum suntem noi toți, oamenii acestui pământ, deopotrivă renunțând la coroana imperială pentru a accepta un destin dureros și plin de suferință.  
 
Să citim acum următoarele versete din Biblie:  
 
„Iosif, bărbatul lui Maria, era un om drept și nu dorea să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea, și-a pus de gând să o abandoneze pe ascuns. Pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a descoperit în vis un înger al Domnului, care i-a zis:  
 
— Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce s-a conceput în ea, este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus, fiindcă El va salva poporul Lui din păcatele sale.” — Evanghelia după Matei 1:19-21  
 
Cum l-a mai numit îngerul Domnului pe Fiul lui Dumnezeu când i s-a descoperit în vis lui Iosif și de ce?  
 
Încă de la începutul istoriei vieții lui Iisus Hristos, putem observa cum un om ca Iosif nu a dorit să fie părtaș rușinii și umilinței pe care întruparea lui Mesia o aducea asupra sa. Astfel, Iosif a dorit să o părăsească pe Maria de îndată ce a văzut că era însărcinată, deși nu exista nici o dovadă a infidelității ei. Dacă nu ar fi avut o viziune de la Dumnezeu, el nu ar fi acceptat mărturia Mariei despre revelația cerească primită asupra nașterii pe cale supranaturală a lui Mesia, Cel așteptat de Israel. Numele Iisus, în ebraică Yeșuah, înseamnă „Domnul este salvatorul”. Ca și în cazul profeților biblici, acest nume semnifica misiunea sfântă pe care o avea și anume, de a elibera pe oameni de păcatele lor și de a le descoperi salvarea lui Dumnezeu.  
 
Profeția care s-a confirmat prin nașterea lui Mesia a fost rostită de sfântul profet Isaia cu peste 600 de ani înainte de acest eveniment și numele Emanuel, tradus cu „Dumnezeu cu noi”, a exprimat acea realitate ce avea să decurgă din întruparea lui Iisus Hristos; și anume, unirea divinității cu umanitatea în corpul Său, extinsă ulterior prin jertfa Sa la scara întregii omeniri. Legătura stabilită dintre Dumnezeu și om prin nașterea lui Iisus Hristos a fost deplină, veșnică și nimic nu poate să o distrugă. Ea este baza pentru toate promisiunile divine făcute vreodată omului.  
 
Dar cum s-au realizat toate aceste evenimente uimitoare prin natura lor divină și umană?  
 
Răspunsul este unul singur; mai precis, Duhului Sfânt (1) a dat înțelegere Mariei pentru a primi viziunea cerească și misiunea de a fi mama după trup a lui Iisus Hristos, (2) a realizat întruparea lui Iisus Hristos prin intermediul unui act supranatural, (3) a călăuzit pe Iosif să înțeleagă și să primească viziunea cerească, (4) a inspirat pe profetul Isaia să vorbească despre acest eveniment cu mult timp înainte și (5) a călăuzit îngerii cerești în îndeplinirea misiunii lor de a anunța pe Maria și pe Iosif.  
 
Duhul Sfânt este mai aproape de noi decât ne dăm seama. El este prezent în toate evenimentele ce se întâmplă în univers; dar în mod deosebit, Îi place să locuiască într-un loc cu totul special; mai precis, în inimile oamenilor, în chiar sufletul și mintea ta!  
 
Botezul cu Duh Sfânt de la Iordan  
 
Dacă ne întoarcem pe malurile Iordanului în urmă cu 2000 de ani, vom vedea că nu era o problemă ușoară identificarea adevăratului Mesia. O mulțime de persoane pretindeau că sunt Iisus Hristos și era dificil să dovedești cât de credibile erau pretențiile lor. Vom citi acum următoarele versete:  
 
„A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind către el și a zis despre El:  
 
— Iată Mielul lui Dumnezeu, care îndepărtează păcatul lumii! El este Acela despre care ziceam că după mine vine un om cu o demnitate superioară față de a mea, fiindcă exista înainte de mine. Eu nu-L cunoșteam, dar am venit să botez cu apă ca El să fie făcut cunoscut lui Israel!  
 
Ulterior Ioan a mai spus următoarele:  
 
— Am văzut Duhul Sfânt coborându-Se din cer ca un porumbel și așezându-Se peste El. Eu nu-L cunoșteam, dar Cel care m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis că acela peste care voi vedea Duhul Sfânt venind și rămânând asupra Sa, este Cel ce va boteza cu Duhul Sfânt. Eu am văzut toate acestea și am confirmat că El este Fiul lui Dumnezeu!” — Evanghelia după Ioan 1:29—34  
 
În ce sens Duhul Sfânt L-a identificat pe Mesia celor din generația Lui?  
 
Citind versetele menționate, înțelegem că în momentul în care Ioan Botezătorul L-a revăzut pe Iisus, El a retrăit scena botezului când Duhul Sfânt S-a coborât asupra lui Iisus Hristos. În acea împrejurare el a înțeles că misiunea și jertfa Fiului lui Dumnezeu se rezumă în splendida exprimare: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care îndepărtează păcatul lumii!”  
 
De ce spunea Ioan Botezătorul că după el vine un om cu o demnitate superioară față de a sa? Cine era acea persoană?  
 
Înțelegerea corectă a Cuvântului lui Dumnezeu și descoperirea lui Iisus Hristos se realizează numai cu ajutorul, îndrumarea și iluminarea Duhului Sfânt; de aceea, multe persoane citesc Biblia fără să îi priceapă sensul și fără să Îl distingă pe Iisus Hristos ca „Miel al lui Dumnezeu”. Dacă deschideți Biblia, trebuie să vă rugați ca Duhul Sfânt să vă îndrume în cunoașterea adevărului așa cum se revarsă el din viața lui Iisus Hristos.  
 
Ar fi putut Ioan Botezătorul să Îl identifice pe Iisus Hristos fără iluminarea adusă de Duhul Sfânt?  
 
Sub nici o formă! Înțelegem astfel cât de strânsă este legătura dintre persoana Fiului lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Iisus Hristos nu avea nimic vizibil care să Îl facă deosebit față de ceilalți oameni, adică mai înalt, mai puternic, sau mai frumos, și cei din jur nu puteau distinge divinitatea locuind în trup omenesc. „Nimeni nu poate veni la Mine decât prin Tatăl” spunea El într-o anumită împrejurare cu referință la acea capacitate specială de a distinge divinitatea și misiunea Sa dincolo de corpul uman.  
 
Ce semnificație a avut botezul de la Iordan pentru Iisus Hristos?  
 
Acesta a marcat începutul lucrării publice. De acum înainte El avea o perioadă de trei ani și jumătate pentru a îndeplini misiunea de a fi „Mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatul lumii”. În același timp, acest botez a avut și rolul „ungerii”, sau numirii Sale, ca Mesia în mod public și oficial, semnele oferite fiind venirea Duhului Sfânt asemenea unui porumbel asupra Lui și declarația explicită a Tatălui ceresc „Acesta este Fiul Meu mult iubit în care Îmi găsesc întreaga bucurie!”. Simbolul porumbelului reliefează sfințenia și puritatea de caracter a lui Iisus, jertfa nevinovată a lui Dumnezeu. Așa cum această pasăre înaripată a venit din cer, similar, Fiul lui Dumnezeu s-a coborât pentru a prelua păcatele umanității și a prezenta vestea bună a salvării.  
 
Duhul Sfânt și Viața lui Iisus Hristos  
 
Ce altă mărturie a mai dat Ioan Botezătorul despre Iisus Hristos și relația Sa cu Duhul Sfânt?  
 
Să citim următoarele cuvinte nemuritoare din cuprinsul Bibliei:  
 
„Cel venit din cer este mai presus de toți ceilalți. Cel de pe pământ rămâne atașat lumii și vorbește ca toți ceilalți. Prin urmare, Cel venit din cer rămâne mai presus de toți cei de pe pământ. Această persoană prezintă ce a văzut și auzit, dar nimeni nu Îi primește mărturia. Însă cine primește mărturia Lui, că Dumnezeu spune adevărul. Cel trimis de Dumnezeu vorbește folosind cuvintele Sale, pentru că Dumnezeu îi acordă nelimitat Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl iubește pe Fiul și I-a dat tot universul în mâinile Sale. Și cine crede în Fiul, dobândește viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul, nu va primi viața, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el.” — Ioan 3:31-36  
 
De ce oamenii contemporani cu Iisus Hristos au fost reticenți în a primi mărturia și învățătura Sa? Mai este acest lucru valabil și în zilele noastre?  
 
Din versetele enunțate observăm că Dumnezeu Tatăl a dat „nelimitat” lui Iisus Hristos Duhul Sfânt. Înțelegem astfel că prezența divină a fost deplină în corpul lui Iisus Hristos. De fapt, Duhul Sfânt nu poate fi acordat nelimitat și acest lucru se aplică în primul rând la Iisus Hristos, la fel de divin pe pământ ca și în ceruri. Pentru a rezista deficiențelor trupului omenesc și mediului ostil de pe pământ și pentru de a trăi o viață sfântă, Iisus Hristos a avut nevoie de tot ajutorul deplin al Duhului Sfânt. Acest lucru se aplică oricărui om; similar, orice persoană credincioasă are privilegiul de a primi integral darul Duhului Sfânt. Ceea ce s-a realizat în Iisus Hristos trebuie să fie extins la scara întregii umanități. Acest lucru a rămas valabil și pentru timpul pe care îl trăim, deși oamenii contemporani i-au pierdut înțelesul autentic rămânând sclavi unor interpretări ce distrug puterea transformatoare a Cuvântului divin. Însă eficiențele naturii umane pot fi ținute sub control doar prin prezența Duhului Sfânt, aici fiind marea taină a prezenței divine în corp omenesc, o experiență pe care Iisus Hristos vrea să ne-o ofere în dar pentru a avea parte de viața lui Dumnezeu pentru eternitate.  
 
Ce altă rațiune a existat pentru acordarea nelimitată a Duhului Sfânt lui Iisus Hristos?  
 
Prezența divină perfectă în Iisus Hristos I-a conferit o autoritate deplină în cer și pe pământ, cu scopul de a ne oferi viața veșnică; astfel, avem garanția că tot ceea ce Dumnezeu a rostit rămâne valabil și se va îndeplini așa cum El a promis.  
 
Ce altă mărturie a mai fost dată în cuprinsul Bibliei pentru a se sublinia legătura dintre Iisus Hristos și Duhul Sfânt?  
 
Pentru aceasta să citim următoarele cuvinte din Biblie:  
 
„A venit în Nazaret, unde fusese crescut. După obiceiul Său în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat în picioare să citească și I s-a dat cartea profetului Isaia. Când a deschis-o, citit următoarele:  
 
— Duhul Domnului era peste Mine pentru că M-a uns să prezint săracilor Evanghelia. El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să predic prizonierilor de război eliberarea și orbilor dobândirea vederii, să Îi ridic pe cei asupriți și să anunț Jubileul, adică anul de îndurare al Domnului.  
 
La final a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și s-a așezat. Toți cei aflați în sinagogă și-au ridicat privirile către El. Atunci El le-a zis:  
 
— Astăzi se împlinesc cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit!” — Evanghelia după Ioan 4:16-21  
 
Printre categoriile enumerate de către Iisus Hristos nu trebuie să ne includem și noi, dată fiind condiția noastră muritoare și nevoie disperată de viață veșnică?  
 
Un alt scop al unirii Duhului Sfânt cu persoana lui Iisus Hristos a fost cel de a predica Evanghelia, adică prezentarea veștii bune a salvării tuturor oamenilor de pe pământ. Citând din profetul Isaia, vom putea distinge aspecte importante din activitatea pe care Iisus Hristos urma să o desfășoare pe pământ, după cum urmează:  
  1. Predicarea Evangheliei celor săraci, adică celor care își simt nevoia spirituală;
  2. Vindecarea celor cu inima zdrobită, adică refacerea celor ce sunt apăsați de conștiința vinovăției;
  3. Eliberarea prizonierilor de război, adică a celor aflați în sclavia păcatului;
  4. Vindecarea vederii orbilor, adică restabilirea percepției spirituale;
  5. Eliberarea celor persecutați, adică înlăturarea dominației răului;
  6. Anunțarea Jubileului sau anului de îndurare, adică intrarea în Noua Eră, când va fi restabilită condiția sfântă oferită de Dumnezeu omului în Eden.
În acele momente profeția se împlinea sub privirile uimite ale celor ce erau prezenți în sinagoga din Nazaret, dar câți ei aveau să își recunoască vinovăția înaintea lui Dumnezeu, condiția de sclavi ai păcatului și orbirea spirituală pentru a putea intra în anul de îndurare al Domnului?  
 
Paradoxal, astăzi ne aflăm într-o situație similară celor ce Îl ascultau pe Iisus Hristos în sinagoga din Nazaret și reacția noastră se poate încadra în tiparul pe care l-au urmat acei oameni care s-au întrebat dacă nu cumva acela era fiul lui Iosif și cu ce autoritate vorbea acel tâmplar, cu nimic mai deosebit decât frații Săi. Cu toate acestea, cei care nu s-au opus îndrumării Duhului Sfânt, au înțeles că înaintea lor se afla Mesia lui Israel, trimisul Domnului cerului și al pământului!  
 
S-ar putea să nu ne fie plăcută influența Duhului Sfânt, ba chiar să ne incomodeze fiindcă avem alte gusturi și preferințe. S-ar putea să simțim nevoia să ne împotrivim celui pe care Duhul Sfânt îl alege pentru a prezenta cuvintele lui Dumnezeu și să ne gândim că de unde are el învățătura pe care o prezintă, el fiind de o altă profesie decât cea de teolog? Justețea sau nu a unei astfel de proceduri se poate urmări din roadele activității pe care o astfel de persoană o desfășoară. Tâmplarul din Nazaret era mesagerul lui Dumnezeu; ba mai mult, El era chiar Dumnezeu trimis în trup omenesc. Însă acest adevăr l-au putut distinge numai cei care primiseră îndrumarea Duhului Sfânt. Fie ca puterea binefăcătoarea a Duhului divin să fie în inima și mintea ta! Nu uita faptul că Iisus Hristos rămâne salvatorul tău și viața îți va fi transformată prin prezența Duhului Sfânt!  
 
Octavian Lupu  
București  
20 august 2016  
(republicare)  
Referinţă Bibliografică:
Duhul Sfânt în Viața lui Iisus Hristos - Calea Compasiunii / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 268, Anul I, 25 septembrie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!