CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Cultural > Patrimoniu >  


Autor: Aurel V. Zgheran         Publicat în: Ediţia nr. 1054 din 19 noiembrie 2013        Toate Articolele Autorului

Dr. ing. Emil Vamanu: Apa, opţiune pentru dialogul filozofiilor
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Dintre toate opţiunile filozofice contemporane, puţine sunt destinate să contureze preocupări pentru oglindirea confruntării şi înfruntării omului cu sine însuşi, raportat la comunitate, lume şi mediu. În această categorie se remarcă o cultură filozofică ce priveşte o parte de bază a lumii vii, situată între dominantele vitale planetare, nu şi a evantaiului opţiunilor pentru dialogul filozofiilor: apa.  

Apa ne înconjoară, există în noi iar omul şi civilizaţia făptuită de el există în şi interdependent de apă. Apa însăşi contrapunctează legile vieţii. Splendorile spectacolului universal al apei fac parte din atracţiile şi condiţiile de viaţă şi civilizaţie ale umanităţii. În istoria umanităţii, apa a creat, creează şi se recreează pe sine, neîncetat, este sursă şi condiţie a vieţii, naşte şi este fertilizatoare şi întreţinătoare de viaţă, este centru unic, sâmbure şi linie axiologică a vieţii, frumuseţe estetică şi armonioasă a lumii, iar prin aceasta, motiv şi justificare de organizare în instituţii care să o deservească şi să îi fructifice lucrările, efectele lor, să le planifice şi sistematizeze într-un comandament divizat, dacă e să avem în vedere România, de la fiecare fiinţă, la om, la familie, comunităţi, judeţe, regiuni, până la suprafaţa teritorială naţională.  

În 2013 se împlinesc 100 de ani de la înfiinţarea primului Departament de Ape din România. Cu această ocazie, Administraţia Naţională „Apele Române” a organizat la Palatul Parlamentului un eveniment aniversar pentru întreaga activitate de gospodărire a apelor. Din partea Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Siret a participat directorul instituţiei, dr. ing. Emil Vamanu, care a rostit o alocuţiune, evedinţiind faptul că pe teritoriul bazinului hidrografic Siret a existat, sub diverse denumiri şi formule organizatorice, activitate, chiar de la începutul secolului XX.  

Au mai fost prezente distinse personalităţi din domeniu, academicieni, foşti miniştri ai mediului, foşti directori ai Administraţiei Naţionale „Apele Române”, printre care: Directorul General al Administraţiei, dr. ing. Vasile Pintilie, Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb, fostul Prim-Ministru, prof. dr. ing. Petre Roman, Ambasadorul Olandei la Bucureşti, Matthijs van Bonzel, fostul Preşedinte al României, Ion Iliescu, fost conducător al Consiliului Naţional al Apelor, moderatorul evenimentului, şi alţii... Sol al gospodarilor apelor care străbat regiunea în care este încorporat şi judeţul Bacău, dr. ing. Emil Vamanu a rostit: „Am posibilitatea ca prin dumneavoastră, în numele colegilor mei să mă adresez fiecărui cetăţean român, căruia, prin activitatea noastră aş dori să le adăugăm zilnic - şi la propriu şi la figurat - cel puţin o picătură de apă proaspătă în plus faţă de zestrea resursei de apă pe care o administrăm în prezent”.  

Administraţia Naţională „Apele Române”, instituţie publică de interes naţional are în subordine unsprezece Administraţii Bazinale, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor precum şi Exploatarea Complexă Stânca Costeşti.  

„Administraţia Bazinală de Apă Siret înseamnă în cifre o suprafaţă de 2816 kilometri pătraţi, 735 de cursuri de apă codificată, cu o lungime a reţelei hidrografice de 10 415 km, 16 acumulări (13 permanente şi 3 nepermanente), cu un volum total de peste 210 milioane metri cubi, 52 de îndiguiri însumând 249,63 km, 96 de apărări de maluri cu o lungime de 104,45 km, 110 regularizări de albii cu o lungime de 321,59 km şi 3 derivaţii cu o lungime totală de 21,76 km; dincolo de cifre, Administraţia Bazinală de Apă Siret înseamnă comandamentul şi făptuitorul unor activităţi vitale judeţului Bacău, întregului Bazin hidrografic Siret, iar prin extindere şi în neînlăturabilă interdependenţă, întregii reţele de ape naţionale”, precizează dr. ing. Emil Vamanu, care a punctat faptul că gospodarii apelor sunt, în fiecare bazin hidrografic la comandamentele întregii vieţi civilizate, operanţi şi fructificatori ai experienţei dar şi aptitudinii de conceptualizare a devenirii şi reconstruirii principiilor după care este privită apa, este adaptată şi armonizată relaţia om-natură: „Sunt onorat că în ultima treime a acestui veac m-am regăsit şi eu printre specialiştii hidrotehnicieni care şi-au pus viaţa în slujba dezvoltării domeniului de gospodărire a apelor în România. La împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea primului departament de ape din România, doresc să evidenţiez rolul nostru de gospodari ai apelor, misiune nobilă care implică o responsabilitate imensă. Pentru a fi gospodari de ape, ne-am pregătit de-a lungul anilor în facultăţi de prestigiu, sub îndrumarea unor profesori de marcă, somităţi în domeniu care ne-au călăuzit paşii de-a lungul carierei profesionale ulterioare. Ieşind de pe băncile şcolii, ne-am făcut pionieratul pe marile şantiere ale României. Am văzut crescând sub ochii noştri marile lucrări hidrotehnice ale ţării. Şi-am crescut şi noi odată cu ele şi ne-am maturizat la focul viu al încercărilor prin care-am trecut. Mâinile noastre au reuşit să creeze istorie, căci în urma noastră vor rămâne acumulări complexe, canale de irigaţii, derivaţii, canale magistrale şi multe alte semne majore ale perenităţii” (este relevată aici dragostea profesională, experienţa profesională, perfectibilitatea profesională, şi în primul rând coeziunea şi meritul colectiv).  

„După anii de şantier”, a continuat reprezentantul gospodarilor de apă ai bazinului Siret, „mulţi dintre noi am intrat în marea familie a Apelor Române, unde ne-am completat şi întărit cunoştinţele, formându-ne ca specialişti în gestionarea, protecţia şi monitorizarea resursei de apă, sub toate formele ei. Ca gospodari de ape, am trecut prin multe experienţe şi fenomene extreme care au marcat ţinuturile noastre cu ploi puternice şi inundaţii. Am trecut prin toate dezlănţuirile naturii de până acum, însă istoria pentru acele comunităţi afectate a fost rescrisă în scurt timp. Am reuşit să trecem cu bine prin toate, şi nu e cazul să amintesc aici de sacrificiile măsurate în nopţile nedormite, munca încordată, deplasările prin toate colţurile ţării, pe scurt, de nenumărate zile de nelinişti şi strădanii extreme”.  

Deşi transfigurat în conturarea dramelor umane total şi inevitabil asociate cursului naturii, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Siret înjgheabă aici sâmburele dialogului om-om, om-natură, conjugat cu o opţiune necumulabilă decât de preţuire, pentru uman. Dr. ing. Emil Vamanu vede colectivul său, drept un colectiv „de Ape”, încorporând referenţial natura omului şi omul naturii. Nu urmează pseudo-alternative, dar urmează o neîngăduinţă faţă de omul neom, faţă de omul iresponsabil: „Nu numai lupta cu stihiile ne-a creat probleme, ci şi oamenii. Nu-mi face nicio plăcere să spun că faptele unor răuvoitori au fost şi continuă să fie mult mai rele decât furia naturii, deoarece acestea sunt rodul răutăţii şi al relei-credinţe, în timp ce calamităţile naturale se conduc după legile proprii. Cu eforturi deosebite am acţionat în toate momentele grele şi am reuşit să gestionăm bine fenomenele de inundaţii, secete, poluări sau accidente la construcţii hidrotehnice ş.a. Omul, prin natura sa trebuie să gândească şi să acţioneze întotdeauna pozitiv. Cu cât populaţia este mai educată în privinţa importanţei vitale a resurselor naturii şi cu cât factorii de conducere sunt mai conştienţi de valoarea acestor resurse, cu atât generaţiile viitoare nu vor suferi de lipsa lor şi în special de lipsa resurselor de apă. Aşadar, individul care, ascuns în carapacea propriului egoism, luptă împotriva interesului comunităţii reprezintă o sursă de acţiuni periculoase pentru prezentul şi viitorul destinului nostru de hidrotehnicieni. Dacă acest om nu va înţelege că libertatea lui se termină acolo unde dă de libertatea primului seamăn - pe care trebuie să-l respecte ca să fie şi el respectat -, atunci nu se va putea realiza un dialog pentru depăşirea unor astfel de situaţii. Prin educaţie, omul trebuie să înveţe să se iubească nu doar pe sine, ci mai ales pe cei în mijlocul cărora trăieşte. Este datoria noastră de gospodari ai apelor să formăm oamenii în acest spirit, să îi facem să conştientizeze rolul primordial al apei în viaţa de toate zilele şi să insuflăm în ei dragostea pentru acest dar al Lui Dumnezeu, care este Natura”.  

Se accentuează, cum se vede, în discursul dr. ing. Emil Vamanu sinteza tulburătoarelor probleme ale confruntărilor om-natură. Nechivalenţa puterilor disproporţionate în raportul om-natură, trebuie să inducă, în conceptele dirctorului Administraţiei Bazinale de Apă Siret, îndepărtarea neechivalenţelor valorice. Dr. ing. Emil Vamanu priveşte lumea şi viaţa ca pe un univers spiritual şi material neînchis cu alternative pentru opţiunile umane, dor contrare dizarmoniei cu natura: „Cred în viitorul prioritar al misiunii noastre de gospodari de ape pentru că roadele acestei meserii deservesc un interes major al umanităţii. Atât timp cât va mai fi apă pe Pământ, vor mai fi şi inundaţii şi secete şi vom exista şi noi, «oamenii apelor», mereu chemaţi la lupta cu invizibilul. Pentru a sublinia o dată în plus eternitatea vieţii şi a apei în spaţiu şi timp, aş încheia cu versurile poetului Mihai Codreanu: «Bătrânii spun că apa trece/ Şi spun că pietrele rămân,/ Dar lucrul altfel se petrece/ Pe vechiul nostru glob bătrân./ Că piatra, orşicât de tare,/ Se macină şi trece stând,/ Iar peste trista-i măcinare/ Doar apele rămân curgând.»”.  

Ceremonialul aniversar al apelor, organizat de Administraţia Naţională „Apele Române” este neegal cu niciun eveniment însumat în totalitatea altora, ci în totalitatea celor deopotrivă ca temă: tema vieţi, bunăstării şi frumuseţii vieţii estetizate, vieţii armonioase, vieţii civilizate. Acesta este fundamentul existenţei fiinţei umane, plasat într-un centru activ de echilibru şi sprijin, fără de care se prăbuşeşte tot ce umanitatea a clădit în întreagă evoluţia ei.  

Prin participarea sa la şedinţa jubiliară de la Parlamentul României, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Siret, Emil Vamanu a purtat în mediul elitelor române o solie a oamenilor de valoare ai judeţului Bacău, fără de care raţiunea de a progresa ar fi neputincioasă.  

Distrugerea şi ruinarea valorilor umane locale nu înaintează câtă vreme există aceşti "oameni ai apelor" care sunt baza mersului cultural şi socio-economic al comunităţii, judeţului, regiunii pe care le deservesc. (Aurel V. ZGHERAN aurel.vzgheran@yahoo.com)  

Referinţă Bibliografică:
Dr. ing. Emil Vamanu: Apa, opţiune pentru dialogul filozofiilor / Aurel V. Zgheran : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1054, Anul III, 19 noiembrie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Aurel V. Zgheran : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Aurel V. Zgheran
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!