CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Cultural > Spiritual >  


Autor: Gheorghe Stroia         Publicat în: Ediţia nr. 80 din 21 martie 2011        Toate Articolele Autorului

Doina Drăguţ - “Nelinişti prin timp” sau “Un Univers încărcat de sensurile precise şi sensibilitatea artei scrisului
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
DOINA DRĂGUŢ (născută la Craiova) este poetă, eseistă, prozatoare, jurnalistă şi - nu în cele din urmă - exegetă. Dintre volumele publicate de-a lungul timpului, amintim: Ceasuri de îndoieli (poezii, prefaţă de Ovidiu Ghidirmic, Ed. Spirit românesc, Craiova, 1994); Arabescuri (eseuri, Ed. Spirit românesc, Craiova, 1995); Detaşare într-un spaţiu dens (poezii, Ed. Spirit românesc, Craiova, 1995); Individualitatea destinului (eseuri asupra individualităţii destinului în artă, Ed. Spirit românesc, Craiova, 1996);  
  
Spaţiul din nelinişti (poezii, ref. cop. IV: Constanţa Buzea, Ovidiu Ghidirmic, Ed. Scribul, Slatina, 1998); Ochiul de lumină (poezii, prefaţă de Constantin Dumitrache, postfaţă de George Sorescu, Ovidiu Ghidirmic, Constantin M. Popa, Ed. Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2000); Suferinţele unui redactor (roman-jurnal, prefaţă de prof. Ion N. Dinca, Ed. Alma, Craiova, 2006); Este prezentă în antologii, precum: Verticala curgere spre soare, Întâlniri mirabile cu Mitropolitul Nestor, Al cincilea patriarh, Mărturisirea de credinţă literară, Noul Orfeu.  
  
Sintetizând activitatea sa de eseist, publicist, critic literar şi de artă, Doina Drăguţ publică în anul 2010 volumul intitulat: Nelinişti prin timp (Ed. Sitech, Craiova, 170 pagini). Cartea este realizată în totalitate de autoare: coperta, tehnoredactarea, machetarea, pictura de pe copertă (inclusiv scrierea textelor). Cu o deosebită minuţiozitate şi atenţie pentru detalii, reuşeşte să facă din ultima sa apariţie literară o carte cu o ţinută grafică deosebită.  
  
M-a surprins plăcut introducerea - mărturisirea de credinţă literară - în care se motivează stilul, se definesc principiile în lumina cărora s-a afirmat ca om de litere: “Am vrut să fixez cu ajutorul culorilor eternitatea în mişcare, am vrut să depăşesc clipa, încercând să fiu dincolo de timp şi să găsesc o legătură între materie şi idee pentru a crea emoţia, încântarea, admiraţia, frumuseţea. Dominată de întrebările De unde venim? Ce suntem? Încotro ne îndreptăm?(titlul celebrului tablou al lui Paul Gauguin), care sunt întrebările oricărui individ în faţa destinului său şi care se află la baza oricărei biografii, consider că opera de artă şi opera literară (cei hărăziţi pot spune astfel) nu sunt altceva decât exteriorizarea însăşi a artistului/scriitorului.  
  
Sunt formele lăuntrice care se înfăptuiesc mai întâi în interior şi care apoi izbucnesc cu toată forţa în afară…Scrisul nu este o meserie ca oricare alta, scrisul înseamnă artă, înseamnă o formă de libertate în exprimare, transformarea sentimentelor lăuntrice în emoţii exterioare la care să participe şi cititorul, înseamnă comunicarea gândurilor şi ideilor în simboluri expresive” (“Mărturisirea de credinţă literară” – un „document de conştiinţă colectivă” conceput şi orânduit de Artur Silvestri, Ed. Carpathia Press, Bucureşti, 2008). 
  
Cartea cuprinde patru părţi, în care sunt catalogate: articole şi eseuri (partea I), prefeţe (partea a II-a), recenzii şi cronici (partea a III-a) şi cronici plastice (partea a IV-a). Întregul în care se reunesc aceste patru părţi poartă un nume foarte sugestiv. “Nelinişti prin timp”. Se cristalizează între paginile cărţii o nelinişte specială - dedicată, generoasă şi profund umană - neliniştea creatorului în faţa creaţiei. Stăteam deunăzi de vorbă cu talentatul poet tecucean Vasile Sevastre Ghican, care afirma că a scris de-a lungul activităţii sale literare - zeci de recenzii, cronici şi prefeţe, dar pe care nu le-a antologat. Trebuie să ne gândim la faptul că o astfel de muncă - valoroasă prin esenţa şi valenţele sale - s-ar putea pierde şi ar rămâne necunoscută marelui public. Putem argumenta importanţa acestor “antologii” pentru simplul motiv că prin intermediul cronicilor, recenziilor, articolelor, se exprimă şi se dezvoltă opinii personale asupra unor opere literare sau de artă, ce pot căpăta valori de referenţial. Izvorâtă dintr-o necesitate firească, aceea de a-şi prezenta rodul anilor de muncă pe câmpia culturii române, cartea de faţă întocmeşte un tablou a ceea ce a scris autoarea în decursul perioadei 1992-2010. Astfel, sunt antologate materiale ce au fost publicate în reviste şi gazete precum: “Mesagerul Olteniei”, Revista “Lamura”, Revista “Luceafărul Românesc”, “Cuvântul Libertăţii”, “Universul Literar”, “Epoca”, “Universul cărţilor”, “Ecoul”, “Jurnalul de Dolj”, “Dacologica”, “O carte pe zi” ori difuzate în emisiunile “Radio Oltenia Craiova”. 
  
Prima parte a cărţii este o eclectică îmbinare de evenimente literare, artistice, religioase, istorice, având în centrul lor personalităţi de seamă ale culturii şi spiritualităţii române, precum: Mihai Eminescu, Constantin Brâncuşi, Tudor Arghezi, George Călinescu, Mircea Eliade, Marin Sorescu, Marin Preda, Patriarhul Teoctist dar şi personalităţi marcante ale culturii universale: Jorge Luis Borges, Ernest Hemingway sau Denis de Rougemont. În prefeţele realizate în partea a II-a a cărţii, Doina Drăguţ descoperă elementele valoroase ale cărţilor unor autori aflaţi la debut sau ale unora consacraţi: Daniela Luca, Nicolae Maroga Enceanu, general N. Portocală. Acoperind domenii vaste, precum literatura şi istoria, Doina Drăguţ scrie, dovedind o profundă cultură generală, argumentele sale - pro sau contra – fiind construite pe baze solide, cu seriozitatea şi minuţiozitatea unui arhitect. În partea a III-a a lucrării, sunt prezentate cronicile sau recenziile de carte scrise de autoare în perioada la care se face referire. Sunt recenzate cărţi de poezie, proză sau lucrări ştiinţifice ale unor personalităţi culturale, precum: Nicolae Maroga Enceanu, Florentin Smarandache, Janet Nică, Ştefan Marinescu, Al. Florin Ţene, N. Portocală, Alexandru Doboş, acad. Radu P. Voinea, Ion Zamfirescu. Dacă “un scepticism înţelept este primul atribut al unui critic bun” - aşa cum preciza James Russell Lowell, atunci stilul Doinei Drăguţ este al unui astfel de exeget. Pe lângă faptul că evenimentele sunt prezentate în conformitate cu adevărul istoric, autoarea dovedeşte talent şi erudiţie în alăturarea unor date relativ inedite. Cu un veritabil „har” de investigator, aşa cum îi stă bine unui exeget, îşi structurează cronicile sau articolele pe adevăruri cuantificabile, îmbogăţite cu opinii personale, docte şi convingătoare, menite să pună în valoare elementele forte ale scrierilor respective. Imparţială, lucidă şi documentată, prin modalităţile utilizate în demersurile sale analitice, i se dovedesc meticulozitatea şi disciplina impusă de formaţia sa intelectuală - ca matematician. Integrarea operelor analizate în spaţiile „carteziene” ale culturii naţionale sau internaţionale, prin intermediul unor funcţii precise şi utilizarea unor instrumente de analiză şi argumente palpabile, concrete - toate acestea sunt armele redutabile ale criticului Doina Drăguţ.  
  
În pofida formaţiei sale de om al cifrelor, scriitoarea craioveană dovedeşte rafinament şi sensibilitate, în realizarea unor cronici ale unor opere de artă sau evenimente artistice, din spaţiul expoziţional craiovean. Majoritatea operelor literare şi de artă prezentate sunt ale artiştilor olteni, ceea ce dovedeşte profunda apartenenţă a Doinei Drăguţ la spaţiul cu care rezonează intim: Oltenia. Sunt prezentate opinii şi impresii asupra operelor artiştilor plastici români: Victor Pârlac, Marcel Chinoagă, Claudia Mandu George Vlăescu, Arcadie Alexandru Răileanu , Paula Tudor dar şi asupra operelor artiştilor plastici europeni (danezul Soren Skov). Ce este inedit în aprecierile critice pe care le face Doina Drăguţ, pe lângă rigurozitate, precizie, stil şi erudiţie? Aş putea spune că prezentarea punctelor de vedere critice este făcută nu atât din perspectiva exegetului (în sensul criticii tradiţionaliste), ci şi din punctul de vedere al cititorului sau al amatorului de artă: simplu, inteligibil, sensibil, incitant (în sensul criticii moderne ). Practic, atât cititorii cât şi admiratorii de artă sunt invitaţi cu persuasiune să descopere gama unică de senzaţii pe care doar scrierea sau opera de artă - de calitate - o poate induce. 
  
Aş concluziona, prin a vă reaminti cuvintele unui mare clasic al literaturii române, ce definea sintetic - în termeni simpli, dar de o profunzime aparte - valenţele criticului şi ale actului critic, în general. Iată ce spunea marele Tudor Arghezi: “De obicei, critica literatului incapabil consistă în afirmarea însuşirilor ce lipsesc dintr-o lucrare literară din pricină că aprofundarea calităţilor evidente îi este dificilă ”. Între aceste delimitări conceptuale poate fi încadrat actul critic al exegetei craiovene, pe deplin justificat în “Nelinişti prin timp”. Consider cartea Doinei Drăguţ o reuşită şi o apariţie editorială necesară în spaţiul literar actual. Numai prin însumarea eforturilor făcute de-a lungul anilor şi prin publicarea unor astfel de cărţi, vom reuşi să redescoperim peste ani: oameni - scriitori sau artişti, opere - literare sau artistice, despre care s-a meritat să se scrie. Numai aşa vom avea continuitate în construirea parcursului culturii române, ca valoare de necontestat în patrimoniul culturii universale. Prin ultima sa carte, Doina Drăguţ contribuie la construirea acestui parcurs cultural, depunând mărturie, în lumina adevărului artistic şi literar, căruia îi conferă valoare de document.  
  
Iată perpetuumul mobile al scriitoarei craiovene (martor pe coperta a IV-a a cărţii sale) – legat de temerea iminentă a oricărui autor: testul de rezistenţă al operei sale în faţa implacabilului timp. Un timp care converteşte clipa în râu, care transformă lumina în stea şi destinul în eternitate: “A rezista în faţa timpului înseamnă a fi dincolo de timp, a depăşi clipa; înseamnă a crea un ideal, care să devină realitate; înseamnă a comunica un gând sau o idee în simboluri expresive; înseamnă a găsi o legătură între spiritualitate şi materie pentru realizarea unei emoţii. Oricare ar fi spaţiul şi timpul în care te naşti, există un singur drum care te duce spre împlinirea destinului – destin ce a fost ales şi suportat sau destin care a ales şi a călăuzit spre finalitate” O felicităm pe această cale pe autoare, dorindu-i cât mai multe scrieri, prin care se vor construi, pas cu pas, noi elemente în arhitectura infinitei coloane a literaturii şi artei române! Urmărind întocmai valenţele crezului său literar-artistic, va reuşi să convertească efemeritatea vieţii în perenitatea artei, ca expresie a celebrului dicton latin: “Ars longa, vita brevis! ” 
  
Gheorghe A. Stroia 
  
Adjud - martie 2011 
  
 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Doina Drăguţ - “Nelinişti prin timp” sau “Un Univers încărcat de sensurile precise şi sensibilitatea artei scrisului / Gheorghe Stroia : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 80, Anul I, 21 martie 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Gheorghe Stroia : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Gheorghe Stroia
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!