CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Aparitii >  


Autor: Marian Malciu         Publicat în: Ediţia nr. 984 din 10 septembrie 2013        Toate Articolele Autorului

DIN VĂZDUHUL SEMNELOR
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

 

„Poate voi afla  

din văzduhul semnelor  

cum s-au închis  

peşterile  

în urechea cerbului  

şi el într-o nuntă  

de spirale  

şi eu  

în runele zăpezilor„  

 

Poate… veţi înţelege că versurile de mai sus aparţin acelui poet craiovean pentru care am parcurs drumurile Băniei doar de dragul domniei sale şi al versurilor cuprinse în volumul trilingv intitulat sugestiv „Nunta cuvintelor”…  

Poate că nu aţi ştiut, dar vă aduc eu la cunoştinţă că volumul în cauză a fost dedicat, „cu nemărginită preţuire şi cordială admiraţie”, după cum se exprimă autorul, Majestăţii Sale Regale Elisabeta a II-a, Regină a Regatului Unit al Marii Britanii şi Alteţei sale Regale Prinţul Charles de Wales…  

Poate, după aceste precizări, vă amintiţi de albumul foto pe care l-am prezentat în pagina mea de Facebook, intitulat „Nunta Cuvintelor, N. N. Negulescu, Lansare carte, Craiova, 2 august 2013, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman"…  

În fine…, poate aţi înţeles că totul sună a invitaţie la lectură!  

Poate că… veţi fi curioşi şi veţi răsfoi în grabă şi, mai apoi, cu interes paginile unei reviste prestigioase, pe care încerc să o prezint aici numai şi numai pentru voi, dragi prieteni-cititori. Este vorba de Revista de cultură universală „Sfera Eonică” / august 2013, al cărei director şi redactor-şef este poetul N. N. Negulescu. Vă reamintesc că revista este editată sub egida Ligii Scriitorilor Români.  

Ei bine, veţi descoperi în aceste pagini o cronică de excepţie, semnată de doamna Livia Ciupercă: „Nunta cuvintelor, smerenia cuvântului angelic – mistuire celestă”. Lecturând-o cu atenţie veţi pătrunde în adâncul şi înţelesul creaţiei negulesciene. Veţi realiza de ce, la poetul vizionar, „naraţia pare străpunsă de un dor mistuitor, ca o revărsare în trepte sonore, voinţă, raţionament inductiv, pe linia cronogenetică dintre virtualitate şi realitate”. În susţinerea aceleiaşi idei - şi nu numai - face scurte, dar clare precizări, doamna Eliza Roha, adresându-i-se direct domnului Negulescu, pe care-l numeşte „poet al nemărginirii”. În fine, înainte de a trece la alt subiect, vă atenţionez că veţi avea surpriza să descoperiţi răspunsul la scrisoarea adresată de poetul N. N. Negulescu, la 19 august 2013, Reginei Regatului Unit al Marii Britanii. Este semnată de Doamna de onoare a Reginei, Susan Hussey.  

Veţi avea bucuria şi satisfacţia de a citi un nou material semnat de domnul prof. Ion Pachia –Tatomirescu, doctor în filologie. Este vorba de o cronică la placheta de poeme a domnului dr. Adrian Botez, intitulată „Obârşii” (Râmnicu-Sărat, Editura Rafet, 2012), autor ce a dorit să explice cititorului, chiar în poemul care dă titlul volumului (al şaptelea din cele 25!): „nu-mi am obârşia-n vulcanii-acestei lumi / de carne prea flămândă şi nebuni ! / din lumea Frumuseţii-am asfinţit / Iubirea-i raza care m-a urzit...// cu cât aici mai lătrători sunt câinii/ cu-atât mă-nalţ spre astrele preasfinte: / hoiturile împuţite şi străinii / mi-alungă sufletul din fraze şi cuvinte!”…  

Întâmplător sau nu, după cele două materiale editate şi publicate în cuvinte şi expresii mai mult decât elevate, preluate adeseori din… sfera eonică, intervine preotul pr. univ. dr. Theodor Damian (SUA) cu „Starea de copleşire”, intenţionat parcă, pentru a vă sprijini să înţelegeţi ceea ce nu aţi putut pătrunde până în acest moment. Poate tocmai de aceea eminentul erudit a ales să explice întâmplarea cu mergerea lui Iisus pe ape şi încercarea lui Petru de a face la fel. Trebuie să recunoaştem că nu sunt puţini creştinii care au citit Biblia, dar care nu au înţeles la prima lectură, chiar repetată fiind ea, de ce ucenicii nu l-au recunoscut pe Iisus deşi, chiar ei au fost martori la multe minuni făcute de acesta, de ce au avut temeri ori îndoieli atunci când El le era alături şi multe altele. Cred că este foarte importantă desluşirea cauzei care face ca rugăciunile noastre să fie împlinite de Dumnezeu, dar numai aşa cum El voieşte şi nu aşa cum ne dorim noi („facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ”). Plecând din pagina cu aceste explicaţii, sunt sigur, fiecare va înţelege de ce credem uneori că Dumnezeu nu ne-a ascultat. De reţinut că „Dumnezeu nu ne abandonează niciodată decât doar dacă nu-l abandonăm noi pe El”…  

Mergând pe linia adoptată de comun acord, se pare, este rândul domnului dr. Adrian Botez să intervină din sfera iniţiatică pentru a ne arăta ce presupune iniţierea în sine, ca act procesual. Materialul domniei sale, „Evoluţie spirituală şi Templul Şcolii Iniţiatice – sau cât de departe te poate duce o palmă bine plasată”, are ca punct de plecare chiar prima datorie a oricărei iniţieri, anume aceea a recunoaşterii topos-ului sacru prin auto-iniţiere, aşa cum a reuşit, în primă parte, Ion Creangă, el identificându-se dublu, „atât cu sinele său sacral, dobândit prin anterioare parcurgeri de trepte iniţiatice”, dar şi cu Maeştrii care au provocat treptele iniţiatice. Citind acest material, integral şi cu maximă atenţie, veţi ajunge la concluzia autorului: „Iată cât de benefică, pentru destinul lui Nică, a fost “bleanda- sunetul diapazonal, de verificare a propriei purităţi, de Stăpân al Paraşabdei. Totul s-a reglat, s-a transfigurat în perfecţiunea sacră a Ritualului-Biserică: ”încep a mă da la scris, şi la făcut cădelniţa în biserică, şi la ţinut isonul, de parcă eram băiet” - adică, scrie CU SÂNGELE LUI DE LUMINĂ, ţine isonul (în sensul de acompaniament-asentiment) - LUI DUMNEZEU!, cădelniţează-PENDULEAZĂ RECUPERATIV-RITUALIC între viaţă şi moarte - “DE PARCĂ ERAM BĂIET” - cu sensul de INIŢIAT DEPLIN, Andros-ul Divino-Uman - trecut prin examenul Paraşabdei Trupului Său.”…  

Ei bine, şirul iniţiaţilor care doresc să vă delecteze, dacă nu vă pot iniţia (oare?!), nu s-a rupt! Iată-l pe chiar fondatorul acestei reviste, poetul N. N. Negulescu, introducând-o pe doamna Alina Beatrice Cheşcă în „Convergenţa Augurelelor Lirice". Alina a gândit şi a zămislit… „Sărutul zeilor” pentru a ne convinge, se pare, că puterea iubirii universale depăşeşte orice stavilă reală ori imaginară a pământenilor. Personal, înclin să cred că doamna Alina Beatrice s-a alăturat deja transcendenţei, dovadă fiind o bună parte a versurilor domniei sale, care poartă amprenta întregirii gândirii creatoare prin unificarea energiilor din adâncul fiinţei cu percepţia curată, prin simţuri, a ceea ce este dincolo de realitatea înconjurătoare, aşa cum apare ea în gândirea, cunoaşterea ori doar în percepţia primitivă a oamenilor simpli. Despre volumul în cauză, autorul cronicii, dl. Negulescu, va continua să ne vorbească în numărul viitor al revistei, dorind, probabil, să ofere puţin răgaz cititorului să răsufle uşurat sub povara expresiilor puţin utilizate în vorbirea curentă a profanilor, neiniţiaţilor…  

Aşadar, vă invit să lecturaţi versurile prezentate de dl. Florentin Smărăndache (SUA), care încearcă să vă insufle ideea potrivit căreia „speranţele se scoală de dimineaţă” în „Sentimente parşive” şi să vă invite în „Tren fără spaţii” pentru a vă spune cum poate să cadă „în groapa timpului de lut”!  

Pe o cărare aproape la fel de liniştită, dar presărată cu reuşite metafore în proză, soseşte doamna Mariana Zavati Gardner pentru a vă prezenta „Lecţia de pian”, dar şi pentru a vă iniţia în probleme de viaţă pe care nu doresc să le întâmpinaţi „La bancă”!  

Continuaţi să vă relaxaţi! Vă invită la operă doamna Leonora Balthazar pentru a vă prezenta un interviu cu soprana Mirela Ungureanu-Biser, care nu vă va încânta, de data aceasta, cu vocea de soprană ci cu cea de… dialog obişnuit. Da, pentru că domnia sa vă reţine atenţia povestind despre renumitul regizor american Bernard Uzan.  

Ei, da, după o aşa pauză binemeritată, puteţi reveni la acele fraze specifice oamenilor cunoscători ai realităţii de dincolo de noi. În acest sens vă recomand să urmăriţi „Mitul cosmogonic tannez: pietrele sacre”, în care vă introduce, plăcut şi explicit, doamna Hanna Bota. Domnia sa, întâmplător sau nu (oare se petrece ceva întâmplător în viaţa omului?), a locuit în colibele de bambus ale băştinaşilor din arhipeleagul Vanuatu, a mâncat împreună din mâncarea gătită de ei la focul din colibă, a suportat condiţiile de igienă precară, dar s-a bucurat de informaţii bogate şi interesante cu privire la viaţa acestor băştinaşi, la crezurile, riturile şi ceremoniile lor, notându-şi miturile la faţa locului…. Suficient pentru curiozitatea dumneavoastră!! Vă asigur că lectura devine extrem de plăcută…  

La fel de plăcute sunt datele puse la dispoziţie în paginile domnului Dan Lupescu despre viaţa şi activitatea domnului Dumitru Chican, „sacerdot în două grădini sacre”, fost diplomat de carieră, scriitor, memorialist, gazetar, care a „coborât din lumea sfincşilor” pentru a ne aduce adevăruri despre lumea mare pe care nu o cunoaştem decât din pagini de gazetărie mincinoasă. Aici am avut şi eu (TĂUNUL) o mare satisfacţie: mi se dovedeşte că am avut dreptate să încerc a convinge o parte din cititorii de la „România liberă” sau „Jurnalul Naţional” (ediţii online) că generalul Pacepa a fost un trădător de ţară şi nu un erou! Este vorba de acea carte – „Orizonturi roşii” – în care pretinsul autor s-a dezlănţuit în anumite operaţiuni de război informaţional, psihologic şi mediatic împotriva memoriei istorice a României…  

Practic, vă recomand să citiţi întreaga revistă! Conţinutul paginilor sale este deosebit de interesant. Nu fugiţi de acel limbaj pe care unii cititori l-au reclamat ca fiind greoi! Este elevat, doar. Aparţine unor oameni care „văd” acolo unde mulţimea nu poate ajunge prin propria cunoaştere şi meditaţie. Este timpul să vă obişnuiţi. Priviţi noile generaţii, copiii şi tinerii născuţi în perioada care a înregistrat începutul comprimării timpului şi până în zilele noastre! Sunt deosebiţi. Au capacităţi intelectuale peste media celor mai evoluaţi dintre părinţii şi bunicii lor…  

Nu ezitaţi să lecturaţi „Pornografia începutului de ev XXI – masca obosită a zeului NOM", înfăţişată de doamna Magdalena Albu! Veţi afla şi veţi înţelege de ce „Pornografia ne apare ca un veritabil fenomen de limitare a cunoaşterii în sine”. Veţi înţelege de ce autoarea subliniază o realitate ce nu poate fi contestată: „Lăsându-se extrem de uşor pradă microbului pornografic al prezentului văzut ca o întoarcere a spiritului împotriva lui însuşi, Omul (din cauza tuturor maşinaţiunilor atent concepute) a fost învăţat să meargă de-a lungul şi de-a latul unei singure căi specifice distructive, autoreducându-se în mod ireversibil de la statutul superior de Creaţie puternic legată prin harul Duhului Sfânt de însuşi Creatorul ei la o entitate care îşi tot exhibă fără limite un instinct sexual pătimaş cu încărcătură patologică evidentă, aruncate fiind, astfel, cu dezinvoltură în neant veritabilele capacităţi intelectuale cu elocvenţă demonstrate în timp de către Homo communicans cu toată vina căderii sale bruşte din lăcaşul sacru al propriei inimi în mrejele perverse ale răului exterior dominant”…  

Relaxaţi-vă cu versurile domnului Eugen Deutsch şi daţi filele cu mult curaj mai departe, la „O carte excepţională: Meritocraţia şi Meritocratismul” de Laurenţiu Primo. Sunt convins că mulţi dintre dumneavoastră nu aţi auzit de această expresie. Poate, doar dacă aţi urmărit emisiunile Tv de la „Naşul”! Prezentarea aparţine domnului Ştefan Dumitrescu, membru al USR. Nu veţi descoperi o altă carte mai bună pentru România timpurilor prezente…  

Nu evitaţi să descoperiţi multe amănunte despre localitatea Câmpeni, judeţul Alba, de care, obligatoriu, aparţin mari personalităţi care au marcat profund istoria neamului românesc. Printre acestea, Horia, Cloşca şi Crişan, dar şi Avram Iancu. Doamna Vavila Popovici vă stă la dispoziţie cu mult tact şi bogăţie de amănunte…  

De altfel, dacă urmaţi paginile în aşezarea lor firească în revistă, la fel de plăcută va fi lectura pe care o propune domnul Octavian Lupu, gazda noastră amabilă, ordonată, manierată şi bine documentată în domeniul său de referinţă: religia. Este vorba de „Răbdarea Pământului şi Dorinţele Nestăvilite ale Omului”. Sper să nu cedaţi din simţul măsurii ce vă caracterizează şi să vă lăsaţi fascinaţi de tendinţa ascensiunii pe verticală a multor oameni, care nu mai ştiu ce să facă pentru a-şi cheltui banii ori a-i multiplica la nesfârşit. Oricum, la Dumnezeu nu se va ajunge niciodată prin asemenea construcţii…  

Înainte a mă retrage, vă atenţionez că revista are mai multe pagini, nu numai acestea la care am făcut trimitere. Ca atare, acordaţi atenţie doamnei Luminiţa Cristina Petcu – „Grădinile suspendate ale exilului românesc”, fără teama că ar reuşi să vă facă prizonieri ai timpului metafizic suspendat în chimia slovelor. Este vorba de „Exilul românesc la mijlocul secolului XX”, autor Octavian Curpaş. O proză modernă şi desuetă, pe alocuri proaspătă şi învechită, în acelaşi timp, în care autorul se manifestă natural, manierat şi delicat în a prezenta adevărul unui personaj central cât se poate de real…  

Ionel Necula vă prezintă o personalitate vrânceană, prozatorul-gazetar Gheorghe Andrei Neagu, dr. Dorel Schor (Israel) vă oferă cu amabilitate… „Odihna, un subiect neocolit în artă”, Simona Botezan vă aduce argumente şi amănunte forte în susţinerea faptului că, în cazul ziaristei Corina Dragotescu, „Costurile de emigrare în SUA ale jurnalistei… vor fi plătite din bani publici”. Bine, bine! Îmi cer scuze! Nu doream să vă stric buna dispoziţie, dar sunt banii dumneavoastră…, nu uitaţi!  

În fine, Luca Cipolla din Italia vă prezintă câteva poezii. Nu pot spune despre tematica lor pentru că nu ştiu să vorbesc în limba aceasta, a italienilor. Ei ar trebui să cunoască limba noastră pentru că… din limba dacilor, a străbunilor noştri, s-a format, acum aproape două mii de ani, limba peninsularilor! Oricum, aveţi traducerea…  

Ar mai fi câte ceva de spus, dar mi-am amintit că aveţi la dispoziţie un „sumar” bine pus la punct. Adevărat, m-am jenat să vă atrag atenţia că aş fi şi eu prin resturile dinspre final, dar numai în poze, aşa că… vă recomand să vizualizaţi tot ce ce vă propune tânărul Cezar Augustin Negulescu sub titlul, "Lansare de carte la Craiova"!  

P.S.  

Vă rog să mă scuzaţi! Nu sunt în poze. Nu mă căutaţi! Eu am mânuit aparatul de fotografiat.... Pe mine nu m-a pozat nimeni...(oare ?!), deşi, vorbesc serios, am fost acolo... În albumul meu din Facebook mă veţi descoperi. Concluzia: nu v-am indus în eroare!  

 

Descoperiţi revista accesând această adresă:  

 

http://www.editii.org/sferaeonica/sferaeonica6.pdf  

 

Colectivul de Redacţie al Revistei „Sfera Eonică” vă doreşte lectură agreabilă!  

 

 

Secretar directorat  

Marian MALCIU  

 

Referinţă Bibliografică:
DIN VĂZDUHUL SEMNELOR / Marian Malciu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 984, Anul III, 10 septembrie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Marian Malciu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Malciu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!