Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RECOMANDĂ PAGINA

REDACŢIA

CLASAMENT
DE PROZĂ

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE PROZĂ


Home > Impact > Istorisire > Mobil |   


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 190 din 09 iulie 2011        Toate Articolele Autorului

Desavarsirea oferita de Dumnezeu
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
octavian_lupu@yahoo.com

 

  
Desavarsirea oferita de Dumnezeu prespune o relatie personala cu Isus Hristos1.     Chemarea de a fi desăvârşit 
  
Să începem prin a citi mai multe versete ce ne vorbesc despre standardul iubirii divine, aşa cum trebuie el trăit de către un adevărat ucenic al Domnului:  
Matei 5: 43 Aţi auzit că s-a zis: Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău. 44 Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, 45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 
  
Î. Este normal să-ţi iubeşti vrăjmaşul? La ce se referă şi la ce nu se referă aceste versete, fiindcă totuşi, bunul simţ ne spune că trebuie să ne păzim de cei ce ne sunt duşmani, acesta fiind şi un act de înţelepciune, corect?   
Niciodată Biblia nu ne învaţă lucruri ce sunt împotriva raţiunii şi a unui adevărat bun simţ, nepervertit de percepţia deformată pe care de obicei oamenii o au asupra noţiunilor de bine şi de rău. În primul rând, aceste versete nu ne spun că nu trebuie să ne păzim de cei ce ne sunt vrăjmaşi. Avem destule sfaturi în multe alte părţi ale Bibliei că trebuie să ne ferim din calea celor ce ne doresc răul, şi chiar Domnul Hristos s-a păzit de-a lungul misiunii Sale de farisei şi saduchei, adică de duşmani. 
  
Î. Dar cum rămâne cu aspectul pozitiv al iubirii? Cum se poate aplica în cazul vrăjmaşilor, conform cu cele citite? 
În primul rând, trebuie subliniat un principiu pe care aceste versete îl dau la iveală: cel de a nu urî pe nimeni, de a nu purta resentimente împotriva nimănui. Aceasta este ideea principală ce se desprinde din lectura cuvintelor Mântuitorului. În continuare, al doilea mare principiu, derivat din primul, este de a nu răspunde cu rău pentru rău, de a nu împrumuta armele adversarului pentru a lovi la rândul tău. Încă o dată, nu este vorba de a accepta pasiv loviturile adversarului, ci de a nu-i folosi metodele pentru a-i replica, lucru ce te-ar coborî la nivelul său, distrugându-ţi legătura cu Dumnezeu. 
  
Î. Cu alte cuvinte, atunci când răspundem cu rău pentru rău, ne punem în primejdie legătura cu Dumnezeu? 
Aşa este, atunci când împrumutăm armele răului, relaţia noastră cu Dumnezeu este pusă în primejdie, şi astfel răul devine dublu: o dată răul făcut împotriva noastră, a doua oară fiindcă trecem în rândurile adversarului, abandonând legătura cu Dumnezeu. Vedem că bunătatea Domnului este vizibilă prin binefacerile pe care El le revarsă deopotrivă peste cei buni şi peste cei răi, nerăspunzând cu rău pentru rău. Dacă noi nu procedăm la fel ca Dumnezeu, ne vom îndepărta de El, iar mintea noastră va deveni captivată de rău, până când viaţa noastră va deveni doar o cursă a răzbunării.  
  
Să citim mai departe cuvintele Mântuitorului, pentru a putea distinge învăţăturile pe care Domnul doreşte să ni le transmită: 
Matei 5: 46 Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? 47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? 48 Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. 
  
Î. Putem să spunem că porunca de a iubi pe toţi oamenii, inclusiv pe vrăjmaşi, se constituie ca o chemare la desăvârşire? 
Când vorbim despre caracterul lui Dumnezeu, despre căile şi metodele Sale, despre modul Său de a fi, înseamnă de fapt că facem referire la desăvârşire. La Domnul totul este perfect, sublim, înălţat până la cea mai de seamă excelenţă a sfinţeniei, neprihănirii şi purităţii. Acum, dacă noi vom asimila aceste principii ce caracterizează conduita, sau modul de a fi, al lui Dumnezeu, atunci înseamnă că vom merge pe calea desăvârşirii şi vom manifesta un comportament similar. În felul acesta vom ajunge să fim făcuţi „desăvârşiţi” prin El. 
  
Î. Această noţiune de desăvârşire poate stârni multă confuzie. De-a lungul timpului multe persoane au pretins că sunt desăvârşite, dovedind ulterior cât de departe erau de acest ideal. Ce se poate spune despre acest lucru? 
Desăvârşirea despre care se vorbeşte prin aceste versete se referă la o noţiune ce derivă din caracterul lui Dumnezeu. Să citim cu atenţie textul sfânt şi să remarcăm cuvintele „după cum şi Tată vostru cel ceresc este desăvârşit”. Aşadar, nu este vorba de un lucru ce este produsul naturii noastre afectate de păcat, ci de o transpunere în dreptul nostru, în chiar fiinţa noastră, a desăvârşirii lui Dumnezeu. 
  
Î. Nu cumva acest lucru seamănă cu principiul „îndreptăţirii prin credinţă” despre care am discutat de mai multe ori în ultimele ocazii? 
Cu adevărat este vorba despre „îndreptăţirea prin credinţă, ce are drept rod sfinţirea”, după cum s-a mai amintit. Cuvintele Mântuitorului ne provoacă la o anumită alegere, şi anume să nu mai reacţionăm în modul firesc, oferind ură contra ură şi mânie pentru mânie, ci mai degrabă să privim la modul de a fi al lui Dumnezeu, şi văzându-l, să alegem să ni-l însuşim prin puterea exemplului, şi mai ales, prin puterea harului ce ne este oferit. 
  
Î. Putem vorbi aşadar despre o desăvârşire oferită prin intermediul credinţei în Dumnezeu? O reproducere fidelă a caracterului divin în noi? 
Aşa cum ploaia şi soarele vin peste pământ din porunca lui Dumnezeu pentru toţi oamenii, buni sau răi, harul Său se răspândeşte peste întregul pământ aducând apa vieţii pentru fiecare om şi lumina soarelui neprihănirii peste fiecare dintre noi. Acest har, care înseamnă viaţă şi cunoaştere de Dumnezeu deopotrivă, primit în suflet va rodi caracterul lui Dumnezeu în noi şi ne va conduce la desăvârşire, adică va aşeza chipul divin în noi într-un mod deplin. 
  
 Î. Cu alte cuvinte, porunca Mântuitorului de a fi desăvârşiţi în felul lui Dumnezeu se materializează prin intermediul harului pe care El ni-l oferă prin credinţă? 
Aşa este. Harul oferit de către Mântuitorul nostru realizează o astfel de lucrare şi noi trebuie să nu îl blocăm prin alegeri greşite, cum ar fi cele de a răspunde cu rău pentru rău, cu mânie pentru mânie şi altele în felul acesta. Repet, aceasta nu înseamnă să stăm pasivi în faţa răului, fiindcă există o înţelepciune în a face binele, care este de asemenea un dar de la Dumnezeu. Atunci când ne vom ruga pentru vrăjmaşi şi nu le vom răspunde cu rău pentru rău, vom putea să înţelegem ceva din marea iubire a lui Dumnezeu pentru noi. Dar iarăşi, aceasta nu înseamnă o acceptare pasivă a răului; nici Mântuitorul nostru nu a făcut aşa ceva, ci S-a luptat folosind armele luminii. 
  

2.     A ierta şi a fi smerit ca dovezi ale desăvârşirii 

  
Să mergem mai departe pentru a urmări un alt aspect important ce decurge din ideea de desăvârşire pe care ne-o oferă Dumnezeu: 
Matei 6: 11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; 12 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; 13 şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin! 14 Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. 15 Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. 
  
De ce este important să iertăm greşelile celorlalţi oameni? Trebuie să iertăm orice fel de greşeală şi să lăsăm pe ceilalţi să facă ce doresc, fără ca noi să reacţionăm? 
Aşa cum am precizat în cazul eliminării mâniei şi a resentimentelor în relaţiile pe care le avem cu ceilalţi, nu este vorba despre o acceptare pasivă a răului ce se comite împotriva noastră. Acest lucru ar fi împotriva raţiunii, dar şi a Cuvântului lui Dumnezeu, care ne sfătuieşte să ne păzim de cei răi. Iertarea este importantă, aş putea spune fundamentală, fiindcă reprezintă mijlocul cel mai eficient de a întrerupe propagarea răului pe pământ, şi de ce nu, în univers. 
  
Iertarea are, prin urmare, o forţă deosebită, capabilă de a modela lucrurile? Este ea capabilă să producă schimbări în această lume? 
Nu numai în această lume, dar iertarea este capabilă să schimbe întregul univers, lucru pe care deja îl realizează. În primul rând vom vorbi despre iertarea lui Dumnezeu, în baza căreia noi suntem transformaţi, preschimbaţi şi în cele din urmă desăvârşiţi, să înţelegem „pregătiţi pe deplin”, pentru a intra în Împărăţia cerurilor. Vorbeam despre îndreptăţirea prin credinţă, adică anularea vinovăţiei prin intermediul credinţei, dar echivalentul acestei exprimări este „iertare prin credinţă”, fiindcă înlăturarea vinei are la bază iertarea, harul, şi nicidecum vreun merit sau vreo lucrare a noastră. 
  
Cu alte cuvinte, atunci când iertăm, urmăm exemplul lui Dumnezeu? Ne identificăm, până la un anumit punct, cu El, cu modul Său de a fi? 
Cu siguranţă că ne vom identifica cu Dumnezeu, cu modul Său de a fi, ori de câte ori vom manifesta iertare faţă de semenii noştri, fiindcă este cu neputinţă să iertăm cu adevărat, dacă nu am gustat din iertarea pe care El o manifestă faţă de noi prin actul mântuirii, sau îndreptăţirii prin credinţă. Dar putem vorbi mai mult decât despre urmarea unui exemplu şi anume despre trăirea unui principiu ce transformă şi modelează fiinţa noastră începând de la ce este mai profund în ea: motivaţia. 
  
Aşadar, nu este vorba doar de schimbarea unor lucruri exterioare, ci prin iertare chiar noi suntem transformaţi, corect? 
Beneficiul cel mai mare al actului iertării este preschimbarea interioară, învingerea răului în interiorul nostru. Atunci când resentimentele dispar, când mânia este anihilată prin iertare, atunci fiinţa noastră poate să intre în relaţie cu Dumnezeu, în armonie cu inima Celui Atotputernic, pentru a ni se deschide perspectiva vieţii nesfârşite ce se revarsă de la El prin Isus Hristos. Într-un cuvânt, atunci vom putea să percepem realităţile spirituale la justa lor valoare. 
  
Totuşi, această iertare pe care o oferim nemeritat nu creează un sentiment de frustrare? 
Atunci când harul lui Dumnezeu începe să lucreze în suflet, se va produce o transformare interioară. Cum am mai spus, şi voi repeta acest principiu ori de câte ori va fi necesar, îndreptăţirea prin credinţă, sau aplicarea iertării lui Dumnezeu, are drept rod sfinţenia, sau asemănarea cu El. Aşadar, atunci când mă bazez pe iertarea oferită de Dumnezeu, şi menţin deschisă legătura cu El, un lucru surprinzător se va produce în suflet, şi vom avea capacitatea de a ierta şi de a ne comporta la fel ca El. Aceasta înseamnă desăvârşire, adică transpunerea deplină a chipului Său, a caracterului Său în noi, în inimile noastre. 
  
Să vedem acum o altă dovadă a acestei preschimbări interioare despre care vorbeam, citind versetele următoare: 
Matei 6: 1 Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. 
 2 Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata. 3 Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, 4 pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. 
  
De ce este bine să facem lucruri deosebite, fără a aştepta recunoştinţa oamenilor? Ce înseamnă să nu depinzi de aprecierile pe care ceilalţi ţi le-ar putea aduce? 
Cea mai aleasă binecuvântare este de a face lucruri deosebite spre slava lui Dumnezeu şi totuşi acestea să rămână ascunse în privinţa autorului. Doar un suflet care a gustat din harul lui Dumnezeu poate fi capabil de aşa ceva. De fapt, ne întoarcem la problema motivaţiei, bine exprimată prin răspunsul la întrebarea „De ce faci acest lucru?”. De regulă, oamenii caută să fie apreciaţi, răsplătiţi, pentru ceea ce fac. A acţiona altfel, deja presupune o schimbare a motivaţiei, o raţiune superioară pentru ceea ce întreprinzi. 
  
Cu alte cuvinte, noi putem face lucruri deosebite pentru Dumnezeu, şi totuşi să greşim fundamental aşteptând aprecierea celor din jur? 
Atunci când vom lucra cu adevărat pentru Dumnezeu, eu-l nostru va fi golit şi nu ne va mai interesa nici faima, nici recunoaşterea valorii, sau a meritelor, nici nimic altceva, fiindcă ceea ce vom face va fi expresia recunoştinţei noastre faţă de El, va fi darul nostru închinat Lui şi nu celor din jur. Atunci când aşteptăm aprecieri din partea celorlalţi dovedim că darul pe care l-am făcut nu a fost dedicat cu totul lui Dumnezeu, ci o parte semnificativă a fost destinată înălţării noastre înaintea celorlalţi. O astfel de atitudine întinează şi cea mai aleasă lucrare, chiar făcută pentru Dumnezeu. 
  
Prin urmare, nu este suficient să lucrăm pentru Dumnezeu, dar atitudinea pe care o manifestăm, sau motivaţia pe care o avem, sunt deopotrivă importante, aşa este? 
Farmecul adevăratei sfinţiri constă tocmai în necunoaşterea binelui făcut, deoarece sufletul se află într-o aşa armonie cu Dumnezeu, încât tot ceea ce facem devine un mijloc pentru ca Domnul să fie înălţat. Lucrând pur şi simplu pentru Dumnezeu, care cu siguranţă vede totul, vom putea să ne eliberăm de o mulţime de temeri şi de angoase care ne paralizează şi cele mai bune eforturi. Atunci când motivaţia este eliberată de preocupări egoiste, de dorinţa de apreciere a celorlalţi, şi când ne rezemăm cu putere pe harul lui Dumnezeu, vom putea să experimentăm bucuria de a fi urmaşi ai Domnului Hristos. 
  
Dar fără o astfel de atitudine, nu vom putea să lucrăm pentru Dumnezeu? Şi mai ales, cum putem să ajungem la o astfel de conduită? 
Putem să încercăm să lucrăm pentru Dumnezeu, având dorinţa înălţării de sine în noi. În acest caz, fie lucrarea noastră nu se va îndeplini, fie se va prăbuşi, asemenea Templului de la Ierusalim, ulterior. Pentru a ne însuşi acest principiu, trebuie să menţinem o vie legătură cu Dumnezeu prin veghere, studiu şi rugăciune, precum şi printr-o atentă planificare a vieţilor noastre. Începem cu îndreptăţirea prin credinţă, dar trebuie să creştem şi să aducem rodul asemănării cu Dumnezeu. Este o lucrare supranaturală, dar vizibilă şi foarte naturală în consecinţe, şi tocmai de aceea trebuie să folosim mijloacele ce ne-au fost puse la îndemână pentru creştere spirituală: studiu, rugăciune şi exercitarea voinţei în împlinirea a ceea ce este drept. 
  

  

  
  
Să trecem mai departe, mai precis să urmărim cum putem să primim de la Dumnezeu darul desăvârşirii în Isus Hristos: 
Matei 7: 7 Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 8 Căci oricine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide. 9 Cine este omul acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? 10 Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe? 11 Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer! 12 Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii. 
  
Î. Oare este suficient să ceri pentru a primi? Dumnezeu chiar ne va da tot ceea ce noi îi cerem? Nu există restricţii în acest sens? 
Fragmentul biblic este clar precizând că dacă vom cere vom primi. Bineînţeles că nu orice fel de cerere ne va fi ascultată, fiindcă este posibil să cerem lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, vătămătoare pentru noi, sau pentru ceilalţi. De fapt, cheia de înţelegere a acestui text este dată de expresia „va da lucruri bune celor ce I le cer”. Aşadar, dacă vom cere „lucruri bune” ne este dată asigurarea că le vom şi primi. 
  
Î. Oarecum problema devine mai complicată. Care sunt acele lucruri bune pe care cerându-le le vom şi primi? 
Reluând tema studiului nostru, unul dintre lucrurile bune ar fi capacitatea de a ne „iubi” vrăjmaşii, adică de ne stăpâni ura, mânia şi orice alte manifestări violente, chiar dacă ele sunt aparent justificate. În plus, un alt lucru bun ar fi puterea de a ierta, de a nu purta resentimente sau supărare în suflet. Un alt lucru bun ar fi capacitatea de a rămâne smerit, de a abandona înălţarea de sine. Ei bine, toate lucrurile negative enumerate mai sus sunt vătămătoare pentru suflet, asemenea unui şarpe care muşcă şi îşi injectează veninul. Trebuie anihilată otrava Satanei, ce se manifestă prin astfel de lucruri rele. 
  
Î. Este util să procedăm astfel, dar de obicei noi dorim lucruri mai concrete de la Dumnezeu în genul bunăstării materiale, confortului şi satisfacerii dorinţelor noastre de afirmare profesională sau de alt gen. Şi acestea pot fi „lucruri bune”, după voia lui Dumnezeu? 
Cu siguranţă că şi acestea pot fi lucruri bune, în măsura în care nu ne vor corupe sufletul şi nu ne vor conduce să Îl uităm pe Dumnezeu. Din păcate, tendinţa este de a uita pe Creatorul nostru atunci când lucrurile merg bine. Şi dacă nu vine o problemă, sau un necaz, cu greu ne mai amintim de obligaţiile pe care le avem faţă de Dumnezeu şi de calea mântuirii pe care trebuie să mergem. De multe ori, pentru a cita dintr-un autor creştin, Dumnezeu trebuie să ne facă să „naufragiem” în planurile noastre cu scopul de a ne salva şi de a nu ni se pierde sufletul la judecata finală. 
  
Î. De ce totuşi lucrurile pe care în genere le caută oamenii pe acest pământ, nu sunt considerate de Dumnezeu ca fiind lucrurile bune pe care El ni le-a pregătit? 
Tendinţa noastră este de a căuta acele lucruri care ne vor amplifica înclinaţiile noastre negative, dintre care cea mai nefastă este aceea de a neglija lucrurile spirituale şi de a uita de Dumnezeu. Este paradoxal că lucruri bune în sine, devin rele printr-o folosire necorespunzătoare. Puterea de influenţă, bunăstarea materială, chiar şi viaţa de familie, pot deveni bariere serioase în a urma pe Dumnezeu, cu consecinţa teribilă a pierderii vieţii veşnice. 
  
Î. În concluzie, trebuie să stabilim nişte priorităţi în viaţă, pentru a pune lucrurile cele mai importante acolo unde trebuie, aşa este? 
Planificarea priorităţilor vieţii este deosebit de importantă, iar preocuparea pentru destinul nostru veşnic este cea mai de seamă îndeletnicire pe care o putem avea. Viaţa noastră trece repede, iar judecata nu va întârzia. Prin urmare, dacă vom neglija pregătirea, vom pierde cel mai important lucru din ceruri şi de pe pământ: „o viaţă fără de sfârşit în Împărăţia lui Dumnezeu”. Dacă am ţine mereu vie înaintea noastră această candelă a credinţei, atunci perspectiva vieţii s-ar schimba şi am putea să vedem harul lui Dumnezeu la lucru pentru mântuirea noastră. 
  
Î. Revenind la cuvintele Mântuitorului: „fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru este desăvârşit”, cum se poate ajunge la acest standard prin aplicarea principiului „cereţi şi vi se va da”? 
„Fiecare va găsi ceea ce caută”, am putea să spunem ca o concluzie la finalul vieţilor noastre. Principiul „cereţi şi vi se va da”, înseamnă că s-au luat măsuri suficiente pentru a putea urma calea lui Dumnezeu, că nu există nici o raţiune obiectivă, nici o scuză pentru a nu da atenţie harului lui Dumnezeu şi ofertei pe care El ne-o face pentru mântuire. Desăvârşirea pe care El ne-o cere nu este ceva imposibil şi este mai mult decât ce ne închipuim de regulă când rostim aceste cuvinte. Evitând capcana perfecţionismului omenesc, desăvârşirea cerută de Dumnezeu este darul pe care El ni-l oferă prin intermediul credinţei în Isus Hristos. 
  
Î. La ce se referă această capcană a perfecţionismului omenesc? Cu ce se deosebeşte de desăvârşirea oferită de Dumnezeu? 
Perfecţionismul omenesc a fost vizibil prin învăţătura şi practicile fariseilor, care şi-au creat un standard propriu de desăvârşire, ignorând neprihănirea pe care Dumnezeu ne-o oferă prin credinţă, manifestată prin iertare şi transformare, sau naştere din nou, prin Duhul Sfânt. Acest gen de perfecţionism conduce la o falsă ucenicie, o falsă iubire, o falsă smerenie, conducând la duplicitarismul denunţat de Domnul Hristos. În opoziţie, desăvârşirea oferită de Dumnezeu înseamnă să primeşti caracterul lui Hristos prin intermediul credinţei şi să exerciţi trăsăturile Sale sfinte prin intermediul propriei vieţi, ca dovadă a primirii Duhului Sfânt în inimă, în suflet. 
  
Î. În concluzie, ce înseamnă să fii făcut desăvârşit prin jertfa şi meritele lui Isus Hristos? 
Acest lucru înseamnă să accepţi ceea ce Dumnezeu îţi oferă, iertarea de păcat în baza jertfei lui Hristos, şi să Îl urmezi, crescând în asemănare cu sfinţenia Sa, cerând acele lucruri bune ce se regăsesc în fiecare trăsătură de caracter descoperită de Sfintele Scripturi cu privire la Dumnezeu, adică: bunătate, iubire, lepădare de sine, smerenie, iertare şi altele în felul acesta, lucruri împotriva cărora nu există „lege” care să le condamne. Aceasta înseamnă aplicarea directă şi vie a principiului îndreptăţirii prin credinţă, ce are drept rod sfinţirea. Aceasta este desăvârşirea oferită de Dumnezeu şi de aceea să ne grăbim să primim acest har şi să rămânem ancoraţi în el de-a lungul întregii vieţi. 
1.     A fi preschimbat prin iubirea lui Dumnezeu. 
2.     A dovedi un spirit de iertare şi de smerenie. 
3.     A primi harul lui Dumnezeu şi a cere împlinirea făgăduinţelor Sale privind preschimbarea noastră după chipul Său. 
  
Referinţă Bibliografică:
Desavarsirea oferita de Dumnezeu / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 190, Anul I, 09 iulie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.
 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX DE ARTICOLE AUTOR

 
 
CLASAMENT
DE POEZIE

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!