CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Recenzii >  


Autor: Cristina Maria Necula         Publicat în: Ediţia nr. 482 din 26 aprilie 2012        Toate Articolele Autorului

Cristina Maria NECULA - OCTAVIAN CURPAŞ ŞI EXILUL ROMÂNESC
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
O nostalgie şi o chemare a patriei cuib.  
O călătorie si o regăsire a sinelui în străinătate.  
 
Fascinaţia povestirilor din cartea „Exilul românesc la mijloc de secol XX” (Paşoptişti români în Franţa, Canada şi Statele Unite), Editura Anthem, Arizona, 2011, aparţinând scriitorului şi publicistului Octavian Curpaş, cade sub incidenţa darului povestirii, originalitătii şi genialităţii spiritului artistic autohton, specific românesc, revelând ecouri din universul nuvelelor lui Caragiale, cât şi din universul povestirilor lui Ion Creangă, Mihail Sadoveanu.  
 
Prin harul povestirii, prin intuiţia psihologiei oamenilor, scriitorul întemeiază ontologic destine, universuri biografice, care sunt rezultatul relatărilor ample ale „povestitorilor” care, ca şi în Hanu Ancuţei de Mihail Sadoveanu, vin, la „hanul” de suflet al lui Octavian Curpaş, să-şi istorisească propriile vieţi din existenţa lor în lumea exilului pe meleagurile exotice ale făgăduinţei promise, ale aspiraţiilor împlinite, să-şi mărturisească dorul de patria-cuib, de ţara natală păstrată cu sacralitate în „casa” sufletului.  
 
Cartea „Exilul românesc la mijloc de secol XX” se constituie, metaforic vorbind, ca un „HAN”, ca o naraţiune – cadru, ca o povestire în ramă, deoarece naraţiunile de sine stătătoare, subcapitolele, sunt încadrate înt-o altă naraţiune, prin procedeul inserţiei. Cartea este un fel de centru al lumii, loc de întâlnire al diferitelor destine care nu se izbesc însă de zidurile hanului-cetate din povestirea sadoveniană, ziduri care au valoarea simbolică a graniţelor dintre lumea realului şi lumea povestirii.  
 
Toamna aurie din Hanu Ancuţei a devenit toamnă târzie în jurnalul nostalgic al pictorului Nea Mitică, pe numele adevărat Dumitru Sinu: „Nea Mitică, pe numele său Dumitru Sinu, părăsise România în 1948. Avea să îmi povestească însă, mai târziu, despre plecarea sa din ţară. Dacă tot trebuia să vorbească despre trecut, ce altceva îi era mai aproape de suflet decât satul în care văzuse lumina zilei, într-un sfârşit de toamnă târziu, chiar de ziua Sfântului Andrei, 30 noiembrie 1926” (Cap.1. subc. Satul meu, grădină dulce).  
 
Spaţiul povestirii, la Octavian Curpaş, nu mai este mitic, nu mai este o imagine a paradisului pierdut din opera sadoveniană, ci cade sub incidenţa realităţii, sub semnul paradisului descoperit, „regăsit”, în lumea exilului. Spaţiul e bine precizat chiar din titlu: Franţa, Canada, Statele Unite. Aici s-au exilat şi de aici vin „paşoptiştii” - povestitori care, spun fiecare, ca şi la Sadoveanu, „o poveste cum n-am mai auzit” (după cum promite, la Sadoveanu, Comisul Ioniţă), originală, personală, reală: „La ora stabilită am sosit la locul de întâlnire, unde nea Mitică mă aştepta deja. Ne-am aşezat la o masă şi am comandat câte ceva. Ne-am antrenat într-un dialog plăcut, deschis, care parcă prevestea că vor mai urma multe astfel întâlniri între noi. Aşa a şi fost! Din vorbă în vorbă, am ajuns la vremurile de demult. ( ... ) Intuiam că ceea ce voi afla va fi interesant şi pentru mine, dezvăluirile sale vor fi inedited. ( ... ) Aveam în faţa mea un român, care vieţuia de mulţi ani dincolo de graniţele României, şi căruia îi simţeam dorinţa sinceră de a-mi dezvălui lucruri, poate neştiute de nimeni, despre viaţa şi experienţa sa din exil” (Cap1. subc.Un prânz cu nea Mitică).  
 
Povestirile au valoarea unor documente, fiecare povestire este echivalentă cu un jurnal autobiografic care cuprinde istoria unor vieţi. Timpul povestirii nu mai este magic, nu mai reconstituie o lume care stă sub semnul vârstei de aur, ci este real: „la mijloc de secol XX”. Nu mai este utilizată tehnica homerică a ascunderii unor date spaţio-temporale relativ precise îndărătul unor imagini care par să ţină de fabulos.  
 
Faptele epice din cartea autorului Octavian Curpaş evocă experienţe profesionale, de familie, de dragoste, de căutare a sinelui, experienţe reale relatate cu bucuria împlinirilor în universal exilului. Personajele nu sunt fictive, ci sunt ipostaze epice ale oamenilor reali cu o viaţă personală autentică. Nea Mitică pare a fi un personaj caragialian metamorfozat într-un erou cu o biografie complexă în lumea americană. În istoria vieţii sale apar „prieteni” care din oameni reali, cu propria viaţă autentică, devin personaje de poveste. Legăturile de prietenie ale lui Nea Mitică par să se explice caragialian „Las'că rezolvă domn Mitică!”.  
 
Exilul nu înseamnă pentru nici un personaj o înstrăinare de ţara de suflet şi din suflet, de România. Exilul din secolul XX nu este un exil propriu-zis, dar, poate, aminteşte de diaspora românească din timpul lui Mircea Eliade , Nae Ionescu, Petru Dumitriu. Nu poate fi vorba nici de o „autoexilare” din spaţiul cultural mioritic, nici de o „părăsire” a patriei-cuib, ci, mai degrabă, de o „plecare” din plaiul însufleţit de dorul românesc purtat peste oceane în inimile românilor. Îndepărtarea de România îmbină dorul de ţară cu dorul, sau, mai exact, cu dorinţa de afirmare a personalităţii zămislite în spaţiul doinei, spaţiu ondulat mioritic-în accepţia lui Lucian Blaga - între deal şi vale, cu voinţa a ceea ce Mircea Eliade numea „aflarea de sine” nu te poţi întrece fără compromitere. A fi compromis înseamnă a fi viu, tânăr, harnic, neliniştit cu ochii fascinând a ţintă, cu pumnii strânşi, cu genunchii palpitând în aşteptarea semnalului de fugă.(...) Compromiterea e rezultanta celor două linii cardinale de forţă din câmpul magnetic al Republicii noastre: libertatea şi originalitatea.  
 
E cel dintâi pas către aflarea de sine ( ... ) „Dacă în suflet se frământă acel aluat al personalităţii, dospit cu acel prea plin care izbuteşte întotdeauna să înspăimânte mediocritatea, oricâte negaţii te vor epuiza, pentru că negaţiile izvorate dintr-un efectiv omenesc, sunt ele înseşi afirmaţii, creaţii pozitive” (Mircea Eliade - Profetismul românesc, vol.I., Editura Roza vânturilor, Bucuresti, 1990, p.84)  
 
Modele ale avântului profetic eliadesc, personajele cărţii lui Octavian Curpaş mărturisesc acest prea plin sufletesc care i-a determinat să plece, împlinind profetismul românesc, dintr-o ţară în altă ţară. Pentru Mircea Eliade, scrisul reprezintă o posibilitate de a reveni, pe calea imaginaţiei, în ţinutul miraculos al copilăriei şi al adolescenţei. Aducând un elogiu limbii române, scriitorul afirma: „pentru orice exilat, patria e limba maternă pe care continuă să o vorbească. (...) Nu este vorba, deci, numai de o patrie exclusiv interioară, onirică.” (Mircea Eliade, Încercarea labirintului, Editura Dacia, Cluj-Napoca,1990, p.43). Din perspectiva acestei afirmaţii, se poate vorbi de o prezenţă veşnic vie a patriei în imaginaţia istoricului religiilor, patrie pe care, prin această prezenţă, nu a părăsit-o niciodată. Limba română a devenit un substitut al patriei-cuib. Eliade motivează conştiinţa apartenenţei la neamul românesc, dar şi dorinţa sa de integrare în cultura poporului român: „Cred că nu puteam să scriu literatură decât în româneşte. (...) N-am vrut să mă simt deloc un exilat, un om rupt de neamul lui, un om care începe o nouă carieră.” (apud Adrian Păunescu, Sub semnul întrebărilor, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1979). În Occident, Eliade se consideră a fi „un fragment”.  
 
La Octavian Curpaş, parcă, prin povestire, exilul se anulează. Rămâne o fiinţare a povestitorilor pe tărâmul sacru al patriei-cuib. Ca şi la Eliade, povestitorii trăiesc „nostalgii fericite”, revelând un mit al patriei. Confesiunile amintesc de ceea ce, prin trecerea de la o religie la alta Steinhardt numea „Primejdia mărturisirii”: „Să vorbeşti despre trecerea de la o credinţă la alta, să lămureşti prin semne sau semnificaţii ceea ce ţine de har, inefabil şi taină este oare cu putinţă? Să spui de ce, să dai un răspuns precis şi clar? (...) S-ar zice că e o chemare încă nedesluşită, încă îndepărtată, care totuşi se face din ce în ce mai perceptibilă mai descifrabilă, mai urgentă, pană ajunge a se preschimba în goarna mobilzării generale.” (Nicolae Steindhardt, Primejdia mărturisirii, cap. Mărturisire, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002,p.171).  
 
Cred că primejdia constă în înţelegerea raportului dintre aspiraţii şi împlinirea lor, între cerere şi ofertă sau ,mai degrabă, în înţelegerea a ceea ce criticul Paul Cornea numea raportul dintre „modele mentale” şi „iluzii cognitive” (Paul Cornea, Interpretare şi Raţionalitate, Editura Polirom, 2006, p.438).  
 
„Aflarea de sine” demonstrează că experienţa plecării din ţară nu este o dezamăgire, nu este o „iluzie cognitivă” ci întâlnirea cu „modelul mental”, o împlinire a prea plinului sufletesc, o regăsire a sinelui. Personajele demonstrează, în variatele lor confesiuni, că orizontul aşteptării a fost pozitiv, că experienţa exilului nu e o aruncare în neant, ci o „chemare” în labirintul existenţial, în sensul căutării acelui centru care să dea un sens real vieţii, să anuleze hazardul, nonsensul, să facă din viaţă un potenţial de neogeneze, de noi semnificaţii care să aducă existenţa emigranţilor la adevărata ei lumină şi valoare. Exilul românesc în secolul XX devine o regăsire a sinelui „paşoptistului” - mărturisitor care rămâne cu nostalgia şi „chemarea”, „patriei-cuib” şi care înţelege că „Dumnezeu s-a născut în exil”.  
 
Cristina Maria NECULA  
aprilie 2012  
 
 
 
Referinţă Bibliografică:
Cristina Maria NECULA - OCTAVIAN CURPAŞ ŞI EXILUL ROMÂNESC / Cristina Maria Necula : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 482, Anul II, 26 aprilie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Cristina Maria Necula : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Cristina Maria Necula
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!