CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Manuscris > Lucrari >  


Autor: Vavila Popovici         Publicat în: Ediţia nr. 702 din 02 decembrie 2012        Toate Articolele Autorului

CORUL „TENEBRAE” (TENEBRAE CHOIR)
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
„Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos” 
  
Apostolul Pavel (2 Tim.2:8) 
  
Muzica bisericească pe care o ascultăm în marile biserici, în preajma Altarelor, într-o atmosferă de sobrietate mistică, are întotdeauna o intonaţie de o frumuseţe rară.  
  
În data de 4 noiembrie 2012, în Catedrala Universităţii Duke, (Duke University Chapel) din Durham, Carolina de Nord, am putut asculta un concert de muzică religioasă - Corul TENEBRAE -, subtitrat „Rahmaninov şi tradiţia Rusă Corală”.  
  
Catedrala construită între anii 1930 şi 1935 este impresionantă. Poziţionată în inima campusului vestic al universităţii, măsoară 291 feet lungime, 63 feet lăţime şi 73 feet înălţime, neţinând cont de înălţimea turnului. Este un exemplu de arhitectură neo-gotică în stil englezesc, caracterizată prin arcuri mari, bolţi nervurate şi contraforturi care permit crearea unor spaţii mari şi deschise, neîntrerupte de coloane pentru susţinere. A fost construită din piatră vulcanică, cunoscută ca piatră albastră de Hillsborough şi are 17 nuanţe de la ruginiu la gri. Ferestrele bisericii - 77 la număr - au sute de vitralii frumoase cu figuri şi scene biblice. Băncile din interiorul bisericii asigură locuri pentru 1600 persoane. În interior au fost instalate două orgi, prima în 1976 - „Flentrop” - şi cea de a doua, de dimensiuni mai mici, „Brombaugh” în 1996.  
  
Aici se ţin slujbele liturgice în fiecare duminică, la care participă şi corul universităţii, unul din cele mai mari şi active coruri din ţară, fiind constituit din 150 de membri - studenţi din facultăţi, cadre didactice dar şi alţi cântăreţi de la Universitatea Duke şi comunitatea din Durham. 
  
Muzica religioasă de concert face parte din muzica cultă şi unul din genurile sale este concertul coral pe care l-am ascultat în această Biserică cu acustică divină. Pe poteca care urca spre Biserică, crengile firave ale copacilor se agitau fermecător de asimetric şi blând; lumina zilei scăzuse simţitor; sufleteşte eram pregătiţi pentru o seară cu muzică liturgică. 
  
Am intrat în Biserică, am găsit câteva locuri libere, am privit interiorul bisericii, crucea luminată şi cele trei scene biblice din Altar şi ne-am bucurat de tăcerea prevestitoare a unei „furtuni” magice.  
  
La ora anunţată, cinci după amiază, a început concertul programat TENEBRAE CHOIR (Corul Tenebrae), sub conducerea directorului artistic Nigel Short. Programul a inclus muzică liturgică cu preponderenţă a compozitorilor ruşi. 
  
Dinspre pronaosul Bisericii tăcerea a fost spartă, spaţiul străpuns de sunetele unei voci puternice de bas, cântând piesa All-Night Vigil (Privegherea de toată noaptea) de Serghei Rahmaninov: „Amin! Veniţi şi vă închinaţi Domnului! / Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru şi Dumnezeul nostru ... ” cântat în limba slavă bisericească şi de către ceilalţi corişti care au apărut pe rând şi au traversat Biserica înaintând spre altar în semi-întunericul Bisericii, unul câte unul, ţinând fiecare partitura în mâini, luminată de două lămpi de neon fixate de partitură. Ajunşi în faţa altarului, au început să cânte în limba slavonă Great Litany (Marea Liturghie) a lui Rahmaninov, în întregime, un canon realizat între diacon şi cor: „Binecuvântată să fie Împărăţia Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi-n vecii vecilor! – Amin! – În pace să ne rugăm Domnului. – Doamne miluieşte! – Pentru pacea Domnului şi salvarea sufletelor noastre, să ne rugăm. – Doamne miluieşte!...” Iar noi, ascultătorii, ne-am integrat în acel dialog cu divinitatea ... Au urmat piesele lui Rahmaninov: The Cherubic Hymn (Imnul Heruvic) cântat în limba engleză: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, / Veşnic binecuvântat Domnul Dumnezeu Atotputernic, / Sfânt, Sfânt, Sfânt, / Dumnezeu în trei persoane,/ binecuvântată, binecuvântată Trinitate...", Blazhen muzh (din All-Night Vigil): „Binecuvântat este omul ce nu umblă în sfatul cel rău. Aliluia. Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, iar calea celor răi va pieri. Aliluia ... ”  
  
Piesele lui Rahmaninov - Bogoroditse Devo, Nyne otpushchayeshi - au fost intercalate cu piesele altor compozitori: Chesnokov, Kalinnikov, Mealor, Pärt, Ceaikovski şi Kendov. 
  
Cele 18 voci - soprane, alto, tenori şi başi - au executat o muzică liturgică impresionantă, redând tradiţia rusească. S-au auzit textele în limbile slavonă, engleză şi latină. 
  
Robusteţea muzicii compozitorului, pianistului şi dirijorului rus Serghei Vasilievici Rahmaninov (1873-1943) ne-a impresionat puternic, el fiind considerat unul dintre ultimii reprezentanţi ai romantismului în muzica clasică rusă. Influenţat de Ceaikovski, Rimski-Korsakov şi alţi compozitori ruşi, muzica lui are un lirism pronunţat, expresivitate, ingeniozitate, precum şi o paletă de tonuri bogat colorate. În timpul Revoluţiei ruse din 1917 pierzând averea, a plecat din Petrograd la Helsinki şi un an mai târziu, în statele Unite. Între 1918 şi 1943 a trăit în Statele Unite, dar şi în Elveţia, completându-şi activitatea cu doar şase compoziţii.  
  
Rahmaninov a scris lucrări pentru pian şi orchestră, concerte, Rapsodia pe o temă de Paganini, simfonii, precum şi alte lucrări orchestrale, lucrări pentru pian solo care includ 24 Preludii şi care traversează toate cele 24 chei majore şi minore, sonate pentru pian, lucrări pentru două piane, patru mâini, Rapsodia Rusă. A mai scris lucrări corale, printre care Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur şi Privegherea de toată noaptea, cunoscută sub numele de Vecernie, sau All-Night Vigil, aceasta din urmă fiind una dintre lucrările sale cele mai apreciate, influenţată de cântece ruseşti ortodoxe, lucrare în care a reprodus sunetele foarte variate ale clopotelor. Rahmaninov a dorit ca această piesă să fie cântată la înmormântarea lui. A murit în 1943, în Beverly Hills, California, înainte de a împlini 70 de ani. Un cor a cântat Privegherea de toată noaptea la înmormântarea lui. A vrut să fie îngropat în Elveţia, dar condiţiile din cel de al doilea război mondial au făcut ca această cerere să nu poată fi îndeplinită şi a fost înmormântat la New York.  
  
Nu pot încheia fără a-i creiona sumar şi pe ceilalţi compozitori ai pieselor ascultate: Pavel Grigorievici Chesnokov ( 1877-1944, Moscova ) a fost de asemenea un compozitor rus, dirijor de corală şi profesor. El a compus peste 500 corale, dintre care peste patru sute corale sacre, finalizate până la vârsta de 30 ani, adică până în preajma revoluţiei ruse, deoarece sub regimul comunist nimeni nu a avut dreptul să producă orice formă de artă sacră. Ca atare, a mai compus o sută de coruri laice. Catedrala din Moscova, în care el a dirijat corurile, a fost distrusă. Acest lucru l-a afectat atât de mult, încât a încetat definitiv să mai compună. Am ascultat piesa lui - Izhe Heruvimi, op.9:No.7, impresionantă prin acel final: „ ... noi suntem aproape de a primi Împăratul tuturor, escortat invizibil de ceata de îngeri./ Aliluia, aliluia, aliluia!”(piesa cântată în limba slavonă) şi Sveti tihi (lumină lină), Op.9: No.21 cu finalul: „O, Fiu al lui Dumnezeu, întreaga lume Te glorifică!”. 
  
Vasily Kalinnikov(1866- 1901) a fost compozitor, dirijor şi pianist; piesa ascultată în limba engleză a fost - I will love thee (Te voi iubi): „Te voi iubi, oh, Doamne, tăria mea./ Domnul este stânca mea, cetatea mea ... ”  
  
Paul Mealor, născut în 1975 la North Wales, a studiat la Universitatea din New York, apoi a studiat compoziţia la Copenhaga, la Academia Regală de Muzică. Din 2003 a devenit profesor la Universitatea din Scoţia. Primul său album se intitulează „O lumină Tender” - o colecţie de imnuri sacre corale. Am ascultat trei piese în latină: Salvador mundi (Salvatorul lumii), în care s-a auzit strigătul – „Deus noster” unei superbe voci de soprană, rămânând cu vibraţia corzii timp de câteva secunde bune şi care a fost precum penetrarea unei raze de lumină prin întuneric; Locus iste (Acest loc), în care am putut remarca un registru mai amplu; şi Ubi caritas et amor - o lucrare caldă, liniştită: „Unde este caritate şi dragoste, acolo este Dumnezeu. Dragostea lui Hristos ne-a adunat într-unul singur. / Să ne bucurăm şi să fim mulţumiţi./ Să ne temem şi să iubim pe Dumnezeu cel viu./ Şi să ne putem iubi unul pe altul, cu o inimă sinceră. Amin." Piesa „Ubi caritas et amor” a avut premiera cu ocazia nunţii regale a Prinţului William de Wales cu Catherine Middleton. 
  
Arvo Pärt, născut în 1935, este un compozitor estonian, unul dintre cei mai de seamă compozitori de muzică sacră. Sursa de inspiraţie a muzicii sale este cântul gregorian. Din cauza regimului sovietic a emigrat întâi la Viena şi apoi s-a stabilit în Berlin. Opera sa se împarte în două parţi, una în stil neo-clasic, influenţată de Şostakovici, Prokofief şi Bartok, cea de a doua în care el foloseşte sunetele clopotelor, o muzică caracterizată prin simple armonii, note singulare care constituie baza armoniei Vestice. Sunt lucrări de Tintinnabuli (un procedeu al compoziţiei muzicale descoperite de el), ritmări simple şi care nu schimbă tempo-ul. În loc de limba natală estonă el foloseşte limba latină sau slavonă utilizate în liturghia ortodoxă. Lucrările sale sunt inspirate de texte religioase. Una dintre ele - The Beatitudes (Fericirile) am putut-o asculta în acest concert. Acordurile orgii auzite în acest cor, au creat o stare emoţională, către sfârşitul piesei corul auzindu-se unduitor de frumos: „Fericiţi cei săraci cu duhul/ că a lor este împărăţia cerurilor ... ” Şi terminându-se cu „Amin.”  
  
Piotr Ilici Ceaikovski (1840-1893) a fost un compozitor rus ale cărui lucrări au inclus simfonii, concerte, opere, balete, muzică de cameră, corală cu texte Ortodoxe Ruse din Sfânta Liturghie. Ceaikovski are un stil personal, inconfundabil. În compoziţiile sale nu a ţinut cont de principiile care au guvernat melodia, armonia şi fundamentele muzicii din Europa de Vest, intrând în contradicţie cu ele şi obţinând originalitate şi succese mari ale publicului. Totuşi, viaţa lui Ceaikovski a fost punctată de crize personale şi chiar de depresie. A murit subit la vârsta de 53 de ani. A scris multe lucrări îndrăgite de publicul muzicii clasice, inclusiv Romeo şi Julieta, cei trei balete (Spărgătorul de nuci, Lacul lebedelor, Frumoasa din pădurea adormită) , Concertul pentru pian, Concertul pentru vioară, simfonii de o rară profunzime şi operele bine cunoscute: Regina de pică şi Eugen Oneghin. În acest program am ascultat Legend The Crow of Roses (Legenda naşterii lui Iisus).  
  
Nikolay Kendov (1871-1940) a fost şi el un compozitor rus de muzică liturgică. Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale este Otche Nash (Tatăl Nostru), cu care s-a încheiat această minunată muzică liturgică: „Tatăl nostru care eşti în ceruri,/ sfinţească-se Numele Tău ... ”, cântată în limba slavonă. Kedrov s-a născut în Sankt Petersburg pe vremea imperiului rus, în familia unui Arhiepiscopului ortodox rus. După Revoluţia din Octombrie a emigrat şi a locuit întâi la Berlin şi apoi s-a stabilit în Franţa. Repertoriul din exil a inclus cântări liturgice ale Bisericii Ortodoxe Ruse.  
  
Muzica este cea mai perfectă formă de comunicare între oameni. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române spunea într-o cuvântare a sa: „Se cunoaşte faptul că muzica, în general, şi muzica sacră în special, este izvor de pace profundă, de bucurie sfântă, dar şi de sănătate sufletească şi trupească. Ascultată în stare de rugăciune, muzica liturgică devine terapie, contribuie la alinarea suferinţei sufletului şi a trupului.” 
  
Închei spunând că există oameni credincioşi, dar şi necredincioşi care atunci când intră într-o Biserică şi ascultă slujba, sau un astfel de concert, izbucnesc în lacrimi. Lacrimile se ivesc uneori din mustrări de conştiinţă, alteori sunt declanşate de sunetul mângâietor sau tulburător al cântului religios, sau, iată - de cele 18 voci superbe care au atins unda binelui şi au adus lumină în sufletele oamenilor veniţi să asculte. 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
CORUL „TENEBRAE” (TENEBRAE CHOIR) / Vavila Popovici : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 702, Anul II, 02 decembrie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Vavila Popovici : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Vavila Popovici
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!