CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Recomanda >  


Autor: Constantin Dram         Publicat în: Ediţia nr. 728 din 28 decembrie 2012        Toate Articolele Autorului

Constantin DRAM - SUB SEMNUL TRECERII
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Un interesant şi bine articulat volum, din perspectiva resorturilor poetice, ne propun Walter Chiurlea, respectiv Margareta Chiurlea; poemele adunate într-o carte comună trimit spre un cogito plasat de la bun început sub semnul unei meditaţii de un lirism fără echivoc, un cogito care trimite la starea neliniştită mereu ce caracterizează sufletele cu adevărat gânditoare, suflete care percep esenţa trecerii prin lume. E o trecere implacabilă, ce mai este dincolo nu este explicitat. Rămân icoane ale unor secvenţe, ale unor clipe, ale unor ani, ale unor lumi. Iar ele se echivalează în poeme: melancolice mai mult sau mai puţin, cu o încărcătură afectivă de netăgăduit, cu scânteierea frumoasă a unor versuri ce depăşesc obişnuita sinceritate. Sunt poeme care relevă, de asemenea, o bună cunoaştere a alfabetului poetic universal, poeme care se pot echivala cu tot atâtea exerciţii de re-curs la o memorie afectivă, singura care rămâne şi contează într-un periplu existenţial, mai lung sau încă aflat la începuturi.  
 
Walter Chiurlea îşi cuprinde poemele într-un „Strigăt 2009”. E, în textele sale, o alternanţă între canoanele moderne şi cele clasicizate ale discursului poetic; intimismul se intersectează cu reflecţii, cu nostalgii ce caracterizează un suflet „pribeag prin tinereţe”, un suflet pentru care viaţa e o căutare şi o aşteptare posibilă dintr-o trecere necalculabilă. Nostalgia nu este însă un simplu vehicul pentru aceste versuri ci, mai degrabă, o stare de fapt acceptată filosofic, pe care autorul o exploatează în texte din care imaginea mamei capătă un statut revelatoriu. O posibilă iubire conjugată cu aceeaşi stare de trecere, într-o sumă de „trecătoare dureri”, apreciere care nu minimalizează nimic, lărgind doar o statistică a acestora.  
 
Margareta Chiurlea, cea care se poate echivala cu un eu poetic de asemenea fixat pe o programatică melancolie a trecerii, îşi dezvoltă în poemele din acest volum o adevărată elegie a timpului, cel care te îndepărtează de singura casă, cea a copilăriei şi a adolescenţei. De aici se înfiripă versuri, unele de o sensibilitate aparte, altele croind imagini demne de reţinut, în care vârsta dintâi respiră prin ochii adumbriţi de trecere printr-un periplu existenţial pe care autoarea îl numeşte undeva „pelerinaj pe gheţuri”. Mărturisesc că în ultima vreme nu m-am întâlnit cu o asemenea intensitate a spiritului elegiac, tot aşa cum, goana funestă spre post-post-post modernitate a multor autori contemporani nu mi-a prilejuit prea des întâlnirea cu imagini poetice lipsite de stridenţă şi investite cu aura unei liricităţi adevărate. Sunt imagini de natură, imagini ale casei, o trimitere la frate, o percepţie a iubirii subtil prelucrate, o cadenţată lin muzică a trecerii spre nu se ştie unde şi când, trecere pe care poeta o acreditează printr-un strigăt trist, sincer şi dezarmant de convingător: „te-am iubit, viaţă”. Depărtarea, întâlnirea, călătoria sunt, de altfel, mărci emblematice ale unei poezii de calitate şi de interes pentru cei care preţuiesc efuziunile lirice adevărate.  
 
Cartea de faţă facilitează, celor care mai au asemenea răgazuri de lectură, şi o întâlnire cu pulsaţiile neştiute ale propriului suflet: iar rostul unei cărţi este să ne aducă aminte de nevoia de sensibilitate şi de înţelegere a trecerii noastre prin lume, raportând-o adesea la trecerea altora, crezând pentru un moment prea scurt, că noi am fi nemuritori.  
 
Conf.Univ. Dr. Constantin DRAM  
Facultatea de litere  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”  
Iaşi  
----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Constantin DRAM: THE MARK OF PASSAGE  
 
An interesting and well-articulated volume, from the viewpoint of poetic scopes, is presented by Walter Chiurlea and Margareta Chiurlea; the poems joined in the same book refer us to a cogito set from the very beginning under the sign of a meditation of unequivocal lyricism, a cogito that reflects the forever restless state which defines truly pensive souls, souls that are able to perceive the essence of the passage through this world. It's an inexorable passage, and there's no further explanation of what lies beyond. They are icons of events, of instants, of years, of worlds. And they amount to poems: more or less melancholic, with an undeniable emotional charge, with the beautiful sparkle of verses that go beyond the usual sincerity. They are poems which also reveal good knowledge of the universal poetic alphabet, poems that can be amounted to as many exercises of resorting to an affective memory, the only one that remains and matters in an existential voyage, be it longer or just at the beginning.  
 
Walter Chiurlea gathers his poems in a “2009 Cry”. In his texts, there is an alternation between the modern and classic norms of the poetic discourse; intimism intersects with reflections and nostalgias that characterize a soul which is ”a wanderer through my own youth”, a soul for which life is a continuous search and a possible expectation in a non-calculable passage. Nostalgia though is not a mere vehicle for these verses, but rather a statu-quo accepted from a philosophical point of view, which the author exploits in texts where his mother's image acquires a revelatory status. A possible love, paired with the same state of passage, in a sum of “passing pains”, assessment that doesn't minimize anything, it only enlarges their evidence.  
 
Margareta Chiurlea, the one who can amount to a poetic ego also set on a programmatic melancholy of the passage, develops in the poems included in this volume a true elegy of time, time which distances you from your only home, the home of childhood and adolescence. This is where the verses originate from, some of them of a special sensitivity, others rendering memorable images, in which the first age breathes through the eyes already shadowed by the passage in an existential voyage the author calls at some point “a pilgrimage on ice”. I confess that I haven't encountered such intensity of the elegiac spirit lately, just as the sinister rush toward post-post-post modernism of many contemporary authors hasn't provided me too often with the opportunity of experiencing poetic images lacking in flashiness and invested with the aura of true lyricism. They are images of nature, of home, a reference to a brother, a subtly elaborated perception of love, music in soft cadence of the passage toward an unknown where and when, a passage accredited by the poetess in a sad, sincere, disarmingly convincing cry: “I've loved you, life”. In fact, the distance, the meeting, the voyage, are all emblematic signs of quality poetry, poetry that is of interest for those who treasure true lyric effusions.  
 
This book also facilitates, for those who still have the leisure to read, a close encounter with the unknown throbs of the self: and the purpose of a book is to remind us of the need for sensitivity and understanding of our passage through the world, often relating it to the passage of others, believing for too brief a moment, that we could be immortal.  
 
Constantin DRAM  
Iaşi, Romania  
 
 
 
Referinţă Bibliografică:
Constantin DRAM - SUB SEMNUL TRECERII / Constantin Dram : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 728, Anul II, 28 decembrie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Constantin Dram : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Constantin Dram
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!