CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Cultural > Marturii >  Colonelul Ion Muţiu, omul care a servit ţara sub patru coroane regale!
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
  
Colonelul Ion Muţiu s-a născut în anul 1891, în comuna Răşinari din judeţul Sibiu. Descinde dintr-o familie care a dat ţării pe marele poet Octavian Goga, căruia îi era nepot după mamă. Bunicul său fusese stegar în armata populară a lui Avram Iancu. După clasele primare, pe care le-a urmat în satul natal, şi-a făcut studiile liceale la Sibiu, iar în 1912 trece Carpaţii, pe la vama Cucului şi se înscrie la facultatea de litere a Universităţii din Bucureşti. După licenţiere îmbrăţişează cariera militară, devenind un distins ofiţer al armatei române. Ca militar de carieră a ajuns până la gradul de colonel, Ion Muţiu făcând în acelaşi timp parte din pleiada de cărturari şi patrioţi transilvăneni care au contribuit la lupta pentru întregirea neamuui, înfăptuirea idealului de veacuri al românilor, Unirea cea Mare de la 1918. 
  
La intrarea României în războiul din 1916-1918, participă circa 30 de mii de emigranţi ardeleni, din care unele regimente au fost integral nimicite. Ion Muţiu, după ce a făcut şcoala de ofiţeri, s-a înrolat cu gradul de sublocotenent în armata română participând la luptele de la Mateiaş-Dragoslavele-Predeal şi Predeluş, ulterior la luptele de la Mărăşeşti, săvârşind fapte de vitejie deosebită pentru care a primit ordinul „Virtutea Militară” şi medalia „Ferdinand I cu spadă”. După terminarea războiului s-a căsătorit cu o rucăreancă, Ortansa Năstăsescu, dintr-o veche familie de moşneni, devenind fiu adoptiv şi activ al acestei frumoase şi străvechi aşezări româneşti şi a Muscelului. 
  
Colonelul Muţiu, în cei aproape 32 de ani de carieră ostăşească, a făcut parte din cadrul Regimentului 30 Dorobanţi cu garnizoana în oraşul Câmpulung Muscel iar apoi, după restructurarea organizatorică a fost numit comandant al Regimentului 4 Dorobanţi-Argeş. Pe parcursul întregi cariere, în ierarhia superioară a armatei române, a activat şi ocupat funcţii de răspundere în următoarele corpuri regimentale şi de comandă: în 1916 la R 83 infanterie; între 1916-1924 la R.6 „Mihai Viteazul”; între 1924-1933 a activat la Marele Stat Major; 1933-1935, la R. 30 Dorobanţi-Muscel; 1935-1937 a activat ca Inspector de Pregătire Militară; 1937-1939, detaşat din nou la Marele Stat Major; 1939, devine Ajutor de comandant la R.30 Dorobanţi; 1939-1940 la R. 26 infanterie, ca ajutor de comandant; între 1941-1943 este numit comandantul R.4 Dorobanţi Argeş; în 1943 îl găsim activând pe lângă Cartierul general al Corpului I de Armată; 1943-1945 este detaşat la Comenduirea Bucureşti, adjunctul Comandantului Comandamentului Militar al Capitalei, care a fost generalul Iosif Teodorescu, cu rădăcini rucărene. 
  
La declanşarea celui de-al doilea război mndial, când mareşalul Ion Antonescu a ordonat istoricul îndemn „Ostaşi, treceţi Prutul!”, col. Ion Muţiu, în fruntea Regimentului 4 Argeş pe care îl comanda a acţionat cu bărbăţie eliberând străvechiul pământ al Basarabiei lui Ştefan cel Mare, ajungând la finele anului 1941 la porţile Odessei, eliberând-o după lupte aprige în luna actombrie. Calităţile deosebite demonstrate pe câmpurile de bătaie în calitatea de comandant al regimentului a fost recunoscută de însuşi mareşalul Ion Antonescu căruia, într-o vizită pe front, i s-a adresat cu apelativul şi aprecierea de invidiat : „Bravo, Muţiule!”, expresie laudativă dar îndreptăţită, care este consemnată pe ordinul de zi al armatei (şi care va fi subliniată şi în dosarul personal de cadre). 
  
Pentru meritele deosebite în întreaga sa activitate militară, a fost apreciat şi evidenţiat cu următoarele distincţii: Ordinul „Steaua României” cu spadă în grad de cavaler cu panglică de „Virtute Militară” în 1916; Ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer în 1924; Crucea comemorativă cu beretele „Dunărea”, „Dobrogea, Carpaţi” 1918-1919; Medalia „Victoria” în 1921; Medalia „Ferdinand I „ în 1924; Medalia „Apărarea Galaţiului” în 1919; Insigna pentru serviciu în R 6 „Mihai Viteazul” în 1933; 
  
Centenarul „Regele Carol I” în 1929; Ordinul „Steaua României” în grad de ofiţer cu spadă şi panglică de „Virtute Militară”. A participat efectiv şi nemijlocit la cele două campanii din cele două Mari Conflagraţii Mondiale, în 1916-1918 şi 1941-1943.  
  
A fost rănit de două ori, în luptele de pe Valea Buzăului şi Valea Prahovei. 
  
În afară de pasiunea pentru istoria patriei, pe care după cum se vede a servit-o cu de- votament şi pilduitor sacrificiu, colonelul Ion Muţiu, veteran al celor două mari războaie a avut şi pasiuni ardente, de o înaltă elevaţiune spirituală, cea de folclorist, începută explicabil încă de pe băncile facultăţii şi continuată, cât timpul şi împrejurările i-au permis, ca şi după pensionare, până la sfârşitul vieţii. Şi, fireşte, cu ramura înrudită folcloristicii, lingvistica.  
  
În anul 1927, Ion Muţiu a fost gratulat cu titlul de laureat al Premiului Uniunii Compozitorilor pentru culegerea sa de folclor, care cuprindea 37 de melodii din alte comune din judeţul de baştină Sibiu, 4 melodii din Făgăraş. A adunat de-a lungul vieţii peste 1200 de doine şi cântece bătrâneşti, culese de prin aproape toate provinciile româneşti pe unde l-au purtat paşii datoriei de ostaş. Intreg acest material documentar a fost strâns cu răbdare şi meticulozitate aproape profesională, într-un răstimp cuprins între 1900 şi 1950, şi aşteaptă negreşit lumina tiparului, cuprinzând un buchet larg şi variat de creaţii, doine vesele, triste, cântece haiduceşti, de cătănie, melodii de hore, melodii bătrâneşti vechi şi foarte vechi, balade, cântece pastorale, doine de munte, de şes, de dor etc. 
  
O altă mare pasiune a lui Ion Muţiu a fost lingvistica. A întocmit chiar un „Dicţionar al neologismelor din limba română”, încă nepublicat însă vădind preocupările sale certe şi care i-au îndreptat primii paşi spre litere. S-a săvârşit din viaţă în 1975, la o vârstă venerabilă, marcată în ultimii ani de pasivitatea autorităţilor de a-i recunoaşte meritele integrale incontestabile puse în sluja servirii şi apărării patriei. Ba, mai mult, îm1984, la o percheziţie făcută de securitate în casa socrilor săi din Rucăr, în urma prăbuşirii casei acestora datorată greutăţii zăpezilor căzute în acel an, au fost confiscate urmaşilor săi lada de companie - în care au fost scoase la iveală toată „agoniseala şi comoara documentară” pe care reuşise să le asigure cât de cât pentru a le transmite generaţiilor viitoare,: peste 500 documente inedite de o excepţională valoare privind luptele din primul război mondial din regiunea Câmpulungului de Muscel şi din cele ale Transilvaniei. .  
  
Documentele au fost confiscate de către fostul căpitan N. Duţescu, din cadrul Miliţiei judeţene Argeş. Valoarea lor a fost consemnată în ziarul „Secera şi Ciocanul” nr.6794 din 21 iunie 1985, publicaţia interpretând abuzul drept „donaţie a familiei Muţiu”(!)...  
  
Urmaşii săi, cei şase copii, crescuţi în spiritul vibraţiei patriotice şi a valorilor moralei creştine au primit o educaţie aleasă, deprinsă cu umilinţa, onestitatea şi dreptatea, în cultul negreşit al muncii şi respectului faţă de semeni şi de demnitatea lor. Oricine ar fi şi oriunde s-ar afla. Toţi cu studii superioare, specialişti apreciaţi în domeniile lor de activitate şi pe care îi amintim succint mai jos: Voichiţa, profesoară, scriitoare apreciată; Ion, arhitect, prozator de prestigiu şi original în tot ce scrie sau întreprinde, cu simţul măsurii înăscute, bun sfătuitor şi prieten inegalabil, autor a mii de pagini de schiţe, povestiri, nuvele, adunate şi publicate în majoritate în regie proprie, plus sute de pagini de manuscris care aşteaptă lumina tiparului şi un sponsor iubitor de cultură şi recunoscător de osârdie scriitoricească.; Rodica, pictoriţă; Şerban, inginer şi istoric, autor de studii şi cărţi din acest domeniu; Dinu, profesor; Radu, geolog, artist liric şi poet; Cu toţii, îndrăgostişţi de meleagurile rucărene. 
  
Colonelul Muţiu, în afara calităţilor militare de excepţie a fost şi autor de scrieri din domeniul militar, istoric, folclor muzical, lingvistic şi beletristică. Dintre scrierile istorice amintim: „Desfăşurarea luptelor în zona Câmpulung şi în Transilvania în primul război mondial (manuscris aflat în arhivele militare din Piteşti); Tactica de luptă dincolo de Nistru; Beletristică: Urmaşii dacilor(1917), La urşi pe Negoiu(1922), Ochi de vultur(1922), Armă necunoscută(1942), Un trecător – Matusalem(1929), Completări la monografia Răşinarilor.  
  
Atât în activitatea militară cât şi după pensionare, col. Ion Muţiu a intrat în contact şi a avut relaţii strânse şi dezinteresate cu multe personalităţi ale timpului: Regele Carol I, după trecerea Carpaţilor în 1912, cu Regele Ferdinand Întregitorul, la numirea ca membru al Ordinului „Coroana României” în 1924, cu Regele Carol al II lea când i se conferă medalia Ferdinand I, cu spadă, în 1931 pentru voluntarii ardeleni., cu Regele Mihai I, în 1941, cu ocazia vizitei Suveranului pe front în Transnistria, cu generalul Ion Antonescu, la aniversarea pentru acordarea gradului de general de divizie.  
  
Ceilalţi, capete neîncoronate, dar arhangheli ai spiritualităţii şi românismului prin measjul şi valoarea inestimabilă a operei lor: Octavian Goga, consătean şi rudă de sânge, Tudor Arghezi, prin corespondenţă şi întâlniri, Nicolae Iorga, prin audierea de cursuri la Universitatea Bucureşti, Ion Ilcuş, general, ministru apărării, consătean, naş al fiului său, Gheorghe Eminescu, nepotul lui Eminescu, scriitor, camarad de arme pe front (acesta a scris istoria lui Napoleon Bonaparte).  
  
Deviza întregii sale vieţi ar putea fi sintetizată în sintagma „DUMNEZEU, Ţara şi Familia!”. Pe toate le-a servit cu cinste, demnitate şi le-a transmis celor 6 copii ai săi. A murit în sărăcie, nedreptate şi durere. 
  
Colonel(r),  
  
Gheorghe(Gogu) RĂDESCU 
  
 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Colonelul Ion Muţiu, omul care a servit ţara sub patru coroane regale! / George Nicolae Podişor : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 229, Anul I, 17 august 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 George Nicolae Podişor : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de George Nicolae Podişor
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!