Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RECOMANDĂ PAGINA

REDACŢIA

CLASAMENT
DE PROZĂ

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE PROZĂ


Home > Cultural > Ecouri > Mobil |   


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 177 din 26 iunie 2011        Toate Articolele Autorului

Calea adevarului si iubirii intotdeauna invinge
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Vom explora mai departe alte afirmaţii cu privire la lupta dintre bine şi rău ce se dă în interiorul şi exteriorul nostru. Însă cu siguranţă că în cele din urmă adevărul şi iubirea lui Dumnezeu vor învinge. 
  
„Să ne aducem aminte că de-a lungul întregii istorii, calea adevărului şi iubirii întotdeauna a învins în cele din urmă. Au existat oameni răi şi tirani, ce păreau a fi pe moment invincibili, dar în final toţi aceştia au căzut. Gândiţi-vă că nu numai o singură dată s-a întâmplat acest lucru, ci întotdeauna acest gen de persoane au căzut.” – Mahatma Gandhi 
  
Este adevărat că la scara istoriei „calea adevărului şi iubirii întotdeauna a învins în cele din urmă”? S-a verificat acest principiu de-a lungul veacurilor? 
Dacă vom studia istoria umanităţii, vom constata cu uşurinţă faptul că toate culturile sau civilizaţiile care s-au degradat moral au încetat să mai existe la un anumit moment. Uneori, chiar şi la atingerea apogeului dezvoltării, dacă degradarea morală depăşea o anumită limită, respectivele civilizaţii dispăreau în mod neaşteptat. Am putea spune că există o lege a istoriei şi a universului ce nu permite ca omul să depăşească o anumită măsură a răului. Nu trebuie să fii creştin pentru a putea vedea toate aceste lucruri, dar dacă ai credinţă în Dumnezeu, atunci îţi vei da seama cu uşurinţă că este vorba de intervenţia Creatorului universului asupra istoriei acestui pământ. Înţelegem că Dumnezeu controlează tot ceea ce se întâmplă pe pământ, astfel încât „calea adevărului şi iubirii” să învingă în cele din urmă, iar răul să fie eradicat pe deplin. 
  
De ce există dorinţa de a stăpâni asupra celorlalţi? De unde vine simţământul de invincibilitate pe care oamenii caută să îl propage asupra celor peste care stăpânesc? 
În natura noastră interioară există principii bune şi rele ce se luptă pentru supremaţie, fapt pentru care trebuie să fim de fiecare dată atenţi asupra alegerilor pe care le facem. Atunci când principiile negative ne domină, dorinţa de a stăpâni peste ceilalţi începe să se facă simţită, conducând la un comportament corupt şi imoral. Mai mult decât atât, simţământul superiorităţii aduce cu sine şi o degradare a imaginii de sine, astfel încât nu te mai vezi în adevărata lumină. Ai impresia că eşti invincibil, un fel de dumnezeu, ce dictezi asupra celorlalţi şi de fiecare dată nu faci altceva decât să încerci să îţi domini semenii, zdrobind orice împotrivire. Dictatorii din sferele înalte ale puterii au fost de regulă despoţi încă de la începutul avansării lor pe scara socială. Trebuie să fim atenţi pentru a reprima astfel de tendinţe când le depistăm în interiorul nostru. 
  
Din ce cauză toţi oamenii „răi şi tirani” au căzut în cele din urmă? De ce un astfel de comportament este în cele din urmă sancţionat? 
Răutatea şi tirania merg mână în mână, astfel că nu putem spune că una poate fi separată de cealaltă. Însă trebuie să nu uităm că Dumnezeu nu a abandonat planeta Pământ, şi prin urmare, legile pe care le-a pus se împlinesc. Atunci când cineva cedează tentaţiei puterii, în mod clar se pune în afara acţiunii legilor binelui, iar sancţionarea este sigură, chiar dacă ea întârzie o vreme. Acest lucru se întâmplă fiindcă legile pe care Dumnezeu le-a pus în natură şi în societate nu permit un astfel de comportament pe termen lung. Există o perioadă de „graţie”, în care omului i se transmit mesaje să îşi rectifice atitudinea şi faptele, dar dacă nu se întâmplă nici o schimbare, judecata nimicitoare este sigură. Cred că nu trebuie să avem îndoială asupra faptului că Dumnezeu intervine pentru a nimici răul, acest lucru fiind vizibil şi la scara istoriei. Ar fi bine să învăţăm acest principiu, pentru a nu ne trezi în situaţia de a fi nimiciţi la a doua venire a lui Hristos, ba chiar şi până atunci. 
  
Se poate spune că „întotdeauna acest gen de persoane rele au căzut”? La ce fel de cădere ne putem gândi din punctul de vedere al perioadei în care au trăit, precum şi prisma judecăţii finale a lui Dumnezeu? 
Există o decădere prezentă ce se întâmplă de fiecare dată când principiile răului conduc pe un om sau chiar o naţiune. Nu există o prosperitate durabilă cât timp se încalcă principiile binelui, ce sunt puse la baza existenţei întregului univers. Pentru o vreme, se pare că nu contează prea mult de ce parte eşti, fiindcă dacă ai putere, poţi face tot ce doreşti. Acesta este mirajul puterii, o înşelăciune căreia îi putem cădea pradă, dacă nu suntem sub influenţa Duhului Sfânt. Dar judecata divină este sigură, atât în aspectele ei prezente prin dureri şi suferinţe de tot felul, cât şi la final, când orice formă de rău va fi nimicită de pe pământ. 
  
Apocalips 19:11,16 „Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamă Cel credincios şi Cel adevărat, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.” 
  
Cine este persoana descrisă ca venind pe un „cal alb” prin „cerul deschis” deasupra pământului? Când se va întâmpla acest eveniment? 
Din context se poate cu uşurinţă constata că persoana descrisă stând pe un cal alb, nu este altcineva decât Domnul Hristos la a cea de-a doua Sa venire. Privind către viitor înţelegem că binele va învinge în cele din urmă, iar toţi tiranii şi oamenii răi vor fi nimiciţi de pe pământ. Această lucrare de la finalul istoriei nu este altceva decât aplicarea judecăţii ce a fost amânată pentru a se oferi timp de întoarcere şi pocăinţă. „Calul alb” semnifică puritatea Celui care judecă, acea curăţie extraordinară a Celui ce stăpâneşte în ceruri şi pe pământ, a Celui dispreţuit de toţi tiranii şi de către toţi oamenii răi de pe pământ. El nu S-a schimbat niciodată, iar faptul că oamenii credincioşi au fost persecutaţi şi aparent înfrânţi, a fost doar o realitate trecătoare, care atunci va fi depăşită. 
  
De ce este numit Domnul Hristos ca fiind „Cel credincios şi Cel adevărat”? Ce fel de domnie va veni El să instaureze pe pământ? 
Domnul Hristos este credincios fiindcă Îşi împlineşte făgăduinţele şi nu lasă ca nimic din ce a zis să fie uitat. El este şi adevărat, fiindcă în Persoana Sa sunt întruchipate toate principiile ce stau la temelia întregului univers. Nimic din ce există nu poate să contrazică natura Sa desăvârşită, care se constituie ca reper unic şi indestructibil pentru întreaga eternitate. Domnia pe care o va instaura pe pământ va fi veşnică şi va fi caracterizată de domnia deplină a binelui, răul fiind exclus cu desăvârşire. Putem spune că atunci, legea binelui ce învinge răul se va împlini pe deplin şi pentru totdeauna. Pare incredibil acest lucru, dar împlinirea este sigură, fiind garantată de către Dumnezeu. 
  
Ce înseamnă că „El va judeca şi va lupta cu dreptate”? Cu cine se va lupta El la a doua Sa venire? Se aplică această luptă şi în prezent? 
Domnul Hristos S-a luptat de-a lungul veacurilor cu orice formă de rău ce a existat pe pământ, dar la final El va distruge orice urmă a acestuia, astfel că doar cei care s-au curăţit prin intermediul aplicării planului de mântuire vor mai rămâne pe pământ. Lupta Sa este împotriva oricărui principiu rău ce acţionează pe pământ. El este vrăjmaşul de prim rang al oamenilor răi, al tiranilor, al oricărei forme de nelegiuire. În harul Său a căutat să câştige de partea Sa pe cei ce Îi erau vrăjmaşi, dar dacă se persistă în nelegiuire, harul Său devine foc nimicitor. Să nu ne jucăm niciodată cu Dumnezeu sau cu Domnul Hristos. Judecata Sa este sigură, la fel ca mântuirea Sa. Să nu uităm vreodată acest lucru. Datorită timpului de har pe care îl trăim, avem tendinţa de a amâna întoarcerea deplină la El, dar costul final va fi teribil, iar cei care vor constata acest lucru vor fi îngroziţi. 
  
De ce se menţionează că Domnul Hristos este „Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor”? Se aplică acest titlu şi în timpul de faţă? Ce consecinţe derivă din acest aspect? 
Titlul de „Domn al domnilor şi Împărat al împăraţilor” se aplică şi în clipa de faţă, dar din nefericire conducătorii din lumea noastră nu realizează obligaţiile pe care le au faţă de Dumnezeu. De aceea şi nelegiuirea abundă, iar corupţia se află în locurile înalte. Consecinţele acestei ignorări şi nerecunoaşteri a suveranităţii lui Dumnezeu vor fi teribile, fiindcă judecata divină va fi nimicitoare şi fără milă. Insist asupra acestui aspect, de îndată ce harul divin se va retrage, judecata se va manifesta fără nici un fel de îngăduinţă. Atunci va fi prea târziu pentru a mai face schimbări în viaţa ta. 
  
Apocalips 21:3,5 „Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: Iată, Eu fac toate lucrurile noi. Şi a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.” 
  
Pe ce bază putem afirma că în cele din urmă calea adevărului şi a iubirii va învinge pentru totdeauna? Cum ne ajută aceste cuvinte din cuprinsul Sfintelor Scripturi? 
Garanţia că în cele din urmă calea adevărului şi a iubirii va învinge este dată de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vom da crezare acestui Cuvânt, atunci vom înţelege că de fiecare dată această cale a învins. Acum există o biruinţă spirituală de excepţie, pe care toţi cei care au credinţă în Dumnezeu o văd cu prisosinţă. Iar atunci va fi o manifestare cosmică a biruinţei binelui asupra răului. Biblia ne ajută să privim cu nădejde şi dor către acea vreme când Dumnezeu va reinstaura Împărăţia Sa pe pământ. 
  
Cum vor fi făcute toate lucrurile „noi”? La ce se referă această noutate, în raport cu lumea plină de violenţă în mijlocul căreia trăim? Ce anume va aduce nou pe pământ faptul că Dumnezeu va locui împreună cu toţi cei care L-au primit în decursul acestei vieţi? Ce înseamnă ca Dumnezeu să rămână pentru totdeauna cu noi? 
Noutatea esenţială a ceea ce va fi în lumea viitorului, va consta în eradicarea oricărui principiu rău, iar în mod special a violenţei. Nu vor mai exista tirani şi nici oameni nedrepţi. Corupţia nu va mai fi. Iar în locul întocmirilor nelegiuite din această lume, va domni binele, adevărul şi dreptatea. Toate acestea vor fi realizate prin acţiunea puterii creatoare a lui Dumnezeu, care va recrea întreaga planetă şi ne va acorda putere de a trăi într-un univers curat şi binecuvântat. Iar un element central al acestei descoperiri va fi faptul că vom locui în prezenţa lui Dumnezeu pentru totdeauna. El va fi Marele centru în jurul căruia vor gravita toate lucrurile. 
  
Cum putem vedea biruinţa adevărului, iubirii şi binelui în perioada pe care o traversăm? Cum putem să ne încredem în faptul că Dumnezeu este alături de noi şi ne va ajuta să învingem orice formă de rău? 
În perioada prin care trecem putem vedea prin credinţă acest viitor plin de slavă. Dar pe de altă parte, dacă vom da atenţie vieţii pe care o trăim, vom sesiza urmele paşilor providenţei divine în tot ce ne înconjoară. Conştiinţa prezenţei divine care acţionează deja asupra lumii în care trăim, ne va aduce bucurie şi pace, indiferent de experienţele prin care vom fi chemaţi să trecem. Dumnezeu controlează toate lucrurile, iar aici există o siguranţă deplină, că El nu ne va lăsa să ne pierdem dacă ne-am pus credinţa în El. 
  
Rugăciune pentru a urma calea adevărului şi iubirii, aşa cum ne-a fost exemplificat prin viaţa Domnului Isus Hristos, precum şi pentru a privi cu încredere către viitor, când toate lucrurile vor fi înnoite prin puterea lui Dumnezeu. 
Referinţă Bibliografică:
Calea adevarului si iubirii intotdeauna invinge / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 177, Anul I, 26 iunie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.
 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX DE ARTICOLE AUTOR

 
 
CLASAMENT
DE POEZIE

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!