CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Home > Cultural > Accente >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 266 din 23 septembrie 2011        Toate Articolele Autorului

Calauzirea Duhului Sfant
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Introducere la subiect 
Î. Poate într-adevăr Dumnezeu locui în noi şi împreună cu noi? Este aceasta o făgăduinţă ce poate fi realizată în mod obiectiv, sau rămâne doar un vis frumos despre care s-a scris într-o carte, fie ea şi Sfânta Scriptură? Totuşi, cum poate fi cineva călăuzit de Duhul Sfânt şi ce înseamnă să fii învăţat în tot adevărul? Poate acest lucru să devină realitate pentru mine şi viaţa mea să fie adusă în armonie cu voinţa divină? Putem cu adevărat să avem Duhul Sfânt ca Mângâietor prezent în inimile noastre? 
  
Cele anterior spuse sunt doar câteva dintre întrebările pe care orice om care doreşte să fie ucenic al lui Isus Hristos şi le pune căutând un răspuns. Asaltaţi de valurile de scepticism şi îndoială care au inundat această lume şi care asaltează vieţile noastre, avem deseori senzaţia că ne-am pierdut orice fel de repere, că suntem doar nişte jucării aruncate încoace şi încolo de orice fel de vânt al schimbărilor ce se petrec mai repede decât ne-am putea da seama încotro ne îndreaptă. Avem nevoie de o ancoră a sufletului, toată fiinţa noastră interioară are o dorinţă mistuitoare pentru găsirea unui liman în care să intre corabia vieţii noastre şi să găsească adăpost în faţa unei realităţi care ne loveşte şi ne doare. Avem astfel nevoie de un Mângâietor care să aducă pace, linişte, răspuns şi rezolvare pentru toată dorinţa lăuntrică a sufletului nostru, iar acest Mângâietor să rămână în noi şi cu noi pentru totdeauna. 
  
Sinteza emisiunii 
De data aceasta, emisiunea noastră se va ocupa de modul în care putem avea Mângâietorul divin prezent în inimile noastre, o călăuză sigură care să ne conducă, fie zi fie noapte către împlinire, bucurie, pace, şi nu în ultimul rând, întâlnire cu Dumnezeu în circumstanţele concrete ale vieţii noastre, astfel: 
1.Vom studia făgăduinţa pe care Isus Hristos a făcut-o cu privire la trimiterea Duhului Sfânt ca Mângâietor al sufletelor noastre; 
2.Vom examina maniera în care lucrează acest Mângâietor asupra inimii omeneşti, împlinind scopul divin; 
3.Vom urmări un caz concret de călăuzire a Duhului Sfânt în viaţa unui om umil din Ierusalim, care aştepta venirea lui Mesia. 
  
Metoda de studiu 
Călătoria noastră pe calea undelor se va asemăna de data aceasta cu înaintarea unei corăbii deasupra oceanului agitat al acestei lumi, cu dorinţa de a găsi un loc de oprire, un liman bun în care să se odihnească, cel puţin pentru o clipă, sufletele noastre. În corabia numită Speranţa am invitat alături de noi şi un pilot experimentat, o călăuză care să ne conducă evitând vârtejurile, curenţii înşelători şi capcanele unor mări care au înghiţit multe corăbii de-a lungul timpului, un ghid al cărui nume este Mângâietorul. Notând cu grijă ceea ce El ne comunică prin intermediul Sfintelor Scripturi vom putea să revedem traseul spiritual al prezentei emisiuni astfel încât atunci când va izbucni furtuna să ştim cum să ajungem imediat în portul de adăpost aflat pe ţărmul limanurilor bune ale Scripturii. Aşadar, nu uitaţi să însemnaţi în caietul dumneavoastră de studiu textele biblice pe care le vom studia şi învăţătura pe care Mângâietorul ne-o va oferi. 
  
1.Un învăţător numit Mângâietorul 
Î. Ce făgăduinţă a făcut Isus Hristos cu puţin timp înainte de a pleca la ceruri? 

R. Cu  puţin timp înainte de a se despărţi de ucenicii Săi, Domnul Hristos a făcut o făgăduinţă pe care o putem citi din Evanghelia după Ioan 14:23-27. 
Î: Care este dovada faptului că un om Îl iubeşte pe Dumnezeu? R. Păzirea, sau ascultarea de Cuvântul Său. De ce? 
ðChiar înainte de a se despărţi de ucenici, Isus a vorbit despre continuarea prezenţei Sale şi a Tatălui ceresc prin venirea Mângâietorului, adică a Duhului Sfânt. Astfel, Domnul Hristos urma să revină în mod spiritual, dar nu mai puţin real în viaţa celor care aveau să se încreadă în El, ascultând de cuvintele Sale. Acest lucru ar putea să pară incredibil atâta timp cât El este sus în ceruri, iar noi jos pe pământ, însă Dumnezeu a avut în vedre o anumită manieră de a ni se descoperi prin Duhul Sfânt. 
  
ðNumele Mângâietorul (în greacă parakletos) înseamnă ,,Cineva care merge alături de tine”, sau cineva chemat să te ajute; de asemenea înseamnă şi ,,cel care îţi ia apărarea”, reliefând astfel caracterul misiunii Sale de a-l ţine în siguranţă pe cel credincios. 
  
Î. De ce Duhul Sfânt este numit în acest context ca fiind Mângâietorul? 
R. Prin numele de Mângâietor se subliniază un aspect important, central al lucrării Sale, cel de a continua ceea ce Isus începuse să facă în timpul vieţii Sale pe pământ: vestirea ştergerii vinovăţiei pentru cei păcătoşi, vindecarea celor cu inima zdrobită, predicarea eliberării celor robiţi de păcat, dobândirea vederii spirituale etc., lucrări prin care Domnul Isus a fost Mângâietorul celor aflaţi în nevoie din această lume. După plecarea Sa, Duhul Sfânt care-L călăuzise pe Isus în timpul vieţii Sale pe pământ urma să fie revărsat direct asupra ucenicilor pentru ca ei să rămână în legătură direct cu Hristos şi să continue lucrarea Sa mângâietoare şi de refacere. 
  
ðUn aspect important al lucrării Mângâietorului menţionat de Isus este cel a învăţării ucenicilor în legătură cu tot ceea ce El le prezentase de-a lungul perioadei cât a stat cu ei şi în continuare, cel al dezvoltării acestor învăţături. În acest sens, Mângâietorul  este un învăţător al adevărului şi neprihănirii în felul în care a fost Isus. 
  
ð Dacă Mângâietorul nu ar fi cu noi, atunci toate cuvintele Mântuitorului ar dispărea fără a mai putea fi amintite; dar tocmai de aceea, El face să ne revină în minte tot ceea ce El a rostit şi învăţat pe ţărmul mării Galileii şi la Ierusalim, cuvinte fără de moarte, pline de viaţă, capabile să transforme, să preschimbe viaţa unui om, cuvinte care pot schimba destinul umanităţii şi pe care nimeni altcineva nu le-a mai rostit vreodată. Prezenţa Mângâietorului este o dovadă vie a împlinirii făgăduinţei că Dumnezeu este cu noi, fapt început istoric prin venirea Fiului Omului şi continuat prin Duhul Sfânt, până la revenirea lui Hristos. 
  
Y Prezenţa Mângâietorului împreună cu noi înseamnă deopotrivă să ai pacea lui Hristos în suflet, o pace care întrece orice cunoştinţă pe care cineva poate să o aibă atât în timpul de faţă, cât şi în eternitate. Pacea adusă de Mângâietor este diferită de cea oferită de lume, care se schimbă mai devreme de cât ne-am putea da seama în conflict şi război; este o pace durabilă, care conduce la anularea oricărei nelinişti sau frici din inimă, fiindcă Îl aduce pe Hristos în suflet asemenea unei puteri ce nu poate fi doborâtă. Astfel creştinul devine o putere invincibilă, biruitoare în lupta cu influenţele rele din această lume. 
  
2.Mângâietorul - o călăuză a sufletului 
  
Î. Ce rol principal urma să aibă Mângâietorul în legătură cu viaţa ucenicilor lui Isus Hristos? 
R. Pentru a înţelege rolul principal pe care Mângâietorul urma să îl aibă în viaţa ucenicilor vom citi acum din Evanghelia după Ioan 16:7-15. 
  
Î: Ce avea să facă Hristos după ce urma să plece din mijlocul ucenicilor? R. Să trimită Mângâietorul. De ce acest lucru nu se putea întâmpla cât timp Isus era împreună cu ei? R. Fiindcă numai Isus putea să Îl trimită.   
  
ðDespre rolul pe care urma să îl aibă Mângâietorul în viaţa ucenicilor putem menţiona următoarele lucruri: 
1.dovedirea vinovăţiei lumii prin păcatul respingerii lui Isus ca Mesia; 
2.prezentarea înălţării lui Isus la tronul lui Dumnezeu şi primirea autorităţii depline asupra tuturor lucrurilor din ceruri şi de pe pământ; 
3.anunţarea judecăţii acestei lumi şi sfârşitul domniei Celui Rău; 
4.călăuzirea în tot adevărul şi descoperirea lucrurilor viitoare; 
5.înălţarea lui Hristos prin învăţătură şi exemplu. 
  
ðNumai prin intermediul Mângâietorului este posibil să cunoaştem pe Isus Hristos şi mântuirea pe care El a venit să ne-o ofere. Numai prin El putem să avem parte de binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a promis prin Sfintele Scripturi; nu există o altă cale. Cu adevărat prezenţa Sa nu este dorită de o lume care nu vrea să-L cunoască pe Dumnezeu şi se simte incomodată de descoperirea pe care El o aduce.  
  
Î. Dar de fapt de ce nu este dorit Mângâietorul de către cei mai mulţi dintre oameni? 
R. Faptul că Mângâietorul dă la iveală vinovăţia din sufletul omenesc Îl face să nu fie dorit de mulţi oameni, fiindcă în felul acesta toate pretenţiile de trufie şi înălţare de sine dispar, lăsând loc doar pentru slava şi înălţarea lui Dumnezeu. Mângâietorul este un prieten prea bun şi prea sincer pentru a ascunde lucrurile rele din inima noastră. El ştie că dacă nu are loc o curăţire temeinică a sufletului de păcat şi de vinovăţie nu este cu putinţă să fim mântuiţi, salvaţi din această lume, salvaţi de noi înşine, de un eu păcătos generator de probleme şi de confuzie. 
  
ðDescoperirea păcatului şi vinovăţiei este doar o faţetă a lucrării Mângâietorului, El deopotrivă descoperă şi soluţia pentru toate problemele omenirii şi anume pe Isus Hristos ca ,,Miel al lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”, singura rezolvare a condiţiei în care ne aflăm. Dar ca şi cum acest lucru nu ar fi suficient, Mângâietorul continuă descoperirea Sa, făcând să apară ca nişte realităţi viii lucrurile ce ţin de înălţarea şi glorificarea lui Hristos de după învierea Sa. Astfel cel credincios dobândeşte un simţ înalt al realităţilor cereşti în lumina cărora trăieşte şi vede pe Isus Hristos ca Mare Preot stând înaintea tronului de domnie al lui Dumnezeu mijlocind pentru noi cu scopul de a ne oferi o mântuire veşnică. Prin acest Mângâietor putem vedea cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând la dreapta măririi lui Dumnezeu într-un mod care să ne apară ca şi cum am privi cu ochii deschişi. 
  
Y Nu în ultimul rând, ca o încoronare a descoperii pe care o face Mângâietorul pentru noi, putem să avem percepţia viitorului asupra acelor evenimente care conduc către revenirea glorioasă a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Cel crucificat, dar înviat, glorificat, înălţat mai presus de orice domnie şi stăpânire, puternic pentru ca să ne mântuiască, a profeţiilor care ne descoperă destinul plin de slavă al celor care au crezut în umilul Isus din Nazaret. 
  
3.Mângâietorul în viaţa unui om numit Simeon 
  
Î. Avem un exemplu de călăuzire a Mângâietorului care să ne ofere o anumită imagine cu privire la natura lucrării Sale? 
R. Cu scopul de a identifica învăţături practice din Sfânta Scriptură cu privire la călăuzirea Mângâietorului, vom citi din Evanghelia după Luca 4: 25-34. 
  
Î: Prin ce se caracteriza viaţa lui Simeon, fapt pentru care Mângâietorul a putut să vină la el şi să îi ofere călăuzire? R. Simeon ducea o viaţă sfântă şi era cu frica de Dumnezeu. De ce? 
  
ðCazul lui Simeon ne descoperă cum lucrează Mângâietorul, Duhul Sfânt, astfel cu ocazia tăierii împrejur a lui Isus Hristos, într-un moment în care tot cerul privea cu admiraţie şi adoraţie condiţia umilă la care S-a coborât Cel Atotputernic, când nimeni din jurul Său nu realiza că se află în faţa Celui Prea Sfânt, a lui Iehova, Creatorul cerurilor şi al pământului, Simeon s-a apropiat desluşind dincolo de copilul de curând născut Persoana Celui veşnic, a Celui trimis şi uns de Dumnezeu să lucreze mântuirea poporului Său şi a întregii lumi. 
  
ðLucrarea Mângâietorului a fost directă, fără nici un fel de ocolişuri, dreaptă ca şi calea pe care Isus din Nazaret urma să o prezinte înaintea întregii lumi, astfel că Simeon s-a dus direct la pruncul Isus şi cu o vie emoţie L-a luat în braţe binecuvântând pe Dumnezeu şi prezentâdu-L înaintea celor din jur, oameni de rând şi preoţi plini de sine, că Acesta este Mesia, Cel aşteptat. 
  
ðProfeţia pe care Simeon a rostit-o cu această ocazie punctează mai multe momente importante cu privire la lucrarea lui Mesia: 
1.Isus urma să devină lumina lumii, călăuza spre mântuire nu numai pentru poporul evreu, dar deopotrivă pentru întreaga lume, pentru orice om; 
2.lucrarea Sa urma să aducă multă împotrivire din partea poporului ales, şi să conducă la prăbuşirea multora, care aveau să caute să îl nimicească; 
3.dar prin lucrarea Sa urmau mulţi oameni să fie mântuiţi şi înălţaţi la condiţia de fii şi fiice ale lui Dumnezeu, iar adevărul din inimi urma să fie descoperit înaintea întregii lumi. 
Cine urma să realizeze din punct de vedere practic toate aceste lucruri? Nimeni altul decât Mângâietorul, Cel care L-a însoţit la fiecare pas pe Isus Hristos, Martorul tăcut al tuturor suferinţelor şi luptelor Sale, Cel descoperit ca un porumbel trimis din cer înaintea ochilor uimiţi ai lui Ioan Botezătorul. 
  
Y După această descoperire care a adus mângâiere sufletului său, Simeon şi-a dat seama că scopul vieţii sale a fost atins, că acum putea să se ducă la odihnă, fiindcă în sfârşit a văzut că făgăduinţa divină s-a împlinit. Acum era sarcina altora să ţină sus şi strâns această făclie sfântă a mesajului că Isus din Nazaret este Mesia Cel aşteptat. Mângâietorul trebuia să lucreze mai departe în inimile multor oameni pentru a face vie această venire a Fiului lui Dumnezeu şi a tot ceea ce decurge din ea. 
 
Recapitulare, concluzie şi apel 
Am avut o oră în care am parcurs mai multe etape pe drumul care ne duce la limanul cel bun al Scripturii şi descoperirii adevărului divin cu privire la persoana şi lucrarea Mângâietorului. Astfel, am văzut cum Isus Hristos a desemnat un înlocuitor al Său până când avea să se reîntoarcă. Cine este această persoană? Nimeni altul decât Cel care a fost tot timpul prezent cu El în timpul lucrării Sale de pe acest pământ; numele lui este Mângâietorul, sau Duhul Sfânt. Mai departe, am văzut cum Mângâietorul, acest bun cunoscător al fiecăruia dintre noi ştie cum să-i conducă pe oameni la mântuire, descoperind ce este rău şi oferind remediu împreună cu viziunea timpului când eternitatea lui Dumnezeu va cuprinde în braţele sale întreaga lume. Şi mai departe, am văzut cum Mângâietorul l-a călăuzit pe un oarecare Simeon din Ierusalim să recunoască inscripţia divină pe faţa lui Isus din Nazaret, a celui de curând născut ca nădejde în Israel. 
Concluzia celor prezentate nu poate fi decât una singură: 
  
MÂNGÂIETORUL TRIMIS DE ISUS HRISTOS ESTE CHIAR LÂNGĂ TINE, APROAPE DE INIMA TA ŞI NU AŞTEAPTĂ DECÂT SĂ ÎI DESCHIZI UŞA PENTRU A INTRA ŞI A CINA ,,ÎMPREUNĂ CU EL ŞI EL CU TINE”! 
 
Rugăciune
 
Din dorinţa de a ne apropia mai mult de Dumnezeu prin intermediul Duhului Sfânt ne vom pleca acum inimile pentru a cere Mângâietorului să se facă cunoscut sufletelor noastre şi a primi binecuvântarea pe care Isus Hristos a promis-o tuturor celor care vor căuta sfatul şi prezenţa Sa. 


 

  
  
  
  
TEXTE DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
  
  
Ioan 14 
23. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el. 
24. Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. Şi cuvântul, pe care-l auziţi, nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis. 
25. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. 
26. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. 
27. Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 
  
  
Ioan 16 
7. Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. 
8. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. 
9. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; 
10. în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; 
11. în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. 
12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. 
13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. 
14. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi. 
15. Tot ce are Tatăl, este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi. 
  
  
Luca 4 
25. Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfântă, şi era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era peste el. 
26. Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. 
27. El a venit în Templu, mânat de Duhul. Şi, când au adus părinţii înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea, 
28. Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu, şi a zis: 
29. „Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. 
30. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, 
31. pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, 
32. lumina care să lumineze neamurile, şi slava poporului Tău Israel.” 
33. Tatăl şi mama Lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre El. 
34. Simeon i-a binecuvântat, şi a zis Mariei, mama Lui: „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel, şi să fie un semn, care va stârni împotrivire. 
  
RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE 
  
Tată din ceruri, 
  
Tu care ai promis prin Cuvântul Tău trimiterea Duhului Sfânt, 
Te rugăm pentru toţi cei care au fost alături de noi de-a lungul acestei emisiuni, să le dăruieşti pacea, binecuvântarea şi călăuzirea Mângâietorului ceresc, care să îi conducă la Isus Hristos, Mântuitorul nostru. 
  
Prin înălţarea Sa la ceruri, Domnul Hristos a dovedit că lucrarea pe care a făcut-o pe pământ în umilinţă şi cu multă suferinţă nu a fost zadarnică, ci a ajuns la finalul intenţionat de Dumnezeu, la biruinţă; toată puterea în ceruri şi pe pământ a fost dată prea Sfântului Tău Fiu. 
  
Te rugăm astfel să împlineşti ceea ce Tu ne-ai promis şi să ne trimiţi Duhul Tău cel Sfânt, care să ne lumineze viaţa, care să ne călăuzească în tot adevărul şi în toate lucrurile care ni le-a dăruit Isus Hristos, pentru ca Tu să locuieşti în noi şi să lucrezi prin noi. 
  
Dăruieşte-ne, Dumnezeul nostru, Duhul Tău Cel Sfânt pentru a putea fi cu adevărat urmaşi şi ucenici ai Fiului Tău, pentru ca în vieţile noastre să se poată vedea aceleaşi minunate trăsături de caracter prin bunătate, iubire, îndelungă răbdare şi preţuire a descoperirii divine, lucru care să se manifeste în toate relaţiile noastre cu semenii.  
  
Adu-ţi aminte de asemenea, Te rugăm, Dumnezeul nostru, de toate slăbiciunile, nevoile şi problemele noastre pentru a le găsi rezolvare şi dăruieşte-ne de acum înainte mângâierea Ta. 
  
Toate acestea Te-am rugat în Numele lui Isus Hristos, Fiul Tău preaiubit şi Domn al sufletelor noastre. 
  
În veci să fii Tu lăudat, 
  
Amin. 
Referinţă Bibliografică:
Calauzirea Duhului Sfant / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 266, Anul I, 23 septembrie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!