CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Evaluari >  


Autor: Al Florin Ţene         Publicat în: Ediţia nr. 420 din 24 februarie 2012        Toate Articolele Autorului

Caiete
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Cronică de MARIANA STRUNGĂ UN DOCUMENT DE REFERINŢĂ A VIEŢII CULTURALE ROMÂNEŞTI—ANUARUL LIGII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA- FILIALA TIMIŞOARA BANAT Nr:2 coordonatori prof. DOINA DRĂGAN şi prep.univ. ANDREIA-ELENA ANUCUŢA.  
  
Glisând între optimism şi gravitate, duioşie şi austeritate, punând nobilă pasiune în tot ceeace face,Doina Drăgan dispune de acea rară şi înaltă calitate de a surprinde esenţialul în tot cea ce Domnia Sa întrprinde.  
  
De-a lungul întregii sale activităţi a demonstrat că are personalitate şi stil în felul de a trăi, de a scrie, de a judeca şi de a organiza, dar şi forţa de a capacita, mobiliza şi a integra scriitorii Ligii şi nu numai ci şi personalităţi mrcante şi de formaţie diversă.  
  
Perseverentă până la obstimaţie ea înlătură toate obstacolele ce-i stau în cale, urmându-si nobilul scop.  
  
Preşedinta Filialei Timişoara Banat a Ligii Scriitorilor din România, este o prezenţă vie în contextul cultural- artistic contemporan. A publicat mai multe volume dintre care amintim:”Sub pecetea sacră a tainei”,”Distanţele iubirii”,”Popas în armonia timpului”,”Ecou/Echo”,ediţie bilingvă româno-engleză,”Steleta cale PoemePoems”ediţie bilingvă româno-engleză,”Reverberaţii”,”La ţărmul imaginii”... 
  
Scriitoarea a publicat şi numeroase studii( Ion Vidu, Mihai Eminescu ... despre satele bănăţene,despre doine sau despre excursiiliterare. A coordonat şi îngrijit o multitude de volume apărute la Editura Ando-Tours Timişoara(Surorile Telescu Aurora şi Minodora,Monica Csany, Timp de poeme,etc..)  
  
Indiferent că este proză sau poezie,opera ei surprinde raporturile:existenţă-artă, exprimare –viziune, viaţă reală-ideal spiritual. Scrisul ei poartă pecetea unei libertăţi lăuntrice dar şi a unei responsabilităţi ce-o determină să fie sensibilă şi exigentă atunci când se apropie de opera şi autorul ei.  
  
A face critică înseamnă pentru Doina Drăgan nu o ierarhizare valorică, nu atât o judrcată estetică cât o pledoarie pentru meditaţie, căutare şi comunicare spirituală. 
  
Scriitoarea examinează creaţia autorilor din mai multe unghiuri, relevând mobiluri şi înţelesuri ascunse dar urmărind cu atenţie şi evoluţia scriitorilor, perspectivele de viitor ale operelor acestoră. 
  
Izvorât din dragoste pentru artă şi literatură înţelegere şi în acelaş timp afecţiune pentru colegii de breaslă, Anuarul Nr.2 este alcătuit (ca şi cel dintâi) cu pricepere, răbdare şi gust estetic.  
  
Este un act menit să atragă atenţia asupra seriozităţii cu care scriitori spaţiului banatic abordează ştiinţa, arta şi literatura, dar evidenţiază şi forţa cuvântului de a penetra conştiinţa cititorilor, cu scopul mărturisit, sau nemărturisit de a schimba faţa lumii. 
  
Scriitorul ca exponent circumscris spaţiului românesc oferă cititorilor un model de existenţă (gândire, simţire), restructurat şi redus la esenţă.  
  
Ei sunt cei care meditează îndelung asupra condiţieie umane, îşi pun întrebări şi dau răspunsuri despre existenţă( sincronic şi diachronic) , căci aşa după cum zicea poetul Ioan Alexandru:”Nimic din cei bun nu dispare”,”Nimic nu-i zadarnic, nici un vis nu dispare”,”Nici o lacrimă nu arde zadarnic în suflet”. 
  
Ei scriitorii, sunt cei careînalţă altar din preaplinul iubirii faţă de ţară, vatră şi neam, altar înălţat trudnic astăzi, pentru mâine. 
  
Anuarul este deci o pledoarie pentru valoare, o cruciadă împotriva nedreptăţii, a lipsei de respect şi demnitate dar şi un act deschizător de noi perspective. 
  
Ca şi Anuarul Nr.1 { pe care-l considerăm seismogfaf al timpului şi spaţiului românesc, o veritabilă crestomaţie),Anuarul Nr. 2 este un document de referinţă evidenţiind colaborarea cu preşedinţii LSR ai filialalor atât din şară cât şi din străinătate (Serbia ,Canada, SUA,etc ... ) 
  
Personalitate marcantă a vieţii culturale româneşti, fondatoare a revistei Heliopolis, Doina Drăgan a dovedit că a fost şi este şi un “ manager experimemtat”,reuşind să coordoneze, să capaciteze, să promoveze şi să organizeze activităţi culturale de interes naţional şi internaţional. 
  
Anuarul Nr.2 este un document de excepţie, depăşind cu mult nivelul unor periodice cu pretenţii. El radiografiază bogata activitate ştiinţifică şi cultural artistică a Ligii. 
  
Conţinutul său este dens, variat, ilustrat de scriitori cu formule stilistice diverse. Este un mozaic în care cititorul poate găsi: informări şi cronici literare apărute pe sitte-ul LSR în anul 2011,materiale privitoare la colaborarea scriitorilor la diverse periodice-ziare, reciste,prezenţe(participări) la diferite congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale ... ,comunicări ştiinţifice, recenzi şi interviuri.,documente inedited, călători de documentare,prezentarea şi integrarea noilor memebri ai LSRFiliala Timişoara etc ...  
  
Doina Drăgan şi colaboratorii Domniei Sale(Lucia şi Andreia-Elena Anucuţa) suplinesc activitatea unei întregi instituţii. În Nr.1 al Anuarului am afirmat că Doina Drăgan este ea însăşi o instituţie. Susţin şi acum această afirmaţie. 
  
Revelatoare, în acest sens, sunt răspunsurile Domniei Sale pe care le-am spicuit dintr-un interviu la un chestionar. Pot spune că reflecţiile scriitoarei constituie o veritabilă artă poetică:”Eu atunci când scriu am în minte desfăşurarea lucrării. Atunci condeiul aleargă de la sine”.”Cărţile mele mă reprezintă sufleteşte, unele sunt punte între istorie şi rugăciune, candele ce ard în orice clipă, altele sunt didactice, de o exactitate riguroasă, matematică”,”Fără cultură nu am exista,Avem nevoie de cultură şi ca atare vom împietri în marmoră cultura”.  
  
Citez din Ph. de Coubertin:”Pentru ca 100 de oameni să adopte cultura, e necesar ca 50să facă cultură. Pentru ca 50 să facă cultură e necesar ca 20 să se specializeze,Pentruca 20 să se specializeze e necesar ca 5 să se arate capabili de performanţe uluitoare”  
  
Continui cu încă câteva citate din Doina Drăgan:”Redeşteptarea sentimentelor naţionale este un obiectiv necesar”,” Demnitatea se crează prin învăţătură,doar astfel vom simţi adevărata libertate şi identitate naţională şi culturală”.”Să facem fericirea din aur şi din vise şi o vom clădi în lăcaşul uman al sufletului nostru”.”Cu cheia cercetării vom împlini posibilul sau imposibilul şi opera scriitorilor va rămâne în istoria literară”.  
  
Deviza Doinei Drăgan este după părerea noastră:Credinţă,adevăr,dreptate,dăruire,valoare elevare spirituală  
  
Cea de a doua coordonatoare este tânăra scriitoare Andreia-Elena Anucuţa, preparator. universitar, masterand la Facultatea de psihologie a Universităţii Tibiscus din Timişoara, autoarea romanului:”Drumul iubirii spre Nord” . Este preocupată de psihologia literaturii, îmbinând şi bine structurândîn opera Domniei Sale elemente a unor domenii variate. Fire complexă şi de mare sensibilitate, în eseul:”Timişoara oraşul trandafirilor, al eliberării şi al premierelor” autoarea meditează asupra lumii şi vieţii contemporane:”Aceasta este lumea în care trăim ... Noi cei care am învăţat pe rupte pentru a ne face un rost, suntem oare fericiţi?” 
  
Gazda activităţilorLigii este o altă mare doamnă, psiholog Lucia Anucuţa. Om e ştiinţă, cu lucrări de psihologie de o certă valoare,( şi care dacă ar fi traduse într-una măcar din limbile de circulaţie) ar contribui la prestigiul ştiinţei româneşti.Prestigiul Domniei Sale şi sufletu-i imens şi generos, prezenţa Domniei Sale la activităţile Ligii au creat odată în plus atmosfera de pace armonioasă, propice culturii. Domnia Sa a remarcat că Anuarul Nr.1 este o :”lucrare de referinţăpentru faptul că adună creaţii, colaborări şi activităţi...”aş zice de data aceasta eu, mozaicate. 
  
Mi-am pus întrebarea ce le uneşte pe aceste trei personalităţi atât de modeste ăn aparenţă şi totuşi extrem de complexe.matematica,literatura,psihologia.Şi tot eu(ca şi Domniile voastre)am conchis: pasiunea pentru ştiinţă, artă şi cultura neamului românesc. 
  
Al. Florin Ţene,Preşedintele Ligii Scriitorilor din România, scriitor şi diplomat în journalism, a remarcat că anuarul este :”Oglindă a unei activităţi dăruită culturii româneşti” Ce poate fi mai minunat decât această sintagmă menită a impulsiona activitatea Ligii. Sunt cuvinte simple, generoase, adevărate şi bine meritate, pe care fiecare din membrifilialei Timişoara ai LSR le-au purtat şi le vor purta în suflet. 
  
Domnia Sa nu crede în iearhiile scriitoriceşti contemporane şi bine face. Nici eu nu cred.(“Arta doar o cerne timpul”), 
  
Din afirmaţiile Domnieie Sale mai trebuie să reţinem încă două sau ... trei:”Nu se ştie ce soartă vor avea cărţile celor ce dau din coate şi care se laudă că sunt în vârful ierarhiei”,”Succesul literara este împrevizibil şi relativ prin definiţie”.”Vremea va vremui, prin judecată, ce am scris şi Dumnezeu”.  
  
Felicitări celor două coordonatoare,felicitări pentru această reuşită tuturor memebrilor Ligii Scriitorilor din România Filiala Timişoara Banat!  
  
Fie ca harul scrisului să nu vă părăsească niciodată,iar roadele gândiri şi simţiri dumneavoastră să transforme (metamorfozeze) şi să mobilizeze conştiinţele româneşti spre idealuri înalte, pace, armonie şi înaltă spiritualitate! 
  
Mariana Strungă 
  
Timişoara,la 04.02.2012. 
  
 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Caiete / Al Florin Ţene : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 420, Anul II, 24 februarie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Al Florin Ţene : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Al Florin Ţene
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!