CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Cultural > Artistic >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 249 din 06 septembrie 2011        Toate Articolele Autorului

Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
   
 1.  Dumnezeu ne vorbeşte prin Sfintele Scripturi
  
1.     Cum putem ajunge la cunoştinţa că Dumnezeu ne vorbeşte prin Sfintele Scripturi? Cum putem distinge glasul Său? 
  
 1. Originile Sfintelor Scripturi
  
2.     Cum putem înţelege Ioan 5:39 „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.”? În ce sens Biblia este un martor al lui Isus Hristos în mijlocul acestei lumi? Cum putem deveni şi noi martori ai Săi? 
Biblia – martor al lui Isus Hristos: Biblia ne vorbeşte despre Isus Hristos, ea conţine mesajul Său către umanitate, chemarea de a veni la El şi a fi mântuiţi. Prin Biblie, Isus continuă să ne vorbească, să facă apel la inimile noastre, să ne convingă de păcat şi să ne atragă cu sfinţenia Sa. 
  
3.     Ce putem spune despre Evrei 1: 1,2 „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, 2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.”? Cum putem să Îl descoperim pe Hristos pe fiecare pagină a Sfintelor Scripturi? 
Isus Hristos pe fiecare pagină a Scripturii: Prin înţelegerea marii teme a mântuirii, fiecare parte a Scripturii va începe să mărturisească despre Hristos. Glasul Său va deveni tot mai clar prin cuvintele sfinte, iar învăţăturile vor căpăta un caracter practic şi personal. 
  
 1. Autoritatea Scripturii
  
4.     Să citim 2 Timotei 3: 16, 17: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” Cum se poate înţelege insuflarea Bibliei de către Dumnezeu? Se poate transmite această insuflare şi asupra noastră? 
Insuflarea Scripturii de către Dumnezeu: În Scriptură avem un mesaj plin de putere, insuflată de Dumnezeu, capabil să ne motiveze în a merge pe calea cea sfântă. Această insuflare acţionează asupra celui ce studiază cu deschidere de inimă textul sfânt. 
  
5.     Cum putem avea o înţelegere corectă a versetului Matei 4: 4 „Drept răspuns, Isus i-a zis: Este scris: Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”? Cât de puternic este cuvântul scris al lui Dumnezeu? Cum putem deveni conştienţi de forţa extraordinară a cuvintelor lui Dumnezeu din Biblie? 
Autoritatea irezistibilă a lui „Stă scris”: „Stă scris” înseamnă că „Dumnezeu a zis”; cele două exprimări sunt echivalente. Dacă prin vorbirea lui Dumnezeu universul a fost creat, prin influenţa a ceea stă scris inimile noastre pot fi transformate după chipul Său. 
  
 1. Profeţia biblică
  
6.     Să citim Isaia 46: 10 „Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: Hotărârile Mele vor rămâne în picioare, şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.”. Cum acţionează voinţa divină asupra evenimentelor din această lume? Ce rol are profeţia biblică în acest sens? 
Lucrurile profetizate în Scriptură se împlinesc: Istoria dă mărturie despre intervenţiile divine şi despre guvernarea Sa asupra lucrurilor de pe acest pământ. Nimic nu se poate opune cu succes împotriva sfatului divin, a hotărârilor Celui Atotputernic. Totul urmează calea trasată de voinţa Sa. 
  
7.     Şi acum să examinăm o profeţie care se întâmplă sub ochii noştri: Matei 24 :14 „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Suntem conştienţi de acest lucru? Cum putem lua parte în mod activ la împlinirea acesteia prin noi şi cu noi?  
O profeţie care se împlineşte sub ochii noştri: În momentul de faţă Evanghelia este predicată pe întreg pământul; aşadar, ne vedem participând la evenimentele ce preced a doua venire a lui Hristos. Împuterniciţi prin Cuvântul lui Dumnezeu descoperit în Biblie, noi putem deveni părtaşi binecuvântărilor ce însoţesc predicarea acestui mesaj. 
  
 1. Siguranţa celor afirmate în Scriptură
  
1.     Cum putem avea siguranţă că lucrurile afirmate în Scriptură sunt adevărate? Cum ajungem la această cunoştinţă? 
  
 1. Siguranţa Bibliei
  
2.     Să citim mai departe din Matei 5: 18 „Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.”. Aşadar, cât de puternice sunt cuvintele lui Dumnezeu? Prin urmare, ne putem baza pe ele? Dacă da, de ce ne este totuşi aşa de greu să o facem? 
Biblia – mai trainică decât cerurile şi pământul: Cuvântul divin are autoritate asupra întregului univers. Ceea ce Domnul porunceşte, de îndată ia fiinţă. Biblia este exprimarea gândurilor şi voinţei lui Dumnezeu, ea este indestructibilă, fără de moarte, dar totul este ca noi să o credem în ceea ce afirmă. 
  
3.     Dar ce putem spune despre cuvintele rostite de către Domnul Hristos aşa cum citim din Matei 24: 35 „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”? În ce sens cuvintele Sale nu vor trece? 
Cuvintele lui Isus nu vor trece: orice cuvânt al lui Hristos este „Scriptură”, un lucru ce nu poate fi desfiinţat sau anulat. Şi orice parte a Scripturii exprimă cuvintele lui Hristos. Aceste cuvinte sunt veşnice, fără de moarte, schimbând şi modelând istoria acestui pământ. 
  
 1. Împlinire istorică
  
4.     Trecem acum la capitolul istoric şi vom citi Naum 1: 14 „Iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta, Asur: Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numele; voi ridica din casa dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate; îţi voi pregăti mormântul, căci te-ai aflat prea uşor.”. S-a împlinit sau nu această profeţie? De ce era incredibilă la acea dată împlinirea ei? 
O profeţie împlinită – căderea Asiriei: Asiria era puterea politică dominantă a acelui timp, dar ea s-a prăbuşit cu totul conform celor afirmate de profeţii lui Dumnezeu, ale căror mărturii au fost consemnate în Sfânta Scriptură. Cauza acestei distrugeri a fost blestemul divin care a venit asupra acestui mare asupritor al poporului lui Dumnezeu. Împotriva principiului de forţă şi de dominaţie, promovat de Asiria, Domnul a acţionat zdrobind această naţiune trufaşă şi rea, ca exemplul pentru toate veacurile. 
  
5.     Să citim acum despre o altă mare împărăţie Isaia 13: 19 „Şi astfel Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a Haldeilor, va fi ca Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu.”. De ce Dumnezeu a decis să distrugă acest imperiu? S-a împlinit sau nu? Ce concluzie putem învăţa cu privire la împlinirea cuvântului profetic? 
O altă profeţie împlinită istoric – căderea Babilonului: Babilonul a fost distrus prin puterea lui Dumnezeu. Decadenţa sa şi vina de a fi asuprit şi nimicit pe poporul lui Dumnezeu, i-a adus sfârşitul prin dreapta judecată a Celui Preaînalt. Aşa cum Asiria a distrus regatul de nord, Babilonul a cucerit regatul de sud al evreilor, atrăgându-şi o vină ce nu putea fi ştearsă în vreun fel. 
  
 1. Credibilitatea Bibliei
  
6.     Cu privire la începuturile lumii noastre să citim Geneza 1:1 „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”. Cât de mare a fost ştiinţa lui Dumnezeu pentru a crea universul? Ce ne spun aceste lucruri despre adevărul rostit în Sfintele Scripturi, dat fiind faptul că Autorul lor este chiar Creatorul cerurilor şi al pământului? Este Biblia sau nu în armonia cu ştiinţa? 
Ştiinţa lui Dumnezeu în creaţia universului: Ştiinţa a fost creată de Dumnezeu pentru a aduce la existenţă universul, iar numele care i s-a dat la început a fost de înţelepciune. Rodul aplicării ei se vede în tot ce ne înconjoară, în legile pe care Domnul le-a aşezat în toată creaţia. Prin studiul acestora omul ajunge să cunoască progresiv această ştiinţă şi să o utilizeze spre slava Creatorului. 
  
7.     Să citim acum Psalm 139: 13,14 „Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: 14 Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!”. Cât de mare a fost ştiinţa lui Dumnezeu în a crea omul şi fiinţele vii? Ce învăţăm despre adevărurile rostite în Biblie, dată fiind această ştiinţă infinită a Celui care a inspirat-o? 
Ştiinţa lui Dumnezeu în creaţia omului: Fiinţele vii sunt creat după o ştiinţă şi mai înaltă decât natura neînsufleţită. În mod deosebit se distinge omul, care este capodopera creaţiei lui Dumnezeu. Omul, deşi este alcătuit din „pământ”, adică din elemente minerale, totuşi el poartă chipul divin în el. Prin studierea organismelor vii putem distinge ştiinţa Celui ce le-a adus la existenţă, şi astfel studiul lucrurilor create se uneşte cu studiul Scripturii, avându-l în centru pe Creatorul întregului univers.  
  
 1. Biblia în vieţile noastre
  
1.     Cum poate Biblia să aibă un impact pozitiv asupra vieţilor noastre? Ce ne oferă ea, fără de care nu putem să trăim într-un mod care să ne ofere satisfacţie şi bucurie? 
  
 1. Biblia – izvor de putere
  
2.     Acum să vedem cum lucrează Biblia asupra inimilor noastre şi vom citi Evrei 4:12 „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.”. Cum se poate înţelege această lucrare a Cuvântului divin? Ce anume trebuie să fie „tăiat”, „despărţit”? Poate fi vorba de păcat sau de firea decăzută? 
Un Cuvânt viu şi lucrător în inimile noastre: Cuvântul Bibliei are capacitatea de a separa răul din noi, de a pune capăt puterii demonice care ne înrobeşte şi ne leagă de păcat. El anihilează tendinţele către rău şi slăbiciunea interioară, având putere de a crea în noi chipul lui Dumnezeu. 
  
3.     Şi dacă am discutat despre impactul Sfintelor Scripturi asupra sufletului omenesc, merită să citim şi Psalmul 19:7 „Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.”. La ce fel de înviorare se referă acest verset? Şi în continuare, la ce fel de înţelepciune? 
Biblia înviorează sufletul: Înviorarea produsă de Biblie prin intermediul studiului şi rugăciunii, este de fapt o aducere la viaţă a sufletului mort în păcat, o regenerare interioară care ne împuterniceşte să trăim o viaţă sfântă. A asculta de acest cuvânt înseamnă înţelepciune. 
  
 1. Biblia – izvor de speranţă
  
4.     Dar pe lângă putere mai avem nevoie şi de un alt lucru pe calea care duce către ceruri. Să citim Romani 15: 4 „Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.”. Cum putem dobândi prin studiul biblic aceste trei lucruri: răbdare, mângâiere şi nădejde? 
Biblia aduce mângâiere şi nădejde: Cuvântul Bibliei are putere regeneratoare şi în acelaşi timp ne aduce în legătură cu realităţile lumii viitoare. Avem astfel perspectiva eternităţii şi a lucrurilor restabilite prin puterea lui Dumnezeu. Dincolo de orizontul trecător al acestei lumi, nădejdea noastră se ancorează ferm de tronul lui Dumnezeu. 
  
5.     Să trecem acum la temelia speranţei creştine: Ioan 3: 16 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. Putem spune că avem condensat întregul mesaj al Bibliei într-un singur verset? 
Speranţa centrală a Scripturii: Jertfa lui Hristos este temelia lumii şi a întregului univers. Iubirea lui Dumnezeu ne susţine în fiecare clipă a vieţilor noastre. Nimic nu ne poate despărţi de ea, nici viaţa şi nici măcar moartea. Ea ne va aduce la viaţă la timpul revenirii Fiului lui Dumnezeu, ca Domn al întregului pământ. 
  
 1. Biblia – izvor de vindecare
  
6.     Să fim acum şi mai practici în aplicarea Cuvântului şi să citim Romani 12:1 „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.” Cum putem să aducem trupurile noastre ca o „jertfă vie”? Nu este o contradicţie de termeni, deoarece o jertfă presupunea moartea şi nu viaţa? Cum înţelegem acest simbol? 
O jertfă vie adusă lui Dumnezeu: Jertfa vie reprezintă simbolul pentru o jertfire continuă, clipă de clipă pentru slava lui Dumnezeu şi pentru semenii noştri. Ea este o continuă tăgăduire a sinelui şi o lepădare permanentă a răului, o smerire de sine opusă înălţării egoiste şi trufiei. 
  
7.     Ce făgăduinţă deosebită ne este făcută în Exod 15: 26 „Domnul a zis: Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.”? Totuşi, care sunt condiţiile? 
Domnul dă vindecare: Vindecarea divină este condiţionată de ascultarea de voinţa divină. Domnul nu va da la o parte consecinţele propriei noastre alegeri. Vindecarea oferită de El se referă deopotrivă la trupurile şi sufletele noastre, dar cu aplicaţie spirituală se referă la oferirea vieţii veşnice, în opoziţie cu blestemele nimicitoare ce au lovit Egiptul.

  
 1. A rămâne în Cuvântul lui Dumnezeu
  
1.     Cum putem rămâne credincioşi adevărului rostit de către Dumnezeu prin Scriptură? Ce presupune acest lucru din partea noastră? 
  
 1. Biblia – izvor al păcii
  
2.     Ce alt lucru va mai realiza Scriptura în vieţile noastre conform cu Ioan 8:32 „veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi.”? La ce fel de libertate se referă? Şi la ce libertate nu se referă? Mai precis, este vorba de libertatea de a păcătui sau de libertatea de a nu mai păcătui şi de a trăi o viaţă sfântă? 
Libertate şi fericire prin Cuvânt: Eliberarea de sub domnia păcatului reprezintă cea mai aleasă comoară a noastră. Practic este vorba de a scăpa de sub tirania răului, de toată suita de obiceiuri vătămătoare care ne provoacă o continuă suferinţă. 
  
3.     Şi acum să citim Ioan 14: 27 “Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Cât de importantă este pacea sufletească? Cum se obţine ea? 
Pacea lui Isus în inimă: Pacea lui Isus este durabilă, fiindcă vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ea ne aduce perspectiva veşniciei şi imaginea tronului Celui Prea Înalt. Pacea Sa se întemeiază pe credinţa în lucrarea Sa de mântuire.  
  
 1. Biblia – izvor de înţelepciune
  
4.     Un alt lucru pe care ni-l oferă Biblia este prezentat în 2 Timotei 3: 15 „din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.”. De ce este important să fim înţelepţi? Ce înseamnă această înţelepciune care duce la mântuire? Există şi un alt gen de înţelepciune? 
Biblia ne oferă înţelepciune: Prin intermediul Bibliei putem dobândi o înţelepciune durabilă. Ea ne învaţă cum să trăim, ce valori să acceptăm în viaţă şi mai ales cum să ne pregătim pentru Împărăţia cerurilor. Aceasta este adevărata înţelepciune. 
  
5.     Totuşi avem nevoie să dobândim această înţelepciune. Cum înţelegem Iacob 1:5 „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.”? 
Domnul ne va da înţelepciune dacă o cerem: Înţelepciunea este darul lui Dumnezeu oferit celor ce se încred în el. Ea ne învaţă cum să acţionăm în fiecare împrejurare a vieţii. Dacă ne uităm la viaţa lui Isus, precum şi a apostolilor, vom vedea cum înţelepciunea divină a fost la lucru în dobândirea biruinţei depline împotriva păcatului şi răului. 
  
 1. Biblia – izvor al sfinţeniei
  
6.     Dar toate acestea nu ar fi suficiente dacă nu am trăi şi ceea ce spune versetul Ioan 17:17 „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”. De ce sfinţenia este suma tuturor lucrurilor? De ce este un lucru de dorit? 
Sfinţire prin Cuvântul lui Dumnezeu: Sfinţirea presupune dobândirea perfecţiunea caracterului, adică o deplină asemănare cu Dumnezeu. Ea este calitatea pe care Domnul a pus-o în om şi care îl diferenţiază de toate celelalte fiinţe de pe pământ. 
  
7.     Şi acum să citim suma sfinţeniei şi credinţei creştine Galateni 2: 20 „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.”. Cum poate deveni acest lucru o realitate pentru noi? 
Finalitatea studiului biblic – Hristos trăieşte în noi: Sfinţirea vieţii se realizează prin locuirea Domnului Hristos în inimile noastre. Astfel, imaginea vieţii Sale desăvârşite se va vedea în mod progresiv în noi. Isus trăieşte în noi prin intermediul Duhului Sfânt pe care îl revarsă în sufletele noastre şi care va realiza transpunerea caracterului Său în natură umană. De aceea, cu deplină încredere putem privi la Dumnezeu şi să fim transformaţi după chipul Său din slavă în slavă. Amin. 
  


  

Referinţă Bibliografică:
Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 249, Anul I, 06 septembrie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!