AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Cultural > Spiritual >  


Autor: Radu Botiş         Publicat în: Ediţia nr. 1086 din 21 decembrie 2013        Toate Articolele Autorului

Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos”
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

„Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos” - o cale de urmat  

Ion Nălbitoru  

Volumul „Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos” elaborat de Pr. Stavr. Radu Botiş este structurat pe cinci capitole bine definite care la rândul lor sunt eşalonate pe subcapitole, ceea ce contribuie la o mai bună înţelegere şi aprofundare a cunoştiinţelor a celui ce deschide această carte.  

Lucrarea “Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos” pătrunde în esenţa spiritualităţii creştine, constituind o aprofundare a cunoştiinţelor pentru creştinul cunoscător al tainelor Sfintei Scripturi, dar şi o învăţătură pentru cel care nu cunoaşte tainele bibliei sau a trecut pe la sfânta biserică doar la botez, la nuntă sau de Sfintele Paşte. În slovele din paginile acestei lucrări cu har dumezeiesc credinciosul descoperă parcă o nouă revelaţie şi primeşte o adevărată lecţie spirituală pe calea mântuirii sale, calea adevărului, a eliberării sufeteşti de greutăţile apăsătoare ale greşelilor, păcatelor şi faptelor sale făcute cu ştiinţă sau din neştiinţă. Autorul ne dezvăluie marele secret, pe care noi laicii de cele mai multe ori nu reuşim să-l descifrăm, şi anume, rolul Domnului Iisus Hristos pe acest pământ: „Dumnezeu a binevoit să intre în comuniunea dialogului direct cu omul”. Există o strânsă legătură între dialogul direct şi permanent între Dumnezeu şi om şi între caracterul şi cuprinsul învăţăturii – Domnului Iisus Hristos.” Rugăciunea şi participarea la Sfânta Liturghie este un dialog în care are loc comuniunea cu Creatorul, aceasta fiind în acelaşi timp antidotul în faţa forţelor răului, omul devenind imun la atacurile diavolului.  

Părintele Radu Botiş nu se axează pe relatarea faptelor într-o anume cronologie, fiindcă nu intenţionează cu orice preţ o reconstituire strict istorică, o înşiruire de evenimente statistice de la Naşterea Mântuitorului la Răstignirea şi Înălţarea Lui la cer, ci mai degrabă o trecere în revistă a principalelor evenimente din existenţa Sa în viaţa pământeană, precum şi mesajul Învăţăturilor Sale, folosindu-se de documente biblice şi istorice.  

Naşterea şi Botezul lui Hristos sunt anunţate ca o deschidere a cerului. Transcendenţa divină se deschide şi coboară la noi, intră, se întrupează în imanenţa noastră pentru a-i reda statutul originar pentru a o deschide. Astfel, cerul coboară pentru a ridica pământul, coborârea lui Hristos are drept scop deschiderea noastră şi suirea noastră.”  

Sfinţia sa, preotul stavrofor Radu Botiş, accentuează în slovele sale mai mult latura spirituală, mesajul Mântuitorului şi semnificaţia existenţei sale în omenire, insistând asupra efectului învăţăturilor Sale asupra Apostolilor şi al celor ce-L ascultau, exprimându-se pe înţelesul tuturor şi pentru exemplificare presărându-şi învăţăturile cu pilde pentru o mai bună înţelegere, un dialog al omului-profet şi în acelaşi timp Fiul, trimisul lui Dumnezeu, cu oamenii care împărăţesc pământul. „Iisus Hristos dovedeşte o autoritate şi o demnitateunică în tot timpul desfăşurării activităţii Sale deînvăţător, este ascultat cu sfinţenie, nu este întreruptniciodată, este urmat de ascultători din loc în loc, caleîndepărtată.... Drumurile erau pline de cei caredoreau să-L asculte.”  

În ziua de azi tronează mândria şi neascultarea, mulţi mergând la sfânta biserică mai mult de fală sau crezând că sunt iertaţi mai repede, în loc să asculte Sfînta Liturghie, mormăie rugăciuni. Asta s-o facă acasă în linşte şi nu să deranjeze pe ceilalţi căci acolo se roagă preotul pentru noi toţi. În timpul Sfintei Liturghi se pogoară asupra noastră Duhul Sfânt indiferent că suntem în faţă lângă preot sau stăm liniştiţi şi ascultăm sfânta slujbă la uşa bisericii fără să-i înghesuim sau să-i deranjăm pe ceilalţi drept măritori creştini. Harul se pogoară asupra noastră peste întreg cuprinsul acestei planete, bineînţeles dacă suntem cu inima deschisă şi îl primim cum se cuvine. Domnul Iisus Hristos l-a vindecat şi pe cel care a fost aproape de El, dar şi pe cel care a fost în coada rândului, adică şi pe cel de pe urmă, şi pe cel credincios, dar şi pe cel păcătos care a dat semne că vrea să se îndrepte, şi pe sărac şi pe bogat, pe fiecare după inima şi sufletul său. În ziua de azi există o lipsă de educaţie la creştinul orthodox căci vrea să fie primul la iertare şi mântuire, la însănătoşire şi binecuvântare şi se înghesuie, se îmbrânceşte la sfintele icoane, la sfintele moaşte, la sfânta agheasmă sau trage de sfintele veşminte ale preotului gata să i le smulgă de pe dânsul. Mulţi îşi afişează orgoliul şi mândria prin faptele lor de donaţii importante în bani, ajungând uneori la zavistie. Pentru cel care este bolnav sau departe de un lăcaş de cult orthodox, mai ales cei care lucrează peste hotare, Casa Domnului este peste tot pe această planetă şi în acest Univers. Rugăciunea este primită la cer indiferent de unde o rosteşti. Ceea ce contează este smerenia şi dăruirea cu care o spui, acestea mărindu-i puterea.  

Autorul Radu Botiş în sinteza sa despre viaţa lui Iisus Hristos afirmă că: „Sfintele Evanghelii nu cuprind viaţa unui om, ci Învăţătura Lui, legea Lui, care constituie Aşezământul Bisericii creştine. Evangheliştii nu scriu viaţa lui Iisus, ci învăţătura Lui, Evanghelia Lui.” „În cuvintele Lui simple se ascundeau şi se descopereau adevărurile fundamentale ale creştinismului.”  

Dumnezeu ne-a dat pe unicul Său Fiu care prin răstignirea Sa a rupt porţile iadului eliberându-l pe om de păcatul strămoşesc. Chiar şi în chinurile cele mai groaznice, după biciuire şi răstignire, pe cruce, Mântuitorul adresează Tatălui ceresc o scurtă rugăciune pentru cei ce l-au crucificat: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac.”  

Prin Învierea Domnului nostru Iisus Hristos omenire intră într-o nouă existenţă pe care din păcate, prin faptele sale, nu i-a dat importanţa cuvenită. O nouă Lege guvernează omul, o renaştere a sa, o şansă spre nemurirea sufletului.  

„Prin învierea lui Iisus, s-a făcut începutul lumii viitoare. Învierea lui Hristos e ca trezirea primăverii. Ea este începutul noii creaţiuni a lumii...” „Odată Înviat, Iisus inaugurează viaţa viitoare, lumea definitivă. Învierea Lui a purtat pecetea iubirii lui Dumnezeu, pentru Fiul Său iubit şi pentru toată omenire.”  

Odată misiunea Mântuitorului împlinită pe acest pământ El s-a înălţat la cer de unde veghează asupra noastră. „Pentru că Iisus şi-a ridicat, prin înălţare, omenitatea în ultima intimitate a Sfintei Treimi, păstrând şi adâncind, în proporţia înălţării, apropierea de toată omenirea, coboară la scurt timp după înălţare Duhul Sfânt peste cei care sunt ai lui Hristos, realizând Biserica.”  

Un rol deosebit în conturarea cunoştinţelor este şi capitolul în care sunt prezentate foarte explicit principiile şi metodele folosite de Mântuitor în educarea şi formarea Apostolilor săi care după Înălţarea Sa la cer se vor răspândi şi vor propovădui credinţa lor în lume. Prin înţelepciunea Sa Divină a contribuit la modelarea caracterului lor moral de mesageri ai Domnului.  

În timpul lecturării capitolului „Pilde” după fiecare pildă cazi într-o meditaţie profundă, o reîmprospătare sufletească şi trupească, renaşterea întru Dumnezeu.  

Adevărata credinţă este o virtute pe care unii dintre semenii noştri şi-au pierdut-o, de cele mai multe ori voit şi din anumite interese, trecând la alte religii păgâne, la setele rătăcitoare sufletului uman sau la ateis. Omul cu credinţă nu mai disperă în faţa morţii, fiindcă îşi deschide spiritul harului Divin şi-şi lasă viaţa în seama Creatorului. Aşa se explică de ce multe persoane cu boli incurabile se vindecă miraculos prin credinţă şi rugăciuni, cu ajutorul slujitorilor Domnului, adică a sfinţiţilor părinţi. Prin bunătate şi smerenie îşi eliberează sufletul şi trupul de energiile negative, de ispitele şi vicleniile necuratului, se purifică.  

„În primul rând lumea contemporană are nevoie de iubire. Iisus Hristos ca supremul Profet, în testamentul Său, ne spune că unitatea trebuie să se realizeze conform modelului divin. În Dumnezeu este realizată în chip desăvârşit îmbrăţişarea întru iubire a Tatălui şi a Fiului în Sfântul Duh. De aici rezultă că iubirea umană este realizată după asemănarea iubirii divine, ea nu se poate concepe ca ceva limitat, ea cere o extensiune universală. Această iubire constituie centrul de perfecţionare pentru multiplicitatea nesfârşită a persoanelor umane.” „...iubirea nu este teorie, vorbă onctuoasă, ci faptă de dăruire generoasă nelimitată pentru semeni. Iubirea noastră creştină trebuie mobilizată din plin ca energie nebiruită în sprijinirea tuturor acţiunilor ce tind spre dreptate socială, spre pace şi propăşire necontenită.” Din păcate omenirea a înclinat balanţa către poftele diavoleşti, de îmbogăţire, autodistrugere şi degradarea fiinţei umane. Deşi purtăm cu noi binecuvântarea Mântuitorului „Pace vouă!”, omenirea continuă să fie asuprită, să se războiacă şi să-i încalce poruncile.  

Faptul că toţi suntem fii şi fiicele lui Dumnezeu, iar în lume există atâta nedreptate ocrotită de legile lumeşti, aceste acte de asuprire a populaţiilor lumii, războaie şi crime, reprezintă un adevărat fraticid.  

Autorul lucrării „Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos” Pr. Stavr. Radu Botiş, prin talentul său scriitoricesc, dar şi prin harul duhovnicesc primit de la Dumnezeu, reuşeşte să creeze o carte accesibilă ale cărei slove pline de duh sunt uşor de lecturat de către omul credincios, în linişte şi meditaţie. Parcurgând fiecare pagină cu slovele sale ai impresia că-L însoţeşti pe Mântuitor în pelerinajul Său prin această lume, de undeva din spatele Apostolilor Săi, şi asculţi Învăţăturile Sale.  

Citind acestă carte parcă treci de la agonie la extaz, evadezi din întuneric la lumină şi-n acel moment simţi în jurul tău iubire ca semn că ţi se deschide calea pentru trecerea de la păcat la mântuire.  

Referinţă Bibliografică:
Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos” / Radu Botiş : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 1086, Anul III, 21 decembrie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Radu Botiş : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Radu Botiş
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!