CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Manuscris > Lucrari >  


Autor: Mihai Condur         Publicat în: Ediţia nr. 733 din 02 ianuarie 2013        Toate Articolele Autorului

Apocalipsa si ramificatiile ei.
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Dacă vorbim despre apocalipsă trebuie să ne referim obligatoriu la Biblia creştină. De ce? veţi întreba. E foarte simplu. Pentru că doar Biblia ne vorbeşte despre acest lucru în mod amănunţit. Aşteptările actuale au însă în calcul calendarul mayaş care pe mine personal nu mă interesează. Noi fiind creştini consider că nu are rost să iau în calcul asemenea ,,profeţiiˮ din această direcţie dintr-un motiv la fel de simplu. Dacă aş da crezare ,,profeţiilor” mayaşe (sau mai bine zis interpretărilor moderne despre calendarul mayaş) atunci mi-aş anula credinţa mea, desconsiderând-o, dând atenţie unor învăţături despre care nu ştiu mare lucru. Ar fi aceasta o trădare din partea unei persoane care îşi spune creştin.
Or eu cred că, credinţa noastră creştin ortodoxă, bimilenară, oferă răspunsuri complete chiar şi unor asemenea abordări complexe cum este cartea Apocalipsei.
Nu voi intra într-o exegeză despre sus numitul text scris de sfîntul Ioan Teologul pentru că nici nu mă pricep de altfel, iar interpretările sunt foarte greu de făcut în mare parte datorită ermetismului textului. Evident anumite imagini relatate în cartea apocalipsei descriu mai multe ,,necazuriˮ dintre care unul se detaşează a fi chiar necazul cel mare. Unii exegeţi, cercetători, predicatori, etc. spun că necazul cel mare ar fi chiar criza actuală în care omenirea se zbate. Dar, sunt voci care spun că această criză este indusă, nicidecum o urmare a unor evenimente care duc într-acolo în mod natural. Câteva consideraţii se impun totuşi. Există deci două variante despre criză. Prima e că aceasta a fost indusă, iar cea de-a doua, că ea e o urmare naturală a unui sistem economic, în speţă capitalismul a cărui evoluţie duce aici. Dar dacă a doua variantă este corectă, atunci sistemul capitalist aflat câteva decenii în luptă cu un alt sistem (comunist-socialist) pe care l-a învins (cu vârf şi îndesat) ar fi de altfel complet greşit deoarece duce inevitabil către criză. Cum acest lucru nu va fi recunoscut nici în ruptul capului de cei care diriguiesc acest capitalism susţinut de o ideologie numită democraţie (definită de Winston Churchil ca fiind un sistem politic prost, dar care este cel mai bun pe care omenirea l-a inventat până acum). Şi aici se impun anumite consideraţii iar una ar fi că şi capitalismul este un sistem cât se poate de prost deşi ar fi cel mai bun inventat până acum. Personal cred că capitalismul nu e departe de sclavie dar lasă la latitudinea capitalistului (patron, stăpân, latifundiar) să se comporte cum crede de cuviinţă cu cei care depind de el (mai ales cu cei foarte de jos). Dar democraţia a fost invocată şi de comunişti-socialişti ca fiind participantă la cumetria politică. Să remarcăm că în capitalism democraţia ar fi susţinută de interese financiare iar ideologia ataşată ar atârna de acest lucru. Banul.
În schimb democraţia ar fi înţeleasă în orânduirea comunistă-socialistă ca fiind un exerciţiu al uniformizării egalitariste iar ideologia ataşată sistemului ar atârna de dictatură care ar fi şi un fel de feedback care ar controla de fapt sistemul. Şi deşi doar în al doilea sistem s-ar părea că există o puternică centralizare a puterii politice, nu cred deloc că este aşa şi practic în capitalism există o puternică centralizare, doar impresia fiind de fragmentare şi descentralizare, în realitate există doar structuri de comandă care ascultă de cele superioare deasupra fiind altele şi tot aşa până la vîrf, care vîrf ar fi alcătuit dintr-un grup de oameni cu puteri financiare incredibil de mari, grup care bineînţeles are un lider. Aici totul pare să se lege de un anumit personaj din Apocalipsă. Celui căruia i se va da toată puterea financiară (în primă fază) şi mai apoi cea politică (şi ar urma şi o titulatură religioasă căruia tot omul va trebui să i se închine)
În contrapondere, Domnul Iisus Hristos este denumit piatra din capul unghiului-aceea pe care zidarii au lepădat-o dar care a ajuns să stea în capul unghiului. Îmi permit aici o mică divagaţie.
Deci ce ar fi unghiul? Există cel puţin două explicaţii. Una ar fi aceea a stratificării societăţii pe nivele (pentru cei ce nu ştiu, amintiţi-vă de lanţul trofic studiat la zoologie) sub forma unei piramide. Evident jos de tot vom găsi pe cea mai mare parte din oameni. Deasupra sunt alţii, mai puţini desigur, care au pârghii de comandă asupra celor de sub dânşii. Evident pe ultimele niveluri spre vârf vor fi acele persoane care au strîns puterea politică şi mai ales financiară (care comandă de fapt politicul). În vârf de tot va fi deci o persoană care ar putea comanda tot ce se află sub nivelul lui pe această piramidă.
O altă explicaţie pe care am aflat-o e cu mult mai surprinzătoare, şi ar fi aceea că unghiul e de fapt... marea piramidă de la Gizeh. Iată de ce.
În Sf. Scriptură în psalmul cu nr. 117 prin versetele 22 şi 23 se spune aşa:
,,Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului.
De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri.ˮ
Anumiţi exegeţi spun că unghiul ar fi de fapt marea piramidă care în vîrf are o platformă pe care mai trebuie aşezată o piatră (un block). De la Domnul s-a făcut aceasta (piramida) şi minunată este în ochii noştrii( este o minune a lumii, singura din cele 7 minuni ale lumii antice şi care doar ea a supravieţuit trecerii timpului). E uşor de recunoscut în cuvântul ,,piatrăˮ pe Domnul Iisus Hristos.
În Isaia, capitolul 19, versetul 19 se aminteşte de acest ,,altar”.
Altar = piramidă?
19. Tot în vremea aceea va fi un altar pentru Domnul în ţara Egiptului, şi la hotar va fi un stâlp de aducere aminte pentru Domnul.
Stâlp = columnă? = obelisc?...probabil.
Dar să lăsăm aceste speculaţii pe seama exegezei de profil. Să mergem mai departe cu prezentarea economică.
În rândurile celor care studiază fenomenul globalizării se face auzit un nou termen care are rezonanţe economice dar şi politice şi anume: plutonomia. Ce este însă plutonomia?
Este, s-ar putea spune -,,economiaˮ celor bogaţi, sau mai bine spus foarte bogaţi. Astfel economia mondială se împarte în două mari secţiuni. Plutonomia şi ...ceilalţi.
Evident plutonomia este sectorul privilegiat care este de multe ori deasupra legii (sau unde funcţionează alte legi) . Ceilalţi sunt ceilalţi, adică cei care trebuie să respecte legea, taxele din ce în ce mai mari, fiscalitatea excesivă, şomajul, problemele tehnice, de producţie, ş.a.m.d. Plutonomia se foloseşte de cea de-a doua categorie, sărăcind-o de fapt, şi îmbogăţindu-se pe seama ei. Ce este îngrijorător e faptul că plutonomia s-a perfecţionat într-o activitate cu ramificaţii cămătăreşti şi s-a specializat în a produce bani doar din bani şi din nimic altceva.
S-a ajuns astfel ca pe acest principiu să se ajungă în situaţia ca din economia Statelor Unite să fie externalizate anumite sectoare iar bunurile care se produceau acolo să fie produse în alte părţi ale lumii. De ce? Pentru că acolo vor fi produse cu costuri cu mult cu mult mai mici. Astfel, plutonomia produce şomeri în State, închide fabrici, uzine, etc. dar câştigă înzecit pentru că produsele respective sunt produse în ţări precum China sau alte ţări sud-est asiatice unde mâna de lucru e cu mult mai ieftină. Dar societatea americană a mai trecut şi prin alte cutremure financiare puse la cale de aceste grupuri de diversiune.
Înainte de criză cetăţeanul american era încurajat să ia credite de la bănci pentru orice fel de proiect. Foarte mulţi şi-au făcut case, mari, somptuoase pentru că dobânzile erau acceptabile. Când a venit criza, băncile au majorat aceste dobânzi graţie unor clauze ascunse iar debitorii s-au trezit în situaţia să nu-şi mai poată plăti ratele iar cei care nu au făcut acest lucru au fost executaţi silit prin preluarea caselor pe care le construiseră, sau a altor afaceri pe care aceştia le iniţiaseră. Interesant este faptul că aceleaşi bănci care nu i-au iertat sub nici o formă pe aceşti cetăţeni executându-i silit, fuseseră iertate în prealabil de către stat, de datorii imense care au fost suportate de la buget, altfel spus de către contribuabil. E ca şi cum ai salva pe cineva dintr-o apă iar ajuns pe mal cel care era gata să moară în loc să-ţi mulţumescă te împinge în apă. Ne amintim acum pilda datornicului nemilostiv din Evanghelie când cel iertat de o foarte mare datorie n-a vrut să ierte pe un mic datornic al său care avea de plătit o sumă cu mult, mult mai mică.
Prin acţiunile puse la cale de capii plutonomiei de pe Wall Street s-a cam spulberat şi visul american. Din birourile emigraţiei apar veşti îngrijorătoare. Politicul recomandă ca în anii care urmează emigranţii care vor primi viză pentru SUA să fie în proporţie de 80 la sută cetăţeni proveniţi din Asia, mai precis din China, India, etc. Se înceracă astfel delocarea cetăţenilor albi şi înlocuirea lor progresivă cu alte rase. Galbenă sau mai închisă la culoare. Care ar fi totuşi raţiunile unui asemenea act cu conotaţii ideologice apropiate de fascism. Păi ar fi mai multe.
În primul rând aceste populaţii nu sunt creştine! Iar capitaliştii au nevoie de forţă de muncă care să muncească 7 zile pe săptămână, mai bine zis non stop. Iar creştinii nu muncesc Duminica, au sărbători religioase, etc. Apoi capii plutonomiei n-au nevoie de persoane ci de indivizi docili. Evident şi salariile vor scădea semnificativ în atrai condiţii, fiindcă această forţă de muncă asiatică care se înmulţeşte rapid este foarte ieftină şi calificată îndeajuns pentru ce se vrea, iar faptul că se înmulţeşte rapid oferă speranţa angajatorilor că forţa de muncă va rămâne în continuare foarte ieftină. Albii care nu vor pleca fie se vor adapta noilor condiţii fie vor pleca în alte părţi ale lumii. Nori negri se anunţă în următorul deceniu pentru economia SUA şi a unei importante părţi a planetei. Se estimează că această elită de pe Wall Street ar dispune de o sumă colosală, şi anume de aproape 2 milioane de miliarde de dolari alfel spus un doi urmat de nu mai puţin de 15 zerouri şi ar reprezenta cam de 16 – 17 ori PIB-ul mondial pe anul 2010.
Iar exemplele ar putea continua. Plutonomia speculează prin orice mijloace situaţii din care scoate sume enorme. Nenorocirea e că acest sistem nu doreşte să se oprească aici întrucât aceasta este definiţia capitalismului. Adică profit din ce în ce mai mare de la an la an (în detrimentul celorlalţi). Acest vîrtej şi tăvălug al banilor care produc bani nu se va opri deci aici. Probabil următorul pas al capilor plutonomiei va fi la momentul oportun, preluarea puterii politice mondiale şi instaurarea unui regim planetar cu anumite reguli impuse de acest staff din umbră care va ieşi la lumină.
Personal îmi amintesc de spusele lui Nicolae Steinhardt care definea fiara din Apocalipsa Sf. Ioan ca fiind nimeni altcineva decât - birocraţia, fiindcă tot el spunea că diavolul este un bun contabil. El contabilizează orice greşeală pentru că urăşte pe om. Şi s-ar putea spune că plutonomia nu e departe de ideea de birocraţie dusă la extrem, iar dacă plutonomia nu este fiara însăşi, atunci este un apanaj al acesteia. Sunt alţii care spun că fiara ar fi, cine credeţi? Internetul. Această afirmaţie se bazează pe faptul că fiara ar fi de fapt ceva neînsufleţit aflat la dispoziţia lui antihrist, cel care va cuteza şi se va face pe sine dumnezeu (şi nu Dumnezeu). Dar e doar o supoziţie a unora...Eu cred că internetul e doar o unealtă pe care o poţi întrebuinţa, bine sau rău, după cum crezi. Ceva adevăr poate fi totuşi în această afirmaţie.
Personal cred că textul Apocalipsei este foarte ermetic şi lasă loc de varii interpretări, şi cred că ar fi mai bine pentru om să nu facă profeţii pe seama acestor versete. Acele evenimente legate de apocalipsă vor veni şi vor fi asemeni celor descrise în această carte dar realizarea acestor cuvinte se vor vedea chiar atunci în momentele respective.
De asemeni cred că e un act de mândrie să crezi că ştii înţelesul acelor cuvinte întrucât satan şi slugile lui abia aşteaptă să cazi în acest păcat al mândriei pentru a te putea ei ,,inspira” în profeţiile pe care le faci sau le vei face. De aceea sunt voci din interiorul bisericii care ne recomandă să nu interpretăm acele texte.
Totuşi cred că anumite versete (puţine) sunt foarte clare.
De pildă:
,,I s-a dat (fiarei) să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neamˮ.
Este după părerea mea o aluzie clară la globalizare.
Să revenim acum la cataclismele ,,profeţite” prin intermediul ziarelor şi televiziunilor. Anumiţi astronomi din vest ne tot sperie cu nu ştiu ce comete care au traversat orbita pământului, foarte aproape, şi nici nu ştim cât de aproape am fost de un dezastru planetar, iar pe viitor veştile sunt destul de sumbre, că în nu ştiu câţi ani, o cometă, sau un metorit va lovi cu ,,siguranţăˮ pământul, deci nu mai avem nici o scăpare. Aceste veşti fac parte dintr-o orchestră bine organizată în aşa fel încât şi cel mai nepăsător ins să-şi imagineze că dacă nu e una e atunci e cealaltă sau toate împreună. Aceste veşti coroborate cu criza, cu situaţia economică din ce în ce mai nesigură, cu veşti de cutremure şi războaie fac parte din strategia forţelor antihristice de a distruge nu lumea, ci pe om, pe fiecare în parte prin diverse metode, pentru a pune stăpânire pe inima lui, fiiindcă aceste forţe ale răului nu au nevoie de cadavre ci de adepţi, pentru a-i ucide mai întâi sufleteşte, pentru a fi nişte zombi în societate, nişte morţi vii, fără identitate, necredincioşi, egoişti, hulitori de Dumnezeu, care îşi iau libertatea de a face ce vor răpind din libertatea altora dar şi din a lor proprie, cum sunt cei dependenţi de droguri, alcool, bani, sex, etc. Adevăratul cataclism se află în inimile noastre nu sus pe cer nici în adâncurile pământului. Căci inima noastră a fost tocmită de Dumnezeu ca fiind uşoară, iubitoare, plină de lumină. Dar satan ştie că dacă va strecura acolo întunericul, păcatul, egoismul, şi celelalte rele, va produce sfîrşitul acelei persoane. Să căutăm aşadar să vedem în interiorul inimilor noastre şi să deschidem acel ochi al inimii înlăuntrul nostru pentru a ne vedea păcatele proprii pentru a le putea curăţi prin mărturisire înaintea unui preot întru curăţirea inimii. Apocalipsa e doar în noi iar de acolo o putem scoate lesne cu ajutorul lui Dumnezeu. Iar dacă va fi ce va fi, tot Dumnezeu ne va întări pentru a putea suporta greutăţile acestei vieţi dincolo de care ne aşteaptă dătătorul de lumină şi viaţă.  

Referinţă Bibliografică:
Apocalipsa si ramificatiile ei. / Mihai Condur : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 733, Anul III, 02 ianuarie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Mihai Condur : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Mihai Condur
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!