AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Evaluari >  


Autor: Pompiliu Comsa         Publicat în: Ediţia nr. 971 din 28 august 2013        Toate Articolele Autorului

ACAD.CONSTANTIN MARINESCU - PERSONALITATE A VIEŢII ŞTIINŢIFICE ROMÂNEŞTI
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
ACADEMICIAN (R.M.) - PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR DOCENT CONSTANTIN GH. MARINESCU - Academician Rep. Mold., Prof. univ. dr. doc. C. Gh. Marinescu. Doctor în Filozofie, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 1969; - Doctor Habil. în Politologie, Academia de Ştiinţe a Rep. Moldova, 1997;  
 
În prezent:  
- Prof. univ. Dr. Doc. Universitatea „Apollonia”, Iaşi, din anul 2010;  
- Preşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări „Acad. Ion Haulică”, Universitatea „Apollonia”, Iaşi;  
- Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;  
- Membru emerit al Academiei de Ştiinţe Medicale;  
- Vicepreşedinte al Academiei Ecologice din România;  
- Membru titular al Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice din Rep. Moldova;  
- Academician de Onoare al Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Chişinău, Rep. Moldova;  
- Consilier ştiinţific al Institutului Naţional de Ecologie al Rep. Moldova;  
- Academician de Onoare şi Doctor Honoris Causa al Institutului Nistrean de Economie şi Drept din municipiul Bălţi, Rep. Moldova;  
-Membru de Onoare al Asociaţiei Ecologilor şi Filozofilor din Rep. Moldova;  
- Vicepreşedinte ale Centrului Academic Didactico-ştiinţific „D. Cantemir”, Iaşi-Chişinău;  
- Doctor Honoris Causa în Ştiinţe Politice şi Umaniste la „International Academy of Culture and Political” şi „World Peace Academy” S.U.A.;  
- Membru de Onoare al Institutului Internaţional al Afacerilor din Paris;  
- Membru de Onoare, Research Board of Advisors, The American Biographical Institute, California;  
- Membru titular al Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova.  
- Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;  
- Profesor emerit şi Consultant academic al Universităţii Francofone Internaţionale din Bruxelles;  
- Conducător Ştiinţific de doctorate şi docenţe la Academia de Ştiinţe din Rep. Moldova;  
- Membru titular al Academiei Internaţionale de Psiho-Terapie din Bruxelles;  
- Membru titular al Academiei de Ştiinţele Naturii din Rusia;  
- Academician şi Membru fondator al Academiei Internaţ. Balcanice de Ştiinţe, Cultură Liberă şi Dezvoltare Durabilă din Sofia; Vicepreşedinte al Depart. din România;  
- Preşedinte al „Ligii Culturale Române”, Sucursala Moldova şi Vicepreşedinte al „Ligii Culturale” Centrale;  
- Membru în Comitetul Director al Congresului Spiritualităţii Româneşti;  
- Membru de Onoare al Fundaţiei Culturale „Ginta Latină ”;  
- Membru al Asociaţiei Scriitorilor, „Costache Negri” din Galaţi;  
- Director onorific al ziarului „Realitatea” din Galaţi;  
- Membru de Onoare al Camerei de Comerţ şi Industrie din Bacău;  
- Preşedinte de Onoare şi Director ştiinţific al Centrului de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Botoşani;  
- Cetăţean de Onoare al municipiilor Cluj-Napoca, Galaţi, al oraşului Slănic- Moldova şi al com. Ipatele, jud. Iaşi.  
***  
EDIŢIE PRINCEPS – PEGASUS PRESS  
BUCUREŞTI – 2002  
 
Marinescu Constantin, Jurist, politolog, sociolog, filozof, profesor universitar, vicepreşedinte, Academia Ecologică din România; N. 08.03.1928 în Galaţi, căsătorit cu Marinescu Maria; Prenumele copiilor: Elena; Studii: Lic. „V. Alexandri”, Galaţi, 1949; Fac. de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1953; dr. în filosofie; dr. docent în ştiinţe politice. Carieră: asistent univ. şi lector univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, (1953-1954); lector univ. Institutul Politehnic Galaţi, (1954-1959); conf. univ. şi rector Institutul Pedagogic Galaţi, (1959-1969); conf. univ. (1969-1980); prof. univ. (1980-1990), Institutul Medico-Farmaceutic, Iaşi; prof. univ. dr., Bacău (din 1990) şi Universitatea Ecologică „D. Cantemir”, Iaşi (din 1991); prof. asociat, Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş (1996 1998); şi Universitatea „Danubius”, Galaţi (1993-1998); decan, Facultatea de Drept, 1992-1996; secretar ştiinţific şi rector, Universitatea „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Focşani 1990-2000; conducător de doctorat şi docenţă, Academica de Ştiinţe, Republica Moldova; prof. emerit, consultant academic, Universitatea Francofonă Internaţională, Bruxelles - Belgia. Publicaţii: 45 de cărţi (autor/coautor, redactor/coordonator), dintre care menţionăm: Liga Culturală şi Unirea Transilvaniei cu România (în colab., Editura „Junimea”, Iaşi, 1979); Problematica omului şi medicina contemporană (în colab., Editura I.M.F., Iaşi, 1979); Un secol de învăţământ medical superior la Iaşi, (Editura I.M.F., Iaşi, 1979); Răsunetul internaţional al luptei românilor pentru unitate naţională (în colab., Editura „Dacia”, Cluj, 1980); Conştiinţa naţională şi valorile patriei, (Editura „Junimea”, Iaşi, 1982); Transilvania în istoria şi conştiinţa românilor, (Editura „Junimea”, Iaşi, 1985); Naţiunea şi conştiinţa naţională în lumea contemporană, (Editura „Junimea”, Iaşi, 1986); Epopeea Marii Uniri, (Editura „Porto-Franco”, Galaţi, 1993); Diplomaţia României şi Tratatul de la Trianon; Din lupta pentru independenţă şi unitatea de stat a românilor, (Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Academia Română, Filiala Iaşi, 1998); Quo vadis medicina?, (Editura „Dosoftei”, Iaşi, 1998); Diplomaţia României şi tratatele internaţionale privind minorităţile naţionale, (Editura „Dosoftei”, Iaşi, 2000); Interferenţe: Istorie şi literatură, (Editura „Vasiliana”, Iaşi, 2001); Introducere în studiul dreptului, Drept comercial, Istoria dreptului românesc, Politologie, (Editura „Dimitrie Cantemir”, Iaşi, 1994); peste 500 de studii şi articole.  
 
Activitate socială: director onorific, ziarul „Realitatea”, Galaţi; redactor responsabil, „Buletinul Ştiinţific”, Academia Ecologică din România; membru în Academia Ecologică din România, 1998 (m. fondator, vicepreşedinte), Federaţia Academică Internaţională de Psiho-Terapie, Bruxelles (m. titular), Academia Naţională de Ştiinţe Ecologice, Republica Moldova (m. titular), AOSR (m. titular, 1967), Academia de Ştiinţe Medicale (m. emerit, 1996), Fundaţia Culturală Patriotică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Paşcani (1995) şi Botoşani, 1999 (preşedinte de onoare), Societatea Internaţională de Istoria Medicinii, Societatea Internaţională de Medicină Generală, „Liga Culturală Pentru Unirea Românilor De Pretutindeni” (vicepreşedinte şi preşedinte, Departamentul Moldova), Societatea Internaţională a Istoricilor, Societatea Internaţională de Medicină şi Victimologie, Societatea Scriitorilor, Filiala Galaţi (1994), C.C.I. Bacău, Colegiul de redacţie, „Studii şi cercetări”, Universitatea de Stat din Bacău şi „Analele Facultăţii de Drept”, Universitatea Ecologică, Iaşi.  
 
Distincţii: numeroase premii şi distincţii, dintre care menţionăm: Meritul ştiinţific, (Academia Română); titlurile „Profesor emerit”, (M.E.C). şi „Doctor docent, habilitat în Politologie” (Academia de Ştiinţe, Republica Moldova, 1997); Premiul rev. „Ateneu” (1997); Premiul Institutului de Istorie şi Teorie Militară din MAN; titlul: „Doctor Honoris Causa în ştiinţe politice şi ştiinţe umaniste”, diplome de onoare oferite de Internaţional Academy of Culture and Political Science, International Association of Educators for World Peace, World Peace Academy, Institute des Affaire Internationales, MEC, Fundaţia şi Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir”, Iaşi; inclus în 9 dicţionare internaţionale şi 5 „Who's Who”.  
 
Hobby-uri: colecţionar de carte rară şi cu dedicaţii ale personalităţilor.  
DICŢIONARUL SCRIITORILOR ŞI PUBLICIŞTILOR IEŞENI IAŞI, 2009  
(Nicolae Busuioc)  
• Marinescu Constantin, n. 8 martie 1928; prof. univ., eseist şi publicist.  
• Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă (1967)  
• Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale (1997)  
• Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din R. Moldova (2006)  
• Membru al Academiei Internaţionale de Psiho-terapie din Bruxelles (1994)  
• Membru fondator al Academiei Balcanice de Ştiinţă, Cultură Liberă şi Dezvoltare Durabilă, de la Sofia-Bulgaria  
• Membru titular al Academiei de Ştiinţe Naturale din Moscova  
• Membru titular al Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice, R. Moldova  
• Prof. emerit şi consultant academic al Universităţii Francofone Internaţionale din Bruxelles, precum şi al altor academii şi societăţi ştiinţifice din ţară şi străinătate.  
• Membru în Colegiul de redacţie al Revistei de Filosofie a Academiei de Ştiinţe din R. Moldova  
• Membru al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova  
• Membru al Societăţii scriitorilor „Costache Negri” din România (Galaţi)  
• Vicepreşedintele „Ligii Culturale Pentru Unitatea Românilor De Pretutindeni” din România şi preşedinte al Departamentului Moldova.  
• Premiatul revistei „Ateneu” pe anul 1987  
• Ordinul „Meritul ştiinţific” acordat de Academia română, 1964.  
Colaborează la numeroase publicaţii din Iaşi, din ţară şi străinătate cu eseuri, reportaje, interviuri, studii şi articole pe teme de cultură.  
 
Publică volumele:  
Liga Culturală şi Unirea Transilvaniei cu România (Iaşi, „Junimea”, 1979); Interferenţe: Istorie şi Literatură (Iaşi, Vasiliana, 2001); Spiritul creator şi valorile naţionale (1985); Răsunetul internaţional al luptei românilor pentru unitate naţională (1985); Un secol de învăţământ medical superior la Iaşi (1979), Ecologie şi cultură (2001), Ecologie şi umanism (2001) ş.a.  
 
Prezent, de asemenea, în volume care tratează probleme de filosofie, cultură, sociologie, pedagogie, între care: Problematica omului şi medicina contemporană (1979), Clasic şi modern în învăţământul superior (1981), Conştiinţă şi progres (1984).  
 
Publică în continuare în domeniile Ecologie, Medicină, Societate: Dimensiuni ale personalităţii Doctorului Vlad Bejan (Iaşi, „Vasiliana”, 2004); Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău (Iaşi, „Porţile Orientului”, 2005); Securitatea ecologică şi naţională a statelor în condiţiile globalizării (Probleme ecologice contemporane) (Iaşi, „Porţile Orientului”, 2005); Ecologia umană şi medicală. Medicina socială, (în colaborare cu dr. Elena Marinescu, Iaşi, „Samia”, 2007); In memoriam: IPS. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Transilvaniei (Iaşi, „Samia”, 2007); Corespondenţă cu IPS: dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Transilvaniei (Iaşi, „Samia”, 2008); Personalităţi ale Şcolii Medicale ieşene (Iaşi, „Samia”, 2008); Un promotor al învăţământului privat din România: Prof. dr. Viorel Enea (Iaşi, „Samia”, 2008), Dialoguri nonconformiste (Iaşi, „Samia”, 2008).  
 
Sub redacţia şi colaborarea sa apar volumele: Ecologie şi Politologie (2002), Ecologie şi Spiritualitate (2003), Ecologie şi drept (2004), Ecologie şi Dezvoltare durabilă (2004), Ecologie, Literatură şi Filozofie (2005), Ecologie şi Morală. Responsabilitate socială (2006), Quo vadis Ecologia? (2008), Probleme ecologice şi politologice în condiţiile globalizării (2008).  
 
Este membru al Asociaţiei Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi, preşedinte al „Ligii Culturale Pentru Unitatea Românilor De Pretutindeni, Departamentul Moldova; membru în colegiul de redacţie al „Revistei de Filosofie şi Drept” a Academiei de Ştiinţe din R. Moldova; membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din R. Moldova (din 2006); membru al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova (din 2008); membru de onoare al Senatului Universităţii Bacău; preşedinte de onoare al Centrului de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt” filialele Suceava, Botoşani, Câmpulung Moldovenesc, Paşcani.  
 
Prezent în numeroase volume omagiale şi aniversare, care i s-au consacrat.  
 
MARINESCU, Constantin  
(n. 8 martie 1928, or. Galaţi, România)  
Filosof, domeniul ştiinţific: filosofie, sociologie, politologie, drept.  
 
Doctor în filosofia istoriei (1969), Doctor habilitat în ştiinţe politice (1996), Profesor universitar, Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2006).  
 
A absolvit Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1953). Activează aici ca asistent şi lector universitar (1953-1954); apoi lector universitar la Institutul Politehnic din Galaţi (1954-1959); conferenţiar universitar şi rector-fondator al Institutului Pedagogic din Galaţi (1959-1969); conferenţiar universitar (1969-1980), profesor universitar, şef de catedră la Institutul Medico-Farmaceutic din Iaşi (1980-1990); profesor titular, şef al Catedrei de Drept Public şi Privat a Universităţii din Bacău (din 1991); profesor asociat, decan al Facultăţii de Drept, secretar ştiinţific la Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir” din Iaşi (1991-2004); profesor asociat la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş (1996-1998) şi la Universitatea „Danubius” din Galaţi (1993-1998); secretar ştiinţific şi rector al Universităţii „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Botoşani şi Focşani (1998-2002 şi, respectiv, 1998-2005).  
 
A publicat peste 50 de cărţi în calitate de autor şi de coautor, printre care: Condiţia umană in civilizaţia contemporană (1982); Conştiinţa naţională şi valorile patriei (1982); Implicaţii social-umane şi medicale ale Revoluţiei Ştiinţifice şi Tehnice contemporane (1985); Naţiunea şi conştiinţa naţională în lumea contemporană (1986); Diplomaţia României şi Tratatele Internaţionale privind minorităţile naţionale (2000); Interferenţe: Istorie şi literatură (2001); Ecologizarea conştiinţei, un imperativ al societăţii contemporane (2003); Securitatea ecologică şi naţională a statelor în condiţiile globalizării (2005) ş.a. Este membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă (România), Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale (România), Profesor Emerit şi consultant academic al Universităţii Francofone Internaţionale din Bruxelles, Membru titular şi Membru fondator al Academiei Internaţionale Balcanice de Ştiinţe, Cultură Liberă şi Dezvoltare Durabilă din Sofia (Preşedinte al Departamentului din România), Doctor Honoris Causa al Institutului Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi, Republica Moldova, Doctor Honoris Causa în Ştiinţe Politice şi Umanistice la „International Academy of Culture and Political and World Peace Academy” din S.U.A.; Membru de Onoare al Institutului Francez de Relaţii Internaţionale din Paris; Membru de Onoare al „Research Board of Advisors”; „The American Biographical Institute” din California ş.a.; Redactor responsabil şi coordonator al Buletinului ştiinţific al Academiei Ecologice şi al Analelor Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii Ecologice „Dimitrie Cantemir” din Iaşi.  
 
Este decorat cu Medalia „Meritul Ştiinţific” a Academiei Române. Deţine Premiul pentru Ştiinţă, Sociologie, Pedagogie al revistei Ateneu, Premiul Institutului de Istorie şi Teorie Militară al Ministerului Apărării Naţionale al României.  
 
BIBLIOGRAFIE:  
1. O viaţă consacrată învăţământului şi cercetării: Prof. univ. Dr. Doc. Constantin Marinescu, Iaşi, 2000.  
2. Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani. Dicţionar, Iaşi, 2002.  
3. Un model de vrednicie şi conduită universitară: Prof. univ. Dr. Doc. Constantin Marinescu, Bacău, 2003.  
 
PROF. UNIV. DR. CONSTANTIN MARINESCU  
MARINESCU, Constantin, b. 8 Mar. 1928, Galaţi, România, University Professor; Doctor of Philosophy – EDUCATION: Faculty of Law, Licen. „Al. I. Cuza” University Iassy, 1953, PH.D., „Babeş Bolyai” University Cluj, 1969. APPOINTMENTS: University Assitente, Lecturer, History, Philosophy and Law, „Al. I. Cuza” University Iassy, 1953-1954; Lecturer, Chief of Philosophy Staff, Polytechnic Institute, Galaţi, 1954-1959; University Conferencier, Chief of Professorship, Rector and Prorector, Dean, Pedagogical Institute, Galaţi, 1959-1969; University Conferencier, Professor, Chief of Political Science Department, Institute of Medicine and Pharmacy, Iassy, 1969; Chief of Professorship, Institute of Medicine and Pharmacy, Iassy, 1984; PUBLICATIONS: Author of some 300 articles; 20 Books; Publications in Italian, Frech, Belgian etc. MEMBERSHIPS: Historical and Philological Sciences Society; Management Staff of Historical Science Society; 1960-1983; President, Galaţi Section 1962-1970; History of Medicine Society; Political Science Society; President and Founder of Metodological Cabinet of Institute of Medicine and Pharmacy, Iassy, 1970-1984; Founder, High Educaţional Pedagogical Institute Galaţi; Director Peoples's University of Galaţi, 1962-1970; President, Management Staff, Cultural and Art, District Galaţi, 1962-1968. HONOURS: Scientific Merit Order, România, 1972; 5 Medals for scientific and social merits; 5 diplomas for scientific and social merits. HOBBIES: Collecting rare books and letters from scientific personalites. ADDRESS: Institute of Medicine and Pharmacy, Iassy, 6600, România .  
 
PROF. UNIV. DR. CONSTANTIN MARINESCU  
American Biographical Institute,  
Publisher of Biographical  
Reference Works Since 1967  
Editorial Deadline: January 4, 2008  
 
Your entry as it appeared in the International Directory of Distinguished Leadership. Please make changes accordingly and sign this form before returning it.  
 
MARINESCU, Constantin Gh. oc/Educator, România; ed./Dr. Docent, Academy of Sciences Republic of Moldova, 1997, Ph.D., „Babeş Bolyai” University, 1969; Degree, „Al. I. Cuza” University, 1953; pa/ Professor, Ecological University, Iasi; Bacău, Focşani University; Romanian Academy; Emeritus Member, Medical Academy; Titulary, Moldavian Academy of Ecological Sciences; Emeritus Professor, Academic Consultant, Francophone University Brussels; Vice President Ecological Academy of România; cp./ President, Moldavian Department, Cultural Association for Union of All Romanians; Society of Victimology, London; Congress of Romanian Spirituality; hon/Doctor Honoris Causa, International Academy of Political Sciences; Academic Federacy, Psychotherapy Balint Brussels.  
 
PROF. UNIV. DR. CONSTANTIN MARINESCU  
August 3, 2007  
 
American Biographical  
Publisher of Biographical  
Reference Works Since 1967  
 
LUCRĂRI PUBLICATE DE  
ACAD. CONSTANTIN GH. MARINESCU  
 
A. ISTORIE ŞI CULTURĂ  
1. Contribuţia societăţilor „Carpaţi” şi „Liga pentru unitatea culturală a românilor” la formarea conştiinţei naţionale, la lupta românilor pentru făurirea statului naţional-unitar (1882-1918), Teză de doctorat, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1969, 342p.  
2. Răsunetul internaţional al luptei românilor pentru unitate naţională (în colaborare cu Acad. Ştefan Pascu), Editura „Dacia”, Cluj-Napoca, 1981, 435 p.  
3. Liga Culturală şi Unirea Transilvaniei cu România (în colaborare cu Prof. univ. Dr. V. Netea), Editura „Junimea”, Iaşi, 1979, 374 p.  
4. L'Opinion publique internationale et le problème de l'unité nationale et politique des roumains (în colaborare cu Acad. Ştefan Pascu), Editura Academiei, 1989, 210 p.  
5. Transilvania în istoria şi conştiinţa românilor (sub redacţia şi coordonarea), Editura IMF, Iaşi, 1985, 309 p.  
6. Naţional şi internaţional în lupta românilor pentru Marea Unire din 1918 (Sub redacţia şi coordonarea), Editura IMF, Iaşi, 1989, 359 p.  
7. Un secol de învăţământ medical superior la Iaşi, Editura IMF, Iaşi, 1979, 303 p.  
8. Galaţi (monografia Regiunii Galaţi, în colaborare cu Prof. univ. Dr. I. Brezeanu), Editura „Meridiane” 1967, 270 p.  
9. Galaţi (monografia Municipiului Galaţi, în colaborare cu Prof. univ. Dr. I. Brezeanu şi Prof. univ. Dr. D. Vrabie), Editura „Meridiane”, 1964, 70 p.  
10. Institutul de medicină şi farmacie, 1879-1979 (în colaborare cu Dr. Cristina Ionescu, Prof. univ. Dr C. Romanescu), Arta grafică, Bucureşti, 1979, 102 p.  
11. Universitatea de medicină şi farmacie. Primul deceniu post-centenar (sub red. şi coordonarea, în colaborare cu Prof. univ. Dr. doc. M. Cotrău), Editua IMF, Iaşi, 1992, 518 p.  
12. Istoria economiei naţionale (curs universitar în colab. cu Dr. I. Mocanu), Universitatea „Ştefan cel Mare”, Iaşi, 1992, 220 p.  
13. Epopeea Marii Uniri, Editura „Porto-Franco”, Galaţi, 1993, 422 p.  
14. Nicolae Iorga, Omul şi opera (sub red. şi coord., în colab. cu prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu), Editura „Plumb”, Bacău, 1994, 540 p.  
15. Bacăul universitar (în colab. cu Prof. univ. Dr. Tiberiu Căliman), Editura „Plumb”, Bacău, 1995, 190 p.  
16. Din lupta pentru independenţa şi unitatea de stat a românilor, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Academia Română, Filiala Iaşi, 1998, 404 p.  
17. Interferenţe: Istorie şi Literatură, Editura „Vasiliana”, Iaşi, 2002, 350 p.  
18. Convergenţe spirituale: Iaşi – Chişinău, Editura „Porţile Orientului”, Iaşi, 2005, 425 p.  
19. Alba Iulia şi unitatea românilor de pretutindeni (în colab. cu Victor Crăciun ş.a.), Editura „Semne”, Bucureşti, 2007, 390 p.  
20. In Memoriam: IPS Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Transilvaniei, Editura „Samia”, Iaşi, 2007, 244 p.  
21. Filozofia unei istorii cruciale, Editura „Samia”, 2008, 421 p.  
22. Corespondenţă cu I.P.S. Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Transilvaniei, vol. II, Editura „Samia”, Iaşi, 2008, 330 p.  
23. Valori filozofice, cultural-naţionale în Doctrina şi Programul Ligii Pentru Unitatea Culturală A Tuturor Românilor, Editura „Samia”, Iaşi, 2009, 251 p.  
24. Liga Culturală Pentru Unitatea Românilor De Pretutindeni, 1890-2010, în colab. cu Prof. univ. Dr. Victor Crăciun, Editura „Semne”, Bucureşti, 2010, 200 p.  
25. O viaţă închinată Bisericii strămoşeşti şi spirituale naţionale: I.P.S. Pimen Suceveanu, în colab. cu Preot Dragoş Buta şi Prof. Dr. Viorel Enea, Editura „Samia”, 2010, 270 p.  
26. Conştiinţa Unităţii naţionale în Gândirea şi Istoria Românilor, Editura „Danaster”, Iaşi, 2012, 371 p.  
27. Profesorul universitar dr. Vasile Burlui – „70”. O viaţă consacrată învăţământului, cercetării ştiinţifice şi creaţiei literare, Editura „Apollonia”, Iaşi, 2013, 378 p.  
28. Quo Vadis Naţiunea şi Uniunea Europeană?, Editura „Samia”, Iaşi, 2013, 326 p.  
29. Scriitori şi cărturari români, Editura „Samia”, Iaşi, 2013, 434 p.  
 
B. FILOZOFIE, SOCIOLOGIE, MEDICINĂ SOCIALĂ, SOCIOLOGIA MEDICINEI, POLITOLOGIE, PEDAGOGIE, DREPT  
27. Conştiinţa naţională şi valorile patriei (în colaborare cu Prof. univ. Dr. Doc. Al. Tănase), Editura „Junimea”, Iaşi, 1982, 300 p.  
28. Conştiinţă şi progres (sub red. şi coord., în colab. cu Prof. univ. Dr. Constantin Vlad), Editura „Junimea”, Iaşi, 1984, 322 p.  
29. Spiritul creator şi valorile naţionale (sub redacţia şi coordonarea), Editura „Junimea”, Iaşi, 1985, 250 p.  
30. Naţiunea şi conştiinţa naţională în lumea contemporană, Editura „Junimea”, Iaşi, 1986, 303 p.  
31. Dimensiuni şi valenţe sociologice ale medicinii (în colaborare cu Prof. univ. Dr. R. Duda), Editura IMF, Iaşi, 1988, 280 p.  
32. Integrarea socio-profesională a tinerilor medici şi farmacişti (Sub redacţia şi coordonarea), Editura „Junimea” Iaşi, 1980, 370 p.  
33. Problematica omului şi medicina contemporană (în colaborare cu Prof. univ. Dr. P. Brânzei), Editura IMF, Iaşi, 1979, 410 p.  
34. Condiţia umană în civilizaţia contemporană (sub redacţia şi coord.), Editura IMF, Iaşi, 1982, 186 p.  
35. Medicină şi societate (sub redacţia şi coord.), Editura IMF, Iaşi, 1982, 204 p.  
36. Etică şi sociologie contemporană. Relaţia medic-farmacist-bolnav (sub redacţia şi coord.), Editura IMF, Iaşi, 1983, 456 p.  
37. Implicaţii social-umane şi medicale ale revoluţiei ştiinţifice şi tehnice contemporane (sub redacţia şi coord.), Editura IMF, Iaşi, 1985, 570 p.  
38. Interdisciplinaritate şi dialog în ştiinţele medicale şi medico-sociale (sub red. şi coord., în colaborare cu Acad. Ion Haulică), Editura IMF, Iaşi, 1988, 352 p.  
39. Quo vadis medicina? (Interviuri cu personalităţi ale medicinei româneşti pe teme medico-sociale), Academia de Ştiinţe Medicale, Filiala Iaşi, Editura „Dosoftei”, Iaşi, 1998, 370 p.  
40. Clasic şi modern în învăţământul superior (sub redacţia şi coord.), Editura „Junimea”, Iaşi, 1981, 571 p.  
41. Pedagogia universitară. Tradiţie şi modernitate. Experienţe şi exigenţe (sub redacţia şi coord.), Supliment al „Revistei Medico-Chirurgicale” IMF, Iaşi, 1987, 360 p.  
42. Recomandări metodologice privind studiul individual al studentului, Editura IMF, Iaşi, 1982; Studiul individual în învăţământul universitar, ediţie revăzută, Universitatea de stat Bacău, 1995.  
43. Îndreptar metodic privind întocmirea lucrării de diplomă (în colab. cu R. Duda, E. Târcoveanu, Carmen Dinescu), Editura IMF, Iaşi, 1986.  
44. Introducere în studiul dreptului, 198 p.  
45. Elemente de drept economic şi comercial, 200 p.  
46. Istoria dreptului românesc, 210 p.  
47. Politologie, 180 p.  
48. Sociologie juridică, 190 p.  
 
Titlurile de la poziţiile 43-47, reprezintă cursuri universitare, tipărite între anii 1992-1994, de către autor, la Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir”, Iaşi.  
49. Dreptul Afacerilor; Editura Universităţii de Stat Bacău, 2002, 180 p.  
50. Diplomaţia României şi Tratatul de la Trianon, Academia Română, Filiala Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi, 1998, 362 p.  
51. Diplomaţia României şi Tratatele Internaţionale privind minorităţile naţionale, Editura „Dosoftei”, Iaşi, 2000, 332 p.  
52. Personalităţi ale şcolii medicale ieşene, Editura „Samia”, Iaşi, 2008, în colab. cu Dr. Elena Marinescu.  
53. Interferenţe: Filozofie şi Medicină, Editura „Samia”, Iaşi, 2007, 222 p.  
54. Eseuri: Filozofie şi Medicină, Editura „Samia”, Iaşi, 2007, 220 p.  
55. Dialoguri nonconformiste, Editura „Samia”, Iaşi, 2009, 475 p.  
56. Medicină şi umanism. Comunicarea medic-bolnav (în colab. cu Prof. univ. Dr. Vasile Burlui şi Dr. Elena Marinescu), Editura „Apollonia”, Iaşi, 2010, 275 p.  
57. Cercetarea ştiinţifică, domeniu fundamental al vieţii universitare apolloniene (în colab. cu Prof. univ. Dr. Vasile Burlui şi Prof. univ. asoc. Pompiliu Comşa, Editura „Samia”, Iaşi, 2011, 480 p.  
58. Recomandări privind studiul individual al studenţilor, Editura „Apollonia”, Iaşi, 2011, 45 p.  
59. Personalitatea Universităţii „Apollonia”, în colab. cu Prof. univ. Dr. Vasile Burlui, Editura „Samia”, Iaşi, 2012, 576 p.  
 
C. ECOLOGIE  
60. Un promotor al învăţământului şi cercetării ecologice: Prof. univ. dr. doc. ing. Zaira Murgu, Editura „D. Murgu”, Iaşi, 2002, 327 p.  
61. Ecologizarea conştiinţei, un imperative al societăţii contemporane (Secolul al XXI-lea va fi ecologic sau nu va fi deloc?), Editura: „Vasiliana”, Iaşi, 2003, 305 p.  
62. Ecologie, Medicină, Societate (Dimensiuni ale personalităţii Doctorului Vlad Bejan), Editura „Vasiliana”, Iaşi, 2004, 175 p.  
63. Securitatea ecologică şi naţională a statelor în condiţiile globalizării (Probleme ecopolitologice contemporane), Editura „Porţile Orientului”, Iaşi 2005, 400 p.  
64. Ecologie şi Societate (sub red. şi coord.), Editura „Dimitrie Cantemir”, Iaşi, 1998, 296 p.  
65. Ecologie şi Cultură (sub red. şi coord.), Editura „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş, 2000, 670 p.  
66. Ecologie şi Umanism (sub red. şi coord.), Editura Fundaţia Ecologică „Dimitrie Cantemir”, Iaşi, 2001, 462 p.  
67. Ecologie şi Educaţie (sub red. şi coord.), Editura „Dimitrie Cantemir”, Iaşi, 2001, 532 p.  
68. Ecologie şi Sociologie (sub red. şi coord.), Editura Fundaţiei Ecologice „Dimitrie Cantemir”, Iaşi, 2001, 267 p.  
69. Relaţiile Interdisciplinare ale Ecologiei (sub red.şi coord.), Editura „Dimitrie Cantemir”, Iaşi, 2001, 540 p.  
70. Ecologie şi Spiritualitate (sub red. şi coord.), Editura Fundaţiei Ecologice „Dimitrie Cantemir”, Iaşi, 2002, 390 p.  
71. Ecologie şi Politologie (sub red. şi coord.), Editura Fundaţiei Ecologice „Dimitrie Cantemir”, Iaşi, 2002, 555 p.  
72. Ecologie şi Drept (sub red. şi coord.), Editura „Porţile Orientului”, Iaşi, 2004, 594 p.  
73. Ecologie şi Morală. Responsabilitate Socială (sub red. şi coordonarea), Iaşi, 2006, 540 p.  
74. Quo vadis Ecologia? (sub red. şi coord.), Editura „Samia”, Iaşi, 2008, 514 p.  
75. Ecologie umană şi medicală. Medicină socială, Editura „Samia”, Iaşi, 2007, în colab. cu Dr. Elena Marinescu, 555 p.  
 
REVISTE PUBLICATE SUB REDACŢIA ŞI COORDONAREA:  
1. Analele Facultăţii de Drept, Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir”, Iaşi, numerele 1-10, perioada 2001-2005;  
2. Convergenţe Spirituale Iaşi – Chişinău. De la fraţi la fraţi, Nr. 1/2010, Editura „Samia”, Iaşi, 2010, 198 p.  
3. Idem, Nr. 2/2011, 330 p.  
4. Idem, Nr. 3/2012, 444 p.  
5. Idem, Nr. 4-5/2013, 474 p.  
 
LUCRĂRI PUBLICATE DESPRE VIAŢA ŞI OPERA AUTORULUI  
1. Prof. Dr. Ioan Saizu, O viaţă consacrată învăţământului şi cercetării: Profesorul C. Gh. Marinescu, Editura „Dosoftei”, Iaşi, 2000, 475 p.  
2. Prof. univ. Dr. Lucian Saradici, Jurist Pompiliu Comşa, Un model de vrednicie şi conduită universitară: Profesorul Constantin Marinescu, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2003, 340 p.  
3. Acad. Mihai Cimpoi, Acad. Ion Dediu, Prof. univ. Dr. Victor Crăciun, General (r.) Dr. Mircea Chelaru, O slujire cu loialitate a învăţământului şi cercetării, Editura „Samia”, Iaşi, 2008, 460 p.  
4. Prof. univ. Dr. Gh. Buzatu (membru al AOŞR), Prof. univ. Dr. habil. Victor Moraru, Col (r) Ionel Pintilii, Prof. univ. Dr. Doc. Constantin Marinescu în viziunea contemporanilor din ţară şi de peste hotare, Editura „Axis Libri”, Galaţi, 218 p.  
5. Jurist Pompiliu Comşa, Prof. univ. Dr. Doc. Constantin Marinescu în Spiritualitatea gălăţeană (2002–2008), Editura „Samia”, Iaşi, 2008, 540 p.  
6. IPS Pimen, Col (r) I. Pintilii, Prof. Dr. Catinca Agache, Valori ale BOR în lucrările Prof. univ. Dr. Doc. Constantin Marinescu, Editura „Samia”, Iaşi, 2013, 320 p.  
 
 
 
Referinţă Bibliografică:
ACAD.CONSTANTIN MARINESCU - PERSONALITATE A VIEŢII ŞTIINŢIFICE ROMÂNEŞTI / Pompiliu Comsa : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 971, Anul III, 28 august 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Pompiliu Comsa : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Pompiliu Comsa
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!