Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RECOMANDĂ PAGINA

REDACŢIA

CLASAMENT
DE PROZĂ

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE PROZĂ


Home > Impact > Istorisire > Mobil |   


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 190 din 09 iulie 2011        Toate Articolele Autorului

A veghea si a te pregati pentru a doua revenire a lui Hristos
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

 

S-ar părea că prin cultivarea unui spirit de veghere avem în vedere doar lucrurile ce privesc timpul de faţă. Însă pe de altă parte, vegherea ne conduce la atingerea unui obiectiv mult mai înalt, aşa cum rezultă din versetul Luca 21:36 „Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.".  
  
Ce se poate spune despre puterea pe care o câştigăm atunci când suntem veghetori asupra căilor noastre? 
  
Dacă am fi atenţi la drumul pe care mergem, am putea ocoli o mulţime de dificultăţi şi de probleme prin faptul că am lua în seamă semnale de avertizare, care în mod obligatoriu le anunţă înainte de a se manifesta. Este ca şi cum înaintea noastră s-ar afla indicatorul de „drum cu multe obstacole”, invitându-ne să mergem pe o rută alternativă. Dacă totuşi mergem mai departe ignorându-l din neştiinţă, sau mai grav, din neatenţie, vom ajunge să ne pierdem energia şi resursele interioare pe un drum pietros şi plin de tot felul de denivelări, pentru ca în final să fim nevoiţi să ne întoarcem la punctul de intersecţie cu drumul bun. Ce vreau să subliniez este faptul că drumul drept, sau „calea” îngustă, nu reprezintă neapărat ceva greu şi dificil de urmat. Dimpotrivă, această cale este îngustă fiindcă în primul rând este dreaptă şi nu putem să ne abatem de la ea, dacă dorim să o urmăm. Însă dacă vom merge pe ea, fiind atenţi să nu fim deturnaţi, vom constata că este mult mai uşoară decât aşa zisa „cale largă”, plină de suspine, suferinţe şi altele în felul acesta. 
  
Însă ce poţi face atunci când constaţi că pe această cale „îngustă”, ce presupune veghere atentă pentru a nu fi abătut din drum, nu găseşti decât puţini tovarăşi de drum şi eşti mai tot timpul singur? 
Drumul spre Împărăţia lui Dumnezeu presupune deseori să trecem prin momente de singurătate, când constatăm că nu mai este nimeni alături de noi, şi trebuie să mergem înainte pur şi simplu prin veghere şi credinţă. Însă pe de altă parte, există Duhul Sfânt care ni se va alătura pentru a face acest drum cât mai plăcut cu putinţă şi pentru a-ne furniza sfat şi călăuzire la fiecare etapă. De aceea, chiar dacă vom constata că mai toţi din jurul nostru merg pe „calea cea largă” a suspinelor şi suferinţelor de tot felul, dar atractivă prin faptul că nu se văd aceste lucruri de la început, totuşi noi vom merge mai departe, fiindcă rezultatele se vor vedea abia la final. Astfel, prin stăruinţă şi credinţă, cel care merge pe „calea îngustă” va constata că drumul este până la urmă plăcut, iar sarcina este totuşi uşoară în comparaţie cu ceea ce s-ar fi întâmplat alegând calea acestei lumi. 
  
Revenind la versetul de la început, cum este posibil ca prin veghere să ne sporim puterea şi nu doar să ne economisim resursele noastre de care dispunem? Care ar fi aspectul pozitiv şi dinamic al acestei afirmaţii? 
Atunci când mergem pe calea lui Dumnezeu şi veghem cu stăruinţă pentru a nu fi abătuţi de pe cale, vom constata că energii suplimentare ne sunt puse la dispoziţie, şi într-un mod aparent inexplicabil vom vedea că multe lucruri imposibile pentru noi, devin posibile prin harul lui Hristos. Astfel, pentru a trece prin situaţii ce presupun multă îndemânare şi tenacitate, pe care în mod natural s-ar putea să nu le avem, vom constata că putem dovedi o incredibilă dexteritate şi perseverenţă, fiindcă prezenţa divină se va uni cu noi pentru a ne împuternici şi motiva, cu scopul de a depăşi situaţiile dificile prezente. În acest sens, mă gândesc că s-ar putea să avem momente de slăbiciune extremă, să experimentăm dificultăţi de natură sufletească, sau probleme legate de lipsa tenacităţii, sau altele în genul acesta. Însă dacă nu vom da atenţie dispoziţiei interioare şi dacă vom merge mai departe veghind asupra drumului ce trebuie parcurs, ca şi cum nu ar exista aceste obstacole interioare, atunci vom constata cu uimire că putem să mergem, iar imposibilul va deveni posibil. 
  
În acest sens, cum putem să ne pregătim pentru a doua venire a lui Hristos, atunci când dovedim un spirit de veghere? Cum suntem ajutaţi să dobândim acel „untdelemn preţios” care va alimenta focul şi lumina din candelele noastre? 
Problema fecioarelor din parabola spusă de către Domnul Hristos, a constat în faptul că ele nu au vegheat, aşteptând cu răbdare venirea Sa. Pe de altă parte, nu ştim exact cât de mult a vegheat fiecare dintre ele, însă cu siguranţă că unele aveau untdelemn suplimentar, altele nu. Ideea centrală stă în faptul că aşteptarea este consumatoare de energie interioară, iar candela ce nu este alimentată constant se va stinge curând. Dacă nu există o pregătire prealabilă, atunci vom constata că puterea noastră de a-L aştepta pe Domnul nostru va scădea pe măsură ce El aparent „întârzie” să revină. Însă dacă vom reuşi să ne menţinem spiritul treaz de la început, atunci vom face proviziile necesare care să ne asigure traversarea cu succes a crizei întârzierii dincolo de orizontul pe care noi îl avem asupra lucrărilor lui Dumnezeu. Prin exerciţiul atenţiei, vom ajunge să adunăm orice fel de resursă ce ne-ar putea ajuta să înaintăm pe calea cea sfântă şi dreaptă. Astfel, vom dobândi acel „untdelemn preţios”, acea resursă ascunsă, ce ne va ajuta să mergem mai departe, chiar şi pe vreme de criză. 
  
Ce anume va avea special timpul ce precede a doua revenire a Domnului nostru Isus Hristos? De ce este necesară o veghere deosebită? 
Timpul de dinaintea revenirii Domnului nostru Isus Hristos va fi caracterizat de o intensificare a acţiunilor întreprinse de către forţele răului, cu scopul realizării unei amăgiri finale a întregii lumi. De aceea, va fi necesară o mai mare atenţie decât în vremurile obişnuite, pentru a putea detecta eroarea şi minciuna, şi în aceeaşi măsură, pentru a putea rezista tentaţiei de a trece de partea răului. Mai mult decât oricând va fi nevoie ca toţi cei care au o credinţă creştină autentică să fie gata pentru a putea pleca din această lume, având legăturile cu aceasta reduse la minimum, în primul rând din punct de vedere spiritual. Orice fel de contacte şi relaţii cu lumea aceasta vor deveni surse de influenţare către partea negativă în acea vreme, şi fără o veghere atentă va fi imposibil să mergi mai departe fără să fii prins în cursă. 
  
Această descriere a ceea ce se va întâmpla înainte de revenirea Domnului Hristos ar putea să provoace descurajare şi nedumerire. Care ar fi cauzele acumulării unei astfel de stări de lucruri în timpul ce precede revenirea lui Hristos? 
Scriptura vorbeşte despre o „coacere a roadelor” atât în direcţia cea bună, cât şi spre cea rea. De aceea, înainte de revenirea lui Hristos toate tendinţele către rău sau către bine vor ajunge la finalitate, adică la o deplină maturitate. Din această cauză, evoluţia spre o direcţie sau alta va fi mai rapidă decât în vremurile normale ale istoriei. Astfel, fără o veghere atentă, tendinţele către rău ne vor purta rapid către partea negativă, chiar înainte de a ne da seama ce se întâmplă cu noi. Amăgiri de tot felul vor fi puse înaintea fiecărui om, astfel încât chiar şi cei credincioşi vor avea probleme serioase în a rămâne consecvenţi chemării lor. Însă prin exerciţiul vegherii, ei vor putea discerne această avansare a vrăjmaşului, iar prin puterea Duhului Sfânt vor fi capabili să evite chiar şi cele mai subtile capcane întinse înaintea lor. 
  
Dar nu se spune în Sfânta Scriptură, că în cele din urmă „fecioarele au adormit”? Cum au vegheat fecioarele înţelepte, dacă şi ele au ajuns să aţipească? 
Faptul că şi fecioarele înţelepte ajung să aţipească nu reprezintă o scuză pentru lipsa lor de veghere. Mai degrabă în parabolă se exprimă ideea că fără o pregătire prealabilă, nimeni nu va scăpa, iar în momentul în care vom fi puşi să luminăm, candelele se vor stinge în lipsa untdelemnului pregătirii temeinice. De aceea, cred că o adevărată pregătire presupune un exerciţiu al vegherii care să nu scadă în mijlocul încercărilor de orice fel. Dacă totuşi există o aţipire din lipsa unei concentrări susţinute, revenirea este posibilă numai pentru cei care au făcut o pregătire prealabilă, acumulând experienţă şi putere spirituală prin legătura pe care o au cu Dumnezeu. Astfel, cred că mesajul parabolei nu este unul fatalist, îndemnând la somn de voie, sub considerentul că ne-am pregătit cum am putut şi acum putem dormi puţin în ce priveşte lucrurile spirituale, ci mai degrabă se subliniază faptul că şi în cazul în care se întâmplă să aţipeşti, vei putea să revii doar în măsura în care ai cultivat în viaţa ta partea spirituală, înainte de a veni încercarea. Avem de-a face cu o asigurare şi nu cu o predeterminare. 
  
Dacă aşa stau lucrurile, atunci cum putem să ne dezvoltăm această deprindere a vegherii, care să ne ajute să ne pregătim pentru a doua venire a lui Hristos? 
Adăugând pregătirea pentru a doua venire a lui Hristos nu facem altceva decât să îmbogăţim noţiunea de veghere, fiindcă astfel ajungem să înţelegem mai bine valoare ei nepreţuită. La modul practic, dezvoltarea vegherii se realizează prin cultivarea deprinderii de a studia cu atenţie Sfintele Scripturi şi de a transpune învăţăturile sfinte în practic noastră zilnică. Veghind cu atenţie pentru a aplica principiile spirituale în cele mai mici amănunte ale vieţii noastre, vom ajunge să stăpânim această deprindere a vegherii, până când acest lucru va deveni normal pentru noi. Veghind asupra modului în care gândim, vorbim şi acţionăm, sau reacţionăm, vom ajunge ca prin stăpânire de sine să devenim tot mai atenţi la ce se întâmplă cu noi, precum şi la influenţele pe care le propagăm către ceilalţi, sau care le primim din jurul nostru. În cele din urmă vom ajunge să stăpânim pe deplin conţinutul spiritual al vieţii noastre, până când ea va reflecta într-o măsură deplină şi progresivă slava lui Dumnezeu. 
  
Totuşi, pare foarte dificil să ajungi să te stăpâneşti şi să veghezi pentru îndreptarea cugetării, vorbirii şi acţiunii, conform cu standardul biblic. Ce se întâmplă dacă nu reuşim acest lucru? 
Sfânta Scriptură ne spune să aducem toate lucrurile, incluzând chiar şi gândurile noastre, sub stăpânirea lui Hristos. Problema este că Dumnezeu nu va face aceasta în locul nostru, şi de aceea, prin veghere vom ajunge să detectăm toate defectele de caracter, pe măsură ce vom lucra la îndreptarea, mai bine zis eliminarea, a ceea ce este rău, şi cultivarea a ceea ce este bun. Nu pot spune că va fi simplu, dar sunt sigur că va fi posibil, fiindcă Dumnezeu ne-a făgăduit puterea şi călăuzirea Duhului Sfânt. De aceea, va fi necesar ca pe măsură ce detectăm aspecte negative în vieţile noastre să trecem la curăţirea „Sanctuarului inimii noastre”. Vegherea reprezintă o credinţă activă acţionând în eradicarea răului şi promovarea binelui, iar prin practicarea ei în viaţa de zi cu zi, vom ajunge să fim pregătiţi în vederea marii încercări de la sfârşitul timpului de har. Dacă nu vom reuşi însă acest lucru, atunci în mare măsură viaţa noastră spirituală va fi un lung şir de înfrângeri şi dezamăgiri. 
  
Ce legătură poate avea această lipsă de veghere şi stăpânire interioară cu dezamăgirile pe care le experimentăm în exerciţiul sau din partea celor care ne împărtăşesc, cel puţin exterior, credinţa? 
Religia are o dublă dimensiune, astfel putem vorbi despre un aspect exterior ce se manifestă prin anumite forme de exprimare a credinţei, şi unul interior, care ţine de relaţia pe care fiecare dintre noi ar trebui să o aibă cu Dumnezeu. Din acest punct de vedere, atunci când nu veghem suficient, partea interioară nu va deveni suficient de fortificată pentru a face faţă provocărilor ce vin din jurul nostru, inclusiv din partea celor ce sunt de o aceeaşi religie cu noi. De aceea, vom fi surprinşi de neprevăzut şi de diferenţele ce există între ceea ce pretind şi ceea ce sunt mulţi dintre cei pe care noi i-am considerat a fi creştini veritabili şi în totul sinceri. Şi din această cauză, este posibil ca mai devreme sau mai târziu să naufragiem în ce priveşte credinţa, sau să ne retragem într-o atitudine de neimplicare şi indiferenţă. 
  
În ce sens provocările legate de a doua revenire a lui Hristos, şi cărora va trebui să le facem faţă, includ şi astfel de aspecte ce ţin de o anumită dezamăgire în raport cu cei pe care i-am crezut a fi creştini autentici? 
În timpul ce precede a doua venire a lui Hristos vom asista la descoperirea identităţii spirituale a fiecărui om, inclusiv a celor ce se pretind a fi creştini. Astfel, tot ce este în adâncul inimii va veni la suprafaţă, iar în mod deosebit vom fi surprinşi să constatăm că mulţi dintre cei pe care îi consideram a fi oameni după voia lui Dumnezeu, erau de fapt doar nişte persoane lumeşti, ce s-au ascuns în spatele exerciţiului religios din anumite considerente şi interese personale. Dacă am veghea în timpul de faţă, atunci această descoperire nu ne-ar mai surprinde şi nici dezamăgi, iar influenţa unor astfel de lucruri nu ar mai fi de natură să ne tulbure, ba chiar să ne provoace abandonarea credinţei. Dimpotrivă, atunci când veghem asupra stării noastre interioare în raport cu idealurile sfinte şi suntem atenţi faţă de ce se întâmplă în jurul nostru, vom reuşi să distingem multe tendinţe încă înainte de a se manifesta, şi astfel nu vom mai fi surprinşi şi dezamăgiţi când măştile vor cădea şi se va vedea adevărata faţă a fiecăruia. 
  
Dar pare a fi dificil să ne dezvoltăm o astfel de deprindere de a fi atenţi în fiecare clipă şi de a veghea, conform cu ceea ce ne descoperă Scriptura. Nu există o cale mai simplă, mai adaptată neputinţei noastre? 
Cred că există cel puţin două deprinderi ce ne solicită la modul extrem, atunci când suntem încercaţi. Una este cea a capacităţii de a aştepta în linişte şi cu răbdare. Iar cealaltă este de a-ţi menţine o atitudine vigilentă şi atentă, evitând uneori somnolenţa iar alteori implicarea excesivă ce aduce o periculoasă uitare de sine. Din acest punct de vedere, Sfânta Scriptură ne ajută să ne tonifiem capacitatea de a aştepta prin intermediul exerciţiului rugăciunii. Iar prin exerciţiul studiului personal ajungem să ne dezvoltăm capacitatea de a veghea şi de a înţelege ce se întâmplă cu noi înşine şi cu semenii noştri. Aş putea spune că aceste deprinderi se află ascunse în chiar exercitarea unei credinţe autentice, active, fiindcă în cele din urmă o credinţă vie va fi capabilă deopotrivă să aştepte cât timp este necesar şi să fie veghetoare pentru a nu fi luată prin surprindere de mişcările adversarului, despre care ştim că nu are odihnă şi nici nu doarme. 
  
Şi care vor fi roadele faptului că vom veghea cu stăruinţă pentru a fi mereu în gardă atunci când vrăjmaşul încearcă să ne distrugă credinţa? 
Atunci când Cel Rău va încerca să ne ia prin surprindere, prin faptul că vom veghea vom avea acel avantaj de a putea răspunde într-un mod adecvat, folosind cea mai puternică armă de atac şi de apărare, care se numeşte „stă scris”. Mânuind cu măiestrie această sabie a Cuvântului şi fiind avertizaţi prin faptul că avem un spirit treaz şi veghetor, vom reuşi să fim biruitori indiferent de încercare. De fapt, vom imita modul în care Domnul Hristos a învins la fiecare etapă din viaţa Sa de pe acest pământ. 
  
Rugăciune pentru a putea dovedi un spirit de veghere şi de vigilenţă care să ne conducă să răspundem într-un mod pozitiv provocărilor pe care le întâlnim în cale, şi deopotrivă pentru a putea să cultivăm deprinderile inspirate de către Dumnezeu prin intermediul cunoştinţei Sfintelor Scripturi. 
Referinţă Bibliografică:
A veghea si a te pregati pentru a doua revenire a lui Hristos / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 190, Anul I, 09 iulie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.
 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX DE ARTICOLE AUTOR

 
 
CLASAMENT
DE POEZIE

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!