CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Ordinea Zilei >  


Autor: Mihai Marin         Publicat în: Ediţia nr. 892 din 10 iunie 2013        Toate Articolele Autorului

A APARUT PRIMUL NUMAR TIPARIT AL REVISTEI DE CREATIE SI CULTURA ´´ BOGDANIA´´ , FONDATA DE POETUL IONEL MARIN,PRESEDINTELE ASOCIATIEI CULTURAL-UMANITARE´´ BOGDANIA´´ DIN FOCSANI-VRANCEA
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Revista de creaţie şi cultură “BOGDANIA”
Redactor şef – Ing. Ionel MARIN (in foto)
Membri de onoare:- Acad. VALERIU D. COTEA, membru titular al Academiei Române; – Prof. CRISTIAN PETRU BĂLAN (SUA), membru al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte;- Ing. GHEORGHE A STROIA, membru corespondent ARA.
Colectivul redacţional: Dumitru Buhai; Nicolae Lupu; Katia Nanu; Lucian Gruia; Marin Mihai (Spania); Ilarion Boca; Năstase Marin.


*****
A APARUT REVISTA BOGDANIA - NR. 1 - MAI 2013
O nouă pagină de literatură şi cultură vrânceană de calitate a văzut lumina tiparului: REVISTA BOGDANIA - NR. 1 - MAI 2013


La Focşani, inima Vrancei, a ieşit de sub tipar, la sfârşitul lunii mai 2013, primul număr al revistei de creaţie şi cultură Bogdania, editată de Asociaţia Cultural-Umanitară Bogdania al cărei preşedinte fondator este poetul Ionel Marin. Pe coperta revistei nr. 1 este imaginea Pieţii Unirii din Focşani, bineînţeles cu impunătoarea Statuie a Unirii. Această revistă este “un dar de la Dumnezeu” şi trebuie să asigure o mai bună răspândire şi promovare a creaţiei literar-artistice şi valorilor culturii româneşti, în interiorul ţării şi în diaspora românească.


Revista este coordonată de un valoros colectiv redacţional, format din scriitori, critici literari, poeţi, eseişti, epigramişti de certă valoare, printre care: Lucian Gruia, Katia Nanu, Năstase Marin, Dumitru Buhai, Octavian Lupu, Ilarion Boca. Membrii de onoare ai colectivului redacţional ai revistei sunt: : acad. Valeriu D. Cotea şi reputaţii scriitori, membri ai Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe - prof. Cristian Petru Bălan (membru USR) şi Gheorghe A. Stroia (membru al LSR), recent ales membru corespondent ARA.

Semnează articole, din primul număr, scriitori consacraţi precum: Cristian Petru Bălan, Eugen Evu, Lucian Gruia, Maria Diana Popescu, Victor Sterom, Gheorghe A. Stroia, Ion Ionescu-Bucovu, Năstase Marin, Georgeta Resteman, Ionel Marin şi alţii. În paginile revistei sunt cuprinse: noutăţi editoriale, evenimente culturale, aniversări, tradiţii, comemorări, versuri, proză, poezii şi poveşti pentru copii, cronici literare, articole de prezentare ale unor mari personalităţi contemporane, precum: acad. Valeriu D. Cotea, inventatorul Justin Capră, prof. univ. dr. Florentin Smarandache.

O rubrică aparte este dedicată tinerelor condeie, pentru debutanţi şi pentru creatorii populari din zonă. Un exemplu deosebit îl constituie rapsodul popular Costică Beşa din Bârseşti, judeţul Vrancea. Colaboratorii acestei reviste sunt pasionaţi şi consecvenţi scriitori, profesori, editori, publicişti, membri ai Uniunii Scriitorilor, Ligii Scriitorilor şi ai altor uniuni de creaţie, artişti care încearcă să menţină vie flacăra culturii române, năzuind către păstrarea şi promovarea valorilor spiritualităţii româneşti.

În paginile revistei se vor găsi şi creaţiile valoroase ale participanţilor la Concursul naţional Bogdania. Prezentarea revistei va avea loc în cadru festiv, la Galeriile de Artă din Focşani, pe 15 iunie 2013, la Gala premiilor – Festivalului-Concurs Naţional de Creaţie Literară “Bogdania” ediţia a II-a.

Redacţia Armonii Culturale
Partener cultural al revistei Bogdania
 

(http://www.revistabogdania.ro )  

****  

CRISTIAN PETRU BĂLAN (SUA): Revista „Bogdania”, o publicaţie literară editată la Focşani, al cărei scop prioritar este promovarea culturii şi a graiului dulce românesc  
 
 
În punctul glorios de sudură al Principatelor Unite, în istoricul municipiu Focşani, apare revista de faţă, editată de scriitorul Ionel Marin care s-a dovedit a fi foarte inspirat atunci când i-a ales numele „Bogdania”, care este hipocoristicul ţinutului Moldova, deci cel de al doilea nume al Principatului întemeiat de Bogdan I sau Bogdan de Cuhea Maramureşanul, cel ce a fost domnitor al Moldovei între 1359 şi 1365, de fapt, întemeitorul acestui puternic stat medieval din estul Europei.  
 
Fără îndoială, titlul revistei „Bogdania”, pe lângă faptul că este un nume în premieră absolută, foarte original, căci nu a mai existat vreo revistă sau ziar în România care să se numească astfel. Revista „Bogdania”, fondată recent de Asociaţia Cultural-Umanistă cu acelaşi nume, va fi înainte de toate o publicaţie serioasă şi decisă a promova creaţiile literare de valoare venite de la românii talentaţi de pretutindeni. Aşadar, în paginile ei, se va pune mare accent pe articole scrise în cea mai frumoasă limbă literară românească (poezie, proză, cronici, critică literară de mare ţinută). Va exista, deci, o anumită exigenţă, iar aşa ceva a devenit deosebit de necesar şi datorită faptului că, paralel cu predominantele materiale literare bune care apar zilnic în majoritatea revistelor literare româneşti din România şi străinătate, au început să se strecoare şi altfel de scrieri, într-o românească destul de stranie şi de greu inteligibilă. Nu sunt puţine articolele din presa centrală ori din reviste de specialitate, inclusiv cele literare, unde autorii se exprimă în scrieri în care redundanţa, anglicanismele, franţuzismele sau şiruri întregi de barbarisme proliferează, încercând să impună o nouă modă de scriere. Oare de ce trebuie să schilodim această frumoasă limbă latină, absolut unică în felul ei?  
 
Să nu uităm niciodată că limba română este cel mai mândru şi mai frumos monument pe care latinitatea l-a ridicat în estul Europei. Armonia ei aminteşte de dulceaţa severă a graiului strămoşilor noştri latini, veniţi prin aceste locuri din Roma, acum două mii de ani, peste un popor activ şi viguros care vorbea o limbă destul de înrudită cu cea a cuceritorilor Daciei. Frumuseţea, cursivitatea şi bogăţia limbii noastre nu sunt cu nimic mai prejos de cea a limbii franceze, din care fluviul lingvistic românesc s-a alimentat selectiv până la refuz, atunci când a fost nevoie ca golurile să fie umplute. Uşoara ei asprime aproape lusitană, păstrează ceva din patina idiomului geto-dac, iar sporovăiala specific românească, plină de înţelepciuni aforistice şi de veselă spontaneitate, o fac egală în sonorităţi cu incantaţiile melodice ale italienei şi spaniolei. Afinitatea ei firească faţă de nou, faţă de tehnicitate, şi repeziciunea cu care adoptă toate neologismele de ultima oră o fac tot atât de modernă, tot atât de maleabilă şi de bogată în termeni internaţionali pe cât este engleza, limba cea mai vorbită pe glob în zilele noastre - motiv care îl făcea pe Tudor Arghezi să creadă că româna va deveni şi ea, într-un viitor nu prea îndepărtat, o limbă internaţională.  
 
Dar, mai presus de toate acestea, lipsită aproape complet de barierele dialectale ale surorilor ei neolatine şi chiar ale englezei, limba română păstrează de veacuri o unitate şi exactitate lexicală uluitoare, cimentată de vicisitudinile istoriei, însuşire cu care nici o altă limbă nu se poate mândri întotdeauna. Deoarece suntem siguri că viitorii colaboratori vor ţine cont de cerinţele acestei publicaţii, „Bogdania” (www.revistabogdania.ro) îşi deschide cu bucurie paginile ei către toţi creatorii români din cele patru puncte cardinale ale lumii şi îi aşteaptă cu drag să le publice creaţiile pe care dumnealor le consideră cele mai bune din câte au scris.  
 
Fiind siguri că aşa se va întâmpla, îi dorim noii reviste un drum bun înainte, o viaţă lungă şi glorioasă care să o impună ca una din cele mai importante publicaţii de limba română, cu care viitoarele istorii ale literaturii române să se mândrească întotdeauna. Vivat! Crescat! Floreat, „Bogdania”!  
 
Cristian Petru Bălan (SUA)  
***  
Redactor şef – Ing. Ionel MARIN :  

Revista de creaţie şi cultură “BOGDANIA” Nr. 1, mai 2013, face primii paşi spre dumneavoastră. Este editată de Asociaţiei Cultural-Umanitară ”BOGDANIA” din Focşani. De la început, ne vom strădui să devină o publicaţie pentru inima şi sufletul tuturor, o revistă care să promoveze”dulcea povară” a scrisului românesc. Prin deosebitul colectiv redacţional şi prin dvs.,colaboratori fie permanenţi ori ocazionali, putem da un plus de bucurie şi de afirmare a valorilor vrâncene, a talentelor din întreaga ţară precum şi din diaspora românească. Dorim să dăm, din judeţul Vrancea, frunte eroică a neamului, un semnal viu, permanent de iubire pentru glia străbună, de implicare majoră în viaţa culturală a ţării. Fără bunăcredinţă, lumina raţiunii, înţelepciune, iubire nu putem însănătoşi seva cea sfântă a României. În ţară se întâmplă multe lucruri frumoase, minunate, care abia aşteaptă să fie cunoscute şi pe care Noi, trebuie să le înmulţim spre folosul vieţii noastre, pentru creşterea bogăţiei spirituale dar şi a calităţii traiului zilnic. Uniţi vom învinge! Ne-am propus să cuprindem în paginile Revistei “Bogdania” pe lângă: poezie, proză, comentarii critice, artă, teatru, evenimente culturale şi rubricile debut şi literatură pentru copii, care să stimuleze creaţia literară la tineri şi să crească respectul faţă de limba şi cultura română. Revista de creaţie şi cultură”BOGDANIA” va scoate în evidenţă faptul că Românul este talentat, inteligent, omenos şi că merită o viaţă mai bună şi respectul întregii lumi.  

Redacţia revistei Bogdania  

Redactor şef – Ing. Ionel MARIN  

 

****  

Ediţia a doua a Festivalului – Concurs Naţional de Creaţie Literară “BOGDANIA” :  

 

Asociaţia Cultural-Umanitară ”BOGDANIA” cu sediul în Focşani, Str. Contemporanul nr. 28, înregistrată cu CIF 29080784, având cont IBAN RO11BRMA0999100047750380, FOCŞANI, legal reprezentată de ing. IONEL MARIN, organizează Ediţia a doua a Festivalului-Concurs Naţional de Creaţie Literară “BOGDANIA”, în perioada: 01.03-01.06.2013.  

Parteneri culturali:  

Revista de creaţie şi cultură “Bogdania” şi Revista universală de creaţie şi atitudine culturală ”Armonii Culturale”  

Participanţi – Autori care nu au volume tipărite şi care nu au fost deja antologaţi ori care sunt membri ai uniunilor de creaţie. Ne-am propus să descoperim, sprijinim şi să promovăm noi şi autentice talente din rândul elevilor şi tinerilor până la 30 ani.  

Secţiunile concursului: poezie, proză scurtă şi eseu. Textele trebuie dactilografiate în Word, Times New Roman 12 pct, spaţiere un rând, cu diacritice şi să nu depăşească 10 pagini A4 pentru fiecare gen literar.  

Trimiterea creaţiilor - în perioada: 01.03.-01.06.2013 la adresele:  

a)-E-mail: ionelmarin55@gmail.com, cu menţiunea ”Pentru concurs”, însoţite de un scurt cv(max.1/2 pag.A4) şi o fotografie recent(jpg). CV-ul trebuie să conţină următoarele date: data şi locul naşterii, telefon, e-mail şi adresa poştală de corespondenţă (adresa de domiciliu).  

b)-Poştă: Asociaţia Cultural-Umanitară ”BOGDANIA”, FOCŞANI, Str. Contemporanul nr. 28, Cod 620065, cu menţiunea „Pentru concurs” în câte 2 exemplare. Textele vor purta un motto, care se va regăsi şi pe un plic închis, cuprinzând date despre autor (nume, prenume, data naşterii, profesia, adresa, telefonul, precum şi o scurtă prezentare a activităţii literare).  

Textele trimise după data de 01.06.2012 (data poştei) nu vor fi luate în considerare, de asemenea cele care nu sunt dactilografiate corespunzător.  

Selectarea textelor – se va face de către un juriu format din 3-4 scriitori consacraţi, pentru fiecare secţiune de concurs. În urma evaluării fiecărei creaţii se va stabili în mod corect şi obiectiv, pe bază de note, concurenţii câştigători pe secţiuni.  

Textele valoroase vor fi publicate în reviste de literatură şi cultură şi în vol. I al Antologiei literare “Bogdania”, în curs de realizare. Festivalul-Concurs Naţional de Creaţie „Bogdania” se va încheia cu Festivitatea de premiere şi spectacolul de gală ce va fi anunţat public. Se vor acorda diplome, premii şi trofeul ”Bogdania” pentru cel mai valoros concurent.  

Relaţii suplimentare  

Ing. Ionel Marin  

tel.0752862369,  

tel.0237627311,  

e-mail- ionelmarin55@gmail.com  

****  

MARIN NECULAI IONEL

Data şi locul naşterii: 02.07.1954, comuna Suraia, jud. Vrancea
Studii: Absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri de Artilerie din Sibiu, promoţia 1976.
Profesia: Ofiţer în Ministerul Apărării Naţionale până în anul 1994, când din motive de sănătate a fost pensionat.

ACTIVITATEA SOCIO-PROFESIONALĂ ( în trecut şi în prezent):
● În noiembrie 2009 am înfiinţat Cenaclului literar „Vasile Cârlova” la Cercul Militar din Focşani, organizând şi conducând numeroase activităţi şi acţiuni culturale bineprimite de publicul vrâncean.(Simpozioane literare, comemorări de scriitori, lansări de carte în municipiu şi în judeţ (Bordeşti, Tulnici, Vrâncioaia) precum şi alte activităţi).
● Din august 2011 sunt preşedintele fondator al Asociaţiei Cultural- Umanitare „BOGDANIA”. Organizez şi conduc activităţi de promovare a literaturii şi culturii române în judeţul Vrancea.
● Sunt Directorul Festivalului-Concurs Naţional de Creaţie Literară ”BOGDANIA”(poezie, proză şi eseu). Prima ediţie s-a desfăşurat în perioada: aprilie-iunie 2012. Festivitatea de premiere a avut loc la Ateneul Popular din municipiul Focşani în data de 16 iunie 2012. Au participat concurenţi din Bucureşti şi din 14 judeţe ale ţării.

ACTIVITATEA LITERARĂ (debut, editura, publicaţie, titlul operei sau antologiei, anul apariţiei etc.):

Debutul literar:
● În anul 1982 am publicat poezii în revista „Orizont” din Focşani.

Volume publicate:
- Prinţul astral
Editura „Andrew” - Focşani, 2006; poezii.
(ediţie bilingvă română-italiană).
- Inimă stea în devenire
Editura „Sinteze” - Galaţi, 2007; poezii.
- Crâmpei de veşnicie
Editura „Andrew” - Focşani, 2007; poeme.
(ediţie bilingvă română-italiană)
- Crinul din inimă
Editura „Andrew” - Focşani, 2007; poeme.
- Nestinse amurguri
Editura „Pax Aura Mundi” - Galaţi, 2008; poezii
- Inima stea în devenire - ediţia a II-a
Editura „Olimpias” - Galaţi, 2008; poezii
(ediţie bilingvă română-engleză)
- Crinul din inimă - ediţia a II-a
Editura „Fundaţia Culturală Antares” - Galaţi, 2008; poeme
- Punţi spre iubire
Editura „Semne” - Bucureşti, 2009; poezii
-Printre ani, lacrima netimpului
Editura „Pax Aura Mundi”-Galaţi, 2010, poezii
-Picături de timp
Editura „Armonii Culturale”-Adjud, 2011, poezii

● Am fost publicat în Antologii literare şi volume colective:
- Busuioc de cuvinte
Editura „Arionda” - Galaţi, 2007.
(antologie de critică literară)
- O antologie literară
Editura „Valman” - Rm. Sărat, 2007.
- A doua carte a întâlnirilor
Editura „Polidava” - Deva, 2008.
- A treia carte a întâlnirilor
Editura „Corvina” - Hunedoara, 2009.
- Armonii celeste
Editura „Olimpias” - Galaţi, 2009.
- Petale din cuvinte
Editura „Docucenter”- Bacău, 2011
- Artă sfâşiată(Antologie de poezie)
Editura „Arhip” - Sibiu, 2011
Antologia şi revista Festivalului internaţional ”The Art To Be Human”- Elveţia, 2011
- Antologia universală”Comori de vise”(poveşti,povestiri,amintiri)
Editura „Armonii Culturale”- Adjud, 2012
- Scriitori contemporani din Vrancea prin interviuri
Editura „Ateneul Scriitorilor” - Bacău, 2012
- Dincolo de albastrele ploi (aprecieri critice)
Editura”Armonii Culturale”- Adjud, 2012
- Antologia universală”Meridiane lirice”
Editura „Armonii Culturale”-Adjud, 2012

● Cronici literare la volumele mele au fost semnate(selectiv) de: Mihai Antonescu, Lucian Gruia, Eugen Evu, Victor Sterom, A.G. Secară, Vasile S. Ghican, Cezarina Adamescu, C.P.Bălan, Năstase Marin, Speranţa Miron, Anthonia Amatti, Angela Ribinciuc, Radu Borcea, Gheorghe A. Stroia, Valeria Tăicuţu, Adina Sorohan, Prof. Ionică Sava, Mihai Marin(Spania),Valentin Muscă, George Petrovai, Mihaela Beşleagă, Ionel Necula, Constanţa Cornilă, Dionisie Duma, Vali Buzărnescu, D-tru Buhai şi alţii.

● Am fost publicat în revistele literare:
▪ Poezia - Iaşi.
▪ Viaţa de pretutindeni - Arad.
▪ Provincia Corvina - Hunedoara.
▪ Euromuseum - Bucureşti.
▪ Oglinda literară - Focşani.
▪ Athenaeum - Focşani
▪ Esteu - Ploieşti.
▪ Tecuciul Cultural - Tecuci.
▪ Dunărea de Jos - Galaţi.
▪ Axioma - Ploieşti.
▪ Meandre - Alexandria.
▪ Astra - Braşov.
▪ Climate literare - Ploieşti.
▪ Armonii Culturale -Adjud
▪ Salonul Literar- Odobeşti
▪ Impact literar - Târgovişte
▪ În publicaţii ale A.R.P.(Asociaţia Română pentru Patrimoniu-în revistele Ecoul, Epoca, O carte pe zi şi altele)
▪ Il convivio - revistă internaţională de cultură italiană
▪ Confluenţe Româneşti, Anima News, Belgianul, Universul Românesc,
Aşii Români, Gazeta de Belgia, Agero şi altele (toate on-line)
● Am fost publicat în paginile ziarelor, la secţia culturală:
▪ Ziarul Milcovul – Focşani
▪ Ziarul Înainte (Gazetă de educaţie ostăşească nr.23/1749 din 20.08.1981)
▪ Ziarul de Vrancea - Focşani.
▪ Monitorul de Vrancea
▪ Ziarul tău - Focşani.
▪ Informaţia Prahovei
▪ Viaţa liberă- Galaţi şi altele.

Reviste întemeiate sau colaborări;
▪ Sunt cofondator şi redactor-şef adjunct al revistei de creaţie şi atitudine culturală, intitulată „Armonii Culturale” (ISSN 2247-1545) – fondată în anul 2011 împreună cu scriitorul şi criticul literar Gheorghe A. Stroia.
▪ Redactor la revista „Confluenţe Româneşti”.

REFERINŢE CRITICE ÎN PERIODICE SAU ÎN VOLUME (monografii, istorii, literare, dicţionare, autorul sau coordonatorul acestor lucrări, titlu, paginaţia, data apariţiei etc.):

"" Dicţionarul scriitorilor români de azi, Editura Porţile Orientului - Iaşi, 2011.
 

(Confluente Literare)  

 

***Pagina realizata de Marin MIHAI  

Referinţă Bibliografică:
A APARUT PRIMUL NUMAR TIPARIT AL REVISTEI DE CREATIE SI CULTURA ´´ BOGDANIA´´ , FONDATA DE POETUL IONEL MARIN,PRESEDINTELE ASOCIATIEI CULTURAL-UMANITARE´´ BOGDANIA´´ DIN FOCSANI-VRANCEA / Mihai Marin : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 892, Anul III, 10 iunie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Mihai Marin : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Mihai Marin
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!