CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Impact > Libertate >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 193 din 12 iulie 2011        Toate Articolele Autorului

Universul Timpului Prezent - Înregistrări Audiovizuale
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Vorbirea în fața calculatorului constituie pentru mine una dintre cele mai fascinante experiențe. Cu resurse modeste, pot adresa un mesaj la scară globală, fapt determinat în principal de alegerea subiectului de discuție. În privința stilului, am preferat o adresare directă și simplă, considerând că orice gen de încărcare a mesajului ar fi în detrimentul conținutului acestuia.  
 
Vă doresc audiție plăcută!  
Octavian Lupu, București  
 
Lumea trecutului ne fascinează prin bogăția de gânduri și emoții ce se desprind la simpla atingere a evenimentelor aflate în arhiva tainică a memoriei. Explorarea adâncului de impresii tezaurizate în ființa umană se aseamănă unei călătorii într-o lume exotică plină de mistere, posibilități și primejdii la tot pasul. Cu toate acestea, trecutul deține cheia prezentului pentru definirea viitorului. Prin urmare, prețuirea lui ne ajută să devenim oameni buni, responsabili și plini de compasiune. Interesantă provocare, nu-i așa?  
 
Tensiunile emoționale au mesaje specifice pentru noi. Dacă le ignorăm, atunci ele vor continua să ne deranjeze insistent pentru a ne determina să reacționăm. Dacă le vom da atenție și vom fi dispuși să învățăm lecțiile pe care ele le încorporează, atunci vom dobândi o cunoaștere superioară a realității. Practic, punctele noastre slabe vor deveni cele mai puternice îmbinări ale sufletului. Dar o astfel de abordare presupune flexibilitate și dorința de a învăța necontenit în marea școală a vieții. Suntem dispuși să urmăm această cale?  
 
Realitățile vieții ne forțează să ne adaptăm continuu la circumstanțe schimbătoare. Uneori ne este simplu să procedăm la o ajustare imediată. Alteori suntem surprinși nepregătiți de schimbarea bruscă a contextului vieții. Acest ultim aspect generează involuntare tensiuni emoționale, ce se acumulează în țesătura delicată a sufletului, distrug armonia interioară, strică buna dispoziție și tulbură funcționarea organismului. Desensibilizarea presupune identificarea, conștientizarea și adaptarea la aceste tensiuni remanente făcându-le fără efect.  
 
Tensiunile emoționale se află la originea tuturor bolilor de care suferă ființa umană. Induse fiind de gândirea duală bine-rău, acestea provoacă tensiuni psihologice, care perturbă activitatea organelor interne și induc alterarea codului genetic. Identificarea și eliminarea lor se constituie ca o abordare de prim ordin în cazul bolilor cu afectare genetică, care încorporează orice fenomen de îmbătrânire și de multiplicare eronată a celulelor din corpul uman. Calea copacului vieții, sau a contemplării, reprezintă metoda eficientă de prevenire și eradicare a acestora.  
 
Fiii lui Seth s-au unit cu fetele lui Cain în zămislirea unei rase superioare, a uriașilor atlanți, care moștenind constituția puternică a descendenților lui Seth și înclinația agresivă a celor din Cain, au transformat lumea creată de Dumnezeu într-un spațiu al violenței între oameni, distrugerii formelor de viață și devastării mediului înconjurător. Aceasta a marcat perioada antihristică din cadrul ciclului istoric al lui Cain, anunțând peste timp, o evoluție similară la finalul ciclului istoric al lui Noe, vreme în care trăim noi astăzi.  
 
Sentimentele negative se agață asemenea iederei de un copac, răpindu-i lumina soarelui și întunecându-i frunzele. Metoda antidotului presupune să găsești perechile pozitive ale acestora și să te focalizezi asupra lor până când tensiunea emoțională negativă se disipează sub razele strălucitoare ale trăirilor luminoase și aducătoare de fericire. Să nu lăsăm niciodată ca întunericul să ne cuprindă în brațele sale tenebroase și aducătoare de boală, degradare și moarte. Lumina din această lume este capabilă să învingă orice formă de întuneric.  
 
Sufletul omenesc este protejat și apărat de un copil, care din zorii vieții face tot ce este posibil ca să supraviețuiască. În măsura în care vom colabora cu acest copil, vom ajunge să ne bucurăm de o viață frumoasă, plină de semnificație și îndelungată. Din nefericire, lumea din jurul nostru ne îndeamnă să devenim adulți nemiloși și lipsiți de sensibilitate. Din fericire, copilul din noi refuză cu greutate să ne abandoneze în brațele unei existențe ce ne agresează necontenit.  
 
Nu toții copiii lui Seth au trecut alături de cei ai lui Cain. Unii dintre ei, nu foarte mulți la număr, au rămas credincioși contemplării Vieții lui Dumnezeu și au continuat să locuiască în păduri, pe câmpuri și în părțile lipsite de cetăți ale pământului. În acel timp întunecat, ei au avut lumina prezenței divine și au dezvoltat un stil de viață în armonie cu mediul înconjurător, primind revelații profetice, inclusiv prin Fiul lui Dumnezeu. Ei ilustrează profetic modul în care vor locui oamenii pământ, după ce se va intra în Noua Eră.  
 
De la începutul istoriei s-au confruntat cele două mari principii universale simbolizate prin copacul vieții și prin pomul binelui și răului. Traduse, aceste semne cosmice semnifică înțelegerea universului sub forma unei contemplări eterne a lui Dumnezeu sau ca o luptă dintre două elemente contrarii, binele și răul, care mereu își dispută autoritatea și se substituie reciproc.  
 
Contemplarea conferă o cunoaștere autentică. Gândirea Bine-Rău colorează realitatea în nuanțe gri, distrugând farmecul lumii. Contemplarea sincronizează corpul uman cu ritmurile universale. Gândirea Bine-Rău distruge armonia dintre om și lume, aducând boală, suferință, îmbătrânire și moarte. Destinația la care vom ajunge decurge din alegerea uneia dintre aceste două mari Căi. Gândirea Bine-Rău exprimă drumul majorității oamenilor pe calea lui Adam și a lumii. Contemplarea are conexiune cu Iisus Hristos și ne conduce în Era Eternității.  
 
Credința decurge din percepția curată, limpede și nevinovată asupra realității. Ea are capacitatea de a activa energiile pozitive aflate în ființa umană și a-i conferi capacitatea de a-L urma pe Marele Creator. Simbolul primordial al credinței se regăsește în pomule vieții din Grădina Edenului. Printr-o contemplare atentă și sensibilă a lumii, noi ajungem să distingem sigiliul lui Dumnezeu, fapt care ne inspiră o încredere fermă în El și o iubire fără limite față de tot ceea ce El a creat.  
 
Fericirea reprezintă un deziderat către căutăm să mergem, dar care, paradoxal, se îndepărtează pe măsură ce ne apropiem de el. Cu toate acestea, căutarea noastră continuă de-a lungul întregii vieți. Însă, rezultatul scontat nu va veni până când nu ne vom întâlni cu Marele Autor al Universului, singurul capabil să ne ofere ceea ce sufletul nostru își dorește cu adevărat.  
 
Cunoașterea morală deschide porțile către confuzie prin logica limitată de estimare a noțiunilor de bine și rău. Ea generează perturbații ce acționează distructiv asupra minții umane, cu impact direct asupra degradării stării de sănătate a corpului uman. Prin opoziție, contemplarea oferă posibiltatea detecției directe a naturii realității și implicit, elimină tensiunile ce acționează distructiv asupra corpului uman.  
 
Cain reprezintă primul caz evident al revoluționarului dispus să meargă până la capăt indiferent de consecințe. Deși codul genetic al umanități nu fusese afectat, acest gen de gândire nocivă a fost preluat din mediul familiar deficitar în care fusese crescut. Este interesant să urmărim modul lui de gândire.  
 
 
Surprinzător sau nu, credința a existat de dinainte de promulgarea Legii la Sinai. De fapt, credința se raportează la hrănirea din Pomul Vieții, așa cum citim din cartea Genezei, prin faptul că aceasta ne deschide posibilitatea de a trăi la nesfârșit prin harul divin. În opoziție se află Pomul Cunoașterii Binelui și Răului, care își are peste timp un corespondent puternic în Legea dată evreilor. Ambele conduc la o finalitate distructivă și la revoltă împotriva lui Dumnezeu, dacă nu există o întoarcere la Pomul Vieții și la credință. Cu aplicare directă, credința aduce vindecare deplină corpului și minții, în timp ce Legea provoacă dezechilibre serioase și distructive, la fel ca hrănirea din Pomul Cunoașterii Etice, dacă nu se ajunge la la credința eliberatoare prin Hristos, adică la Pomul Vieții.  
 
Iisus Hristos este modelul ființei umane. El reprezintă finalitatea evoluției noastre. Prin urmare, El are capacitatea de a ne vindeca corpul și mintea pregătindu-ne pentru nemurire. Având această conștiință vie a Persoanei Sale, noi vom înainta către o perfecționare continuă a vieții pe care o trăim și către dezvotarea maximă ale înzestrărilor ființei noastre. Merită să investim tot ce avem în a-L urma prin tot ceea ce ne descoperă în fiecare clipă a existenței noastre.  
 
Lumea din jurul nostru reprezintă o iluzie în măsura în care ea nu se sprijină pe elemente obiective care să o susțină. Gândirea umană, lipsită de revelația divină, ajunge astfel să se înstrăineze de mediul înconjurător și să evolueze deformat către distrugere. Din această cauză, apelul la rațiune face referință la calitatea specială pe care o avem, de a putea examina și cunoaște realitatea sub adevărata ei înfățișare.  
 
În dezvoltarea ființei umane, limbajul vine după ce s-a experimentat existența universului înconjurător. Din nefericire, acesta aduce gândirea bine-rău, care va da la o parte percepția curată a copilului de la începutul vieții. Această gândire demonică distruge sistematic mintea și corpul uman, cauzând boală, îmbătrânire și moarte. Contemplarea curată a lumii este uzurpată de universul de cuvinte și idei duale, bine-rău, ce deformează imaginea existenței, fiind necesară o acțiune de restaurare prin renașterea omului la forma sa primordială.  
 
Contemplarea reprezintă un exercițiu de atenție în distingerea detaliilor frumoase, înălțătoare și emoționante ale realității în care trăim. Ea ne ajută să distingem mâna binefăcătoare a lui Dumnezeu acționând în favoarea noastră și a acestui univers pe care L-a clădit prin înțelepciunea și bunătatea Sa. Contemplarea aduce vindecare minții și corpului uman aducând în armonie energiile dezechilibrate din interiorul nostru cu ritmurile eterne ale universului așa cum au fost stabilite de Marele Creator.  
 
Contemplarea realității deschide calea către renașterea corpului uman reversând procesul degradării, îmbătrânirii și morții. Vindecarea devine posibilă prin înlăturarea perturbațiilor propagate prin intermediul minții asupra corpului și prin restabilirea ritmurilor primordiale în funcționarea organelor și sistemelor din cadrul naturii fizice a omului. Aceasta este calea corectă și eficientă pentru redobândirea energiilor care definesc starea de sănătate oferind premizele vindecării depline.  
 
Forța extraordinară a renașterii pe care Iisus Hristos a adus-o în dar oamenilor, se manifestă prin trecerea mentală și faptică de la gândirea morală, care implicit condamnă și dă sentințe, la cunoașterea prin contemplare, care aduce o clară conștiință a lui Dumnezeu și transpune bunătatea Sa în interiorul ființei umane. Contemplarea, prin urmare, ne insuflă credință și curaj pentru a merge mai departe, în timp ce spiritul de judecată distruge și dezbină aducând distrugerea.  
 
Credința alimentează speranța pentru a lumina indiferent de contextul exterior sau de dispoziția interioară. La rândul ei, speranța înflăcărează credința pentru a nu se clătina în momentele de îndoială. Astfel, cele două virtuți se sprijină reciproc și oferă un suport temeinic trăirii unei vieți devotate lui Dumnezeu. Prin urmare, cultivarea speranței și credinței constituie un exercițiu nobil ce se cere desfășurat mereu în mijlocul realităților în care ne găsim.  
 
Familia lui Adam a fost deficitară în privința educație în timpul creșterii primului copil, Cain, acesta primind influențe negative din partea părinților, în ciuda unei eredități promițătoare. Dându-și seama de greșeala comisă, Adam și Eva au căutat să furnizeze un bun model de instruire lui Seth, cel menit să ia locul lui Abel. Din nefericire, ereditatea transmisă era deja alterată dramatic de viața pe care o trăiseră părinții săi, fapt pentru care gândirea sa era profund afectată de spectrul nefast al binelui și răului.  
 
Contemplarea deschide calea pentru vindecarea corpului, mergând până la nivel de ADN. Ea reprezintă o deschidere față de influențele vindecătoare ale naturii și față de Marele Creator al Universului. Prin contemplare, se dezamorsează gândirea binelui și răului și se disting trăsăturile luminoase ale naturii umane și ale realității. Ieșind din cadrul îngust al imaginației contaminate de obsesia binelului și răuluii, ea conferă relaxare, regenerare și reconstrucție interioară, fapt ulterior vizibil prin vindecarea completă a corpului și a minții.  
 
Referinţă Bibliografică:
Universul Timpului Prezent - Înregistrări Audiovizuale / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 193, Anul I, 12 iulie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!